Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2008 IBM Corporation Nenechte se ovládat svými daty Martin Pavlík 12.3.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2008 IBM Corporation Nenechte se ovládat svými daty Martin Pavlík 12.3.2008."— Transkript prezentace:

1 © 2008 IBM Corporation Nenechte se ovládat svými daty Martin Pavlík

2 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 2 Udělejte si pohodlí, a pokuste se neusnout

3 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 3 Datová / informační integrace

4 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 4 IBM Information Server – „Kam s ním?“  Racionalizace infrastruktury  Datová kvalita a čistění dat  Budování datového skladu

5 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 5 Racionalizace infrastruktury Řešení pro následující situace:  Několik informačních systémů, které nespolupracují  Chybějící detailní znalost datových zdrojů informačních systémů  Nemožnost zjistit přirozené vazby mezi klíčovými daty

6 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 6 Datová kvalita a čistění dat Řešení pro následující situace na straně zákazníka:  Existence duplicitních záznamů odpovídající jedné entitě  Zákazníci, produkty,...  Nepořádek ve volných textových polích  Jméno, Adresa,...  Neschopnost správného napárování stejných entit mezi systémy  Je pan Vonásek v systému A stejný jako pan Vonásek v systému B?  Ověření konzistence dat mezi různými datovými zdroji a rychlá náprava případných nesrovnalostí

7 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 7 Budování datového skladu  Řešení pro následující situace na straně zákazníka:  Velké množství nehomogenních datových zdrojů pro datový sklad  Požadavek na absolutní věrohodnost dat, která jsou prezentována vedoucím pracovníkům a mají tak zásadní vliv na rozhodování společnosti  Do datového skladu proudí obrovské množství dat

8 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 8 IBM Information Server Integrovaná správa metadat Porozumění Čistění Transformace Federace Servisně-orientovaná architektura (SOA) Porozumění skutečným vlastnostem všech datových zdrojů Zkoumání akt. stavu, standardizace, párování a náprava situace Transformace dat a obohacování informací Virtuální přístup k nejrůznějším datovým zdrojům DataObsah Konektivita Zpřístupnění, publikování a replikace informací Paralelní zpracování dat

9 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 9 IBM Information Server – Information Analyzer Integrovaná správa metadat Porozumění Čistění Transformace Federace Servisně-orientovaná architektura (SOA) Porozumění skutečným vlastnostem všech datových zdrojů Zkoumání akt. stavu, standardizace, párování a náprava situace Transformace dat a obohacování informací Virtuální přístup k nejrůznějším datovým zdrojům DataObsah Konektivita Zpřístupnění, publikování a replikace informací Paralelní zpracování dat

10 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 10 Úplné porozumění Vašim datům Proboha, kdo dal do té cukřenky SŮL !!!?  Před tím, než se začnete zabývat tím, co s daty dělat, je potřeba vědět  Co za data máte skutečně k dispozici  Jestli jsou tím, čím se zdají být nebo co o nich někdo tvrdí

11 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 11 Úplné porozumění Vašim datům  Analýza datových zdrojů  Poskytuje klíč k lepšímu porozumění obsahu Vašich datových zdrojů  Analýza sloupců  Analýza primárních klíčů  Analýza cizích klíčů a domén jednotlivých sloupců  Analýzy zkoumající další závislosti mezi sloupci a tabulkami Dat. tabulka n Dat. tabulka 2 Dat. tabulka 1 Analýza sloupců Analýza primárních klíčů Analýzy závislostí mezi tabulkami

12 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 12 IBM Information Server – QualityStage Integrovaná správa metadat Porozumění Čistění Transformace Federace Servisně-orientovaná architektura (SOA) Porozumění skutečným vlastnostem všech datových zdrojů Zkoumání akt. stavu, standardizace, párování a náprava situace Transformace dat a obohacování informací Virtuální přístup k nejrůznějším datovým zdrojům DataObsah Konektivita Zpřístupnění, publikování a replikace informací Paralelní zpracování dat

13 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 13 A zase ta KVALITA  Kvalita je termín, se kterým se setkáváme čím dál tím častěji  Běžně se hovoří o:  Kvalitě / jakosti výrobku  Kvalitě hotelu  Kvalitě vztahu  Kvalitě života ....  Dá se ale hovořit také o kvalitě dat?  Když už ano, tak: ... „Dá se kvalita dat taky nějak měřit?“ ... „Co jsou to kvalitní data?”

