Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentační techniky RaVŠ - Zdeněk Jelínek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentační techniky RaVŠ - Zdeněk Jelínek."— Transkript prezentace:

1 Prezentační techniky RaVŠ - Zdeněk Jelínek

2 Prezentační techniky - RaVŠ
Anotace předmětu Získání znalostí z projektování informačních systémů,formalizace a využití logických modelů k modelování a simulaci návrhu informačního systému, vazby na analýzu existujícího informačního systému. Přehled poznatků z oblasti vývoje a používaní databázových systémů, podstata a postup návrhu struktury datové základny, obecné základy logické a fyzické struktury dat. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

3 Prezentační techniky - RaVŠ
Anotace předmětu 3.Programová struktura systému řízení báze dat a koncepty síťového a relačního přístupu. 4 Základní znalosti o personálním, programovém a technickém zabezpečení databázových systémů, nejnovější trendy a kriteria pro databázové systémy. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

4 Prezentační techniky - RaVŠ
Anotace předmětu 5. Využití CASE. 6. Seznámení s vývojovými prostředky, grafický přístup k systémům řízení báze dat na lokálních PC nebo v sítích LAN. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

5 Prezentační techniky - RaVŠ
Literatura Pokorný, J. Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Academia Praha, 2000 Cantú, M. Myslíme v jazyku Delphi 6. Praha, Grada Publishing, 2002 Rybička, J, Sedlák, M. Úvod do databázových systémů. Konvoj 2001 Pezlar,Z. Projektování informačních systémů. skripta Brno 2000 Richta,K. - Sochor,J. Software engineering. FEI ČVUT v Praze, 1997 Drbal, P. a spolupracovníci Objektově orientované metodiky a technologie. VŠE v Praze, 1997 Brucner.T. : Informační systémy v podniku. VŠE Praha, 2004 středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

6 Prezentační techniky - RaVŠ
1. Informační systémy Informačním systémem obecně nazýváme organizaci údajů vhodnou pro systémové zpracování dat pro jejich sběr uložení a uchování zpracování vyhledávání a vydávání informací pro rozhodování v běžné praxi. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

7 Prezentační techniky - RaVŠ
1. Informační systémy Individuální informační systémy Počítač Uživatel středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

8 Prezentační techniky - RaVŠ
1. Informační systémy Víceuživatelské informační systémy Uživatel Počítač počítač středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

9 Prezentační techniky - RaVŠ
1. Informační systémy Podmínky pro využívání informačních systémů : Počítačová gramotnost – počítač a SW Práce se soubory Práce s dokumenty Práce s ekonomickými programy Práce s multimediálními soubory Programování Počítačová gramotnost – sítě a internet Stahování a sdílení souborů Chat Webové stránky a vyhledávání problémů středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

10 Prezentační techniky - RaVŠ
1. Informační systémy Automatizovaný informační systém Programový celek, řešící rozsáhlejší aplikační oblast Obsahuje : datové struktury tak, aby všechny následné aplikační úlohy k nim měly optimalizovaný přístup. Řeší uložení, uchování, zpracování a vyhledávání informací a umožňuje jejich formátování do uživatelsky vhodného prostředí . středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

11 Prezentační techniky - RaVŠ
1. Informační systémy Druhy Informačních systémů : Operativní (transakční) důsledně strukturovaná informace na atomické atributy, tabulky ve 3NF, operace INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE, přesné dotazy, vyhledávání informací je založeno na této přesné středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

12 Prezentační techniky - RaVŠ
1. Informační systémy Druhy Informačních systémů : 2. Faktografické informační systémy (FIS) informace strukturovaná i nestrukturovaná, relativně stálá, má funkce navíc pro provádění operací s informacemi vybranými z databáze, medicínské, právnické, inženýrské, geografické apod. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

13 Prezentační techniky - RaVŠ
1. Informační systémy Druhy Informačních systémů : 3. Textové informační systémy (též dokumentografické DIS, či vyhledávací) informace (částečně) nestrukturovaná formou volného textu, obrázků, zvuků, středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

14 Prezentační techniky - RaVŠ
1. Informační systémy Druhy Informačních systémů : 4. Geografické informační systémy (GIS, systémy pro práci s 2D a 3D prostorem) informace strukturovaná, prostorová má funkce navíc pro práci s prostorovou informací. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

