Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy tisku CTP a CTF České vysoké učení technické v Praze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy tisku CTP a CTF České vysoké učení technické v Praze"— Transkript prezentace:

1 Systémy tisku CTP a CTF České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie Katedra mapování a kartografie Systémy tisku CTP a CTF Semestrální práce Petr Pleyer, Tomáš Robb Kartografická polygrafie a reprografie V Praze dne

2 Obsah prezentace Systémy tisku CTP a CTF Computer to film (CTF)
CTF technologie Computer to plate (CTP) Kvalita tisku CTP Přechod z CTF na CTP Přechod z CTF na CTP (Analogový nátisk) CTP versus CTF Shrnutí Použité zdroje

3 Systémy tisku ctp a ctf Jedná se o dva různé systémy zhotovení tiskařských forem, které jsou v tiskařském průmyslu nejpoužívanější. CTF (Computer to film) - Jedná se o sytém tisku, kdy se tiskové stránky v rámci digitální montáže archu dají dohromady na jednu tiskovou formu a odešlou přímo z počítače na filmovou osvitku. Tím odpadá ruční montáž stránek a archu. Osvícené archové filmy se následně zkopírují na tiskovou desku. CTP (Computer to plate) - Technologie elektronické montáže a osvitu z počítače přímo na tiskové desky, tedy bez použití klasických filmů jako mezikroku. Tiskové předlohy jsou digitalizovány a uloženy jako datový soubor v paměti počítače. U této technologie se tedy nepoužívají hmotné kopírovací podklady.

4 Computer to film Zjednodušeně lze říci, že jde o přenos tiskové předlohy z počítače na litografický film a z něj pak na tiskové desky pro ofsetové tiskárny. Osvitové jednotky vytvoří hmotné reprodukční podklady = filmy. Ty slouží jako předloha pro zhotovení tiskových forem. Filmy jsou průsvitné fólie, na kterých je černý motiv. Pro barevný tisk je vyžadováno několik filmů. Někdy se setkáte s označením litografie, které vychází z historických souvislostí nebo se slangovým označením „pláty“. Jednoduché tiskoviny mohou používat místo filmu pauzovací (průsvitný) papír s motivem vytištěným laserovou tiskárnou. Tisková forma se z nich vytváří kopírováním nejčastěji fotochemickou cestou (skrz film se svítí do vrstvy citlivé na světlo na povrchu formy) v kopírovacím zařízení.

5 Ctf technologie Tento proces vyžaduje čistotu prostředí, zručný personál a dobrou výchozí korekturu systému práce k maximalizaci kvality. CTF bylo na počátku devadesátých let nahrazováno mnohem vyspělejší technologií tisku CTP, proto se v následujících řádcích budeme zabývat spíše tímto systémem tisku, který v dnešní polygrafické praxi využívá ke své činnosti většina tiskařských subjektů. Schéma procesu Computer to film

6 Computer to plate Technologie elektronické montáže a osvitu z počítače přímo na tiskové desky, tedy bez použití klasických filmů. Využívá se nejen pro ofset, ale také pro knihtisk, flexotisk, hlubotisk i sítotisk. Je známá řada CTP technologií využívajících různých typů desek (podložek), světlocitlivých vrstev i způsobu přenosů. Pro přenos a záznam obrazu (tvorbu tisknoucích a netisknoucích prvků na tiskové formě) se využívá laserových paprsků z různých oblastí spektra. Tisková forma je většinou tvořena hliníkovou podložkou, která je pokryta různými typy vrstev a jejich kombinací. Tiskové prvky jsou tvořeny následným osvitem. Výhodou této technologie je rychlost zhotovení tiskové formy, úspora práce i materiálu. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena celého zařízení i tiskové desky.

