Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBYVATELSTVO. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA  Přírodní podmínky mají vliv na velmi nerovnoměrné rozmístění obyvatelstva  Neobydlené oblasti – tropické suché.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBYVATELSTVO. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA  Přírodní podmínky mají vliv na velmi nerovnoměrné rozmístění obyvatelstva  Neobydlené oblasti – tropické suché."— Transkript prezentace:

1 OBYVATELSTVO

2 ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA  Přírodní podmínky mají vliv na velmi nerovnoměrné rozmístění obyvatelstva  Neobydlené oblasti – tropické suché pásmo  Místa s hustým zalidněním – hlavně při pobřeží moří a kolem řek a jezer

3 Hustota zalidnění afrických zemí  Které oblasti Afriky jsou obydleny jen řídce?  Kde žije nejvíce obyvatel? Proč?  Víte, která nemoc v současné době ohrožuje obyvatele Afriky nejvíce? Mapa Hustoty zalidnění afrických zemí

4  V Africe žije dnes přes 1 miliardu obyvatel (2010).  V Evropě žije 731 milionů lidí (2009).  Porovnejte oba údaje? Jaký se očekává další vývoj?

5  Počet obyvatel roste v Africe nejrychleji na světě.  Jen nepatrné zlepšení lékařské péče má za následek snížení úmrtnosti, zejména u kojenců.  Přesto je kojenecká úmrtnost (hlavně v nejchudších oblastech) stále nejvyšší na světě.

6 KOJENECKÁ ÚMRTNOST  Kojenecká úmrtnost se udává v promile (‰)  Je definována jako počet zemřelých kojenců (dětí do jednoho roku) ku počtu 1000 živě narozených dětí v daném roce.  Je jedním z hlavních ukazatelů úrovně zdravotnictví v určité zemi.  Otřesnou míru kojenecké úmrtnosti mají zejména země subsaharské Afriky. V první dvacítce je pouze jedna neafrická země - Afghánistán.  V Angole se téměř pětina dětí (ze živě narozených) nedožije ani jednoho roku věku.

7 KOJENECKÁ ÚMRTNOST V ROCE 2008  Rank Country Infant mortality rate (deaths/1,000 live births)  1 Angola 182.31  2 Sierra Leone 156.48  3 Afghanistan 154.67  4 Liberia 143.89  5 Niger 115.42  6 Somalia 110.97  7 Mozambique 107.84  8 Mali 103.83  9 Guinea-Bissau 101.64  10 Zambia 100.96  11 Chad 100.36  12 Djibouti 99.13  13 Nigeria 93.93  14 Malawi 90.55  15 Ethiopia 90.24  16 Guinea 87.17  17 Sudan 86.98  18 Burkina Faso 86.02  19 Cote d'Ivoire 85.71  20 Equatorial Guinea 83.75

8 POČET DĚTÍ NA 1 ŽENU  Počet dětí v africké rodině se postupně snižuje, přesto má Afrika stále největší počet dětí na 1 ženu  V některých zemích připadá na 1 ženu více než 6 dětí

9 POČET DĚTÍ NA 1 ŽENU – 10 NEJ  Počet dětí na 1 ženu - 10 prvních zemí (rok 2007)  1. Mali (Afrika) 7,38  2. Niger (Afrika) 7,37  3.Uganda (Afrika) 6,84  4.Somálsko (Afrika) 6,68  5.Afghánistán (Asie) 6,64  6.Jemen (Asie) 6,49  7. Burundi (Afrika) 6,48  8. Burkina Faso (Afrika) 6,41  9. DR Kongo (Afrika) 6,37  10. Angola (Afrika) 6,27  Počet dětí na 1 ženu - 10 posledních zemí (rok 2007)  1. Singapur (Asie) 1,07  2. Taiwan (Asie) 1,12  3. Litva (Evropa) 1,21  4.ČR (Evropa) 1,22 !!!  5. Bělorusko (Evropa) 1,22  6. Japonsko (Asie) 1,23  7. Bosna a Hercegovina 1,23 (Evropa)  8. Ukrajina (Evropa) 1,24  9. Moldavsko (Evropa) 1,25  10. Slovinsko (Evropa) 1,26

10 URBANIZACE  Většina obyvatel Afriky žije stále na venkově, i když mnozí se snaží stěhovat do velkých měst.  Lidé mají ve velkých městech větší naději, že najdou lepší práci a zajistí si obživu.  Urbanizace v Africe je velmi nízká kolem 36 %.