15 Prezentační techniky - RaVŠ
1. Informační systémy Druhy Informačních systémů : 5. Systémy pro podporu rozhodování (datové sklady DS, Decision Support Systems DSS, OLAP) informace strukturované i nestrukturované, odvozené, agregované, integrované funkce databázové, vyhledávací i expertní, netriviální metody i pro analýzy a zpracování informací (výsledky ukládá opět do databáze jako fakta nebo pravidla, prezentace výsledků grafickou formou, dokonalý interface pro manažery. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

16 Prezentační techniky - RaVŠ
1. Informační systémy Druhy Informačních systémů : 6. Expertní systémy databáze strukturovaná se specifickými informacemi z úzké platformy uloženy obecné znalosti a odvozovací mechanizmus, dotazy v téměř přirozeném jazyce, systém je analyzuje a na základě znalostí z databáze formuluje odpověď. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

17 Prezentační techniky - RaVŠ
1. Informační systémy Druhy Informačních systémů : 7. Real-time databáze databáze strukturovaná, dotazy termínované, funkce s prioritou dotazů, řízení transakcí dle priorit a kritické doby nutné k ukončení transakcí fyzická organizace odlišná, databáze uložená částečně v paměti. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

18 2. Používání datového systému a jeho tvorba
1. PROČ JE ZAPOTŘEBÍ NOVÝ SYSTÉM – POPIS SOUČASNÉHO STAVU, PROČ NEVYHOVUJE, CO MÁ MÍT NOVÝ. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

19 2. Používání datového systému a jeho tvorba
2. K ČEMU MÁ SLOUŽIT – VNITŘNÍ EVIDENCI, VNĚJŠÍMU UŽIVATELI, MANAGEMENTU APOD. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

20 2. Používání datového systému a jeho tvorba
3. KDO S NÍM BUDE PRACOVAT - BĚŽNĚ, PŘÍLEŽITOSTNĚ, OBČAS středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

21 2. Používání datového systému a jeho tvorba
4. JAKÉ BUDOU VSTUPY DO SYSTÉMU, SEZNAM EVIDOVANÝCH ÚDAJŮ, OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

22 2. Používání datového systému a jeho tvorba
5. JAKÉ BUDOU VÝSTUPY ZE SYSTÉMU, SEZNAM VÝSTUPNÍCH SESTAV A PRACOVNÍCH VÝSTUPŮ. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

23 2. Používání datového systému a jeho tvorba
6. JAKÉ FUNKCE BUDE SYSTÉM PLNIT – FORMOU TABULKY NEBO UDÁLOST – REAKCE. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

24 2. Používání datového systému a jeho tvorba
7.JAKÉ JE OKOLÍ SYSTÉMU, JEHO ZDROJE A CÍLE INFORMACÍ – FORMOU KONTEXTOVÉHO DIAGRAMU. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

25 2. Používání datového systému a jeho tvorba
Tvorba informačního systému : Zadání a specifikace požadavků Analýza a specifikace systému, Modelování systému z několika hledisek, Návrh implementace, upřesnění detailů budoucí pro budoucí programování, Implementace, programování a tvorba dokumentace, Testování správné funkce systému Zavedení systému do provozu, Provoz systému, jeho údržba a další vývoj. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

26 2. Používání datového systému a jeho tvorba
Tvorba z hlediska uživatele : Přizpůsobení uživateli Jednotnost vzhledu a ovládání Jednotnost a jednoduchost komunikačního jazyka Příjemné prostředí Kontextové uspořádání Úplnost a správnost vstupů Spolehlivost komunikace Optimalizace výstupních údajů Vždy dostupná nápověda středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

27 2. Používání datového systému a jeho tvorba
Komunikací = způsob a forma vedení dialogu počítače a uživatele volba akcí uživatelem (menu, formát menu a ovládání), způsob a formát ukládání a modifikace dat (vstupní formuláře), možnosti výběrů informací, formulaci požadavků formát výstupů (sestavy, jejich standardní hlavičky a patičky, označení), formát dotazů programu uživateli, formát informačních a chybových hlášení uživateli. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

28 2. Používání datového systému a jeho tvorba
Nástroje pro návrh komunikace grafická úprava prostředí, klávesnice, myš, tlačítka, ... styl komunikace, styl dotazů, informačních a chybových hlášení, styl nápovědy vzhled uživatelských oken, formát vstupních formulářů a podformulářů, formát koncových sestav, způsob ovládání všech prvků, použití fontů textů, použití barev pro písmo a pozadí, vzhled a umístění oken (účast grafika), ... středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

29 3. Podstata informačního systému
Databázová podstata informačního systému Třídění IS podle : typu a struktury obsažených informací způsobu vyhledávání informací operací s údaji a nad údaji prováděnými prezentace výsledků vyhledávacího procesu středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

