Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečná zpráva přípravného výboru Pobočky Vysočina České astronomické společnosti Představení základního konceptu PV ČAS Česká astronomická společnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečná zpráva přípravného výboru Pobočky Vysočina České astronomické společnosti Představení základního konceptu PV ČAS Česká astronomická společnost."— Transkript prezentace:

1 Závěrečná zpráva přípravného výboru Pobočky Vysočina České astronomické společnosti Představení základního konceptu PV ČAS Česká astronomická společnost Přípravný výbor: Miloš Podařil (Jihlava): podaril@jiast.cz, 728 880 930 RNDr. Rostislav Štork, Ph.D. (Třebíč): rosta@stork.cz RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (Pelhřimov): hranicek.jakub@email.cz Pobočka Vysočina (dále jen PV) České astronomické společnosti (dále jen ČAS)

2 ČASOVÝ POSTUP ČINNOSTI PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU PV ČAS Primární iniciativa vzniku Pobočky Vysočina Iniciování vzniku PV je spojeno s diskuzemi v souvislosti se ukončením činnosti Třebíčské pobočky (dále jen PT) ČAS ve VV ČAS (Podařil) na zasedání VV ČAS 16. října 2013. Po ukončení činnosti pobočky Třebíč by na Vysočině neexistovala žádná pobočka ČAS. V této souvislosti vznikla myšlenka na založení PV jako větší a po organizační a programově lépe fungující pobočky pro celý kraj Vysočina. Uvažoval se, že členy PV by byli jednak bývalí členové PT a zároveň i noví členové, kteří z různých důvodů nechtěli vstoupit do PT. Podařil shledal tuto myšlenku zajímavou a dále ji začal rozvíjet. pátek 18. října 2013 - setkání předsedy JAS, předsedy AKP a místopředsedy pobočky Třebíč na 23. podzimním knižním veletrhu, společné zamyšlení nad vznikem Pobočky Vysočina, kladné vyjádření zástupců všech tří subjektů (Podařil, Štork, Hraníček, Kotěra). polovina listopadu 2013 - první (emailové) aktivity směřující ke společnému setkání a založení přípravného výboru PV ČAS

3 ČASOVÝ POSTUP ČINNOSTI PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU PV ČAS 13. prosince 2013 - 1. pracovní setkání přípravného výboru PV ČAS Kancelář Jihlavské astronomické společnosti, Věžní 1, Jihlava Sestavení přípravného výboru PV ČAS ve složení: Miloš Podařil (JAS) Rostislav Štork (Třebíčská pobočka České astronomické společnosti) Jakub Hraníček (AKP) Do konce roku 2013: Vypracování konceptu PV ČAS pro předložení Výkonnému Výboru ČAS na vědomí a k připomínkování 11. ledna 2014 - Setkání složek ČAS na pražském Spořilově: Součástí též jednání výkonného výboru (dále jen VV) ČAS (od 16:00) - zrušení pobočky Třebíč na vlastní písemnou žádost podepsanou členy pobočky Třebíč - formální zřízení PV ČAS, jmenování přípravného výboru ze strany VV ČAS (Podařil, Štork, Hraníček)

4 ČASOVÝ POSTUP ČINNOSTI PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU PV ČAS Úkoly přípravného výboru: - sjednocení a příprava členské základny PV (přihlášky nových členů, přesuny stávajících členů, hostující členové) - stanovení termínu a místa ustavující schůze (volba předsedy a členů výboru na čtyřleté funkční období) - příprava programu ustavující schůze a všech formalit s tím souvisejících 14. února 2014: Svolání a realizace ustavující členské schůze a volby výboru PV ČAS - tímto končí svoji činnost přípravný výbor ČAS a je následně rozpuštěn 12. dubna 2014 - Velké setkání složek ČAS: Slavnostní představení PV ČAS ostatním složkám ČAS

5 Členská základna nově vzniklé PV ČAS: - v původní PT bylo registrováno 12 kmenových a 2 hostující členové - po vzniku PV všichni kmenoví členové pobočky Třebíč přešli do PV - jedna hostující členka (H. Houzarová - kmenově v Sekci proměnných hvězd a exoplanet) - jeden hostující člen již o členství v PV neměl zájem (M. Zejda) - nově do PV přišli tři hostující členové (J. Hranicek - kmenově v Pražské pobočce, M. Kotěra - kmenově v Optické a přístrojové sekci a K. Hlaváčková - kmenově v Sekci proměnných hvězd a exoplanet) - dále přibylo celkem 10 nových kmenových členů, kteří před vznikem PV nebyli členy ČAS Celková bilance členů: 22 kmenových + 4 hostující.

