Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt R E G I O N program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji CZ.1.07/1.1.00/08.0036 Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt R E G I O N program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji CZ.1.07/1.1.00/08.0036 Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně."— Transkript prezentace:

1 Projekt R E G I O N program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji CZ.1.07/1.1.00/08.0036 Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (od 1.1. 2010) Partneři:  Pedagogické centrum Ústí nad Labem (od 15.1. 2010)  Základní škola a Mateřská škola Povrly (od 15.1. 2010)  Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem (od 16.2. 2010)  Schola Humanitas (od 16.2. 2010) Čerpání finančních prostředků od 1.3. 2010 standardně, k 31. 3. 2010 první monitorovací zpráva INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2 R E G I O N ekonomické záležitosti  Každý partner má zřízený samostatný účet, využití jen pro projektovou činnost  Z UJEP přijde záloha jednotlivým partnerům ve výši 20 % dílčího rozpočtu kdy?  Partner uzavře s pracovníkem DPČ, nebo dodatek pracovní smlouvy  Částky, kter é odejdou na mzdy z projektového účtu, se musí rovnat součtu hrubých mezd pracovníků, odvodů zaměstnavatele na ČSSZ, ZP a zákonného pojištění  Nákup kamer a fotoaparátů musí jít přes výběrovku UJEP  Nákup spotřebního materiálů, hrazení telefonátů,… způsobem v organizaci obvyklým, k telefonům nutno každý měsíc podrobný výpis INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

3 R E G I O N administrativní záležitosti  Pracovník odevzdá výkaz garantovi partnerské organizace do posledního dne v měsíci, na základě výkazu může být proplacena mzda  Do desátého dne následujícího měsíce pošle garant partnera mailem výkazy všech osob na blanka.jaegerova@ujep.cz, vytiskne a nechá pracovníkovi podepsat, pošle poštou do 15. na adresublanka.jaegerova@ujep.cz Katedra psychologie, PF UJEP Hoření 13 400 11 Ústí nad Labem Stejný postup uplatnit u cestovného, doporučujeme proplácet jedenkrát měsíčně. Náklady na cestovné, spotřební materiál… možno předem konzultovat s Ing. Janákovou INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

4 R E G I O N monitorovací zpráva  Změna termínů monitorovacích zpráv, k 31.3., pak po půl roce. Budeme držet tříměsíční režim odevzdávání podkladů od partnerů.  Postup tvorby monitorovací zprávy  Věcné a ekonomické podklady od partnerů do 10. 4.  Zpracování ekonomické části MZ– Jana Janáková – do 17. 4.  Zpracování věcné části MZ – Jiří Henzl– do 17. 4.  Revize a dopracování– Iva Wedlichová do 24. 4.  Kompletace podkladů – Blanka Jaegerová do 24. 4.  Monitorovací ukazatele, žádost o platbu HZ, JJ, IW do 24. 4.  Podpisy UJEP, odeslání do 29.4. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

5 R E G I O N podklady k monitorovací zprávě Každý partner odevzdá do 10.4.  Popis klíčových aktivit (tvorba publikace, tvorba exkurzí)  Zhodnocení aktivity za období  Plán na další období (6 měsíců)  Zhodnocení publicity v monitorovaném období a plán na další období  Soupiska účetních dokladů (formulář v příloze zápisu – položka v účetnictví org.)  Čerpání mzdových prostředků  Čerpání rozpočtu partnera  Výpis z projektového účtu  Účetní doklady (faktury, příp. paragony)  V prvním období kopie pracovních smluv a dodatků INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

6 Aktivita 1 - tvorba – ekostezky a ekokoutky  - V ybudované ekostezky či školní ekokoutky - 50 na jednotlivých spolupracujících školách a školských zařízení  Zatím uveřejnění v programové nabídce PCUL a při osobních jednáních (PCUL a PCKV, zatím cca 15 škol  Partner, který tuto aktivitu neřeší, může být pilotní školou předkladatele či jiného partnera  Doporučení od partnerů – pilotní školy  Dopisy ředitelům škol – UL a KV kraj – březen  Uzavření DPČ – duben na 8 měsíců INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

7 Aktivita 1 – tvorba exkurzí – témata/autoři INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Přírodní ekosystém – ZŠ a MŠ PovrlyOdpady – DDM UL Voda – ZŠ a MŠ Povrly1 volné téma – Českosaské Švýcarsko – DDM UL Doprava - ZŠ a MŠ PovrlyZemědělství a lesnictví - PCUL Kulturní krajina – PCUL – S. ŠtýsPřeměna krajiny a rekultivace – PCUL – S. Štýs Sídla – PCULOchrana krajiny a památek – PCUL - KV Ovzduší – Schola HumanitasOchrana rostlin a živočichů – PCUL – KV Průmysl a těžba – Schola HumanitasÚstecko – DDM UL Půda - PCULKarlovarsko – PCUL KV Přírodní zdroje - PCUL – S. ŠtýsMostecko – Schola Humanitas

8 Aktivita 1 - tvorba – exkurze – metodika  Návrh exkurze ve struktuře akreditace  Metodika přípravy před exkurzí  Metodika realizace  Průběh exkurze s časovou dotací  Texty k jednotlivým stanovištím – upraveno ve třech variantách  Úkoly pro žáky k jednotlivým stanovištím - upraveno ve třech variantách  Metodika vyhodnocení  Fotodokumentace  Prezentace v elektronické podobě  Zdroje dalších informací Zpracované moduly od autorů témat do 15. 9. 2010, pak další konzultace a dopracování INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

