Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Pat ř íme pod organizaci Kondor a milujeme vodu!  Skupina se skládá z šesti vodáckých a jednoho archeologického oddílu  Pocházíme z Prahy a naše.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Pat ř íme pod organizaci Kondor a milujeme vodu!  Skupina se skládá z šesti vodáckých a jednoho archeologického oddílu  Pocházíme z Prahy a naše."— Transkript prezentace:

1

2

3  Pat ř íme pod organizaci Kondor a milujeme vodu!  Skupina se skládá z šesti vodáckých a jednoho archeologického oddílu  Pocházíme z Prahy a naše lod ě nice se nachází v Podolí hned u ř eky Vltavy  Na tábor jezdíme na náš ostrov Šán, který leží na Labi  Jezdíme na našich vlastnoru č n ě vyrobených devítikánoích, které mají č ty ř i r ů zné barvy

4  vyplul 10. dubna 1912 z lod ě nice Southampton  Titanic byl stav ě n podle lodi Olympic  lo ď pat ř ila spole č nosti White Star Line, která si nechala Titanic postavit v lod ě nicích Harland and Wolff  zlomil se v nejpoškoditeln ě jším míst ě -mezi 3-4 komínem  leží 4 km pod hladinou oceánu a padal rychlostí 50 km/h  otvory od ledovce jsou p ř erušované a plechy jsou rozestoupené nebo zohýbané, v ě tšina d ě r je v bahn ě, takže o potopení se kv ů li tomu moc neví  dno, kde leží Titanic, prozkoumával robot Jason Jr.

5 1. den 10. dubna 1912  vyplul na řeku Itchen, proplul Southamptonskou zátokou a směřoval na jih k břehům Francie  večer kolem sedmé hodiny Titanic doplul k přístavu v Cherbourgu  k jeho bokům přirazily 2 zásobovací lodi Nomadic a Traffic, cestující se nalodili rychle, i náklad byl brzy na palubě  kolem 8.30 mohl Titanic pokračovat ve své plavbě směrem na Queenstown (dnešní Cobh) na jihu Irska 2. den - 11. dubna 1912  kolem 12.30 odpoledne se na horizontu objevilo irské pobřeží  Titanic opět zastavil asi 2 míle před přístavem a po chvíli připluly zásobovací lodi Amerika a Ireland  přistoupilo posledních 130 pasažérů a byly přijaty další zavazadla a pytle s poštou

6  po další dny plavby Titanic v klidu proplouval Atlantickým oceánem 5. den - 14. dubna 1912  večer kolem 9 hodiny ukazovala stupnice 1 stupeň Celsia a v 11 hodin už to bylo -1°C  kolem 5 hodiny odpolední Titanic dosáhl "bodu obratu" a měl změnit kurs k poloostrovu Sandy Hook, ale podle kapitánova příkazu se kurs změnil až v 5.50

7  tragédie Titanicu byla ztvárn ě na do jednoho z nejvíce oce ň ovaných film ů  je to film s nejv ě tším po č tem nominací na Oskara, který nevyhrál v žádné herecké kategorii  James Cameron necht ě l žádnou písni č ku b ě hem filmu, dokonce ani b ě hem záv ě re č ných titulk ů, ale James Horner se Celine Dion napsal My Heart Will Go On a pustil Cameronovi demo, skladba pozd ě ji vyhrála Oskara  na nato č ení n ě kterých scén, kdy se valí voda, m ě l štáb jen jeden pokus, protože voda ni č ila interiér i nábytek  náklady na film byly 200 milion ů dolar ů, což je víc, než stálo postavení skute č ného Titanicu, to bylo 7,5 milion ů dolar ů, které by se v roce 1997 rovnaly 150 milion ů m

8  když Titanic po srážce s ledovcem zastavil a pomalu se potáp ě l, m ů žete si všimnout, že se natá č elo v obrovském bazénu - vodní hladina je klidn ě jší než na koupališti  v rámci úspor nechal Cameron postavit jenom pravobok lodi, ovšem Titanic v p ř ístavu kotvil levobokem, takže záb ě ry musely být digitáln ě p ř evráceny (jen si všimn ě te, kolik z paluby mává levák ů ), aby to bylo možné, musely být všechny nápisy, loga a cedule vyrobeny zrcadlov ě obrácen ě  na mo ř i se natá č ela pouze jedna scéna  v n ě kterých záb ě rech byli p ř idáni lidé pomocí po č íta č ové animace.

9 A na co jsme se ptali kolemjdoucích u naší loděnice?  Kolik milioná řů bylo na Titaniku? 57  Jakou barvu m ě ly plachty Titaniku? ŽÁDNOU  Kolik lahví tvrdého alkoholu vezl Titanik? 850 lahví  Odkud vyplouval Titanik? ze Southampton  Z kolika procent byla obsazena 1. t ř ída? ze 45% A JAK DOPADLA ANKETA?

10  Jan, 48let, technik Servis PC  Kolik milioná řů bylo na Titaniku?: 1000  Jakou barvu m ě ly plachty Titaniku?: Místo plachet m ě l komíny  Kolik lahví tvrdého alkoholu vezl Titanik?: 500  Odkud vyplouval Titanik?: Liverpool  Z kolika procent byla obsazena 1. t ř ída? 10%  Ivana, 60let, d ů chodkyn ě  Kolik milioná řů bylo na Titaniku?: 1000  Jakou barvu m ě ly plachty Titaniku?: bílou  Kolik lahví tvrdého alkoholu vezl Titanik?: 10000  Odkud vyplouval Titanik?: New York  Z kolika procent byla obsazena 1. t ř ída? 60%

11  David, 14let, student  Kolik milioná řů bylo na Titaniku? 6  Jakou barvu m ě ly plachty Titaniku? Ur č it ě bílou  Kolik lahví tvrdého alkoholu vezl Titanik? 560  Odkud vyplouval Titanik? Skotsko  Z kolika procent byla obsazena 1. t ř ída? 48%  Jitka, 50 let, porodní asistentka  Kolik milioná řů bylo na Titaniku? 5  Jakou barvu m ě ly plachty Titaniku? Nem ě l plachty  Kolik lahví tvrdého alkoholu vezl Titanik? 20000  Odkud vyplouval Titanik? New Yorku  Z kolika procent byla obsazena 1. t ř ída? 100%

12  i v sou č asnosti se d ě jí nehody, i když Titanic je jedna z nejv ě tších lodních tragédií  lo ď Costa Concordia najela v pátek 13. ledna 2012 ve č er na útes, č ímž v jejím boku vznikla 80 m dlouhá trhlina, 4232 osob bylo evakuováno a do sobotního rána se lo ď p ř evrátila na bok  již te ď je 117 mrtvých

13 Ahóóój  Všechny informace jsem našli z těchto zdrojů:  Titanic world [online]. 1999 - 2011 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z: http://www.titanicworld.cz/index.html  Google obrázky [online]. 2011 [cit. 2012-01-27]. Dostupné z: http://www.google.cz/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=12 80&bih=685&q=costa+concordia&gbv=2&oq=costa+concordia&aq= f&aqi=g1g- S8&aql=&gs_sm=e&gs_upl=2096l5993l0l6071l17l17l1l6l6l0l99l766l10 l10l0  Titanic [online]. 2011 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: http://www.ecophotoexplorers.com/ecotitanic.asp


Stáhnout ppt " Pat ř íme pod organizaci Kondor a milujeme vodu!  Skupina se skládá z šesti vodáckých a jednoho archeologického oddílu  Pocházíme z Prahy a naše."

Podobné prezentace


Reklamy Google