Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentační techniky RaVŠ - Zdeněk Jelínek. Anotace předmětu 1.Získání znalostí z projektování informačních systémů,formalizace a využití logických modelů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentační techniky RaVŠ - Zdeněk Jelínek. Anotace předmětu 1.Získání znalostí z projektování informačních systémů,formalizace a využití logických modelů."— Transkript prezentace:

1 Prezentační techniky RaVŠ - Zdeněk Jelínek

2 Anotace předmětu 1.Získání znalostí z projektování informačních systémů,formalizace a využití logických modelů k modelování a simulaci návrhu informačního systému, vazby na analýzu existujícího informačního systému. 2.Přehled poznatků z oblasti vývoje a používaní databázových systémů, podstata a postup návrhu struktury datové základny, obecné základy logické a fyzické struktury dat. čtvrtek, 21. srpna 20142Prezentační techniky - RaVŠ

3 Anotace předmětu 3.Programová struktura systému řízení báze dat a koncepty síťového a relačního přístupu. 4 Základní znalosti o personálním, programovém a technickém zabezpečení databázových systémů, nejnovější trendy a kriteria pro databázové systémy. čtvrtek, 21. srpna 20143Prezentační techniky - RaVŠ

4 Anotace předmětu 5. Využití CASE. 6. Seznámení s vývojovými prostředky, grafický přístup k systémům řízení báze dat na lokálních PC nebo v sítích LAN. čtvrtek, 21. srpna 20144Prezentační techniky - RaVŠ

5 Literatura Pokorný, J. Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Academia Praha, 2000 Cantú, M. Myslíme v jazyku Delphi 6. Praha, Grada Publishing, 2002 Rybička, J, Sedlák, M. Úvod do databázových systémů. Konvoj 2001 Pezlar,Z. Projektování informačních systémů. skripta Brno 2000 Richta,K. - Sochor,J. Software engineering. FEI ČVUT v Praze, 1997 Drbal, P. a spolupracovníci Objektově orientované metodiky a technologie. VŠE v Praze, 1997 Brucner.T. : Informační systémy v podniku. VŠE Praha, 2004 čtvrtek, 21. srpna 20145Prezentační techniky - RaVŠ

6 1. Informační systémy Informačním systémem obecně nazýváme organizaci údajů vhodnou pro systémové zpracování dat – pro jejich sběr – uložení a uchování – zpracování – vyhledávání – a vydávání informací pro rozhodování v běžné praxi. čtvrtek, 21. srpna 20146Prezentační techniky - RaVŠ

7 1. Informační systémy Individuální informační systémy PočítačUživatel čtvrtek, 21. srpna 20147Prezentační techniky - RaVŠ

8 1. Informační systémy Víceuživatelské informační systémy počítačPočítač Uživatel čtvrtek, 21. srpna 20148Prezentační techniky - RaVŠ

9 1. Informační systémy Podmínky pro využívání informačních systémů : Počítačová gramotnost – počítač a SW – Práce se soubory – Práce s dokumenty – Práce s ekonomickými programy – Práce s multimediálními soubory Počítačová gramotnost – počítač a SW – Programování Počítačová gramotnost – sítě a internet – Stahování a sdílení souborů – Chat – Webové stránky a vyhledávání problémů čtvrtek, 21. srpna 20149Prezentační techniky - RaVŠ

10 1. Informační systémy Automatizovaný informační systém Programový celek, řešící rozsáhlejší aplikační oblast Obsahuje : – datové struktury tak, aby všechny následné aplikační úlohy k nim měly optimalizovaný přístup. – Řeší uložení, uchování, zpracování a vyhledávání informací a umožňuje jejich formátování do uživatelsky vhodného prostředí. čtvrtek, 21. srpna 201410Prezentační techniky - RaVŠ

11 1. Informační systémy Druhy Informačních systémů : 1.Operativní (transakční) –důsledně strukturovaná informace na atomické atributy, tabulky ve 3NF, –operace INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE, –přesné dotazy, vyhledávání informací je založeno na této přesné čtvrtek, 21. srpna 201411Prezentační techniky - RaVŠ

12 1. Informační systémy Druhy Informačních systémů : 2. Faktografické informační systémy (FIS) –informace strukturovaná i nestrukturovaná, relativně stálá, –má funkce navíc pro provádění operací s informacemi vybranými z databáze, –medicínské, právnické, inženýrské, geografické apod. čtvrtek, 21. srpna 201412Prezentační techniky - RaVŠ

