Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název."— Transkript prezentace:

1 Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název vzdělávacího materiálu Akvizice – získávání dokumentů a jejich zpracování Číslo vzdělávacího materiáluVY_32_INOVACE_34/12 Jméno autoraDana Kubátová Název školy Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace „ EU pen í ze středn í m š kol á m “

2 akvizice průběžná a retrospektivní akvizice druhy akvizice vyřazování objednávka a verifikace adjustace přírůstkové číslo

3 = doplňování knihovního fondu  částí akvizice je zpracování fondu v knihovně, do něhož patří:  sledování akvizičních zdrojů, tj. které publikace vycházejí  výběr vhodných titulů  vlastní získávání dokumentů  Rozlišujeme 2 druhy doplňování:  1) samostatné – knihovna si nakupuje sama, dle vlastního uvážení  2) ústřední – knihovna nenakupuje jen sama pro sebe, ale i pro své další knihovny

4 1. systematické sledování dokumentů pracovník akvizice by měl mít přehled o literatuře, která vychází a měl by vědět, jaké potřeby knihovna má. sleduje různá nakladatelství – ediční plány, týdeník „Nové knihy“ nabídky jednotlivých vydavatelství, popř. informace z tisku a TV. 2.výběr vhodných titulů (dokumentů ne všechny knihy, které vycházejí knihovna nakoupí  nedostatek peněz, podobné tituly, knihy se nehodí do profilace fondu, dokument zajímá malé procento čtenářů knihovny provádějí také průzkumy a různé ankety, co by čtenáři rádi ve svém fondu viděli 3.vlastní získávání fondu (vlastní nákup) z internetových nabídek jednotlivých vydavatelství z edičních plánů jednotlivých vydavatelství přímo v knihovně - od knihkupců od samotných autorů

5  1) OK – Ohlášené knihy (14-ti denní) – vydává ho agentura ISBN, na internetu je v dtb. ISN Národní knihovny, obsahuje pouze knihy, které mají ISBN  2) Vychází týdeník Nové knihy – v r. 2001 přestává vycházet samostatně a objevuje se jako příloha literárních novin  3) Ediční plány nakladatelství – vychází 1x ročně, obsahují krátké seznámení s dílem nebo jeho krátký obsah  4) letáky a informace o novinkách  5) upoutávky na internetu  6) bibliografie – seznam dokumentů na určité téma – nejucelenější přehled o tom, co k danému tématu vyšlo  7) doporučení odborníků

6  to je výběr a získání nových (právě vycházejících) dokumentů do fondu, jedná se o základní druh akvizice  je důležité prověřit kvalitu dokumentů ještě před nákupem  kontrola dokumentů z hlediska aktuálních potřeb uživatelů  pozor na duplikáty!

7 duplikát = kopie (druhé vyhotovení podle originálu) nepravý duplikát = jiná varianta určitého dokumentu (dílo se jiné autorsky, jazykově, vydavatelsky, tematicky…) překlad díla – další jazyková varianta – možnost větší jazykové dostupnosti další vydání dokumentu - rozhodujeme se podle informací, které dokument poskytuje – jsou laické, nebo naopak moc odborné, už nevyhovují profilu naší knihovny

8 tzv. „retroakvizice“ = získávání starší dokumentů zpětně.  do fondu doplňujeme dokumenty, které se toho času nacházejí v kartotéce desiderát  Příčiny retroakvizice mohou být:  vnější - ztráty, změna struktury fondu (např. u univerzitní knihovny- na univerzitě vznikne nová fakulta, musí se tedy dokoupit literatura z oboru, který se na fakultě studuje)  vnitřní  a) objektivní - záležitost finančních možností, personálního zabezpečení  b) subjektivní - nedostatky v profilování fondu, v průběžné akvizici

9  1) individuální - doplňování jednotlivých desiderát – příčina:  a) chyba při průběžné akvizici  b) akviziční nedostupnost  c) fyzické opotřebení dokumentu  d) ztráta dokumentu  Zdroje zjišťování:  a) návrhy akvizičních pracovníků  b) návrhy uživatelů  c) neuspokojené požadavky uživatelů  2) tematická retrospektivní  - zpětné doplňování ucelených tematických celků, které doposud nebyly součástí profilu fondu nebo celků, které nebyly dostatečně v knihovně zastoupeny

10 = inverzní akvizice  odpis a vyjmutí všech záznamů z evidence a kartoték  přispívá k aktualizaci fondů - vyřazují se mrtvé fondy  vyřazujeme dokumenty, které nejsou využívány  přispívá ke zvýšení kvality fondu  řeší prostorové problémy.

