Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

26.srpna 2014. Personální organizace PaedDr.Ivan Truhlička ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Zlatuše Kynčlová zástupce ředitele pro MŠ Třídní učitelky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "26.srpna 2014. Personální organizace PaedDr.Ivan Truhlička ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Zlatuše Kynčlová zástupce ředitele pro MŠ Třídní učitelky."— Transkript prezentace:

1 26.srpna 2014

2 Personální organizace PaedDr.Ivan Truhlička ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Zlatuše Kynčlová zástupce ředitele pro MŠ Třídní učitelky

3 Třída Motýlů tř.uč. Dana Kyselová, Jaroslava Nedvědová pedagogická asistentka Kateřina Šturmová Dis. Třída Sluníček tř.uč. Jaroslava Chalupová, Věra Sýkorová Třída Oranžíkůtř.uč. Bc.Iva Drahoňovská, Kateřina Tomíčková od Alena Balcarová Třída Žabičektř.uč. Bc.Hana Kulhánková, Gabriela Lukáčová Třída Kašpárkůtř.uč. Taťána Veselá, Veronika Klímová Třída Mráčkůtř.uč. Mgr.Zlatuše Kynčlová, Eva Holanová Odloučené pracoviště v budově ZŠ Třída Včeličektř. uč. Hana Málková, Marcela Šulcová Třída Rybičektř. uč. Bc.Martina Boháčková, Věra Slepičková

4 Organizace dne v MŠ Provoz MŠ je od 6:30 hod. do 16:30 hod. 6:30 – 7:00scházejí v jedné třídě (na katru logo třídy) 7:00děti přecházejí do své třídy 8:15příchod dětí do MŠ 8:15 – 11:15 činnosti dětí a pobyt venku 11:15 – 12:00 oběd (dle rozpisu) 12:00 – 13:30 odpočinek 13:30 – 15:00 činnosti dětí ve svých třídách 15:00 – 16:30spojení dětí do jedné třídy (na katru logo třídy)

5 Děti MŠ 3- 6 let 30,- Kč (přesnídávka 7,- Kč, oběd 17,- Kč svačina 6,- Kč) Při odběru svačiny a oběda: 24,- Kč Děti MŠ let 32,- Kč (přesnídávka 8,- Kč, oběd 20,- Kč svačina 6,- Kč) Při odběru svačiny a oběda: 28,-- Kč Stravné lze platit u KB v hotovosti u pokladny nebo převodním příkazem bezhotovostně na účet MŠ 78 – /0100. Poplatky za školné lze uhradit dohromady se stravným jednou položkou.

6 Úplata za předškolní vzdělávání Úplata je 400,-Kč za měsíc Úplatu neplatí pouze děti rok před nástupem do ZŠ Děti s odkladem školní docházky úplatu 400,-Kč platí Prominutí úplaty pouze pro rodiče, kteří pobírají dávky hmotné nouze, pěstounské péče a přinesou potvrzení

7 Nepřítomnost dítěte je nutno nahlásit nejpozději den předem do hodin. Odhlašuje se do sešitu, který je umístěn v prostoru hlavního vstupu do budovy MŠ, e – mailem, telefonicky V první den nemoci je možno odebrat oběd domů pouze do čistých jídlonosičů a to od hod. do hodin a do 8.00 hod. nahlásit nepřítomnost dítěte VŠE U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY ILONY ŠÍBOVÉ

8 Program MŠ Školní vzdělávací program „Křížem krážem, tam i zpět, poznáváme celý svět“ Ve třídách třídní vzdělávací programy Sběr plastových víček, starého papíru Akce různého charakteru Zájmové aktivity: mažoretky a anglický jazyk

9 Středa a čtvrtek Od 9,00 hod. do 10,30 hod. ve svých třídách S sebou si přineste přezůvky Brožura, leták, plakát Doporučená literatura – „Poprvé v MŠ“

10 Klub rodičů při MŠ Vznikl v roce 2011 Podílí se na akcích MŠ (Mikuláš, Den dětí,atd.) Výbor Klubu rodičů tvoří zástupci jednotlivých tříd Úhrada 8OO,-Kč na rok (možno na 2 splátky v září a lednu) číslo účtu /0300

11 Webové stránky – novinky, třídní akce, fotografie Důležité dokumenty lze stáhnout Nástěnky ve vestibulu – pro MŠ a ŠJ Nástěnky u jednotlivých tříd Nejaktuálnější informace na katru Informace, kde se právě nacházejí děti, se umísťují na katr a na dveře třídy

12 Školní řád Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců Provoz a vnitřní režim školy Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Podmínky zacházení s majetkem školy

13 Upravuje odhlašování a úplatu za stravování Provozní doba kuchyně Pravidla pro odběr obědů

14 Důležitá telefonní čísla Zástupkyně ředitele Telefon přepojení do jednotlivých tříd Mobil Vedoucí školní jídelny Odhlašování obědů , sms


Stáhnout ppt "26.srpna 2014. Personální organizace PaedDr.Ivan Truhlička ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Zlatuše Kynčlová zástupce ředitele pro MŠ Třídní učitelky."

Podobné prezentace


Reklamy Google