Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2008 IBM Corporation Nenechte se ovládat svými daty Martin Pavlík 12.3.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2008 IBM Corporation Nenechte se ovládat svými daty Martin Pavlík 12.3.2008."— Transkript prezentace:

1 © 2008 IBM Corporation Nenechte se ovládat svými daty Martin Pavlík 12.3.2008

2 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 2 Udělejte si pohodlí,...... a pokuste se neusnout

3 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 3 Datová / informační integrace

4 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 4 IBM Information Server – „Kam s ním?“  Racionalizace infrastruktury  Datová kvalita a čistění dat  Budování datového skladu

5 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 5 Racionalizace infrastruktury Řešení pro následující situace:  Několik informačních systémů, které nespolupracují  Chybějící detailní znalost datových zdrojů informačních systémů  Nemožnost zjistit přirozené vazby mezi klíčovými daty

6 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 6 Datová kvalita a čistění dat Řešení pro následující situace na straně zákazníka:  Existence duplicitních záznamů odpovídající jedné entitě  Zákazníci, produkty,...  Nepořádek ve volných textových polích  Jméno, Adresa,...  Neschopnost správného napárování stejných entit mezi systémy  Je pan Vonásek v systému A stejný jako pan Vonásek v systému B?  Ověření konzistence dat mezi různými datovými zdroji a rychlá náprava případných nesrovnalostí

7 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 7 Budování datového skladu  Řešení pro následující situace na straně zákazníka:  Velké množství nehomogenních datových zdrojů pro datový sklad  Požadavek na absolutní věrohodnost dat, která jsou prezentována vedoucím pracovníkům a mají tak zásadní vliv na rozhodování společnosti  Do datového skladu proudí obrovské množství dat

8 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 8 IBM Information Server Integrovaná správa metadat Porozumění Čistění Transformace Federace Servisně-orientovaná architektura (SOA) Porozumění skutečným vlastnostem všech datových zdrojů Zkoumání akt. stavu, standardizace, párování a náprava situace Transformace dat a obohacování informací Virtuální přístup k nejrůznějším datovým zdrojům DataObsah Konektivita Zpřístupnění, publikování a replikace informací Paralelní zpracování dat

9 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 9 IBM Information Server – Information Analyzer Integrovaná správa metadat Porozumění Čistění Transformace Federace Servisně-orientovaná architektura (SOA) Porozumění skutečným vlastnostem všech datových zdrojů Zkoumání akt. stavu, standardizace, párování a náprava situace Transformace dat a obohacování informací Virtuální přístup k nejrůznějším datovým zdrojům DataObsah Konektivita Zpřístupnění, publikování a replikace informací Paralelní zpracování dat

10 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 10 Úplné porozumění Vašim datům Proboha, kdo dal do té cukřenky SŮL !!!?  Před tím, než se začnete zabývat tím, co s daty dělat, je potřeba vědět  Co za data máte skutečně k dispozici  Jestli jsou tím, čím se zdají být nebo co o nich někdo tvrdí

11 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 11 Úplné porozumění Vašim datům  Analýza datových zdrojů  Poskytuje klíč k lepšímu porozumění obsahu Vašich datových zdrojů  Analýza sloupců  Analýza primárních klíčů  Analýza cizích klíčů a domén jednotlivých sloupců  Analýzy zkoumající další závislosti mezi sloupci a tabulkami Dat. tabulka n Dat. tabulka 2 Dat. tabulka 1 Analýza sloupců Analýza primárních klíčů Analýzy závislostí mezi tabulkami

12 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 12 IBM Information Server – QualityStage Integrovaná správa metadat Porozumění Čistění Transformace Federace Servisně-orientovaná architektura (SOA) Porozumění skutečným vlastnostem všech datových zdrojů Zkoumání akt. stavu, standardizace, párování a náprava situace Transformace dat a obohacování informací Virtuální přístup k nejrůznějším datovým zdrojům DataObsah Konektivita Zpřístupnění, publikování a replikace informací Paralelní zpracování dat

13 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 13 A zase ta KVALITA  Kvalita je termín, se kterým se setkáváme čím dál tím častěji  Běžně se hovoří o:  Kvalitě / jakosti výrobku  Kvalitě hotelu  Kvalitě vztahu  Kvalitě života ....  Dá se ale hovořit také o kvalitě dat?  Když už ano, tak: ... „Dá se kvalita dat taky nějak měřit?“ ... „Co jsou to kvalitní data?”

