Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."— Transkript prezentace:

1 Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Přehled dějin Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_17 Název DUMu: Vznik ČSR a 1. republika Pro obor vzdělávání: 64-51-L/41 Předmět: Dějepis Ročník: druhý Autor: Mgr. Pavla Brunová Datum: 05.11.2013

2 Střední škola Oselce Vznik Československa a první republika 1918 - 1938

3 Střední škola Oselce Češi za války Češi byli vypuknutím války překvapeni a s konfliktem se neztotožňovali. Mobilizace i nástup na frontu proběhly spořádaně, bez problémů, ale bez nadšení. Monarchie se proměnila v úřednicko- vojenskou diktaturu, byl rozpuštěn zákonodárný sbor, proto se čeští politici neměli možnost k válce vyjádřit. Byla zavedena cenzura, omezena občanská práva a ustal politický život.

4 Střední škola Oselce Češi za války Byli zatčeni někteří čeští politici – Karel Kramář, Alois Rašín. Postupně se aktivizuje česká politická opozice, do zahraničí odchází T. G. Masaryk. Snaží se získat podporu pro myšlenku společného státu Čechů a Slováků u krajanů a překonat nezájem dohodových mocností.

5 Střední škola Oselce Odboj V Čechách vzniká odbojová organizace Maffie – v čele Edvard Beneš. Dodává informace zahraničnímu odboji. Myšlenka boje proti R-U získala podporu nejprve mezi krajany v Rusku, ve Francii a v USA. 1914 – vznikají první krajanské oddíly: Rusko – Česká družina Francie – rota Nazdar

6 Střední škola Oselce Maffie

7 Střední škola Oselce Odboj Řídícím orgánem zahraničního odboje se stala Československá národní rada. V jejím čele stojí: T. G. Masaryk, od r. 1915 i E. Beneš a Milan Rastislav Štefánik. Podařilo se jim vybudovat i československé zahraniční vojsko - legie

8 Střední škola Oselce Legie - 1916 = bojují po boku Dohody v Itálii (20 000), Francii (10 000) a v Rusku (80 000) – údaje o počtu legionářů v Rusku se značně liší (někde se udává až 100 000) Legie v Rusku se vyznamenaly především v bitvě u Zborova (1917 Ukrajina) a v občanské válce v bojích o Transibiřskou magistrálu (x bolševikům). Po uzavření brest-litevského míru se vracely přes Vladivostok.

9 Střední škola Oselce Legie

10 Střední škola Oselce Legie

11 Střední škola Oselce Vnitřní politika V průběhu války se zhoršovala hospodářská situace a rostl odpor proti Rakousku – Uhersku. Vnitřní politika sice ještě v průběhu války doufala ve federalizaci R-U (zejména po nástupu Karla I.), ale její naděje se nenaplnily.

12 Střední škola Oselce

13

14

15

16 1918 V lednu schválili čeští a moravští poslanci Tříkrálovou deklaraci, kterou se přihlásili k myšlence samostatného Československa. Do čela české politiky se postavil Národní výbor v čele s Karlem Kramářem. Vedle něj existovala ještě Socialistická rada – zástupci soc. demokratů a socialistů. Ta vyhlásila na 14. 10. 1918 generální stávku proti vývozu potravin z Čech.

17 Střední škola Oselce Václavské nám.

18 Střední škola Oselce Rozpad Rakouska - Uherska

19 Střední škola Oselce Versailleská smlouva

20 Střední škola Oselce Vznik Československa Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. Jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému.

21 Střední škola Oselce Muži 28. října Jiří Stříbrný František Soukup Alois Rašín Národní výbor vydal první zákon, „zákon o zřízení samostatného státu československého“ Vavro Šrobár

22 Střední škola Oselce T. G. Masaryk

23 Střední škola Oselce http://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230095/http://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230095/ - vznik republiky http://cs.wikisource.org/wiki/Prohl%C3%A1%C5%A1en%C 3%AD_nez%C3%A1vislosti_%C4%8Deskoslovensk%C3% A9ho_n%C3%A1roda_jeho_prozat%C3%ADmn%C3%AD_ vl%C3%A1dou_%C4%8Deskoslovenskou

24 Střední škola Oselce

25 1. československá vláda Karel KramářEdvard Beneš

26 Střední škola Oselce 1. československá vláda Milan Rastislav ŠtefánikVáclav Švehla

27 Střední škola Oselce Československo po 1. SV Mladá republika si nesla celou řadu problémů. Národnosti: celkem 13,5 mil. Češi 6,7 mil. 50 % Němci 3,1 mil. 23 % Slováci 2,0 mil. 15 % Maďaři 0,8 mil. 5,5 % Karpatorusíni 0,5 mil. 3,5 % ostatní 0,5 mil. 4 % (Židé 1,4%, Poláci 0,6%) (sčítání lidu 1921, zaokrouhleno)

28 Střední škola Oselce nejprve vznikají problémy na Slovensku – Maďaři – konsolidace poměrů za pomoci četníků a legionářů, pak zásah vojska Podkarpatská Rus - obsazena vojensky Německé pohraničí – vznikly 4 provincie, chtěly se připojit k Rakousku, opět zásah vojska Nevyrovnaná hospodářská vyspělost: Podkarpatská Rus – zaostalá Slovensko – zemědělství Čechy - průmysl

29 Střední škola Oselce Oblasti s převahou německy mluvícího obyvatelstva

30 Střední škola Oselce Hospodářství Nejprve dochází ke stabilizaci měny – měnová reforma - 1919. 1925 – vznik centrální banky Pak pozemková reforma – vyvlastněna půda nad 150 ha zemědělské půdy nebo 250 ha celkově – 1919 záborový zákon – vyvlastněná půda byla vykoupena za ceny určené státem. Následně byla rozdělena – 1920. 29. února 1920 schválilo Národní shromáždění ústavu, která formálně prohlásila Československo za demokratickou republiku, v jejímž čele stojí prezident. Zákonodárnou moc vykonávalo Národní shromáždění, skládající se z poslanecké sněmovny a ze senátu.

