Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychotropní látky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychotropní látky."— Transkript prezentace:

1 Psychotropní látky

2 Úkol 1: Napiš podle obrázků pět známých návykových látek:
5 1 2 3 4 Psychotropní látka (též psychoaktivní droga, omamná látka, často nepřesně droga nebo návyková látka) je chemická látka působící na centrální nervovou soustavu a způsobuje dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování. Český právní řád používá pro psychotropní látky pojem návykové látky.

3 Kontrola úkolu 1 Toluen, nikotin, léky, alkohol, kofein

4 Drogová závislost Drogová závislost (též narkomanie či toxikomanie)
je abnormální až chorobný stav vyvolaný častým užíváním drog, které vyvolá psychickou nebo fyzickou potřebu cíleně je vyhledávat. Snižuje schopnost reagovat na běžné podněty, nebo dokonce dojde k selhání funkcí tělesných orgánů. 6 Vyvolaná závislost Fyzické poškození Úkol 2: Podle grafu napiš názvy tří drog, které vyvolávají největší závislost, a tři drogy, které nejvíce poškozují zdraví člověka:

5 Kontrola úkolu 2 Největší závislost vyvolává: heroin, kokain, tabák
Nejvíce poškozují zdraví: heroin, kokain, barbituráty

6 Nejčastěji zneužívané návykové látky
9 7 I když tyto výrobky obsahují návykové látky kofein, nikotin a alkohol, naše zákony na ně nepohlížejí jako na drogy a jsou běžně dostupné v obchodech. Úkol 3: Přiřaď návykové látky kofein, nikotin a alkohol k výrobkům na obrázcích: 8

7 Kontrola úkolu 3 Cigareta – nikotin Káva – kofein
Alkoholický nápoj – alkohol

8 Jak škodí alkohol, nikotin, kofein?
Závislost na alkoholu je chronické onemocnění postihující celou osobnost po stránce psychické a fyzické. Dlouhodobé požívání vede k poškození jater, ledvin, slinivky břišní a zvyšuje krevní tlak. Při kouření se nikotin uvolňuje do kouře a dostává se do organismu s kapičkami dehtu, který způsobuje časté záněty horních cest dýchacích a rakovinu plic. Kofein příznivě stimuluje centrální nervový systém. Ve vysokých dávkách působí jako jed. Smrtelná dávka je 150 mg/ kg, přičemž 1 káva obsahuje 120 mg kofeinu. Úkol 4: Kromě zdravotní stránky není zanedbatelná ani stránka ekonomická. Vypočítej, kolik utratí kuřák za 20 let, jestliže vykouří denně 15 cigaret za cca 50 Kč. Co všechno by si mohl pořídit za tyto peníze pořídit?

9 Kontrola úkolu 4 50 x 365 x 20 = Kč To je třeba částka na dobrý automobil.

10 Rozdělení návykových látek
Návykové látky bývají někdy dělené podle míry návykovosti a poškození organismu na tzv. měkké a tvrdé drogy. Toto rozdělení má vyjadřovat míru nebezpečnosti užívaní těchto látek pro uživatele. Do kategorie měkkých drog bývá řazen především kofein a marihuana. Mezi tvrdé drogy patří především pervitin, kokain, toluen, a heroin. Na hranici jsou alkohol, nikotin a halucinogeny, které jsou někdy zařazovány mezi tvrdé, jindy mezi měkké drogy.

11 Marihuana Jako marihuana je označována droga,
která je složena z usušených listů a vrchní rostlinné okvětní části konopí setého (Cannabis sativa -10). Účinná látka v konopí je THC (tetrahydrocannabinol). Joint (11) je cigareta obsahující sušenou marihuanu. U marihuany je na rozdíl od nikotinu závislost pouze psychická. Dle lékařských studií může kouření marihuany způsobit u mladých lidí rozedmu plic. 3 – 4 jointy denně poškodí plíce jako 20 cigaret. 10 11

12 „Tvrdé drogy“ Tyto omamné látky mají vysokou
návykovost a velmi poškozují zdraví. Mezi opiáty patří morfin, kodein, které se používají jako analgetika a antitusika v lékařství. Z morfinu se Vyrábí nebezpečný heroin (17). Všechny jsou obsaženy v surovém opiu, které se získává z nezralých makovic. Mezi jejich hlavní účinky patří euforie, zklidnění, tělesný útlum. Záludnost spočívá v rychlé závislosti a organismus potřebuje dávku stejně silně, jako potřebuje jíst či dýchat. 16 17

13 Halucinogeny Halucinogeny (fantastika) vyvolávají stavy transu, snění
12 13 14 15 Papírky 5x5 mm napuštěné LSD Taneční droga extáze - tablety Lysohlávka česká Kaktus Peyotl obsahuje halucinogen mezkalin Halucinogeny (fantastika) vyvolávají stavy transu, snění a meditace. Jsou nebezpečné v kombinaci s alkoholem a jinými drogami. Při častém užívání dochází k psychické závislosti, která vede k rozvoji duševních chorob. Úkol 5: Podtrhni látky, jejichž šíření je u nás trestné: marihuana, nikotin, kofein, LSD, extáze, alkohol, mezkalin

14 Kontrola úkolu 5 Marihuana, nikotin, kofein, LSD, extáze, alkohol,
mezkalin

15 Kokain a crack 19 18 20 Kokain se získává z keře Koky pravé, který roste v Jižní Americe. Po požití způsobuje pocity euforie, neúnavnosti, hyperaktivitu. To je ale vzápětí následované hlubokým propadem, což ovšem vede k touze drogu znovu použít. Nebezpečí návykovosti je extrémní! Nejčastěji se vdechuje práškový kokain trubičkou. Crack vzniká tepelnou úpravou kokainu s alkalickým činidlem(soda), nešňupe se, ale kouří.