14 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 14 Co jsou to tedy kvalitní data?  Kvalitní data jsou data, která....... mají pro uživatele vysokou informační hodnotu Je v nich vše, co uživatel očekává Uživatel perfektně rozumí jejich významu Uživatel o nich nepochybuje

15 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 15 Typičtí „znečisťovatelé“ dat ●Nedostatek standardů ●Nikdo neříká kam co a jak zadávat ●A když už to říká, tak v každém systému jinak ●Za jakých podmínek má vznikat nový záznam ●Zadávání dat do špatných polí ●Adresy v polích pro jména ●„Zneužívání“ polí k jiným účelům ●Překlepy Filip Dušek Krnov 794 01, nám. Bří Synků 1187/12 p. Ing. Dušek náměstí bratří Synků 12, Krnov pan Dušek Krnov, náměstí bří Synků 1187 Jana Novotná Průběžná 2243/48, Praha 10 Petra Švrčková Opavská 32, Ostrava - Poruba M: 731 435 691 p.Divný, Nové Strašecí, Hlavní 17 Jana Novotná Zázračná 6, Městec Králové 289 03 Jana Nocotná Yáyračná 6, Městec Králové 289 03

16 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 16 Databáze s konsolidovanými pohledy 1. Zkoumání volných textových polí 2. Standardizace dat 3. Párování duplicitních dat 4. Definice “přeživších“ záznamů Čistící proces Zákazníci Zaměstnanci Dodavatelé Cílová DB Produkty / Materiál Jak je možné získat věrohodný a konsolidovaný pohled na Vaše klíčová data?

17 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 17 Co je výstupem fáze zkoumání volných textových polí?  Tzv. „pattern report“  Obsahuje frekvenční rozdělení jednotlivých formátů FormátPříkladVýskytůPodíl F?F?Markéta Lazarová 98 12375,48 % ?FPolívka Bohuslav 13 23210,18 % PF?Ing. Petr Skoumal 3 412 2,62 % F?GJan Novák ml. 830 0,64 % ……….………………….……….. F... First Name (křestní jméno) P... Name prefix (akadem. titul) G... Generation code (generace)

18 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 18 2.) Fáze standardizace dat  Tato fáze má dva základní přínosy  Normalizace hodnot v datových polích na standardní hodnoty; např.:  Standardizace jmen = ‘Pepa’  ‘Josef’  Standardizace titulů = ‘Inženýr’  ‘Ing.’  Standardizace adres = ‘náměstí bří Synků’  ‘nám. bratří Synků’  „Rozškatulkování“ hodnot z volných textových polí do polí více specifických  Např. místo jednoho adresního pole vzniknou nová pole pro: –Ulici –Číslo popisné, číslo orientační –Obec, PSČ,...

19 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 19 Jak může vypadat fáze standardizace dat? Vstupní “soubor”: 1. Adresní řádek2. Adresní řádek Mahenova 1952/9 Krnov, 794 02 V Parku 4, Praha Trojmezní 1206, Šestajovice 250 92 Náměstí bratří Synků 12Praha 4, 140 00 Lhota (u Přelouče), 267 13Slunečná 529 Náměstí Hrdinů 1Lhota u Opavy, 761 23 Výsledný “soubor”: Č. Popisné č.orien. Ulice TypObecčíslo částiPSČ 1952 9 Mahenovaulice Krnov2794 02 2294 4V ParkuulicePraha4148 00 1206TrojmezníuliceŠestajovice250 92 24312nám. bří SynkůnáměstíPraha4140 00 529SlunečnáuliceLhota267 13 1nám. HrdinůnáměstíLhota761 23

20 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 20 Taky standardizace...

21 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 21 3.) Fáze párování duplicitních dat – systém vah  Nástroj IBM používá pro párování metodu tzv. Pravděpodobnostního párování  Vychází ze systému vah +1 +8 -3 +1 +10 +20 = 37 MICHAL TOMAN ČESKÁ 9 794 01 25.08.1972 720825/1116 MICHAEL TOMAN HEZKÁ 9 794 02 25.08.1972 720825/1116  Pro každý sloupec, který chcete zohlednit při párování je potřeba nastavit:  Souhlasnou váhu – kladný příspěvek v případě, že se hodnoty shodují  Nesouhlasnou váhu – záporný příspěvek v případě, že se hodnoty neshodují  Je možné zvolit jednu z 21 metod porovnání s různou tolerancí

22 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 22 Párování duplicitních dat – rozdělení do bloků  Často hledáme duplicitní záznamy mezi velkým objemem dat (miliony záznamů)  Porovnání systémem „každý s každým“ je výkonostně neefektivní Taky máte tak „rádi“ párování ponožek? Jak hledáte k levé tu pravou?

