Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Unit One TO BE To Have. To Be / být  I am  You are  He, she,it is  We are  You are  They are  Já jsem  Ty jsi  On, ona,ono je  My jsme  Vy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Unit One TO BE To Have. To Be / být  I am  You are  He, she,it is  We are  You are  They are  Já jsem  Ty jsi  On, ona,ono je  My jsme  Vy."— Transkript prezentace:

1 Unit One TO BE To Have

2 To Be / být  I am  You are  He, she,it is  We are  You are  They are  Já jsem  Ty jsi  On, ona,ono je  My jsme  Vy jste  Oni jsou  Angličtina nerozlišuje tykání a vykání – You = ty i vy

3 Procvičuj :  Jsem z Prahy.  Peter je učitel.  Kate je doktorka.  Oni jsou z Londýna.  Ty jsi z Paříže.  Moje sestra je taxikářka.  Vy jste z Hamburku.  I am from Prague.  Peter is a teacher.  Kate is a doctor.  They are from London.  You are from Paris.  My sister is a taxi driver.  You are from Hamburg.

4 Otázka/question přehozením slovosledu  Am I ?  Are you?  Is he,she it?  Are we?  Are you?  Are they?  Jsem?  Jsi?  Je on, ona ono?  Jsme?  Jste?  Jsou?

5 Otázka- krátká odpověď  Are you a teacher?  Is she a doctor ?  Are they from Prague?  Yes, I am. No, I am not. No, I am not.  Yes, she is./No, she is not.  Yes, they are./ No, they are not. they are not.

6 Procvičuj- odpovídej na otázky.  Are you a policeman?  Is your sister from Prague?  Is Peter a doctor?  Are they from Paris?  Am I a student?  Yes, I am./No, I am not.  Yes, she is./No, she is not.  Yes, he is./No, he is not.  Yes, they are./ No, they are not.  Yes, I am./No,I am not.

7 Zájmena přivlastňovací  I –my  You- your  He-his,she-her, it- its  We-our  You-your  They-their  Já-můj  Ty-tvůj  On-jeho, ona- její,ono-jeho  My-náš  Vy-vaše  Oni-jejich

8 Procvičuj :  Moje auto  Naše rodina  Tvoje práce  Jejich škola  Můj dům  Vaše auto  Jejich rodina  Naše škola  Jeho sestra  My car  Our family  Your job  Their school  My house  Your car  Their family  Our school  His sister

9 Zápor /not za sloveso být přidáme pouze částici not  I am not  You are not  He,she,it is not  We are not  You are not  They are not  Nejsem  Nejsi  Není  Nejsme  Nejste  Nejsou

10 Procvičuj  Nejsem z Prahy.  Jana není z Londýna.  Oni nejsou ve škole.  My nejsme doma.  Vy nejste v práci.  On není z Británie.  Ona není z Paříže.  I am not from Prague.  Jane is not from London.  They are not at school.  We are not at home.  You are not at work.  He is not from the UK.  She is not from Paris.

11 To have / mít  I have got  You have got  He, she, it has got  We have got  You have got  They have got  Já mám  Ty máš  On,ona,ono má  My máme  Vy máte  Oni mají

12 Procvičuj  Máme dobrou práci.  Oni mají nové auto.  Ona má velký dům.  On má mladou sestru.  Vy máte krásnou zahradu.  We have got good work.  They have got a new car.  She has got a big house.  He has got a young sister.  You have got a nice garden.

13 Zápor – nemám možno dvěma způsoby – have not got nebo do not have 1. způsob  I have not got  You have not got  He has not got  Zkrácené tvary se používají v hovorové řeči:  I haven´t got  You haven´t got  He hasn´t got  Nemám  Nemáš  On nemá

14 Procvičuj  Mám nové auto, ale nemám velký dům.  Petr má dobrou práci, ale nemá velkou rodinu.  Oni mají krásnou zahradu, ale nemají bazén.  I have a new car but I haven´t got a big house.  Peter has got a good job but he hasn´t got a big family.  They have got a nice garden but they haven´t got a swimming pool.

15 Otázka – máš/máme?  Have I got?  Have you got?  Has he got?  Otázka se tvoří opět přehozením slovosledu.  Je možný ještě jeden způsob- pomocné sloveso do:  Do you have?  Mám?  Máš?  Má (on)?

16 Procvičuj  Máš nové auto?  Ano mám/Ne, nemám.  Mají oni velký dům?  Ano, mají./Ne, nemají.  Have you got a new car?  Yes, I have./No, I haven´t.  Have they got a big house?  Yes, they have./No, they haven´t.

17 Social phrases  Hello!How are you?  I am fine, thanks. And you?  Good morning!  Good afternoon!  Good evening!  Good night!  Good bye!  Bye,bye!See you..  Ahoj. Jak se máš?  Fajn, díky. A ty?  Dobré ráno(dopoledne)!  Dobré odpoledne!  Dobrý večer!  Dobrou noc!  Nashledanou!  Nashle.Uvidíme se…

18 See you next time ………


Stáhnout ppt "Unit One TO BE To Have. To Be / být  I am  You are  He, she,it is  We are  You are  They are  Já jsem  Ty jsi  On, ona,ono je  My jsme  Vy."

Podobné prezentace


Reklamy Google