13 1. Informační systémy Druhy Informačních systémů : 3. Textové informační systémy (též dokumentografické DIS, či vyhledávací) –informace (částečně) nestrukturovaná formou volného textu, obrázků, zvuků, čtvrtek, 21. srpna 201413Prezentační techniky - RaVŠ

14 1. Informační systémy Druhy Informačních systémů : 4. Geografické informační systémy (GIS, systémy pro práci s 2D a 3D prostorem) –informace strukturovaná, prostorová –má funkce navíc pro práci s prostorovou informací. čtvrtek, 21. srpna 201414Prezentační techniky - RaVŠ

15 1. Informační systémy Druhy Informačních systémů : 5. Systémy pro podporu rozhodování (datové sklady DS, Decision Support Systems DSS, OLAP) –informace strukturované i nestrukturované, odvozené, agregované, –integrované funkce databázové, vyhledávací i expertní, –netriviální metody i pro analýzy a zpracování informací (výsledky ukládá opět do databáze jako fakta nebo pravidla, –prezentace výsledků grafickou formou, –dokonalý interface pro manažery. čtvrtek, 21. srpna 201415Prezentační techniky - RaVŠ

16 1. Informační systémy Druhy Informačních systémů : 6. Expertní systémy –databáze strukturovaná se specifickými informacemi z úzké platformy –uloženy obecné znalosti a odvozovací mechanizmus, –dotazy v téměř přirozeném jazyce, systém je analyzuje a na základě znalostí z databáze formuluje odpověď. čtvrtek, 21. srpna 201416Prezentační techniky - RaVŠ

17 1. Informační systémy Druhy Informačních systémů : 7. Real-time databáze –databáze strukturovaná, –dotazy termínované, funkce s prioritou dotazů, –řízení transakcí dle priorit a kritické doby nutné k ukončení transakcí –fyzická organizace odlišná, databáze uložená částečně v paměti. čtvrtek, 21. srpna 201417Prezentační techniky - RaVŠ

18 2. Používání datového systému a jeho tvorba 1. PROČ JE ZAPOTŘEBÍ NOVÝ SYSTÉM – POPIS SOUČASNÉHO STAVU, PROČ NEVYHOVUJE, CO MÁ MÍT NOVÝ. čtvrtek, 21. srpna 201418Prezentační techniky - RaVŠ

19 2. Používání datového systému a jeho tvorba 2. K ČEMU MÁ SLOUŽIT – VNITŘNÍ EVIDENCI, VNĚJŠÍMU UŽIVATELI, MANAGEMENTU APOD. čtvrtek, 21. srpna 201419Prezentační techniky - RaVŠ

20 2. Používání datového systému a jeho tvorba 3. KDO S NÍM BUDE PRACOVAT - BĚŽNĚ, PŘÍLEŽITOSTNĚ, OBČAS čtvrtek, 21. srpna 201420Prezentační techniky - RaVŠ

21 2. Používání datového systému a jeho tvorba 4. JAKÉ BUDOU VSTUPY DO SYSTÉMU, SEZNAM EVIDOVANÝCH ÚDAJŮ, OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ. čtvrtek, 21. srpna 201421Prezentační techniky - RaVŠ

22 2. Používání datového systému a jeho tvorba 5. JAKÉ BUDOU VÝSTUPY ZE SYSTÉMU, SEZNAM VÝSTUPNÍCH SESTAV A PRACOVNÍCH VÝSTUPŮ. čtvrtek, 21. srpna 201422Prezentační techniky - RaVŠ

23 2. Používání datového systému a jeho tvorba 6. JAKÉ FUNKCE BUDE SYSTÉM PLNIT – FORMOU TABULKY NEBO UDÁLOST – REAKCE. čtvrtek, 21. srpna 201423Prezentační techniky - RaVŠ

24 2. Používání datového systému a jeho tvorba 7.JAKÉ JE OKOLÍ SYSTÉMU, JEHO ZDROJE A CÍLE INFORMACÍ – FORMOU KONTEXTOVÉHO DIAGRAMU. čtvrtek, 21. srpna 201424Prezentační techniky - RaVŠ