23 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 23 4.) Fáze definice „přeživších“ záznamů  Volitelná fáze čistícího procesu  Co je to „přeživší“ záznam?  Název je trochu zavádějící  Jedná se vlastně o nový záznam, který bude nově reprezentovat entitu s duplicitními záznamy  Bude obsahovat maximální možnou množinu informací o dané entitě  Tyto informace budou odvozeny z odpovídajících existujících duplicitních záznamů

24 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 24 Typický příklad fáze specifikování „přeživších“ záznamů Vstupní data (výstup z párování) Skup.Křestní jméno PříjmeníUlice č.p. č.o. ObecČíslo částiPSČ 1Martin MinaříkMoskevská 897 1 Kladno 2 1M. MinaříkMoskevská 1 Kladno272 02 13Jan MalýV Parku 2294 Praha148 00 13Honza MalýV Parku 4 Praha 13J. MalýV Parku 4 Praha 4148 00 Zkonsolidovaný výstup Skup.Křestní jméno PříjmeníUlice č.p. č.o. ObecČíslo částiPSČ 1Martin MinaříkMoskevská 897 1 Kladno 2272 02 13Jan MalýV Parku 2294 4 Praha 4148 00

25 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 25 IBM Information Server – DataStage Integrovaná správa metadat Porozumění Čistění Transformace Federace Servisně-orientovaná architektura (SOA) Porozumění skutečným vlastnostem všech datových zdrojů Zkoumání akt. stavu, standardizace, párování a náprava situace Transformace dat a obohacování informací Virtuální přístup k nejrůznějším datovým zdrojům DataObsah Konektivita Zpřístupnění, publikování a replikace informací Paralelní zpracování dat

26 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 26 Potřeba datových transformací Racionalizace datové infrastruktury Vypadá Vaše datová infrastruktura nějak takto? Budování datového skladu

27 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 27 Transformace dat Zdroje Business Intelligence SAS CRM Datový sklad Datové tržiště Cíle ERP SCM CRM Externí seznamy Distribuce HR Kontakty Účetnictví Uživatel má k dispozici komfortní ETL nástroj  Co je to ETL?  Extract  Extrakce dat z nejrůznějších datových zdrojů  Transform  Transformace a obohacení dat  Load  Uložení dat do nejrůznějších datových zdrojů

28 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 28 Intuitivní grafické prostředí pro modelování datových toků

29 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 29 Analýza dopadů (impact analysis)  Pro libovolný objekt použitý při datovém modelování umožňuje lépe vidět funkci daného objektu v celém kontextu datového návrhu  Umožňuje přehledně a okamžitě graficky zobrazit dopady možných změn v libovolném objektu, jenž vystupuje v datovém návrhu

30 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 30 Analýza výkonnosti jobů Vizuální nástroj, který:  Umožňuje uživateli lépe vidět chování transformačních jobů z pohledu výkonnosti  Poskytuje uživateli možnost sledovat výkonnost jobů z několika pohledů:  Propustnost záznamů  Využití času procesoru  Analýza jobů z časového hlediska  Využití paměti  Využití všech zdrojů serveru

31 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 31 Nástroj pro kvalitní odhad zátěže systémových prostředků

32 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 32 Propojitelnost – co vše může být datovým zdrojem či cílem Obecný přístup Sequential File Complex Flat File File Set Data Set Named Pipe iWay FTP SFTP Compressed / Encoded Data External Command Call Parallel/wrapped 3 rd party apps EMC InfoMover Web logs Email Real Time WebSphere MQ Java Messaging Services (JMS) Java XML & XSL-T EBXML Web Services (SOAP) Enterprise Java Beans (EJB) EDI FIX SWIFT HIPAA Podnikové aplikace JDE/PeopleSoft OneWorld Oracle Applications PeopleSoft SAS SAP BW SAP R/3 Siebel Ariba Manugistics I2 Atd… Starší systémy Allbase/SQL C-ISAM D-ISAM Datacom/DB DS Mumps Enscribe Essbase FOCUS IDMS/SQL ImageSQL Infoman KSAM M204 MS Analysis Nomad Nucleus RMS S2000 Supra TOTAL TurboImage Unify A mnoho dalších …. Relační datab. systémy DB2 (on Z, I, P or X series) Oracle Informix (IDS and XPS) Ingres Netezza Progress RDB RedBrick SQL/DS SQL Server Sybase (ASE & IQ) Teradata Universe UniData NonStop SQL WebSphere Federation Server WebSphere Classic Federation And další….. CDC DB2 (on Z, I, P, X series) Oracle SQL Server Sybase Informix IMS VSAM ADABAS IDMS Datacom