30 3. Podstata informačního systému
Databázová podstata informačního systému Třídění IS podle : typu a struktury obsažených informací způsobu vyhledávání informací operací s údaji a nad údaji prováděnými prezentace výsledků vyhledávacího procesu středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

31 3. Podstata informačního systému
Databázová podstata informačního systému Relační a objektový přístup Trend – přechod ze strukturovaného do objektového programování Relační a objektový přístup je od základu rozdílný. Existuje jak mnoho výhod, tak i mnoho nevýhod pro relační i objektové databáze. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

32 3. Podstata informačního systému
Databázová podstata informačního systému Strukturované programováním : nebo také strukturovaný programovací jazyk označuje programovací techniku, kdy se implementovaný algoritmus rozděluje na dílčí úlohy, které se spojují v jeden celek. K implementaci v programu se používá pouze vybraných řídicích struktur středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

33 3. Podstata informačního systému
Databázová podstata informačního systému Objektové programování jednotlivé prvky modelované reality (jak data, tak související funkčnost) jsou v programu seskupeny do entit, nazývaných objekty. Objekty si pamatují svůj stav a navenek poskytují operace (přístupné jako metody pro volání). středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

34 2. Používání datového systému a jeho tvorba
Relační databázový model : Relační databázový model sdružuje data do relací (tabulek), které obsahují n-tice (řádky). Tabulky (relace) tvoří základ relační databáze. Tabulka je struktura záznamů s pevně stanovenými položkami (sloupci - atributy). Každý sloupec má definován jednoznačný název, typ a rozsah, neboli doménu. Záznam se stává n-ticí (řádkem) tabulky. Pokud jsou v různých tabulkách sloupce stejného typu, pak tyto sloupce mohou vytvářet vazby mezi jednotlivými tabulkami. Tabulky se poté naplňují vlastním obsahem - konkrétními daty. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

35 3. Podstata informačního systému
Relační databázový model : Na současném databázovém trhu existují tři základní typy : relační databáze (Relational Database Management System, RDBMS), objektově-relační databáze ("Object Relational" Database Management System, ORDBMS) a objektové databáze (Object Database Management System, ODBMS). středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

36 3. Podstata informačního systému
Relační databázový model : Rozdělení jednotlivých typů databází dle kritérií (Relational Database Management System, RDBMS): Datový model Dotazovací jazyk Výpočetní model – navigace a přístup k datům středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

37 3. Podstata informačního systému
Příklad – model Select středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

38 3. Podstata informačního systému
Strukturovaný jazyk : Strukturovaný jazyk je prostředek pro popis minispecifikací. Je to přirozený jazyk doplněný o omezující pravidla tvorby vět (syntaxe), aby výsledný popis přinesl jednoznačný výklad středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

39 3. Podstata informačního systému
Slovník strukturovaného jazyka je složen z : rozkazovacího způsobu sloves podstatných jmen (pojmů) z datového slovníku slov rezervovaných pro formulování logiky procesu středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

40 3. Podstata informačního systému
Syntaxe strukturovaného jazyka obsahuje: jednoduché rozkazovací věty (pro příkazy, které provádí sám program) jednoduché oznamovací věty (pro činnosti, které provádí sám uživatel) středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

41 3. Podstata informačního systému
Větvení strukturovaného jazyka: JE-LI <podmínka>PAK <činnost pro platnou podmínku> JE_LI <podmínka>PAK <činnost pro platnou podmínku> JINAK <činnost pro neplatnou podmínku> 3. VYBER PŘÍPAD PŘÍPAD 1: <podm1> <činnost pro platnou podmínku 1> PŘÍPAD 2: <podm2> <činnost pro platnou podmínku 2> JINAK <činnost pro neplatnou žádnou podmínku> středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

42 3. Podstata informačního systému
Cykly strukturovaného jazyka : PRO KAŽDÝ <záznam> DĚLEJ <opakovaná činnost > 2. DOKUD <podmínka> DĚLEJ <opakovaná činnost > DĚLEJ <opakovaná činnost > DOKUD <podmínka> středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

43 3. Podstata informačního systému
Musí být strukturovaný, používat standardní programové řídicí struktury: sekvenci větvení cykly procedury středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

44 3. Podstata informačního systému
Algoritmus strukturovaného jazyka rozlišuje: příkazy, prováděné programem (rozkazovací způsob), činnosti prováděné uživatelem (uvedením “uživatel provede“ ...), příkazy manipulující s databází (čtení záznamů, ukládání, modifikace a rušení), příkazy prováděné v paměti počítače (výpočty, testování podmínek, tisky, načítání údajů od uživatele atd.). středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

