Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Afrika včera, dnes a zítra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Afrika včera, dnes a zítra"— Transkript prezentace:

1 Afrika včera, dnes a zítra
OBYVATELSTVO

2 ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA
Přírodní podmínky mají vliv na velmi nerovnoměrné rozmístění obyvatelstva Neobydlené oblasti – tropické suché pásmo Místa s hustým zalidněním – hlavně při pobřeží moří a kolem řek a jezer

3 Hustota zalidnění afrických zemí
Mapa Hustoty zalidnění afrických zemí Hustota zalidnění afrických zemí Které oblasti Afriky jsou obydleny jen řídce? Kde žije nejvíce obyvatel? Proč? Víte, která nemoc v současné době ohrožuje obyvatele Afriky nejvíce?

4 V Africe žije dnes přes 1 miliardu obyvatel (2010).
V Evropě žije 731 milionů lidí (2009). Porovnejte oba údaje? Jaký se očekává další vývoj? Počet obyvatel afrického kontinentu dynamicky roste. Podle odhadu OSN žilo v roce 2010 v Africe již přes 1 miliardu obyvatel, což jí řadí na 2. místo za Asii. Nejlidnatějším státem je Nigérie (152 mil. obyvatel), na druhém místě je Etiopie (88 mil. obyvatel) a na třetím Egypt (80 mil. obyvatel). Mezi světová velkoměsta (nad 5 mil. obyvatel) se v Africe řadí egypská Káhira, nigerijský Lagos a konžská Kinshasa

5 Počet obyvatel roste v Africe nejrychleji na světě.
Jen nepatrné zlepšení lékařské péče má za následek snížení úmrtnosti, zejména u kojenců. Přesto je kojenecká úmrtnost (hlavně v nejchudších oblastech) stále nejvyšší na světě.

6 KOJENECKÁ ÚMRTNOST Kojenecká úmrtnost se udává v promile (‰)
Je definována jako počet zemřelých kojenců (dětí do jednoho roku) ku počtu 1000 živě narozených dětí v daném roce. Je jedním z hlavních ukazatelů úrovně zdravotnictví v určité zemi. Otřesnou míru kojenecké úmrtnosti mají zejména země subsaharské Afriky. V první dvacítce je pouze jedna neafrická země - Afghánistán. V Angole se téměř pětina dětí (ze živě narozených) nedožije ani jednoho roku věku.

7 KOJENECKÁ ÚMRTNOST V ROCE 2008
Rank    Country                                         Infant mortality rate                                                      (deaths/1,000 live births) 1            Angola                                           2            Sierra Leone                                  3            Afghanistan                                   4            Liberia                                           5            Niger                                              6            Somalia                                          7            Mozambique                                 8            Mali                                                9            Guinea-Bissau                               10          Zambia                                           11          Chad                                              12          Djibouti                                          99.13 13          Nigeria                                           93.93 14          Malawi                                           90.55 15          Ethiopia                                         90.24 16          Guinea                                           87.17 17          Sudan                                             86.98 18          Burkina Faso                                86.02 19          Cote d'Ivoire                                 85.71 20          Equatorial Guinea                        83.75

8 POČET DĚTÍ NA 1 ŽENU Počet dětí v africké rodině se postupně snižuje, přesto má Afrika stále největší počet dětí na 1 ženu V některých zemích připadá na 1 ženu více než 6 dětí

9 POČET DĚTÍ NA 1 ŽENU – 10 NEJ Počet dětí na 1 ženu - 10 prvních zemí  (rok 2007)  1. Mali (Afrika)                       7,38 2. Niger (Afrika)                     7,37 3.Uganda (Afrika)                  6,84 4.Somálsko (Afrika)               6,68 5.Afghánistán (Asie)              6,64 6.Jemen (Asie)                      6,49 7. Burundi (Afrika)                 6,48 8. Burkina Faso (Afrika)         6,41 9. DR Kongo (Afrika)             6,37 10. Angola (Afrika)                 6,27 Počet dětí na 1 ženu - 10 posledních  zemí  (rok 2007) 1. Singapur (Asie)                  1,07 2. Taiwan (Asie)                      1,12 3. Litva (Evropa)                     1,21 4.ČR  (Evropa)                        1,22   !!! 5. Bělorusko (Evropa)             1,22 6. Japonsko (Asie)                  1,23 7. Bosna a Hercegovina         1,23 (Evropa)  8. Ukrajina (Evropa)                1,24 9. Moldavsko (Evropa)            1,25 10. Slovinsko (Evropa)            1,26 

10 URBANIZACE Většina obyvatel Afriky žije stále na venkově, i když mnozí se snaží stěhovat do velkých měst. Lidé mají ve velkých městech větší naději, že najdou lepší práci a zajistí si obživu. Urbanizace v Africe je velmi nízká kolem 36 %.