11  vnější  ztráta, fyzické opotřebení dokumentů, poškození  v těchto případech, když je vyřadíme z evidence, zařadíme do seznamu desiderát   obsahové  vyplývají z potřeby aktualizace fondu  vyřazování neprofilových oddílů nebo komplexů  směrodatnou pomůckou je evidence výpůjček - záleží na tom, jak je v knihovnách organizovaná  a) podle knižních lístků  b) podle uživatelských karet  c) automatizované systémy výpůjčky evidují statisticky

12  1. vyřazení skupiny dokumentů  2. vyřazení jednotlivých dokumentů na základě výpůjček  Dokumenty jsou vyřazovány podle směrnice, která určuje přesný postup vyřazování:  1. nabídnout rezervnímu fondu  2. nabídnout v rámci výměny  3. nabídnout jiné organizaci v rámci sítě na stejné nebo nadřazené úrovni  Není-li zájem  4. nabídnout antikvariátu - potvrzení o prodeji  Není-li zájem  5. nabídnout občanům - potvrzení o prodeji  Není-li zájem  6. sběr - opět doklad

13  příjem a verifikace dokumentu  Verifikace je kontrola dokumentů :  1) Zda dodavatel dodal všechny dokumenty. Nedodané dokumenty se  a) urgují  b) objednají u jiného vydavatele  c) nedodané publikace se evidují jako desiderata  2) Prověřuje se úplnost souboru s požadavky - nejen počet titulů, ale i počet výtisků  3) Prověření, zda nebyl přidán neobjednaný titul  4) Prověří se bezvadný stav dokumentu - defektní se vracejí

14 Adjustace = označení vlastnictví dokumentu1) základní evidenční razítko – 3-5 cm název a sídlo knihovny (instituce) kolonka na přírůstkové číslo, signaturu kolonka MDT (věcné selekční jazyky) v knize na rub titulního listu 2) Kontrolní razítko používá se k označení vlastnictví dokumentu rozměry co nejmenší název knihovny, popř. její sídlo zpravidla na 17. straně textu, v dolním části strany dále podle domluvy, vždy lichá stránka, případně na konci textu, razítko také na všech přílohách 3) razítko k označení periodik obsahuje název a sídlo instituce u periodik do pravého horního rohu obálky, aby nebyl narušen text není-li zřetelné nebo nelze-li dát, na 1. stranu textu u svázaných ročníků postupujeme jako u knihy

15 = základní evidence získaných dokumentů  v automatizovaných systémech je v akvizičním modulu (AKS)  v neautomatizovaném systému - tištěná podoba (kniha nebo sešit)  hlavní správní a účetní doklad fondu dokumentu  v přírůstkovém seznamu se postupně v časové posloupnosti eviduje pod zvláštním číslem každá knihovní jednotka a zaznamenávají se její důležité identifikační, akviziční, finanční a lokační údaje

16  směrnice předpisují, aby PS obsahoval tyto údaje:  a) přírůstkové číslo  b) identifikační údaje - autor, název, místo, rok, vydání dokumentu  c) způsob nabytí knihovního dokumentu  e) lokační údaje = signatura  d)datum zápisu  e) cena knihy

17  tištěný obsahuje:  název instituce  časové údaje  rozsah evidovaných dokumentů (fondů)  v AKS se přírůstkový seznam vytváří automaticky, záleží na údajích, které zadáme při jeho tisku

18  v malých institucích (knihovnách) je číslování průběžné. Přírůstková čísla na sebe navazují  ve velkých institucích - se každý rok začíná novou aritmetickou řadou a lomí se číslem roku  PČ se uvádí:  1) na rubu titulního listu do příslušné kolonky  2) na faktuře k příslušné položce  3) místní seznamy - pokud se nestaví podle PČ

19  pro dokumenty, které vycházejí po částech  evidence probíhá:  v AKS - v modulu Správa seriálu  bez AKS - na kartách  evidují se údaje:  název časopisu (podnázev, série apod.)  periodicita  země, místo vydání, vydavatel  dodavatel  údaje o předplatném

20  Místní seznam  slouží v malých institucích, nebo pro součást velkého fondu  vytváří se podle signatur  základní identifikační údaje, signatura, přírůstkové číslo.  Čárový kód  v automatizovaných knihovnách se vlepuje čárový kód - číslo, které dostane knihovna přiděleno + přírůstkové číslo  v některých systémech může mít čárový kód zároveň funkci přírůstkového čísla  často obsahuje prefix knihovny a přírůstkové číslo knihy

21  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dana Kubátová


Stáhnout ppt "Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google