6 Základní koncept a účel PV ČAS 1) “Transformace” pobočky Třebíč na Pobočku Vysočina, přesun vedení pobočky do krajského města, jednoznačně definovaná oblast působnosti. - členové PV ČAS jsou především bývalí členové PT ČAS, dále některými členy JAS a některými členy AKP. 2) Zintenzivnění vzájemné spolupráce třech stávajících astronomických subjektů s pravidelnou činností na Vysočině (Třebíč, Jihlava, Pelhřimov) a usilování o rozšíření o další subjekty či města regionu = rozšiřování členské základy a rozšiřování programu (Jihlavská astronomická společnost i Astronomický klub Pelhřimov si nadále zachovávají svoji právní subjektivitu a nadále budou existovat ve formě samostatných občanských sdružení, resp. v podobě samostatných spolků) 3) Popularizace astronomie a příbuzných vědních oblastí v Kraji Vysočina.

7 Základní koncept a účel PV ČAS 4) Předpokládaný program PV ČAS JAS i AKP budou ve svých domovských městech (tj. v Jihlavě a Pelhřimově) v případě strategických akcí vystupovat pod vlastní hlavičkou, příp. PV ČAS může být uváděna jako spolupracující subjekt. Při aktivitách na Vysočině (tedy mimo domovská města) je doporučeno vystupovat primárně pod hlavičkou PV ČAS. Uvádění názvu primární pořádající organizace je však ponecháno na zvážení konkrétních subjektů. Astronomický seminář: Jednou (např. na jaře) nebo dvakrát (např. na jaře a na podzim) by bylo možné uspořádat vždy v jiném městě regionu (pro začátek na ose Pelhřimov - Jihlava - Třebíč; příp. jiné město) např. na celé sobotní odpoledne astronomický seminář složený z různých příspěvků a diskusí všech členů pobočky, příp. široké veřejnosti. Účelem je motivace k setkávání všech členů PV ČAS.

8 Základní koncept a účel PV ČAS Astronomie v regionu: Ve větších městech Vysočiny (mimo Pelhřimov, Jihlavu a Třebíč) by bylo možné v průběhu roku uspořádat aktivity v podobě např. odpoledního pozorování Slunce na náměstí, podvečerní přednáškou a večerním pozorování oblohy. Účelem je popularizovat astronomii mimo standardní působiště, rozšiřovat členskou základnu a podněcovat ke vzniku místních skupin. Podpora stávajících programů: Vyjednání (resp. udržení) prostoru pro pravidelná setkávání členů z Třebíče, podpora Astronomického tábora JAS atd. Sdílení informací: Vznik společného webu, který by krom základních informací mohl obsahovat i kalendář a rozcestník všech akcí na Vysočině; organizované rozesílání společných tiskových zpráv atd.

9 Doporučení přípravného výboru PV ČAS Přípravný výbor PV ČAS doporučuje všem členům s volebním právem volit kandidáty na členy výboru PV ČAS tak, aby ve výboru pobočky byli zastoupeni zástupci všech tří zakládajících subjektů (bývalí členové pobočky Třebíč, členové JAS, členové AKP). Přípravný výbor PV ČAS doporučuje nově zvolenému výboru PV ČAS užší spolupráci pobočky s VV ČAS (moznost využití dotace RVS, reprezentativní aktivity a další) a zodpovědné plnění všech povinností složky ze strany VV ČAS. Přípravný výbor PV ČAS dále doporučuje nově zvolenému výboru PV ČAS zřízení a správu webových stránek pobočky.


Stáhnout ppt "Závěrečná zpráva přípravného výboru Pobočky Vysočina České astronomické společnosti Představení základního konceptu PV ČAS Česká astronomická společnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google