45 4. Personální a jiné zabezpečení
Analytik provádí analýzu zadání a zpracovává modely systému („architekt“ systému); pro IS to jsou základní modely datový funkční dynamický. Úzce spolupracuje prostřednictvím manažera se zadavatelem. Návrhář hotové analytické modely doplňuje o řadu technických a systémových detailů; provádí optimalizaci přístupu do databáze, indexovou, transakční analýzu, doplňuje systémové funkce;navrhuje modulovou strukturu funkcí. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

46 4. Personální a jiné zabezpečení
Systémový programátor je specialista na styk se systémovým prostředím s operačním systémem. Konzultuje s ostatními řešiteli, případně realizuje speciální systémová makra. Specialista pro internet realizuje portál IS internetové a intranetové funkce středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

47 4. Personální a jiné zabezpečení
Specialista na jazyk - programovací jazyk opět je konzultantem ostatním nebo programátorem pro některé funkce Výkonný programátor, - kodér je klasický programátor, realizátor „programování v malém“; při dobře provedené analýze a návrhu je to rutinní práce, vyžaduje jen dobrou znalost implementačního prostředí a teorie algoritmů. Testér připravuje a provádí testování dokončených částí nebo celého IS. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

48 4. Personální a jiné zabezpečení
Dokumentátor připravuje dokumentaci jednotlivých částí systému pořizují řešitelé, dokumentátor ji kompletuje, organizuje, integruje, je zodpovědný za její úplnost, aktuálnost, správnost. Knihovník má na starosti správu knihoven projektu; přejímá od řešitelů hotové komponenty, zpřístupňuje je ostatním. Také udržuje různé verze systému. Další administrativní, technické a jiné síly. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

49 4. Personální a jiné zabezpečení
Typy vývojářských týmů : Nestrukturované (demokratické) týmy Strukturované (hierarchické) týmy středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

50 Prezentační techniky - RaVŠ
5. Využití CASE Zkratka CASE je označením pro Computer Aided Software Engineering nebo také Computer Aided Systems Engineering, což v překladu znamená počítačem podporované softwarové (systémové) inženýrství nebo vývoj software s využitím počítačové podpory. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

51 Prezentační techniky - RaVŠ
5. Využití CASE CASE nástroje primárně umožňují modelování IT systému pomocí diagramů (člověk lépe chápe obrázek než složitě psané slovo), generování zdrojového kódu z modelu (usnadňuje práci programátorům), zpětné vytvoření modelu podle existujícího zdrojového kódu (reverse engeneering), synchronizaci modelu a zdrojového kódu, vytvoření dokumentace z modelu. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

52 Prezentační techniky - RaVŠ
5. Využití CASE CASE nástroje podporují týmovou práci při vývoji systému, zajišťují sdílení rozpracovaných fragmentů, správu vývoje, sledují konzistenci modelu systému, automatizují některé procesy, hlídají dodržování zvolené metodiky, některé umožňují řízení celého životního cyklu aplikací. Pozitivní využití CASE nástrojů záleží hlavně na vybrané metodice. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

53 Příklad IS - SAP „Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung“

54 Prezentační techniky - RaVŠ
SAP „Systems - Applications - Products in data processing“. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

55 Prezentační techniky - RaVŠ
SAP Společnost SAP byla založena v roce 1972 pěti bývalými zaměstnanci IBM středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

56 Prezentační techniky - RaVŠ
SAP FI (Financial Accounting) Finanční účetnictví CO (Controlling) Kontroling AM (Asset Management) Evidence majetku PS (Project system) Plánování dlouhodobých projektů WF (Workflow) Řízení oběhu dokumentů IS (Industry Solutions) Specifická řešení různých odvětví HR (Human Resources) Řízení lidských zdrojů PM (Plant Maintenance) Údržba MM (Materials Management) Skladové hospodářství a logistika QM (Quality Management) Management kvality PP (Production Planning) Plánování výroby SD (Sales and Distribution) Podpora prodeje středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ

57 Prezentační techniky - RaVŠ
SAP SAP R/3 = client/server aplikace využívající třívrstvý model. Prezentační vrstva nebo klient komunikuje s uživatelem. V aplikační vrstvě je uložena business logika Databázová vrstva zaznamenává a ukládá všechna data systému včetně transakčních a konfiguračních dat. středa, 5. dubna 2017 Prezentační techniky - RaVŠ


Stáhnout ppt "Prezentační techniky RaVŠ - Zdeněk Jelínek."

Podobné prezentace


Reklamy Google