11 RASOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA
Pestré složení obyvatelstva Převažuje negroidní obyvatelstvo – černoši (mnoho etnik především jižně od Sahary, Křováci a Pygmejové Europoidní (bílá) rasa je zastoupena Araby (na S a V Afriky), Berbery a potomky bývalých evropských kolonizátorů Mongoloidní (žlutá) rasa je zastoupena v současnosti přistěhovalci z Asie (převážně Číny) Stále roste počet míšenců, nejvíce jsou zastoupeni mulati (míšenci Černé a Bílé rasy)

12 OBYVATELÉ AFRIKY

13 JAZYKOVÁ STRUKTURA Velký vliv kolonialismu na jazykovou strukturu.
Zejména jazyky angličtina a francouzština jsou úředními jazyky v řadě bývalých afrických kolonií. Na severu se užívá arabština. Z domorodých jazyků a jejich dialektů je významná svahilština (země V Afriky)

14 ŠKOLA V AFRICE Porovnejte prostředí, ve kterém se učíte vy, s prostředím, v němž se učí děti na obrázcích z Afriky?

15 PROBLÉMY AFRIKY Negramotnost je stále obrovským problémem Afriky. Pro chudé obyvatelstvo je často vzdělání nedostupné. Mnoho Afričanů je vystaveno akutnímu hladu (zejména dětí). To znamená velký nedostatek potravin, který ohrožuje zdraví a život lidí. AIDS – stále roste počet nakažených virem HIV Další nebezpečná onemocnění jsou např. malárie, ebola, malomocenství, atd.

16 Mapa znázorňující rozšíření viru HIV a nemoci AIDS

17 NÁBOŽENSTVÍ AFRIKY Tradiční animistické náboženství – vycházejí z víry v duchy předků, v duše zvířat a rostlin (tradice, rituály, hudba, tanec, umělecké předměty,…) Islám – často státním náboženstvím v islámských státech, na S od Sahary. Křesťanství – převažuje v ostatních zemích

18 Mapa znázorňující rozložení obyvatelstva vyznávající křesťanství a islám

19 KOLONIZACE AFRIKY Do 2. sv. války existovaly v Africe jen 4 nezávislé země (Egypt, Libérie, Etiopie a Jižní Afrika). Kontinent byl hlavní koloniální oblastí světa, zdrojem levných surovin, zemědělských produktů a pracovních sil (dříve otroků). Největší vlna národně osvobozeneckého boje proběhla v letech 1960 až 1970, kdy vyhlásila nezávislost většina afrických zemí.

20 Mapa bývalých závislých území - kolonií
Kolonie je území, nebo město, které patří nějakému státu, ale není součástí jeho území. Většinou jde o území obsazené danou armádou, ale na delší dobu. Kolonie také je satelitní stát; stát, který je oficiálně nezávislý, ale de facto spadá pod vládu jiné země. Mandát (z latinského mandatum, pověření, příkaz, od manu datum - rukou daný) znamená svěření, pověření nebo příkaz a užívá se v několika různých významech:

21 HOSPODÁŘSTVÍ AFRIKY Afrika je hospodářsky nejzaostalejší kontinent.
S výjimkou JAR jde o typické rozvojové země. Rozhodující je zemědělství zaměřené na pěstování plodin (olejnin, kakaa, koření) a těžby významných zásob nerostných surovin (ropy, rud barevných kovů atd.)

22 VÝVOJ AFRIKY A BUDOUCNOST
Na konci 90. let minulého století se v mnoha afrických zemích konaly demokratické volby. Hlavně od S a J Afriky postupují kladné i záporné vlivy vyspělých států. Svět si uvědomuje energii, dobrou vůli a idealismus milionů obyčejných Afričanů a vkládají naději do budoucnosti (humanitární pomoc,…).

23 SHRNUTÍ Africké obyvatelstvo roste nejrychleji na světě.
V závislosti na přírodních podmínkách je světadíl osídlen nerovnoměrně. Převažují černoši, ale rasová struktura je pestrá. Většina obyvatel Afriky žije v chudobě, potýká se s nedostatkem potravin a pitné vody, trpí nemocemi. Velká část obyvatel je negramotných.


Stáhnout ppt "Afrika včera, dnes a zítra"

Podobné prezentace


Reklamy Google