14 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 14 Co jsou to tedy kvalitní data?  Kvalitní data jsou data, která mají pro uživatele vysokou informační hodnotu Je v nich vše, co uživatel očekává Uživatel perfektně rozumí jejich významu Uživatel o nich nepochybuje

15 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 15 Typičtí „znečisťovatelé“ dat ●Nedostatek standardů ●Nikdo neříká kam co a jak zadávat ●A když už to říká, tak v každém systému jinak ●Za jakých podmínek má vznikat nový záznam ●Zadávání dat do špatných polí ●Adresy v polích pro jména ●„Zneužívání“ polí k jiným účelům ●Překlepy Filip Dušek Krnov , nám. Bří Synků 1187/12 p. Ing. Dušek náměstí bratří Synků 12, Krnov pan Dušek Krnov, náměstí bří Synků 1187 Jana Novotná Průběžná 2243/48, Praha 10 Petra Švrčková Opavská 32, Ostrava - Poruba M: p.Divný, Nové Strašecí, Hlavní 17 Jana Novotná Zázračná 6, Městec Králové Jana Nocotná Yáyračná 6, Městec Králové

16 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 16 Databáze s konsolidovanými pohledy 1. Zkoumání volných textových polí 2. Standardizace dat 3. Párování duplicitních dat 4. Definice “přeživších“ záznamů Čistící proces Zákazníci Zaměstnanci Dodavatelé Cílová DB Produkty / Materiál Jak je možné získat věrohodný a konsolidovaný pohled na Vaše klíčová data?

17 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 17 Co je výstupem fáze zkoumání volných textových polí?  Tzv. „pattern report“  Obsahuje frekvenční rozdělení jednotlivých formátů FormátPříkladVýskytůPodíl F?F?Markéta Lazarová ,48 % ?FPolívka Bohuslav ,18 % PF?Ing. Petr Skoumal ,62 % F?GJan Novák ml ,64 % ……….………………….……….. F... First Name (křestní jméno) P... Name prefix (akadem. titul) G... Generation code (generace)

18 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 18 2.) Fáze standardizace dat  Tato fáze má dva základní přínosy  Normalizace hodnot v datových polích na standardní hodnoty; např.:  Standardizace jmen = ‘Pepa’  ‘Josef’  Standardizace titulů = ‘Inženýr’  ‘Ing.’  Standardizace adres = ‘náměstí bří Synků’  ‘nám. bratří Synků’  „Rozškatulkování“ hodnot z volných textových polí do polí více specifických  Např. místo jednoho adresního pole vzniknou nová pole pro: –Ulici –Číslo popisné, číslo orientační –Obec, PSČ,...

19 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 19 Jak může vypadat fáze standardizace dat? Vstupní “soubor”: 1. Adresní řádek2. Adresní řádek Mahenova 1952/9 Krnov, V Parku 4, Praha Trojmezní 1206, Šestajovice Náměstí bratří Synků 12Praha 4, Lhota (u Přelouče), Slunečná 529 Náměstí Hrdinů 1Lhota u Opavy, Výsledný “soubor”: Č. Popisné č.orien. Ulice TypObecčíslo částiPSČ Mahenovaulice Krnov V ParkuulicePraha TrojmezníuliceŠestajovice nám. bří SynkůnáměstíPraha SlunečnáuliceLhota nám. HrdinůnáměstíLhota761 23

20 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 20 Taky standardizace...

21 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 21 3.) Fáze párování duplicitních dat – systém vah  Nástroj IBM používá pro párování metodu tzv. Pravděpodobnostního párování  Vychází ze systému vah = 37 MICHAL TOMAN ČESKÁ /1116 MICHAEL TOMAN HEZKÁ /1116  Pro každý sloupec, který chcete zohlednit při párování je potřeba nastavit:  Souhlasnou váhu – kladný příspěvek v případě, že se hodnoty shodují  Nesouhlasnou váhu – záporný příspěvek v případě, že se hodnoty neshodují  Je možné zvolit jednu z 21 metod porovnání s různou tolerancí

22 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 22 Párování duplicitních dat – rozdělení do bloků  Často hledáme duplicitní záznamy mezi velkým objemem dat (miliony záznamů)  Porovnání systémem „každý s každým“ je výkonostně neefektivní Taky máte tak „rádi“ párování ponožek? Jak hledáte k levé tu pravou?