33 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 33 IBM Information Server – Fedaration Server Integrovaná správa metadat Porozumění Čistění Transformace Federace Servisně-orientovaná architektura (SOA) Porozumění skutečným vlastnostem všech datových zdrojů Zkoumání akt. stavu, standardizace, párování a náprava situace Transformace dat a obohacování informací Virtuální přístup k nejrůznějším datovým zdrojům DataObsah Konektivita Zpřístupnění, publikování a replikace informací Paralelní zpracování dat

34 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 34 Federace dat Virtualizace  Všechny datové zdroje se mohou navenek tvářit jako jediný datový zdroj  Nezávislost na tom, kde a jak jsou data fyzicky uložena  Při migraci dat do jiného typu uložiště mohou aplikace dál bez zásahů fungovat Přístup k heterogenním dat. zdrojům  Přístup k datům libovolných datových zdrojů  Relační, strukturovaná, XML, CSV, MQ-Messages, Webové služby,... Rozšířitelnost  Realizovatelný přístup téměř ke všem typům datových zdrojů  K dispozici je sada vývojových nástrojů pro vytvoření potřebného rozhraní

35 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 35 Federace dat – příklad SQL dotazu SELECT DEMO.CUSTOMER_DB2.CUSTOMER_ID, DEMO.CUSTOMER_DB2.CUSTOMER_NAME, DEMO.CUSTOMER_DB2.ADDRESS, DEMO.CUSTOMER_DB2.CITY, DEMO.CUSTOMER_DB2.STATE, DEMO.CLAIMS_DOMINO.ODATE, DEMO.CLAIMS_DOMINO.CDATE, DEMO.CLAIMS_DOMINO.INCIDENT_ID, DEMO.CLAIMS_DOMINO.DOC_ID, DEMO.REPORT_XML.OFFICERNAME, DEMO.REPORT_XML.INCIDENTDESC FROM DEMO.CUSTOMER_DB2, DEMO.CLAIMS_DOMINO, DEMO.REPORT_XML WHERE DEMO.CLAIMS_DOMINO.INCIDENT_ID = DEMO.REPORT_XML.INCIDENTID AND DEMO.CUSTOMER_DB2.CUSTOMER_ID = INTEGER(DEMO.CLAIMS_DOMINO.CUSTOMER_ID) AND DEMO.CLAIMS_DOMINO.INCIDENT_TYPE = 'Fault' AND DEMO.CUSTOMER_DB2.CUSTOMER_ID = :cust_id

36 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 36 Federace dat – základní schéma a další vlastnosti

37 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 37 IBM Information Server – integrovaná správa metadat Integrovaná správa metadat Porozumění Čistění Transformace Federace Servisně-orientovaná architektura (SOA) Porozumění skutečným vlastnostem všech datových zdrojů Zkoumání akt. stavu, standardizace, párování a náprava situace Transformace dat a obohacování informací Virtuální přístup k nejrůznějším datovým zdrojům DataObsah Konektivita Zpřístupnění, publikování a replikace informací Paralelní zpracování dat

38 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 38 IBM Information Server – paralelní zpracování dat Integrovaná správa metadat Porozumění Čistění Transformace Federace Servisně-orientovaná architektura (SOA) Porozumění skutečným vlastnostem všech datových zdrojů Zkoumání akt. stavu, standardizace, párování a náprava situace Transformace dat a obohacování informací Virtuální přístup k nejrůznějším datovým zdrojům DataObsah Konektivita Zpřístupnění, publikování a replikace informací Paralelní zpracování dat

39 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 39 IBM Information Server – SOA Integrovaná správa metadat Porozumění Čistění Transformace Federace Servisně-orientovaná architektura (SOA) Porozumění skutečným vlastnostem všech datových zdrojů Zkoumání akt. stavu, standardizace, párování a náprava situace Transformace dat a obohacování informací Virtuální přístup k nejrůznějším datovým zdrojům DataObsah Konektivita Zpřístupnění, publikování a replikace informací Paralelní zpracování dat

