Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace  Název projektu ◦ Zkvalitnění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace  Název projektu ◦ Zkvalitnění."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace  Název projektu ◦ Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století  Registrační číslo projektu ◦ CZ.1.07/1.4.00/21.1475  Název materiálu ◦ Present Perfect  Kód materiálu ◦ VY_32_INOVACE_A1105  Autor ◦ Mgr. Ivana Kocurová

2 Anotace Žáci si připomenou pravidla tvoření a používání předpřítomného času a v jednoduchých cvičeních si procvičí tvary sloves v předpřítomném čase. Vhodné pro opakování učiva. Datum 23.11.2011 Očekávaný výstup Produktivn í řečov é dovednosti: ž á k p í semně, gramaticky spr á vně tvoř í a obměňuje jednoduch é věty a kr á tk é texty. Speciální vzdělávací potřeby žádné Klíčová slova Present perfect, affirmative, negative, question Druh učebního materiálu Presentace Power Point Druh interaktivity kombinovaná Cílová skupina žák Stupeň a typ vzdělávání II. stupeň, základní Typická věková skupina 12 – 15 let Ročník 7. – 9. ročník

3 Present Perfect

4 How do we use it ? It joins the past and the present. pastpresent present perfect

5 We use it to talk about:  an action in the past with a result in the present I´ve bought a car.  experience up to now I´ve visited all the countries in Europe.  the recent past I´ve just heard a great song.

6 How can you form it ? You need: past participle HAVE / HAS

7 Let´s make past participles. Regular VerbsIrregular Verbs jumped danced stopped carried played been made eaten done bought

8 Try to make sentences. I We You They have ´ve have not haven´t lived in England. started the race. bought some jeans. ordered a new book. done something exciting. seen a great film. eaten the sandwich. had a strange dream. He She It has ´s has not hasn´t

9 Past Participle – Irregular Verbs choosechoseneateaten seeseendodone wearworntaketaken makemadewritewritten growgrowngogone havehadwinwon buyboughtsendsent givegivenbreakbroken come hearheard

10 Put the verbs into the present perfect.  She has bought new jeans.  We have done our homework.  They have eaten all the hamburgers.  Ben has broken his arm.  The children have had a lot of ideas.  My friend has gone to lots of countries.  I have heard a great joke.  They have given me the photos.  Jane has chosen a new dress.  She has worn it three times. buy wear do choose hear go break have eat give

11 Make the sentences negative.  We haven´t seen a good film.  I haven´t written a letter to my penfriend.  She hasn´t done it.  He hasn´t forgotten his homework.  My friend hasn´t brought me a new CD.  They haven´t been to America.  He hasn´t fallen off his bike.  They haven´t sent the postcard.  I haven´t got a great present.  We haven´t built a new house. We´ve seen a good film. I´ve written a letter to my penfriend. She´s done it. He´s forgotten his homework. My friend´s brought me a new CD. They´ve been to America. He´s fallen off his bike. They´ve sent the postcard. I´ve got a great present. We´ve built a new house.

12 How to make questions? They have been to America. Havethey been to America ? Yes, they have.No, they haven´t.

13 How to make questions? Tom has been to America. HasTom been to America ? Yes, he has.No, he hasn´t.

14 Make questions.  Have you seen a good film?  Has Tony written a letter to my penfriend?  Has she done it?  Has he forgotten his homework?  Has my friend brought me a new CD?  Have they been to America?  Have you got a great present?  Have we built a new house?  Has he fallen off his bike?  Have they sent the postcard? You´ve seen a good film. They´ve sent the postcard. She´s done it. Tony´s written a letter to my penfriend. They´ve been to America. My friend´s brought me a new CD. He´s forgotten his homework. You´ve got a great present. He´s fallen off his bike. We´ve built a new house.

15 Produktivní řečové dovednosti: Žák písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty. Žáci si připomenou pravidla tvoření a používání předpřítomného času a v jednoduchých cvičeních si procvičí tvary sloves v předpřítomném čase. Určeno pro žáky 7. – 9. ročníku.


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace  Název projektu ◦ Zkvalitnění."

Podobné prezentace


Reklamy Google