23 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 23 4.) Fáze definice „přeživších“ záznamů  Volitelná fáze čistícího procesu  Co je to „přeživší“ záznam?  Název je trochu zavádějící  Jedná se vlastně o nový záznam, který bude nově reprezentovat entitu s duplicitními záznamy  Bude obsahovat maximální možnou množinu informací o dané entitě  Tyto informace budou odvozeny z odpovídajících existujících duplicitních záznamů

24 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 24 Typický příklad fáze specifikování „přeživších“ záznamů Vstupní data (výstup z párování) Skup.Křestní jméno PříjmeníUlice č.p. č.o. ObecČíslo částiPSČ 1Martin MinaříkMoskevská Kladno 2 1M. MinaříkMoskevská 1 Kladno Jan MalýV Parku 2294 Praha Honza MalýV Parku 4 Praha 13J. MalýV Parku 4 Praha Zkonsolidovaný výstup Skup.Křestní jméno PříjmeníUlice č.p. č.o. ObecČíslo částiPSČ 1Martin MinaříkMoskevská Kladno Jan MalýV Parku Praha

25 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 25 IBM Information Server – DataStage Integrovaná správa metadat Porozumění Čistění Transformace Federace Servisně-orientovaná architektura (SOA) Porozumění skutečným vlastnostem všech datových zdrojů Zkoumání akt. stavu, standardizace, párování a náprava situace Transformace dat a obohacování informací Virtuální přístup k nejrůznějším datovým zdrojům DataObsah Konektivita Zpřístupnění, publikování a replikace informací Paralelní zpracování dat

26 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 26 Potřeba datových transformací Racionalizace datové infrastruktury Vypadá Vaše datová infrastruktura nějak takto? Budování datového skladu

27 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 27 Transformace dat Zdroje Business Intelligence SAS CRM Datový sklad Datové tržiště Cíle ERP SCM CRM Externí seznamy Distribuce HR Kontakty Účetnictví Uživatel má k dispozici komfortní ETL nástroj  Co je to ETL?  Extract  Extrakce dat z nejrůznějších datových zdrojů  Transform  Transformace a obohacení dat  Load  Uložení dat do nejrůznějších datových zdrojů

28 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 28 Intuitivní grafické prostředí pro modelování datových toků

29 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 29 Analýza dopadů (impact analysis)  Pro libovolný objekt použitý při datovém modelování umožňuje lépe vidět funkci daného objektu v celém kontextu datového návrhu  Umožňuje přehledně a okamžitě graficky zobrazit dopady možných změn v libovolném objektu, jenž vystupuje v datovém návrhu

30 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 30 Analýza výkonnosti jobů Vizuální nástroj, který:  Umožňuje uživateli lépe vidět chování transformačních jobů z pohledu výkonnosti  Poskytuje uživateli možnost sledovat výkonnost jobů z několika pohledů:  Propustnost záznamů  Využití času procesoru  Analýza jobů z časového hlediska  Využití paměti  Využití všech zdrojů serveru

31 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 31 Nástroj pro kvalitní odhad zátěže systémových prostředků

32 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 32 Propojitelnost – co vše může být datovým zdrojem či cílem Obecný přístup Sequential File Complex Flat File File Set Data Set Named Pipe iWay FTP SFTP Compressed / Encoded Data External Command Call Parallel/wrapped 3 rd party apps EMC InfoMover Web logs Real Time WebSphere MQ Java Messaging Services (JMS) Java XML & XSL-T EBXML Web Services (SOAP) Enterprise Java Beans (EJB) EDI FIX SWIFT HIPAA Podnikové aplikace JDE/PeopleSoft OneWorld Oracle Applications PeopleSoft SAS SAP BW SAP R/3 Siebel Ariba Manugistics I2 Atd… Starší systémy Allbase/SQL C-ISAM D-ISAM Datacom/DB DS Mumps Enscribe Essbase FOCUS IDMS/SQL ImageSQL Infoman KSAM M204 MS Analysis Nomad Nucleus RMS S2000 Supra TOTAL TurboImage Unify A mnoho dalších …. Relační datab. systémy DB2 (on Z, I, P or X series) Oracle Informix (IDS and XPS) Ingres Netezza Progress RDB RedBrick SQL/DS SQL Server Sybase (ASE & IQ) Teradata Universe UniData NonStop SQL WebSphere Federation Server WebSphere Classic Federation And další….. CDC DB2 (on Z, I, P, X series) Oracle SQL Server Sybase Informix IMS VSAM ADABAS IDMS Datacom

