Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.srpna 2013. Personální organizace PaedDr.Ivan Truhlička ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Zlatuše Kynčlová zástupce ředitele pro MŠ Třídní učitelky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.srpna 2013. Personální organizace PaedDr.Ivan Truhlička ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Zlatuše Kynčlová zástupce ředitele pro MŠ Třídní učitelky."— Transkript prezentace:

1 27.srpna 2013

2 Personální organizace PaedDr.Ivan Truhlička ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Zlatuše Kynčlová zástupce ředitele pro MŠ Třídní učitelky

3 • Třída Motýlů tř.uč. Dana Kyselová, Veronika Klímová • Třída Sluníček tř.uč. Jaroslava Chalupová, Kateřina Tomíčková • Třída Oranžíkůtř.uč. Mgr.Veronika Vavrincová, Jaroslava Nedvědová • Třída Žabičektř.uč. Bc.Hana Kulhánková, Jarmila Makovičková • Třída Kašpárkůtř.uč. Taťána Veselá, Bc.Iva Drahoňovská • Třída Mráčkůtř.uč. Mgr.Zlatuše Kynčlová, Eva Holanová Odloučené pracoviště v budově ZŠ • Třída Včeličektř. uč. Hana Málková, Věra Sýkorová • Třída Rybičektř. uč. Bc.Martina Boháčková, Věra Slepičková

4 Organizace dne v MŠ  Provoz MŠ je od 6:30 hod. do 16:30 hod.  6:30 – 7:00scházejí v jedné třídě (na katru logo třídy)  7:00děti přecházejí do své třídy  8:15příchod dětí do MŠ  8:15 – 11:15 činnosti dětí a pobyt venku  11:15 – 12:00 oběd (dle rozpisu)  12:00 – 13:30 odpočinek  13:30 – 15:00 činnosti dětí ve svých třídách  15:00 – 16:30spojení dětí do jedné třídy (na katru logo třídy)

5 Děti MŠ 3- 6 let 30,- Kč (přesnídávka 7,- Kč, oběd 17,- Kč svačina 6,- Kč) Při odběru svačiny a oběda: 24,- Kč Děti MŠ 7 -10 let 32,- Kč (přesnídávka 8,- Kč, oběd 20,- Kč svačina 6,- Kč) Při odběru svačiny a oběda: 28,-- Kč Stravné lze platit u KB v hotovosti u pokladny nebo převodním příkazem bezhotovostně na účet MŠ 78 – 8505200207/0100. Poplatky za školné lze uhradit dohromady se stravným jednou položkou.

6 Úplata za předškolní vzdělávání  Úplata je 400,-Kč za měsíc  Úplatu neplatí pouze děti rok před nástupem do ZŠ  NOVĚ děti s odkladem školní docházky úplatu 400,-Kč platí  Prominutí úplaty pouze pro rodiče, kteří pobírají dávky hmotné nouze a přinesou potvrzení

7 Nepřítomnost dítěte je nutno nahlásit nejpozději den předem do 12.00 hodin. Odhlašuje se do sešitu, který je umístěn v prostoru hlavního vstupu do budovy MŠ, e – mailem, telefonicky V první den nemoci je možno odebrat oběd domů pouze do čistých jídlonosičů a to od 11.00 hod. do 12.00 hodin a do 8.00 hod. nahlásit nepřítomnost dítěte VŠE U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY ILONY ŠÍBOVÉ

8 Program MŠ  Školní vzdělávací program  Ve třídách třídní vzdělávací programy  Sběr plastových víček, starého papíru  Akce různého charakteru  Zájmové aktivity: mažoretky a anglický jazyk

9 • Středa 28.8.2013 a čtvrtek 29.8.2013 • Od 9,00 hod. do 10,30 hod. ve svých třídách • S sebou si přineste přezůvky • Brožura, leták, plakát • Doporučená literatura – „Poprvé v MŠ“

10 Klub rodičů při MŠ  Vznikl v roce 2011  Podílí se na akcích MŠ (Mikuláš, Den dětí,atd.)  Výbor Klubu rodičů tvoří zástupci jednotlivých tříd  Úhrada 8OO,-Kč na rok (možno na 2 splátky v září a lednu)  číslo účtu247451487/0300  E-mail klubrodicu1ms@seznam.cz  www.klubrodicu1msjicin.webnode.cz

11 Webové stránky – novinky, třídní akce, fotografie Důležité dokumenty lze stáhnout Nástěnky ve vestibulu – pro MŠ a ŠJ Nástěnky u jednotlivých tříd Nejaktuálnější informace na katru Informace, kde se právě nacházejí děti, se umísťují na katr a na dveře třídy

12 Školní řád  Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců  Provoz a vnitřní režim školy  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí  Podmínky zacházení s majetkem školy

13 • Upravuje odhlašování a úplatu za stravování • Provozní doba kuchyně • Pravidla pro odběr obědů

14 Důležitá telefonní čísla  Zástupkyně ředitele kynclova@1ms.jicin.cz  Telefon493 533 122 přepojení do jednotlivých tříd  Mobil720 649 688  Vedoucí školní jídelny dlouha@1ms.jicin.cz  Odhlašování obědů 493 620 642, 731 162 553 - sms  E-mailjménotřídy@1ms.jicin.cz www.1ms.jicin.cz www.1zs.jicin.cz


Stáhnout ppt "27.srpna 2013. Personální organizace PaedDr.Ivan Truhlička ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Zlatuše Kynčlová zástupce ředitele pro MŠ Třídní učitelky."

Podobné prezentace


Reklamy Google