Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typy a účinky drog Petr Kachlík Luhačovice 2004. Sociální patologie •šikana, sy. CAN •závislosti –alkohol –nikotin –jiné návykové látky –virtuální drogy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typy a účinky drog Petr Kachlík Luhačovice 2004. Sociální patologie •šikana, sy. CAN •závislosti –alkohol –nikotin –jiné návykové látky –virtuální drogy."— Transkript prezentace:

1 Typy a účinky drog Petr Kachlík Luhačovice 2004

2 Sociální patologie •šikana, sy. CAN •závislosti –alkohol –nikotin –jiné návykové látky –virtuální drogy (gambling, PC, mobily, Inet, video, TV...) –návykové chování (workholismus, bankholismus, oniomanie, sekty, poruchy příjmu potravy...) •rizikové sexuální chování –promiskuita –prostituce •kriminalita (dětí a mladistvých) •sebevražedné chování (pokusy, dokonaná suicidia)

3 WWW infozdroje •www.detskaprava.cz •www.podaneruce.cz •www.ano.cz •www.sananim.cz •www.sidliste.cz •www.odrogach.cz •www.mujweb.cz/veda/ nespor •www.drog-info.cz •www.drogovaporadna.cz •www.dropin.cz •www.adiktologie.cz •www.biotox.cz •www.asociace.cz •http://web.telecom.cz/ hygpraha/index.htm

4 •Droga –surovina k přípravě léků (farmacie) –jakákoli substance, měnící po vpravení do živého organismu jednu či více jeho funkcí (WHO, 1969) –OPL (1971) –některé země: každé léčivo –přeneseně: látka použita k jiným než léčebným účelům, má psychotropní efekt, potenciál závislosti •Tolerance (klesající účinek stejného množství látky) •Úzus (společensky přijatelná konzumace, A+T od 18 let) •Misúzus (samoléčitelství, zneužívání léků) •Abúzus (konzumace zakázaných látek, u A+T nevhodná, nepřijatelná, nadměrná) Základní pojmy

5 •Závislost (MKN 10: jen na substancích, DSM-IV: též připouští návykové chování); přítomna, pokud se vyskytnou min. 3 ze 7 příznaků ve stejném období 12 měsíců (APA) –růst tolerance –odvykací příznaky po vysazení –potíže s kontrolou začátku a konce užívání, dávek –dlouhodobá snaha nebo 1 či více pokusů o kontrolu užívání –trávení velkého množství času obstaráváním a užíváním látky nebo zotavováním se z jejích účinků –zanedbávání pracovních, sociálních a rekreačních aktivit –pokračující užívání látky navzdory povědomosti o její škodlivosti (tělesné, psychické, sociální) Základní pojmy

6 •Drogová závislost (WHO, 1969) „ Duševní stav periodické nebo chronické intoxikace, která škodí jedinci i společnosti, vyvolán opakovaným užíváním drogy přírodní nebo syntetické.“ Intoxikace: jakákoli otrava Droga: jakákoli omamná látka, původně léčivá látka rostlinného, živočišného nebo nerostného původu •Droga (Nešpor, Presl) –jakákoli látka, jež po vpravení do organismu mění 1 nebo více jeho funkcí –má určitý potenciál závislosti •Měkké drogy (mírně aktivizující či tlumivý účinek na psychiku; zvl. marihuana, hašiš) •Tvrdé drogy (rychlé, explozivní působení na psychiku, zvl. heroin, kokain, pervitin, braun, crack) Základní pojmy

7 •Drogově závislý –nutkavá tendence pokračovat v užívání drogy, současně snaha opatřit si ji jakýmikoli prostředky –přítomnost tolerance –fyzická a psychická závislost na účincích drogy, výskyt abstinenčního syndromu •Fyzická závislost –droga zabudována do metabolismu těla, po odnětí nastávají výpadové jevy, jež organismus může po určité době kompenzovat; bez drogy metabolismus neprobíhá normálním způsobem (mediátory, receptory, CNS…) •Psychická závislost –neodolatelná touha po opakování příjemných pocitů po užití drogy, bažení (craving), bez drogy přichází úzkost, puzení si ji obstarat a vzít •Sociální závislost –prožitek, tvar a barva farmaka, příjemný rituál, okolnosti, prostředí) Základní pojmy

8 •Abstinenční syndrom –soubor příznaků, které se váží s psychickou i fyzickou závislostí, různě silně vyjádřeny (typ drogy, délka užívání, osobnost, individuální odolnost…), více-méně typické, postihují různé orgánové systémy (oblast psychického i fyzického zdraví), subjektivně nepříjemně vnímány •Návyk (na rozdíl od závislosti chybí abstinenční syndrom) •Toxikomanie (abnormální, chorobná touha užívat jedy, ztráta kontroly, euforie, zvýšené sebevědomí; drogová a léková závislost) •Narkomanie (narkotické stavy navozené užitím látky s narkotickým účinkem; poruchy řeči, pozornosti, smyslové halucinace, amnézie) •Narkotický stav –afektivní (pláč, křik, motorický neklid, agresivita) –stuporosní (netečnost, hypomimie, strnulost, areaktivita) •Drogová závislost = narkomanie i toxikomanie Základní pojmy