25 2. Používání datového systému a jeho tvorba Tvorba informačního systému : 1.Zadání a specifikace požadavků 2.Analýza a specifikace systému, 3.Modelování systému z několika hledisek, 4.Návrh implementace, upřesnění detailů budoucí pro budoucí programování, 5.Implementace, programování a tvorba dokumentace, 6.Testování správné funkce systému 7.Zavedení systému do provozu, 8.Provoz systému, jeho údržba a další vývoj. čtvrtek, 21. srpna 201425Prezentační techniky - RaVŠ

26 2. Používání datového systému a jeho tvorba Tvorba z hlediska uživatele : Přizpůsobení uživateli Jednotnost vzhledu a ovládání Jednotnost a jednoduchost komunikačního jazyka Příjemné prostředí Kontextové uspořádání Úplnost a správnost vstupů Spolehlivost komunikace Optimalizace výstupních údajů Vždy dostupná nápověda čtvrtek, 21. srpna 201426Prezentační techniky - RaVŠ

27 2. Používání datového systému a jeho tvorba Komunikací = způsob a forma vedení dialogu počítače a uživatele –volba akcí uživatelem (menu, formát menu a ovládání), – způsob a formát ukládání a modifikace dat (vstupní formuláře), –možnosti výběrů informací, formulaci požadavků –formát výstupů (sestavy, jejich standardní hlavičky a patičky, označení), –formát dotazů programu uživateli, –formát informačních a chybových hlášení uživateli. čtvrtek, 21. srpna 201427Prezentační techniky - RaVŠ

28 2. Používání datového systému a jeho tvorba Nástroje pro návrh komunikace –grafická úprava prostředí, klávesnice, myš, tlačítka,... –styl komunikace, styl dotazů, informačních a chybových hlášení, styl nápovědy –vzhled uživatelských oken, –formát vstupních formulářů a podformulářů, formát koncových sestav, –způsob ovládání všech prvků, –použití fontů textů, použití barev pro písmo a pozadí, vzhled a umístění oken (účast grafika),... čtvrtek, 21. srpna 201428Prezentační techniky - RaVŠ

29 3. Podstata informačního systému Databázová podstata informačního systému Třídění IS podle : – typu a struktury obsažených informací – způsobu vyhledávání informací – operací s údaji a nad údaji prováděnými – prezentace výsledků vyhledávacího procesu čtvrtek, 21. srpna 201429Prezentační techniky - RaVŠ

30 3. Podstata informačního systému Databázová podstata informačního systému Třídění IS podle : – typu a struktury obsažených informací – způsobu vyhledávání informací – operací s údaji a nad údaji prováděnými – prezentace výsledků vyhledávacího procesu čtvrtek, 21. srpna 201430Prezentační techniky - RaVŠ

31 3. Podstata informačního systému Databázová podstata informačního systému Relační a objektový přístup Trend – přechod ze strukturovaného do objektového programování Relační a objektový přístup je od základu rozdílný. Existuje jak mnoho výhod, tak i mnoho nevýhod pro relační i objektové databáze. čtvrtek, 21. srpna 201431Prezentační techniky - RaVŠ

32 3. Podstata informačního systému Databázová podstata informačního systému Strukturované programováním : – nebo také strukturovaný programovací jazyk označuje programovací techniku, kdy se implementovaný algoritmus rozděluje na dílčí úlohy, které se spojují v jeden celek. – K implementaci v programu se používá pouze vybraných řídicích struktur čtvrtek, 21. srpna 201432Prezentační techniky - RaVŠ

33 3. Podstata informačního systému Databázová podstata informačního systému Objektové programování – jednotlivé prvky modelované reality (jak data, tak související funkčnost) jsou v programu seskupeny do entit, nazývaných objekty. Objekty si pamatují svůj stav a navenek poskytují operace (přístupné jako metody pro volání). čtvrtek, 21. srpna 201433Prezentační techniky - RaVŠ

34 2. Používání datového systému a jeho tvorba Relační databázový model : Relační databázový model sdružuje data do relací (tabulek), které obsahují n-tice (řádky). Tabulky (relace) tvoří základ relační databáze. Tabulka je struktura záznamů s pevně stanovenými položkami (sloupci - atributy). Každý sloupec má definován jednoznačný název, typ a rozsah, neboli doménu. Záznam se stává n-ticí (řádkem) tabulky. Pokud jsou v různých tabulkách sloupce stejného typu, pak tyto sloupce mohou vytvářet vazby mezi jednotlivými tabulkami. Tabulky se poté naplňují vlastním obsahem - konkrétními daty. čtvrtek, 21. srpna 201434Prezentační techniky - RaVŠ

