Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Vlčková Bi-Ge, AR 2009/2010. Litosféra Z řečtiny: lithos = kámen Pevná vnější část zemského povrchu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Vlčková Bi-Ge, AR 2009/2010. Litosféra Z řečtiny: lithos = kámen Pevná vnější část zemského povrchu."— Transkript prezentace:

1 Jana Vlčková Bi-Ge, AR 2009/2010

2 Litosféra Z řečtiny: lithos = kámen Pevná vnější část zemského povrchu

3 Stavba zemského tělesa

4 Litosféra

5 Litosféra = Zemská kůra + horní část svrchního pláště Je rozlámaná na jednotlivé velké i malé bloky (litosférické desky), které „plavou“ po astenosféře Astenosféra – plastická vrstva svrchního pláště, dochází zde k tavení hornin

6 Litosférické desky 7 velkých (kontinentálních) desek až 100 km silných pokrývá 94% povrchu 12 menších desek

7 Teorie kontinentálního driftu Alfred Wegener ( ) Stěhování kontinentů

8

9 Litosférické desky Hranice desek: Divergentní (konstruktivní) – desky se od sebe vzdalují; rozpínání Konvergentní (destruktivní) – desky se k sobě přibližují a srážejí se; zmenšení Oceánská x oceánská Oceánská x pevninská Pevninská x pevninská Transformní – zlomové linie; bez výrazné změny velikosti Trojný bod – místo styku tří desek

10 Litosférické desky Pohyb vertikální – pokles pevniny pod ledovým příkrovem, po jeho odtátí opět zdvih Pohyb horizontální – globální desková tektonika Rozpínání Subdukce – podsouvání jedné desky pod druhou; oceánská pod kontinentální Obdukce – nasouvání oceánské nad kontinentální Kolize lit. desek – střetávání desek stejných vlastností Smykový pohyb – desky se posunují jedna vedle druhé, podél tzv. zlomové linie

11 Pohyb litosférických desek

12 Činitelé ovlivňující tvar litosféry a reliéfu Endogenní procesy Zlomové systémy Vulkanismus Seismická činnost Orogenní činnost Exogenní procesy Denudace Zvětrávání Eroze Sedimentace Pohyby mas

13 Zlomové systémy Zlomy – praskliny v horninách vznikající působením tlaku vlivem pohybu lit. desek Pukliny – praskliny bez pohybu lit. desek druhy zlomů: Horizontální posun Pokles Násun (přesmyk) Kombinovaný zlom Hrásť Příkopová propadlina rg/wiki/Zlom

14 Zlom San Andreas /thumb/7/76/Sanandreas.jpg/180px- Sanandreas.jpg mmons/8/8d/San_Andreas.jpg

15 Velké riftové údolí stem_soubory/image004.jpg prikopova-propadlina.jpg

16 Vulkanismus Sopečná činnost – povrchové projevy magmatické aktivity = Výron magmatu na zemský povrch (láva), exploze plynů a par Výskyt je vázán na rozhraní tektonických desek

17 Stavba sopky /wwwold/ge10/galerie/kaldera.jpg

18 Druhy sopek Podle aktivity: Sopky aktivní Sopky vyhaslé Podle erupce: Sopky explozivní Sopky efuzivní - výlevné Podle vyvrhovaného materiálu: Sopky tufové – nesouvislý sopečný materiál Sopky lávové Stratovulkán Štítová sopka

19 Etna Stratovulkán Mauna Kea (Hawai) Štítová sopka 3%A1_sopka

20 Seismická činnost Zemětřesení – pohyb zemské kůry nebo svrchního pláště, vyvolaný náhlým uvolněním energie (často doprovodný jev při zlomové a sopečné aktivitě) Hypocentrum – ohnisko; místo vzniku Epicentrum – kolmý průmět ohniska na zemský povrch Zemětřesné roje – stejná intenzita po sobě jdoucích otřesů

21 Zemětřesení Podle původu: Řítivá – 3% Sopečná – 7% Tektonická – 90% Podle hloubky hypocentra: Mělká – do 70 km Střední – km Hluboká – km Richterova stupnice