33 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 33 IBM Information Server – Fedaration Server Integrovaná správa metadat Porozumění Čistění Transformace Federace Servisně-orientovaná architektura (SOA) Porozumění skutečným vlastnostem všech datových zdrojů Zkoumání akt. stavu, standardizace, párování a náprava situace Transformace dat a obohacování informací Virtuální přístup k nejrůznějším datovým zdrojům DataObsah Konektivita Zpřístupnění, publikování a replikace informací Paralelní zpracování dat

34 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 34 Federace dat Virtualizace  Všechny datové zdroje se mohou navenek tvářit jako jediný datový zdroj  Nezávislost na tom, kde a jak jsou data fyzicky uložena  Při migraci dat do jiného typu uložiště mohou aplikace dál bez zásahů fungovat Přístup k heterogenním dat. zdrojům  Přístup k datům libovolných datových zdrojů  Relační, strukturovaná, XML, CSV, MQ-Messages, Webové služby,... Rozšířitelnost  Realizovatelný přístup téměř ke všem typům datových zdrojů  K dispozici je sada vývojových nástrojů pro vytvoření potřebného rozhraní

35 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 35 Federace dat – příklad SQL dotazu SELECT DEMO.CUSTOMER_DB2.CUSTOMER_ID, DEMO.CUSTOMER_DB2.CUSTOMER_NAME, DEMO.CUSTOMER_DB2.ADDRESS, DEMO.CUSTOMER_DB2.CITY, DEMO.CUSTOMER_DB2.STATE, DEMO.CLAIMS_DOMINO.ODATE, DEMO.CLAIMS_DOMINO.CDATE, DEMO.CLAIMS_DOMINO.INCIDENT_ID, DEMO.CLAIMS_DOMINO.DOC_ID, DEMO.REPORT_XML.OFFICERNAME, DEMO.REPORT_XML.INCIDENTDESC FROM DEMO.CUSTOMER_DB2, DEMO.CLAIMS_DOMINO, DEMO.REPORT_XML WHERE DEMO.CLAIMS_DOMINO.INCIDENT_ID = DEMO.REPORT_XML.INCIDENTID AND DEMO.CUSTOMER_DB2.CUSTOMER_ID = INTEGER(DEMO.CLAIMS_DOMINO.CUSTOMER_ID) AND DEMO.CLAIMS_DOMINO.INCIDENT_TYPE = 'Fault' AND DEMO.CUSTOMER_DB2.CUSTOMER_ID = :cust_id

36 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 36 Federace dat – základní schéma a další vlastnosti

37 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 37 IBM Information Server – integrovaná správa metadat Integrovaná správa metadat Porozumění Čistění Transformace Federace Servisně-orientovaná architektura (SOA) Porozumění skutečným vlastnostem všech datových zdrojů Zkoumání akt. stavu, standardizace, párování a náprava situace Transformace dat a obohacování informací Virtuální přístup k nejrůznějším datovým zdrojům DataObsah Konektivita Zpřístupnění, publikování a replikace informací Paralelní zpracování dat

38 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 38 IBM Information Server – paralelní zpracování dat Integrovaná správa metadat Porozumění Čistění Transformace Federace Servisně-orientovaná architektura (SOA) Porozumění skutečným vlastnostem všech datových zdrojů Zkoumání akt. stavu, standardizace, párování a náprava situace Transformace dat a obohacování informací Virtuální přístup k nejrůznějším datovým zdrojům DataObsah Konektivita Zpřístupnění, publikování a replikace informací Paralelní zpracování dat

39 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 39 IBM Information Server – SOA Integrovaná správa metadat Porozumění Čistění Transformace Federace Servisně-orientovaná architektura (SOA) Porozumění skutečným vlastnostem všech datových zdrojů Zkoumání akt. stavu, standardizace, párování a náprava situace Transformace dat a obohacování informací Virtuální přístup k nejrůznějším datovým zdrojům DataObsah Konektivita Zpřístupnění, publikování a replikace informací Paralelní zpracování dat