40 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 40 IBM Information Server – naprosto dle zásad SOA  Všechny transformační joby, čistící joby i federované dotazy mohou být jednak využívány jako webové služby, ale také navíc mohou webové služby využívat  Podpora zabezpečeného přístupu  Plug-iny do různých produktů  Např. do WebSphere Process Serveru

41 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 41 JménoPříjmeníTitulUliceČ. Domu ObecPSČ MartinaMelicharováOpavská9Ostrava794 01 2.) Čistící proces zavolaný jako Web Service Portál JménoPříjmeníTitulUliceČ. Domu ObecPSČ MartinaMelicharováMgr.Opavská9Ostrava794 01 3.) Porovnání Konsolidovaná DB klientů 1.) Zadávání nového klienta Melicharová Martina Opavská 9, OSTRAVA Jméno: Adresa: 4.) Propagace informace o již existujících podobných záznamech zpět na portál

42 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation IBM Cognos – akvizice dokončena 31. ledna 2008

43 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 43 IBM Cognos positioning  IBM Cognos není jen reporting  Je to ucelená platforma pro tzv. CPM  Corporate Performance Management  Sada procesů a nástrojů sloužící organizacím optimalizovat jejich výkonnost  Je považován za následovníka (novou generaci) Business Intelligence

44 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 44 Flexible Architecture for Leveraging Existing Investments Business Optimization -> CPM IBM Information Server IBM Cognos 8 BI IBM Cognos 8 Planning DB2, IMS, Informix IBM Content Manager, IBM FileNet IBM produkty IBM Cognos positioning Other Information & Application Sources

45 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 45 Corporate Performance Management Identifikace problémů Jak si stojíme? Scorecardy a dashboardy ukazují vztah reality a plánu Např. Zisk je pod plánem Performance

46 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 46 Performance Reporty ukazují příčiny problémů / dobrých výsledků např. Ceny vstupů rostou díky růstu cen PHM Corporate Performance Management Identifikace příčin problémů Proč si stojíme tak, jak si stojíme?

47 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 47 Performance Co bychom měli dělat? Přizpůsobení plánu tak, aby reflektoval nové nečekané faktory tj. např. Další očekávaný růst nákladů související s růstem cen PHM Corporate Performance Management Řešení problémů a nové plány do budoucnosti

48 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 48 IBM Cognos 8 BI  IBM Cognos 8 BI  Reporting (Report studio, Query studio)  Přístup k širokému spektru nejrůznějších typů reportů  Data mohou být čerpána z téměř libovolných datových zdrojů  Exporty do řady populárních formátů –Excel, PDF, XML, HTML, CSV  Ad-hoc dotazování  Analýza (Analysis studio)  Uživatelsky příjemný nástroj pro práci s OLAP kostkami  Propracovaná multidimenzionální analýza  Velice rychlá operace drillování (přecházení na větší detaily)  Řízení výkonnosti  Schopnost monitorovat to, jak si právě stojíme –Scorecarding, Dashboarding  Řizení událostí  Monitorování business událostí  Odesílání emailů při splnění určitých podmínek

49 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 49 IBM Cognos 8 Planning  V okamžiku, kdy se chceme efektivně zabývat plánováním / rozpočtováním, je potřeba řešit problémy jako jsou:  Řízené WorkFlow  „Která verze rozpočtu je poslední platná?“  „O kolik se zvýšily náklady mezi verzí 4 a 8?“  „Kdo zodpovídá za tu kterou část rozpočtu?“  „Dodali již všichni své podklady?“; „Které části rozpočtu jsou schválené a které ne?“  Řízená flexibilita  Vytvoření plánu na míru bez nutnosti programovat  Vnitřní dynamika modelu –„Chci ukázat vlastníkům výnosových středisek vždy právě poslední dvě verze plánu.“  Konzistence  Opakovatelnost: „Vytvářím odhady stejným způsobem jako před měsícem?“  Přístupová práva: „Individuální mzdy nesmí být běžným smrtelníkům přístupné.“ Excelovské peklo

50 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation 50 Tak to je vše. Chcete se na něco zeptat ?

51 Představení platforem IBM Information Server & IBM Cognos © 2007 IBM Corporation Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "© 2008 IBM Corporation Nenechte se ovládat svými daty Martin Pavlík 12.3.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google