22 Zemětřesení, sopečná činnost Zemětřesení – žlutá Sopky - červená ednasky/3_obrazky/3_13_ohniska.gif

23 Orogenní činnost Horotvorná činnost Konvergentní hranice Srážky kontinentů - Himaláje, Ural, Alpy … Srážky oceánů s kontinenty – Andy Srážky oceánů – oblouky sopečných ostrovů s příkopy: Mariany, Šalamounovy ostrovy, Antily … Divergentní hranice – Riftová pohoří – křehké horniny se při odtahu rozlámou a střední část se propadá: Velké riftové údolí

24 Orogenní činnost Vrásnění – schopnost hornin ohýbat se a deformovat vlivem vystavení se vysokému tlaku a teplotám v hlubších vrstvách Podíl na vzniku hor a pohoří; doprovodný proces /thumb/b/b2/Agiospavlos_DM_2004_IMG003_Fe lsenformation_nahe.JPG/180px- Agiospavlos_DM_2004_IMG003_Felsenformation _nahe.JPG /thumb/1/1c/Syncline_and_anticline_norw.jpg/18 0px-Syncline_and_anticline_norw.jpg

25 Druhy a typy vrás l?vrasa 1 - vrása přímá 2 – šikmá 3 - překocená 4 – ležatá 5 - ponořená. m.pl?vrasa 1 - kufrovitá vrása 2 - vějířovitě uspořádané vrásy 3 - izoklinální vrásy 4 - zalomené vrásy (zalomené vrásy jen několik centimetrů až decimetrů velké).

26 Orogeneze, vrásnění Orogenní pásma – pásy hor vzniklé orogenezí v průběhu geologických dob Nejstarší pásma již nejsou na místě svého vzniku,přemístily se vlivem posunu lit. desek Kaledónská – silur, devon Hercynská (Variská, Armorická) – devon, karbon Alpinská – konec druhohor - současnost

27 Denudace Soubor procesů, vedoucích k celkovému snižování a zarovnávání zemského povrchu Zahrnuje: Zvětrávání Erozi Druhy: Mechanická Chemická

28 Zvětrávání Dlouhodobé působení vnějších vlivů na odkryté horniny, které původně vznikaly v jiných podmínkách, než v kterých se vyskytují na zemském povrchu Mechanické – porušení bez změn chemického složení Teplota, tlak, změna objemu Chemické – změna chemického složení, zánik původních minerálů, vznik nových H2O, CO2, soli Biologické – vlivem působení organismů Mikroorganismy, rostliny

29 Zvětrávání Mrazové zvětrávání Chemické zvětrávání ani.jpg

30 Eroze Pochody obrušující, rozpouštějící a odstraňující půdu a horninový materiál z povrchu Pochody Abraze - mechanické obrušování povrchu třením a nárazy pevných částic Transport – odnos částic vzniklých abrazí a zvětráváním Vodní Glaciální Větrná

31 Eroze 35-eroze-pudy.jpg erosion.jpg h%20Erosion%20- %20Water%20Project/Erosion%20for%20title%20pa ge%202.jpg

32 Sedimentace Ukládání volného materiálu, vzniklého během zvětrávání a eroze První stádium vzniku sedimentárních hornin Změny povrchu v relativně krátkém čase Vodní Eolická (vítr) Ledovcová Ukládání sopečného materiálu

33 Sedimentace %20cast/sedimentacni%20prostr/Eolick%C3 %A9%20sedimenty_soubory/image002.jpg

34 Zdroje Luhr, James F. Země. Praha: Euromedia Group k. s ISBN Wikipedie. Geomorfologie [online], poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z WWW: Wikipedie. Astenosféra[online], poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z WWW: Wikipedie. Geologie [online], poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z WWW: Zeměpisný web Daniela Svobody. Litosféra: Endogenní procesy [online], poslední aktualizace 2007 [cit ]. Dostupné z WWW: tm tm Wikipedie. Litosféra[online], poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z WWW: Wikipedie. Abraze [online], poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z WWW:

35 Zdroje Wikipedie. Kaledonské vrásnění [online], poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z WWW: %AD %AD Wikipedie. Alpinské vrásnění [online], poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z WWW: D D Wikipedie. Hercynské vrásnění [online], poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z WWW: AD AD GeoWeb. Dotazy z geologie. Eroze a denudace [online], poslední aktualizace 2010 [cit ]. Dostupné z WWW:


Stáhnout ppt "Jana Vlčková Bi-Ge, AR 2009/2010. Litosféra Z řečtiny: lithos = kámen Pevná vnější část zemského povrchu."

Podobné prezentace


Reklamy Google