40 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 40 IBM Information Server – naprosto dle zásad SOA  Všechny transformační joby, čistící joby i federované dotazy mohou být jednak využívány jako webové služby, ale také navíc mohou webové služby využívat  Podpora zabezpečeného přístupu  Plug-iny do různých produktů  Např. do WebSphere Process Serveru

41 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 41 JménoPříjmeníTitulUliceČ. Domu ObecPSČ MartinaMelicharováOpavská9Ostrava ) Čistící proces zavolaný jako Web Service Portál JménoPříjmeníTitulUliceČ. Domu ObecPSČ MartinaMelicharováMgr.Opavská9Ostrava ) Porovnání Konsolidovaná DB klientů 1.) Zadávání nového klienta Melicharová Martina Opavská 9, OSTRAVA Jméno: Adresa: 4.) Propagace informace o již existujících podobných záznamech zpět na portál

42 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation IBM Cognos – akvizice dokončena 31. ledna 2008

43 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 43 IBM Cognos positioning  IBM Cognos není jen reporting  Je to ucelená platforma pro tzv. CPM  Corporate Performance Management  Sada procesů a nástrojů sloužící organizacím optimalizovat jejich výkonnost  Je považován za následovníka (novou generaci) Business Intelligence

44 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 44 Flexible Architecture for Leveraging Existing Investments Business Optimization -> CPM IBM Information Server IBM Cognos 8 BI IBM Cognos 8 Planning DB2, IMS, Informix IBM Content Manager, IBM FileNet IBM produkty IBM Cognos positioning Other Information & Application Sources

45 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 45 Corporate Performance Management Identifikace problémů Jak si stojíme? Scorecardy a dashboardy ukazují vztah reality a plánu Např. Zisk je pod plánem Performance

46 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 46 Performance Reporty ukazují příčiny problémů / dobrých výsledků např. Ceny vstupů rostou díky růstu cen PHM Corporate Performance Management Identifikace příčin problémů Proč si stojíme tak, jak si stojíme?

47 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 47 Performance Co bychom měli dělat? Přizpůsobení plánu tak, aby reflektoval nové nečekané faktory tj. např. Další očekávaný růst nákladů související s růstem cen PHM Corporate Performance Management Řešení problémů a nové plány do budoucnosti

48 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 48 IBM Cognos 8 BI  IBM Cognos 8 BI  Reporting (Report studio, Query studio)  Přístup k širokému spektru nejrůznějších typů reportů  Data mohou být čerpána z téměř libovolných datových zdrojů  Exporty do řady populárních formátů –Excel, PDF, XML, HTML, CSV  Ad-hoc dotazování  Analýza (Analysis studio)  Uživatelsky příjemný nástroj pro práci s OLAP kostkami  Propracovaná multidimenzionální analýza  Velice rychlá operace drillování (přecházení na větší detaily)  Řízení výkonnosti  Schopnost monitorovat to, jak si právě stojíme –Scorecarding, Dashboarding  Řizení událostí  Monitorování business událostí  Odesílání ů při splnění určitých podmínek

49 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 49 IBM Cognos 8 Planning  V okamžiku, kdy se chceme efektivně zabývat plánováním / rozpočtováním, je potřeba řešit problémy jako jsou:  Řízené WorkFlow  „Která verze rozpočtu je poslední platná?“  „O kolik se zvýšily náklady mezi verzí 4 a 8?“  „Kdo zodpovídá za tu kterou část rozpočtu?“  „Dodali již všichni své podklady?“; „Které části rozpočtu jsou schválené a které ne?“  Řízená flexibilita  Vytvoření plánu na míru bez nutnosti programovat  Vnitřní dynamika modelu –„Chci ukázat vlastníkům výnosových středisek vždy právě poslední dvě verze plánu.“  Konzistence  Opakovatelnost: „Vytvářím odhady stejným způsobem jako před měsícem?“  Přístupová práva: „Individuální mzdy nesmí být běžným smrtelníkům přístupné.“ Excelovské peklo

50 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 50 Tak to je vše. Chcete se na něco zeptat ?

51 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "© 2008 IBM Corporation Nenechte se ovládat svými daty Martin Pavlík 12.3.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google