35 3. Podstata informačního systému Relační databázový model : Na současném databázovém trhu existují tři základní typy : – relační databáze (Relational Database Management System, RDBMS), – objektově-relační databáze ("Object Relational" Database Management System, ORDBMS) – a objektové databáze (Object Database Management System, ODBMS). čtvrtek, 21. srpna 201435Prezentační techniky - RaVŠ

36 3. Podstata informačního systému Relační databázový model : Rozdělení jednotlivých typů databází dle kritérií (Relational Database Management System, RDBMS): – Datový model – Dotazovací jazyk – Výpočetní model – navigace a přístup k datům čtvrtek, 21. srpna 201436Prezentační techniky - RaVŠ

37 3. Podstata informačního systému Příklad – model Select čtvrtek, 21. srpna 201437Prezentační techniky - RaVŠ

38 3. Podstata informačního systému čtvrtek, 21. srpna 2014Prezentační techniky - RaVŠ38 Strukturovaný jazyk : Strukturovaný jazyk je prostředek pro popis minispecifikací. Je to přirozený jazyk doplněný o omezující pravidla tvorby vět (syntaxe), aby výsledný popis přinesl jednoznačný výklad

39 3. Podstata informačního systému Slovník strukturovaného jazyka je složen z : – rozkazovacího způsobu sloves – podstatných jmen (pojmů) z datového slovníku – slov rezervovaných pro formulování logiky procesu čtvrtek, 21. srpna 201439Prezentační techniky - RaVŠ

40 3. Podstata informačního systému Syntaxe strukturovaného jazyka obsahuje: – jednoduché rozkazovací věty (pro příkazy, které provádí sám program) – jednoduché oznamovací věty (pro činnosti, které provádí sám uživatel) čtvrtek, 21. srpna 201440Prezentační techniky - RaVŠ

41 3. Podstata informačního systému Větvení strukturovaného jazyka: 1.JE-LI PAK 2.JE_LI PAK JINAK 3. VYBER PŘÍPAD –PŘÍPAD 1: – –PŘÍPAD 2: – –....................................................... JINAK čtvrtek, 21. srpna 201441Prezentační techniky - RaVŠ

42 3. Podstata informačního systému Cykly strukturovaného jazyka : 1.PRO KAŽDÝ DĚLEJ 2. DOKUD DĚLEJ 3. DĚLEJ DOKUD čtvrtek, 21. srpna 201442Prezentační techniky - RaVŠ

43 3. Podstata informačního systému Musí být strukturovaný, používat standardní programové řídicí struktury: – sekvenci – větvení – cykly – procedury čtvrtek, 21. srpna 201443Prezentační techniky - RaVŠ

44 3. Podstata informačního systému Algoritmus strukturovaného jazyka rozlišuje: – příkazy, prováděné programem (rozkazovací způsob), – činnosti prováděné uživatelem (uvedením “uživatel provede“...), – příkazy manipulující s databází (čtení záznamů, ukládání, modifikace a rušení), – příkazy prováděné v paměti počítače (výpočty, testování podmínek, tisky, načítání údajů od uživatele atd.). čtvrtek, 21. srpna 201444Prezentační techniky - RaVŠ

45 4. Personální a jiné zabezpečení Analytik –provádí analýzu zadání a zpracovává modely systému („architekt“ systému); pro IS to jsou základní modely datový funkční dynamický. – Úzce spolupracuje prostřednictvím manažera se zadavatelem. Návrhář –hotové analytické modely doplňuje o řadu technických a systémových detailů; provádí optimalizaci přístupu do databáze, indexovou, transakční analýzu, doplňuje systémové funkce;navrhuje modulovou strukturu funkcí. čtvrtek, 21. srpna 201445Prezentační techniky - RaVŠ

46 4. Personální a jiné zabezpečení Systémový programátor –je specialista na styk se systémovým prostředím – s operačním systémem. –Konzultuje s ostatními řešiteli, případně realizuje speciální systémová makra. Specialista pro internet –realizuje portál IS – internetové a intranetové funkce čtvrtek, 21. srpna 201446Prezentační techniky - RaVŠ

