Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Inspirace pro rovné šance je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Evropský sociální fond napomáhá v rámci zemí ES.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Inspirace pro rovné šance je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Evropský sociální fond napomáhá v rámci zemí ES."— Transkript prezentace:

1 Projekt Inspirace pro rovné šance je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Evropský sociální fond napomáhá v rámci zemí ES rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Prezentace projektu Inspirace pro rovné šance

2 Kdo jsme? Občanské sdružení Občanská inspirace bylo založeno v roce 1998 několika ženami, jejichž snahou bylo vytvořit aktivní komunitní centrum pro obyvatele tehdy nového pražského sídliště Černý Most II. Během let se aktivity i působnost sdružení rozrostly, od roku 2002 provozujeme kromě komunitního centra na Černém Mostě také pobočku Centrum inspirace a tvořivosti v Praze 6 – Bubenči. Sdružení Občanská inspirace v roce 2005 realizovalo tyto projekty a programy: • projekt bezplatné sociálně právní poradny pro občany; • programy volnočasových aktivit pro děti i dospělé – pravidelné zájmové aktivity a otevřené jednorázové akce ve Studiu Inspirace na Černém Mostě a v Centru inspirace a tvořivosti v Bubenči; • projekt Minigalerie Inspirace – stálý prodej výrobků handicapovaných lidí z chráněných dílen, pořádání výstav a prezentací těchto výrobků, popularizace a podpora práce lidí s postižením; • program Rodina – kurzy a kroužky pro předškolní děti i matky zaměřené na výchovu k pozitivnímu rodičovství a podporu matek na rodičovské dovolené; • program Ekovýchova dětí – zaměřujeme se zejména na práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku.

3 Projekt inspirace pro rovné šance O projektu… Projekt realizuje sdružení Občanská inspirace na základě svých dlouholetých zkušeností z práce s rodinami a sociálně právního poradenství. Projekt a jeho program napomáhá rodičům, zejména matkám, které se snaží o úspěšné sladění rodinného a pracovního života. Okruhy problémů, kterými se projekt zabývá: - nerovné příležitosti na trhu práce pro ženy – matky malých dětí, - diskriminace žen – matek v pracovněprávním vztahu, - pozice žen a mužů – nerovné rozdělení práv a povinnosti v rodině.

4 Klíčové aktivity Klíčová aktivita : program přednášek, workshopů a poradenského klubu Inspirace pro rovné šance jako přípravnou fázi k aktivitě jsme připravily cyklus skupinových diskuzí a dotazníkových šetření se dvěma základními cílovými skupinami žen, které tvoří také cílové skupiny celého projektu, a to ženy na MD či RD a ženy s dětmi, které se již vrátily na trh práce. Na základě výsledku dotazníkového šetření připravujeme cyklus workshopů a tréninkových akcí. V červnu proběhl celodenní trénink na téma Sebeprosazení a osobní motivace při hledání zaměstnání. Na říjen připravujeme workshop na téma Jak uspět při hledání vhodného zaměstnání. Bezplatná Sociální poradna pro ženy - konzultační hodiny 1 – 2x měsíčně, k dispozici je právnička se specializací na problematiku sociálních práv žen.

5 Klíčová aktivita : animovaný film Inspirace pro rovné šance V partnerské spolupráci s UMPRUM Praha – katedrou animovaného filmu je v závěrečné fázi výroba filmu Inspirace pro rovné šance. Cyklus deseti animovaných etud o „ženských a mužských rolích“ v každodenním životě ve spolupráci s pracovnicemi sdružení vytvořily absolventky ( absolvent) a pracovnice katedry animovaného filmu. Každý jednotlivý příběh je upozorněním nebo polemikou na téma rozdělení a vnímání rolí ženy a muže v životě. Klíčová aktivita : publikace k problematice Rovné šance - Deníky každodennosti. Jako souhrn zkušeností, poznatků a postřehů z práce na projektu vzniká sborník Deníky každodennosti. Součástí bude také dotazníkové šetření a sociologická studie k otázkám rovných šancí.

6 • Průměrně se každého dotazníkového šetření, workshopu či přednášky (dosud jich proběhlo šest) účastní 12 žen. • Průměrně 10 žen využije měsíčně sociální poradnu. • Věkový průměr našich klientek je 28 let. • Většina žen se chystá vrátit na trh práce po druhé mateřské dovolené, nemají možnost návratu na původní profesi ani do původního zaměstnání, nové zaměstnání i profesi potřebují přizpůsobit péči o dítě/děti. Monitorovací ukazatele - výstupy a výsledky projektu Jedním z hlavních problémů žen na RD je ztráta profesního sebevědomí, naše workshopy a tréninky jim umožňují nalézt důvěru ve vlastní schopnosti a motivaci ke změnám, které jsou mnohdy pro jejich profesní uplatnění nezbytné.

7 Hodnocení spolupráce s partnery projektu Partner projektu je UMPRUM – katedra animovaného filmu. Jednotlivé animované několikaminutové etudy filmu Inspirace pro rovné šance natáčí osm absolventek, jeden absolvent a jedna asistentka katedry. Téma gender, rovných šancí žen a mužů je pro ně jednak novým tématem, jednak výzvou, jak toto téma uchopit, zpracovat, chápat a sdělit. Díky dobré komunikaci v týmu a bezproblémové spolupráci není výsledkem moralita ale velmi živé dílko, které se, doufáme, bude líbit i široké a nejenom ženské veřejnosti.

8 Silné a slabé stránky – definice problémů při realizaci projektu Jedním z cílů, který jsme si definovali v projektu, je odstranění bariér, které brání ženám prosadit se na trhu práce. V průběhu řešení projektu ale stále výrazněji zjišťujeme, že zásadním problémem je PASIVITA žen, kterým řada organizací, sdružení, projektů, institucí, jednotlivců nabízí pomocnou ruku a výsledkem je – NEZÁJEM. Pasivní pojmenování tisíců důvodů, proč nemohu najít zaměstnání, naučit se něčemu novému, zapojit se do aktivit, vzdělávat se… Možná i další organizace mají obdobnou zkušenost, že i nabídka bezplatných poradenských služeb špičkových odborníků např. na oblast personalistiky, psychologie ad. naráží na nechuť žen něco samy se sebou změnit. Ale jsme optimistky a těší nás kladné reakce žen, které již chápou, že svůj život ale i rovné šance na své místo ve společnosti mají stále více ve svých rukou.


Stáhnout ppt "Projekt Inspirace pro rovné šance je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Evropský sociální fond napomáhá v rámci zemí ES."

Podobné prezentace


Reklamy Google