16 Další velmi nebezpečné drogy
21 Toluen (methylbenzen) bývá často vdechován v plastovém sáčku přes hlavu. Jeho časté vdechování vede k trvalému poškození mozku. V ČR již není volně dostupný. Úkol 6: Napiš racionální vzorec toluenu: Pervitin (perník) je rozšířen v ČR. Z efedrinu, který je součástí léků, ji vyrábí tzv. „vařiči“. Vyvolává pocit zvýšené psychické a fyzické výkonnosti. Při delším užívání se projevují pocity ohrožení, deprese, úzkost a agresivita. Přečti si Memento od Radka Johna či Christiane F. My dětí ze stanice ZOO.

17 Kontrola úkolu 6 22

18 Závislost na lécích 25 23 24 Velmi nebezpečná je i závislost na určitém druhu léku, např. sedativu (uklidňující prostředek). Lidé setkávající se stresem, nespavostí nebo mající pocity úzkosti propadnou sedativům nejsnadněji. Velmi nebezpečná je jejich kombinace s alkoholem. Předávkování může způsobit smrt.

19 Úkol 7: Nebezpečnost drog
a/ Napiš, které drogy řadíme do měkkých: tvrdých: b/ Napiš podle svého názoru do rámečku čísla podle nebezpečnosti omamných látek pro člověka (využij graf na snímku 4): Alkohol Kokain Extáze Nikotin LSD Marihuana Heroin

20 Kontrola úkolu 7 Měkké drogy: kofein, marihuana,
Tvrdé drogy: pervitin, kokain, toluen a opiáty 4 2 7 1 5 6 3 Alkohol Kokain Extáze Nikotin LSD Marihuana Heroin

21 Úkol 8: Shrnutí učiva Doplň text:
Některé přírodní látky působí na centrální …….. soustavu a způsobují dočasné ….. ve vnímání, náladě, vědomí a chování. Nazýváme je …….. látky. Drogová ……… je abnormální až ……. stav vyvolaný častým užíváním drog, které vyvolá ……… nebo fyzickou potřebu cíleně je vyhledávat. …….. látky dělíme podle míry návykovosti a poškození organismu na ….. a ….. drogy. Do kategorie měkkých drog patří marihuana a …… . Mezi tvrdé drogy patří ……, crack a …… . Nebezpečná je i závislost na ….. .

22 Kontrola úkolu 8 Některé přírodní látky působí na centrální nervovou
soustavu a způsobují dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování. Nazýváme je návykové látky. Drogová závislost je abnormální až chorobný stav vyvolaný častým užíváním drog, které vyvolá psychickou nebo fyzickou potřebu cíleně je vyhledávat. Návykové látky dělíme podle míry návykovosti a poškození organismu měkké a tvrdé drogy. Do kategorie měkkých drog patří marihuana a kofein. Mezi tvrdé drogy patří opiáty, crack a kokain. Nebezpečná je i závislost na lécích.

23 Seznam použitých obrázků:
Obrázek 1: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license na www: Obrázek 2: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license na www: Obrázek 3: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license na www: Obrázek 14: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license na www: Obrázek 6: Dostupný pod licencí public domain na www: Obrázek 7: Dostupný pod licencí public domain na www: Obrázek 8: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license na www: Obrázek 9: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution 2.0 Generic license na www: Obrázek 10: Dostupný pod licencí public domain na www: Obrázek 11: Dostupný pod licencí public domain na www: Obrázek 12: Dostupný pod licencí public domain na www: Obrázek 13: Dostupný pod licencí public domain na www: Obrázek 15: Dostupný pod licencí public domain na www: Obrázek 16: Dostupný pod licencí public domain na www: Obrázek 17: Dostupný pod licencí public domain na www: Obrázek 18: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license na www: Obrázek 19: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license na www: Obrázek 20: Dostupný pod licencí public domain na www: Obrázek 21: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Obrázek 22: Dostupný pod licencí public domain na www: Obrázek 23: Dostupný pod licencí public domain na www: Obrázek 4, 24: Dostupný pod licencí public domain na www: Obrázek 25: Dostupný pod licencí public domain na www: Ostatní obrázky pochází z vlastních zdrojů. Mgr. Vaněk Vlastimil, autor


Stáhnout ppt "Psychotropní látky."

Podobné prezentace


Reklamy Google