9 •Rizikové vlastnosti –nezdrženlivost (oddálení potřeb a přání) –impulsivní jednání (mnoho energie, okamžitý nápad, málo zábran) –zvýšená emoční labilita (přítomno organické poškození CNS) –hysteroidní rysy osobnosti (sebestřednost, sebeláska) –psychická nestálost (neustálé změny názorů, chybí vlastní názor) –psychopatické rysy osobnosti •Rizikové skupiny –děti a mladiství (ZŠ, SOŠ, SOU) –osoby, které se díky své profesi častěji s drogami setkávají (lékaři, farmaceuti, laboranti, barmani, číšníci) –pacienti (iatrogenizace) –osoby promiskuitní a věnující se prostituci –osoby pocházející z disharmonického rodinného prostředí –příslušníci minorit s odlišným životním stylem, běženci –lidé s disharmonickou strukturou osobnosti (emotivita) –lidé s nižšími intelektovými schopnostmi Základní pojmy

10 •Nejčastější důvody experimentu/závislosti –zvědavost –navození příjemných pocitů –touha po úniku z reality –potřeba relaxace –utlumení bolesti, hladu, chladu, jiných zdravotních potíží –navození čilosti/spánku –vztah k sexu –potřeba družnosti –tlak party, vrstevníků –nuda –hrdinství –dobrodružství –potřeba ztotožnit nebo podobat se vzoru (hudba, film, sport) –podlehnutí tlaku reklamy, médií Základní pojmy

11 Klasifikace drog dle typu závislosti (WHO) •alkoholovo-barbiturátový typ (ethanol, barbituráty) •amfetaminový typ (amfetamin, metamfetamin, MDMA - extáze) •halucinogenový typ (LSD, halucinogenní houby) •cannabisový typ (marihuana, hašiš) •opiátový typ (opium, morfin, dolsin, kodein, heroin) •inhalační typ (toluen, chlorované uhlovodíky) •khatový typ (khat, Catha edulis) •kokainový typ (kokain, crack) Dělení drog podle schopnosti vyvolávat závislost a toleranci: Především psychická závislost: kokain, marihuana, amfetaminy, LSD a další halucinogeny Psychická i fyzická závislost: opioidy, barbituráty, alkohol aj.

12 Klasifikace drog dle MKN 10 Návykové a anabolické látky •návykové látky se rozdělují podle typu závislostí v souvislosti s MKN rev. 10 na: –látky typu morfinu (některé alkaloidy opia a syntetické a polosyntetické deriváty morfinu a kodeinu, např. heroin, methadon, Dolsin, roztok “brown"); jedná se o silná analgetika, působí narkoticky, vyvolávají silnou psychickou závislost, rychlý vývoj fyzické závislosti a nárůst tolerance –sedativa (látky typu barbiturátů, anxiolytika s hypnotickým účinkem ve vyšších dávkách, např. Diazepam, Meprobamat, Dinyl; psychická závislost má nerovnoměrnou intenzitu, fyzická časově omezený abstinenční příznak, který je u barbiturátů nahraditelný alkoholem a naopak, tolerance různě intenzvní –kokain (např. kokové listy a hydrochlorid kokainu - crack); vyvolává silný povzbudivý účinek a velmi silnou psychickou závislost

13 Klasifikace drog dle MKN 10 •návykové látky se rozdělují podle typu závislostí v souvislosti s MKN rev. 10 na: –kanabis (hašiš, konopí - marihuana); vyvolávají psychickou závislost, fyzická závislost a tolerance nebyly zjištěny –psychostimulancia, zvl. typu amfetaminu a léčiva tyto látky obsahující (pervitin, Fenmetrazin, efedrin) a látky typu "extáze" (MDMA, MDEA, MDA); silně stimulují CNS, vzniká výrazná psychická závislost, tolerance se projevuje formou častější aplikace –halucinogeny (např. LSD a jeho deriváty, meskalin, psilocybin a přírodní produkty psilocybin obsahující - houby druhu lysohlávka, halucinogenní rostliny - durman); psychická závislost je rozdílná podle druhu, fyzická závislost zjištěna, tolerance se postupně vyvíjí –prchavé syntetické látky (např. inhalace výparů z organických rozpouštědel, lepidel a čistících prostředků); vyvolávají psychickou závislost, mají narkotické účinky –alkohol –kombinace různých látek a kombinace látek s alkoholem –anabolika (růst svalové hmoty, sekundární mužské pohlavní znaky)

14

15

16

17

18


Stáhnout ppt "Typy a účinky drog Petr Kachlík Luhačovice 2004. Sociální patologie •šikana, sy. CAN •závislosti –alkohol –nikotin –jiné návykové látky –virtuální drogy."

Podobné prezentace


Reklamy Google