9 Aktivita 1 - tvorba – exkurze - struktura pro akreditaci Název exkurze Obsah - podrobný přehled témat výuky Formy a metody práce Vzdělávací cíle Popis míst konání Jmenný přehled tvůrců s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru Odborný garant Materiální a technické zabezpečení Způsob vyhodnocení akce INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

10 Aktivita 1 - tvorba interaktivních učebnic – rozdělení témat/autoři INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Voda ZŠ POVRLY – JAROSLAVA NAJMONOVÁ Ovzduší NEPRAŠ Půda KROUFEK Přírodní ekosystémy PCKV – JAN ŠAMATA Přírodní zdroje, průmysl a těžba SCHOLA HUMANITAS – MICHAL TARANT +S. ŠTÝS Zemědělství a lesnictví KROUFEK- + S. ŠTÝS Doprava DDM – JAN EICHLER Odpady HLÁVKA Kulturní krajina, sídla PCKV – JAN ŠAMATA + S. ŠTÝS Přeměna krajiny a rekultivace NEPRAŠ+ S. ŠTÝS Ochrana krajiny a památek, Ochrana rostlin a živočichů PCKV – JAN ŠAMATA

11 Aktivita 1 - tvorba učebnic – metodika 1 3 typy – 1. stupeň, 2. stupeň, střední školy Vždy zpracován modul Žák (Ž)Učitel (U) Co akcentovat:  souvislost života člověka a jeho prostředí  vztahy v biosféře – komplexní systém  lidská činnost – významný činitel ve vývoji  dynamika těchto vztahů – nutnost udržitelného rozvoje  souvislost mezi globálními problémy a lokálním jednáním  odpovědnost jedince  objektivnost, závažnost informací o ŽP  důraz na interdisciplinaritu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nezapomeňme, že píšeme učebnici Environmentální výchovy.

12 Aktivita 1 - tvorba učebnic – obsah kapitol  zdrojový textový materiál (U)  interaktivní prezentace tématu s propojením na  odkazy na výkladový slovníček (možno samostatně zobrazit) (Ž +U)  odkazy na související témata v jiných kapitolách (Ž +U)  odkazy na wiki (Ž +U)  odkazy na další rozšíření tématu na různých webových stránkách (Ž +U)  vstupující metodické poznámky (U)  doporučení pro předměty (U)  pracovní listy pro žáky (Ž ) s metodickými poznámkami a doporučení pro předměty (U)  texty úkolů (Ž) s metodickými poznámkami a doporučení pro předměty (U)  náměty na skupinovou práci, na možnosti domácí práce s metodickými poznámkami (U)  kde najdete v UL a KV kraji, ukázky v regionu (Ž ), s metodickými poznámkami a doporučení pro předměty (U)  u kázky tématu na exkurzích (Ž ) s metodickými poznámkami (U)  příklady užití tématu na práci pilotních škol (U) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

13 Aktivita 1 - tvorba učebnic – metodika 1 Rozsah komplexně zpracovaného tématu, včetně úkolů, pracovních listů, metodických poznámek… - 30 – 5 0 str. Rozsah zdrojového souvislého textu (bez úkolů…) - cca 10 stran. Odměna za komplexní zpracování tématu - cca 2 000/ měsíčně po dobu 30 měsíců, tedy cca 60 tisíc. Znalostní úroveň psaných textů – vyšší úroveň 2. stupně základní školy. Autoři jednotlivých témat mohou využívat dalších autorů (expert pool) –S. Štýs,… Po zpracování tématu garanti jednotlivých stupňů s didaktiky upraví a přizpůsobí jednotlivým vzdělávacím stupňům. Zpracované moduly (zdrojový souvislý text) od autorů témat do 15. 9. 2010, pak další konzultace a dopracování. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

14 Aktivita 1 - tvorba učebnic – ukázka Mgr. Roman Kroufek - samostatná prezentace INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

15 Aktivita 4 Vytváření vzdělávacího webu Výstupem je funkční web s touto nabídkou: - dokumentace 50 ministezek a ekokoutků, které vzniknou v pilotních školách - virtuální podoba všech typů a variant exkurzí - elektronická podoba vzdělávacího kurzu pro učitele - nabídka služeb v průběhu a po skončení projektu, chatové prostředí - s oftwarová aplikace interaktivních učebnic pro jednotlivé stupně škol - Všechny materiály (textové, foto, video) prosím předávejte softwarovému specialistovi, kterým je Tomáš Mašín, email: tmasin@seznam.cz INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

16 R E G I O N - způsob komunikace v projektu Úložiště pracovních dokumentů (přihlašovací jméno: enviregion@gmail.com heslo: Environment )region@gmail. DOČASNÉ –RYCHLE DOMLUVÍME WWW STRÁNKY Příští schůzka: 14.6.2010 – Komáří Vížka - Krupka INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

17 R E G I O N - úkoly březen - květen  Vždy do 5. v měsíci elektronicky výkazy práce  Vždy do 15. v měsíci poštou výkazy práce  Do 10. 4. věcné a ekonomické podklady pro MZ1  Do 15. 9. kompletní první verze jednotlivých témat exkurzí  Do 15. 9. kompletní první verze jednotlivých témat učebnic  Příští schůzka ……… v ………… Hezký zbytek dne INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Stáhnout ppt "Projekt R E G I O N program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji CZ.1.07/1.1.00/08.0036 Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně."

Podobné prezentace


Reklamy Google