31 Střední škola Oselce Hospodářství http://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230095/http://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230095/ - rozvoj průmyslu

32 Střední škola Oselce Politika Pětka nebo velká pětka bylo neformální mimoparlamentní, mimovládní a mimoústavní uskupení složené z šéfů velkých politických stran. Pětka vznikla roku 1921. Jednání první pětky se účastnili vedoucí představitelé: sociální demokracie (Rudolf Bechyně), národních demokratů (Alois Rašín), lidovců (Jan Šrámek), agrárníků (Antonín Švehla) národních socialistů (Jiří Stříbrný).

33 Střední škola Oselce Hospodářská krize vyvrcholila 1931 – 1933 (v roce 1933 bylo v Československu téměř 1 000 000 nezaměstnaných) projevila se v průmyslu i v zemědělství pokles průmyslu o 40% snižování mezd, propouštění drobní podnikatelé a živnostníci byli nuceni své podniky zavřít úředníci byli propouštěni a předčasně penzionováni

34 Střední škola Oselce Vláda se pokoušela důsledky krize zmírnit, zvyšovala podpory v nezaměstnanosti odborově organizovaným, přidělovala poukázky na potraviny nezaměstnaným (10 – 20 Kč týdně) Žebračenka

35 Střední škola Oselce přesto dochází k bouřím, demonstracím, stávkám a dalším protestním akcím

36 Střední škola Oselce Zdroj materiálů: SOCHROVÁ, Marie; HLADÍK, Jaroslav. Testy z humanitních věd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN 80-7200-108-6. ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy. Praha: SPN, 2002, ISBN 80- 7235-194-X. ČAPEK, Vratislav; PÁTEK, Jaroslav. Dějepis pro střední odborné školy. Praha: Scientia, 2001, ISBN 80-7183-237-5. AUBRECHT, Radek; KADERKA, Michal. Maturitní otázky - dějepis. Praha: Fragment, 2007, ISBN 978-80-253-0500-3. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C5%99%C3%ADslu%C5%A1n%C3% ADci_7_roty_ve_Zborovsk%C3%BDch_z%C3%A1kopech.gif http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronepoezd_Orlik.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czechoslovaks_in_Yekaterinburg,_1918_a.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czech_troop_monument2.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel_Kram%C3%A1%C5%99.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TGM_Tabor_21.12.1918_3462a.jpg Není –li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.

37 Střední škola Oselce Zdroj materiálů: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rekv%C3%ADrov%C3%A1n%C3%AD_zv on%C5%AF_2.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alois_Ra%C5%A1%C3%ADn.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:20_Korun_1926_Reverse.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mafie.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fronta_hladov%C3%BDch_d%C4%9Bt% C3%AD_%C4%8Dekaj%C3%ADc%C3%AD_na_pol%C3%A9vku_1_WW.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Austrian_POWs_captured_by_Italy.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mladistv%C3%AD_d%C4%9Bln%C3%AD ci_v_tov%C3%A1rn%C4%9B_na_st%C5%99elivo_1_WW.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Demonstrace_%C5%BEen.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trp%C3%ADc%C3%ADmu_lidu.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St%C3%A1vka_14.10.1918.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:28._%C5%99%C3%ADjen_1918.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%96sterreich-Ungarns_Ende.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edvard_Bene%C5%A1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik.j pg Není –li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.

38 Střední škola Oselce Zdroj materiálů: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Versaillesk%C3%A1_smlouva.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anton%C3%ADn_%C5%A0vehla.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%A Dbrn%C3%BD.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Vavro_%C5%A0rob%C3%A1r http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franti%C5%A1ek_Soukup.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prvn%C3%AD_%C4%8Ceskoslovensk%C 3%A1_republika_do_1928.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czechoslovakia_COA_large.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%BDebra%C4%8Denka.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Przemysl_Fortress_Bain_LOC_19648.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gorskii_04423u.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutschosterreich-cs.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sudetendeutsche_gebiete.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:5_K%C4%8D_(prvn%C3%AD_republika).j pg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:20_Kr_CZ_1919.jpg Není –li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.

39 Střední škola Oselce Zdroj materiálů: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:20_Korun_1926_Obverse.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pouli%C4%8Dn%C3%AD_demonstrace.gi f http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Obydl%C3%AD_nezam%C4%9Bstnan%C 3%BDch_na_pra%C5%BEsk%C3%A9_perif%C3%A9rii.gif http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_kri ze_v_%C4%8Ceskoslovensku_193..gif http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nezam%C4%9Bstnan%C3%AD_p%C5% 99esp%C3%A1vaj%C3%AD_v_ciheln%C4%9B.gif Není –li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google