Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Bezdrátová městská síť Pavek Číž, ICZ a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Bezdrátová městská síť Pavek Číž, ICZ a.s."— Transkript prezentace:

1 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Bezdrátová městská síť Pavek Číž, ICZ a.s.

2 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Bezdrátová síť v reálném městě ►Bezdrátová síť se nenachází na zelené louce, ale v reálném prostředí městské infrastruktury a života města ►Z toho vyplývají při budování a provozu: ●Kompromisy ●Součinnosti

3 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Bezdrátová síť v reálném městě s čím je možné počítat a čemu se raději vyhnout ►a) veřejný přístup k nekomerčním elektronickým službám veřejné správy pro občany města. Bezplatný přístup ke kompletním datům veřejné správy a samosprávy prostřednictvím strukturovaného rozcestníku (cca 60 portálů úřadů, 5000 prezentací krajů a obcí, 500 dalších informačních zdrojů), přístup k užitečným vyhledávacím rejstříkům – telefonní čísla, obchodní rejstřík a ARES, kulturní pořady, jízdní řády a dopravní informace. Primární zobrazení dat vztažených ke konkrétní lokalitě kde se uživatel připojí (vyhledávací nástroj na služby v okolí, informace z příslušného ÚMČ). Možnost přímé komunikace s úřadem – online podání (včetně možnosti autorizace zabezpečeným el. podpisem). ►b) přístup k informačním systémům a internetu pro interní potřeby města, tj. pro orgány, zaměstnance úřadů a organizací městai jejích městských část (vč. policie, sociální a zdravotní péče, stavebních úřadů apod.); včetně krizového řízení a monitoringu: např. ekologický monitorovací a informační systém, Mobilní měření a monitoring: Hlukoměry, analyzátory elektro-smogu, znečištění ovzduší, Kamerový systém – mobilní IP WLAN kamery, Alternativní komunikační infrastruktura pro občany (při kolizi GSM sítě)

4 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Bezdrátová síť v reálném městě s čím je možné počítat, čemu se raději vyhnout ►c) perspektivu rozvoje dalších interních služeb města Brna: IP kamerové systémy, sdílení agend Magistrátu a městských částí, celoměstská podatelna, e-Spis -Spisová služba MHMP, monitoring ŽP, infokiosky aj.; včetně služeb pro integrovanou dopravu: Online sledování jízdních řádů, sledování souprav a odhad času příjezdu, možnost IP konektivity ve vybraných soupravách, aplikace pro turisty (tuzemské i cizozemské návštěvníky města): Informace o památkách a službách v okolí místa připojení (služba LBS), mapová aplikace pro usnadnění orientace po městě, kontakty na ambasády, přístup k letovým řádům Letiště Brno. ►d) vysokorychlostní přístup k internetu pro vybrané subjekty města Brna i jejích městských částí, jejichž prostřednictvím je zajišťována konektivita k páteřní síti (zejména školy a úřady) a vzdálený přístup k aplikacím Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Praha, Zdravotnické záchranné služby, provozovatele služeb pro město

5 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Bezdrátová síť v reálném městě s čím je možné počítat, čemu se raději vyhnout ►Případná realizace otevření bezdrátové sítě pro komerční (zpoplatněné) služby privátních subjektů, vč. plného veřejného přístupu k internetu, by měla být podmíněna zájmem operátorů o spolupráci a zejména získáním souhlasu Evropské komise na základě notifikace. ►Pro občany je nutné zdůraznit, že projekt WI-FI Brna není Internet zdarma a není primárně zaměřen na připojení domácností. Je nutno počítat se stávajícími projekty bezdrátového připojení v centru a na některých MČ ►Projekt Wi-FI Brno by rovněž neměl ohrozít stávající provozovatele bezdrátových sítí. Respektuje provoz v bezlicenčním vysílacím pásmu 2,4 GHz a bude minimalizovat rizika interferencí prostřednictvím použité vyspělé technologie řízení sítě, měření situace v pásmu a dodržování závazku neinstalovat zařízení v případě jeho plného obsazení.

6 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Vhodné lokality distribuční body ►Objekty města (domy) + magistrátu, MČ, městem zřizovaných organizací - školy, úřady, kulturní zařízení, služebny MP, servisní organizace apod. + možnost využití páteřní konektivity - v historickém centru posouzení památkáři ►Soukromé objekty (domy) - pronájmy, součinnost apod. ►Objekty s kamerami městského kamerového systému + Sledují zpravidla prostory s největším výskytem obyvatel - pronájmy, součinnost apod. ►Ostatní technicko – organizační podmínky lokality ●Napájení (nejlépe výměnou za poskytnutí páteřní konektivity) ●Datová konektivita (nejlépe optika) ●Přístupy (nejlépe 24 x 7)

7 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Ukázky realizovaných instalací Generála Janouška 1006 Praha 14 Náměstí Franze Kafky 16 Praha 1 Antény AP na stojanu Antény AP na stojanu