7 Kvalita tisku ctp Začlenění technologie Computer to Plate do stávající technologie v podstatě nijak nemění dosavadní technologické postupy. V zásadě se jedná pouze o jiný způsob vytvoření tiskové formy, která se jinak zpracovává standardním způsobem. Přesto se zde vyskytují drobné rozdíly proti tradičnímu zpracování film-deska. Za hlavní pozitivní přínos technologie CTP je možno označit zvýšení kvality a stability výroby tiskové formy. Zavedením CTP eliminujeme problém, který si řada tiskáren ani neuvědomuje, tj. různorodou kvalitu dodaných filmových podkladů, jejichž kvalita významně ovlivňuje proces výroby tiskové desky a následně samotného tisku. Schéma technologického postupu CTP

8 Přechod z CTF na CTP Zavedení technologie CTF v tiskárnách by jistě bylo investičně méně náročné než zavedení technologie CTP, bohužel tiskárnám se budou jejich zákazníci lépe lákat na technologii CTP, ale daleko hůře přesvědčovat k osvitu archových montáží na klasické filmové osvitové jednotce, umístěné v tiskárně. Jedním z dalších pozitivních přínosů zavedení technologie Computer to Plate, je zvýšení kvality – ostrosti a přenosu tiskového bodu v průběhu vlastního tisku. Nesporné zvýšení kvality tiskového bodu s sebou nese vedlejší efekt, a tím je snížení nárůstu tiskového bodu. Osvitová jednotka CTP

9 Přechod z ctf na ctp (analogový nátisk)
Další významnou změnou při zavedení technologie Computer to Plate je neexistence tzv. analogového nátisku. Stejně jako u již zmíněných změn má tato změna dopady jak pozitivní tak negativní. Za pozitivní změnu je možno považovat vlastní odstranění analogového nátisku. Na druhou stranu je třeba počítat s psychologickým faktorem malé důvěry ve schopnosti a kvality digitálního nátisku. Ve stručnosti je třeba poznamenat, že kvalitním digitálním nátiskem je možno simulovat standardní ofsetový tisk kvalitněji a věrněji než analogovým nátiskem. Kontrola tiskového archu

10 Ctp versus ctf Hlavním přínosem obou technologií je stabilizace a standardizace procesu výroby tiskové formy. Z hlediska stabilizace procesu výroby tiskové formy jsou obě technologie téměř rovnocenné. Technologii CTP je třeba přiznat jisté zvýšení kvality tiskového bodu, rozměrové stálosti a vyšší produktivity, které je však vykoupeno nepoměrně vyšší investiční náročností. Některé výhody technologie CTP vůči CTF: Vyšší produkce bez dodatečných nákladů Ekonomické výhody, především u malých nákladů Kratší výrobní doba díky odpadnutí osvitu na film Zlepšení kvality, protože : jsou vyloučeny prázdné kopie je vyloučeno podexponování nedochází k montážním chybám nedochází k nepřesnostem při pasování

11 Ctp versus ctf Postup je ekologický, odpadá použití chemikálií pro filmy Archová montáž se provádí na počítači, odpadá časově náročné manuální montování Podstatné zvýšení kvality v souvislosti s používáním frekvenčně modulovaných rastrů Vyloučení ztrát v rastru kopírováním filmu na desky Stejnoměrnější barevné plochy Tónové gradace od 1 do 100 \% (dosud bylo 4 až 96 \%) Výhodná produkce jazykových mutací O ekonomických výhodách vypovídá jednoznačně oblast tisku: rychlejší ve vytváření barev rychlejší ve vytváření rejstříku (přesně spasované hliníkové tiskové desky redukují čas přípravy při tisku a snižují makulaturu) lepší barevná vyváženost

12 shrnutí Computer to film - představuje osvědčené řešení pro tiskárny, které z různých důvodů využívají a budou využívat přípravy pro klasickou tiskovou desku. Progresivním prvkem snižujícím významně přípravné časy a zvyšujícím kvalitu a přesnost tisku je digitální archová montáž. Computer to plate - neboli přímý osvit tiskové desky přináší výrazný technologický pokrok v předtiskové přípravě vůbec. Ve spojení s digitální archovou montáží je jeho nasazení vhodné všude tam, kde je třeba zkrátit výrobní cyklus při minimálním počtu pracovníků přípravy a současně tam, kde jsou vysoké požadavky na kvalitu reprodukce.

13 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Systémy tisku CTP a CTF České vysoké učení technické v Praze"

Podobné prezentace


Reklamy Google