47 4. Personální a jiné zabezpečení Specialista na jazyk - programovací jazyk opět je konzultantem ostatním nebo programátorem pro některé funkce Výkonný programátor, - kodér je klasický programátor, realizátor „programování v malém“; při dobře provedené analýze a návrhu je to rutinní práce, vyžaduje jen dobrou znalost implementačního prostředí a teorie algoritmů. Testér připravuje a provádí testování dokončených částí nebo celého IS. čtvrtek, 21. srpna 201447Prezentační techniky - RaVŠ

48 4. Personální a jiné zabezpečení Dokumentátor – připravuje dokumentaci jednotlivých částí systému pořizují řešitelé, dokumentátor ji – kompletuje, organizuje, integruje, je zodpovědný za její úplnost, aktuálnost, správnost. Knihovník má na starosti správu knihoven projektu; přejímá od řešitelů hotové komponenty, zpřístupňuje je ostatním. Také udržuje různé verze systému. Další administrativní, technické a jiné síly. čtvrtek, 21. srpna 201448Prezentační techniky - RaVŠ

49 4. Personální a jiné zabezpečení Typy vývojářských týmů : Nestrukturované (demokratické) týmy Strukturované (hierarchické) týmy čtvrtek, 21. srpna 201449Prezentační techniky - RaVŠ

50 5. Využití CASE Zkratka CASE je označením pro Computer Aided Software Engineering nebo také Computer Aided Systems Engineering, což v překladu znamená počítačem podporované softwarové (systémové) inženýrství nebo vývoj software s využitím počítačové podpory. čtvrtek, 21. srpna 201450Prezentační techniky - RaVŠ

51 5. Využití CASE CASE nástroje primárně umožňují modelování IT systému pomocí diagramů (člověk lépe chápe obrázek než složitě psané slovo), generování zdrojového kódu z modelu (usnadňuje práci programátorům), zpětné vytvoření modelu podle existujícího zdrojového kódu (reverse engeneering), synchronizaci modelu a zdrojového kódu, vytvoření dokumentace z modelu. čtvrtek, 21. srpna 201451Prezentační techniky - RaVŠ

52 5. Využití CASE CASE nástroje podporují týmovou práci při vývoji systému, zajišťují sdílení rozpracovaných fragmentů, správu vývoje, sledují konzistenci modelu systému, automatizují některé procesy, hlídají dodržování zvolené metodiky, některé umožňují řízení celého životního cyklu aplikací. Pozitivní využití CASE nástrojů záleží hlavně na vybrané metodice. čtvrtek, 21. srpna 201452Prezentační techniky - RaVŠ

53 Příklad IS - SAP „Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung“

54 SAP „Systems - Applications - Products in data processing“. čtvrtek, 21. srpna 201454Prezentační techniky - RaVŠ

55 SAP Společnost SAP byla založena v roce 1972 pěti bývalými zaměstnanci IBM čtvrtek, 21. srpna 201455Prezentační techniky - RaVŠ

56 SAP FI (Financial Accounting) Finanční účetnictví CO (Controlling) Kontroling AM (Asset Management) Evidence majetku PS (Project system) Plánování dlouhodobých projektů WF (Workflow) Řízení oběhu dokumentů IS (Industry Solutions) Specifická řešení různých odvětví HR (Human Resources) Řízení lidských zdrojů PM (Plant Maintenance) Údržba MM (Materials Management) Skladové hospodářství a logistika QM (Quality Management) Management kvality PP (Production Planning) Plánování výroby SD (Sales and Distribution) Podpora prodeje čtvrtek, 21. srpna 201456Prezentační techniky - RaVŠ

57 SAP SAP R/3 = client/server aplikace využívající třívrstvý model. Prezentační vrstva nebo klient komunikuje s uživatelem. V aplikační vrstvě je uložena business logika Databázová vrstva zaznamenává a ukládá všechna data systému včetně transakčních a konfiguračních dat. čtvrtek, 21. srpna 201457Prezentační techniky - RaVŠ


Stáhnout ppt "Prezentační techniky RaVŠ - Zdeněk Jelínek. Anotace předmětu 1.Získání znalostí z projektování informačních systémů,formalizace a využití logických modelů."

Podobné prezentace


Reklamy Google