8 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Držák antén pro centrum města Pro instalaci v památkových zónách Antény AP je umístěno v racku uvnitř budovy za stěnou společně se switchem a UPS Pro instalaci v památkových zónách

9 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Vhodné lokality koncové body ►Sloupy veřejného osvětlení + Trvalé napájení x UPS + statický posudek - omezení např. vánoční výzdoba ►Semafory - Sdílení zodpovědnosti za provoz ►Městský mobiliář + Trvalé napájení - Nízké umístění ►Domy - platby za elektřinu - pronájmy

10 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Instalace koncového bodu na sloupu veřejného osvětlení UPS AP Antény

11 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Mapa DB v GIS - Praha 14 Řešení umístění velkého obrázku – nesnažíme se jej vtěsnat na textovou stranu, raději z ní uděláme „předělovou“ nebo „intro“ stranu kapitoly a následuje stránka s textem

12 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Zainteresované osoby (nutná součinnost ze strany města) ►Magistrát ►Městské části ►Subjekty zřizované Magistrátem nebo MČ ●Školy a úřady ●kulturní zařízení ●služebny MP ●servisní organizace ●apod. ►Památkáři ●Speciální držáky a jiné úpravy ►Majitel nebo správce ●městské datové sítě ●veřejného osvětlení ●semaforů ●městského mobiliáře ●Další ►Ostatní běžící nebo připravované infrastrukturní projekty města

13 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Zainteresované osoby (ostatní) ►Dodavatel a subdodavatelé + Know-how + Spolupráce + Instalace a implementace technologií ►Výrobce technologie + Podpora technologií ►Poskytovatelé telekomunikačních služeb + Pronájmy linek páteřní konektivity - Stížnosti ►Regulační úřady - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) - Evropská komise ►Provozovatel GIS apod

14 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Projekt – projektové řízení ►Požadavky na služby (infrastrukturu) ►Společný realizační tým ►Připravit si reálný plán realizace (analýza) ►Realizace dle metodiky ►Budování po etapách

15 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Etapy projektu ►Příprava ●Požadavky na služby, expertní odhady nákladů a času ►Analýza (2-3 měsíce) ●Upřesnění služeb (definice) ●Projekt datového centra ●Návrh konkrétních objektů pro umístění technologií (Distribuční a koncové body) ●Reálný harmonogram realizace ►Projektový záměr pro získání prostředků z fondů EU (1-2 měsíce) ●Žádost podává Magistrát města jako příjemce ►Realizace ●Postupné budování po celcích ●Testování ●Možné postupné spouštění služeb a sítě ►Provoz ►Zlepšování a rozvoj

16 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Možnosti financování projektu ►Příprava projektového záměru – příjemce MM Brna ●Vlastními prostředky, nebo společností jenž připraví tento projektový záměr ►Projektový záměr (1-2 měsíce) ●Možnosti programů ROP ●možná řešení: ●1. celokrajský projekt, žadatelem je kraj, obsah nutno specifikovat ●2. pouze Brno – pak je možné třeba využit: 3.1 - Rozvoj urbanizačních center – ta však zatím není vyhlášena 3.4 - Veřejné služby regionálního významu jenž zahrnuje např.

17 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Možnosti financování projektu ►Tato oblast podpory bude realizována prostřednictvím individuálních projektů zaměřených na následující aktivity: ►Výstavbu a technické zhodnocení zařízení pro celoživotní vzdělávání (střední školy, speciální školy, knihovny aj.) včetně technického vybavení nezbytného pro výuku a pro zvyšování úrovně vzdělávání; ►Výstavba a technické zhodnocení zdravotnických zařízení poskytujících lůžkovou a ambulantnípéči včetně zdravotnické záchranné služby ve smyslu zákona č. 20/1966 v platném znění (zřizovaných a zakládaných územně samosprávnými celky) a jejich vybavení informačními technologiemi, přístrojovým a jiným vybavením, včetně souvisejících stavebních úprav (např.přístrojová technika radiodiagnostických pracovišť, rehabilitačních zařízení a zařízenínásledné péče, informační systémy aj.); ►Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury zařízení neziskové sociální péče registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách; ►Technické zhodnocení infrastruktury a vybavení zařízení sloužících k poskytování služeb za účelem sociální integrace skupin postižených sociální exkluzí;

18 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Možnosti financování projektu ►Výstavbu regionálních páteřních sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti (vyjma interních služeb veřejné správy) fungujících na principu nediskriminačních otevřených sítí, na podporu rozvoje prostředí pro regionální služby privátního sektoru v oblasti ICT využívajících broadbandového přístupu, (např. bezdrátové a optické sítě, prostoryvybavené technologiemi pro propojení sítí aj.); ►Aktivity motivující vstup komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační trh (podpora nabídky), podporu ICT vybavenosti regionálních inovačních center a regionální hostingové a peeringové služby

19 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Děkuji za vaši pozornost Pavel Číž Ředitel divize NET ICZ a.s. www.i.cz


Stáhnout ppt "Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Bezdrátová městská síť Pavek Číž, ICZ a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google