11 RASOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA  Pestré složení obyvatelstva  Převažuje negroidní obyvatelstvo – černoši (mnoho etnik především jižně od Sahary, Křováci a Pygmejové  Europoidní (bílá) rasa je zastoupena Araby (na S a V Afriky), Berbery a potomky bývalých evropských kolonizátorů  Mongoloidní (žlutá) rasa je zastoupena v současnosti přistěhovalci z Asie (převážně Číny)  Stále roste počet míšenců, nejvíce jsou zastoupeni mulati (míšenci Černé a Bílé rasy)

12 OBYVATELÉ AFRIKY

13 JAZYKOVÁ STRUKTURA  Velký vliv kolonialismu na jazykovou strukturu.  Zejména jazyky angličtina a francouzština jsou úředními jazyky v řadě bývalých afrických kolonií.  Na severu se užívá arabština.  Z domorodých jazyků a jejich dialektů je významná svahilština (země V Afriky)

14 ŠKOLA V AFRICE  Porovnejte prostředí, ve kterém se učíte vy, s prostředím, v němž se učí děti na obrázcích z Afriky?

15 PROBLÉMY AFRIKY  Negramotnost je stále obrovským problémem Afriky. Pro chudé obyvatelstvo je často vzdělání nedostupné.  Mnoho Afričanů je vystaveno akutnímu hladu (zejména dětí). To znamená velký nedostatek potravin, který ohrožuje zdraví a život lidí.  AIDS – stále roste počet nakažených virem HIV  Další nebezpečná onemocnění jsou např. malárie, ebola, malomocenství, atd.

16 Mapa znázorňující rozšíření viru HIV a nemoci AIDS

17 NÁBOŽENSTVÍ AFRIKY  Tradiční animistické náboženství – vycházejí z víry v duchy předků, v duše zvířat a rostlin (tradice, rituály, hudba, tanec, umělecké předměty,…)  Islám – často státním náboženstvím v islámských státech, na S od Sahary.  Křesťanství – převažuje v ostatních zemích

18 Mapa znázorňující rozložení obyvatelstva vyznávající křesťanství a islám

19 KOLONIZACE AFRIKY  Do 2. sv. války existovaly v Africe jen 4 nezávislé země (Egypt, Libérie, Etiopie a Jižní Afrika).  Kontinent byl hlavní koloniální oblastí světa, zdrojem levných surovin, zemědělských produktů a pracovních sil (dříve otroků).  Největší vlna národně osvobozeneckého boje proběhla v letech 1960 až 1970, kdy vyhlásila nezávislost většina afrických zemí.

20 Mapa bývalých závislých území - kolonií

21 HOSPODÁŘSTVÍ AFRIKY  Afrika je hospodářsky nejzaostalejší kontinent.  S výjimkou JAR jde o typické rozvojové země.  Rozhodující je zemědělství zaměřené na pěstování plodin (olejnin, kakaa, koření) a těžby významných zásob nerostných surovin (ropy, rud barevných kovů atd.)

22 VÝVOJ AFRIKY A BUDOUCNOST  Na konci 90. let minulého století se v mnoha afrických zemích konaly demokratické volby.  Hlavně od S a J Afriky postupují kladné i záporné vlivy vyspělých států.  Svět si uvědomuje energii, dobrou vůli a idealismus milionů obyčejných Afričanů a vkládají naději do budoucnosti (humanitární pomoc,…).

23 SHRNUTÍ  Africké obyvatelstvo roste nejrychleji na světě.  V závislosti na přírodních podmínkách je světadíl osídlen nerovnoměrně.  Převažují černoši, ale rasová struktura je pestrá.  Většina obyvatel Afriky žije v chudobě, potýká se s nedostatkem potravin a pitné vody, trpí nemocemi.  Velká část obyvatel je negramotných.


Stáhnout ppt "OBYVATELSTVO. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA  Přírodní podmínky mají vliv na velmi nerovnoměrné rozmístění obyvatelstva  Neobydlené oblasti – tropické suché."

Podobné prezentace


Reklamy Google