Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka
Nejstarší gymnázium v Českých Budějovicích

2 Mládí, radost, tradice, kvalita

3 Proč studovat právě zde?
Tradiční škola Úspěšní absolventi Moderní výuka Účast na projektech Sponzoři Spolupráce s firmami ASK Mimoškolní aktivity

4 Absolventi Aleš Kotalík (1978) Petr Cígler (1978)
Ladislav Faktor (1957) Lída (Ludmila) Rakušanová (1947) Jiří Velemínský ( ) Miloslav Vlk (1932) Václav Vojta ( ) František Machník (1886–1967) Josef Šusta ( ) Emil Hácha ( ) Uč. sbor z roku 1928

5 Projekty OPVK – Systémová implementace VT do výuky -Vybavení téměř všech učeben dataprojektory OPVK – účastníme se tzv. šablon MŠMT – projekty Válka v Dolomitech, Zpívání krajanům v Chorvatsku a Srbsku, Po stopách Královny Dagmar Tandem Plzeň - na akci Zapomenuté Sudety a na výstavu "Soužití Čechů a Němců" Jihočeský kraj - Železný student a Po stopách královny Dagmar Člověk v Tísni - na komunitní projekt Think Big nadace O2 - 2x na sázení stromků   Comenius - projekt Mezinárodní kuchařka Soukromí dárci - projekt Rok 1956 a 1968 očima pamětníků a komunistického tisku Národní muzeum - projekt Dotkni se 20. st. - vybavení učebny PC, dataprojektorem a interaktivní tabulí Erasmus + mezinárodní projekt Milníky 20. st. Erasmus + mezinárodní projekt Velká válka Spolupráce: ČEZ, EON, Jihostroj, Bosch, Dofe Award, Jihočeská univerzita, … Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol Podpora mimořádně nadaných žáků na Gymnáziu J. V. Jirsíka

6 Budova a údržba Škola sídlí v této budově bez přerušení již od roku 1903 Snaha přizpůsobit budovu požadavkům moderní výuky: Rekonstrukce knihovny Půdní vestavba Nové laboratoře Vybavení učeben novou technikou Rekonstrukce tělocvičny Rekonstrukce školního hřiště ve dvou etapách

7 Oficiální údaje www.gjvj.cz
8 tříd osmiletého a 9 tříd čtyřletého studia, 531 studentů Školská rada – schvaluje ŠVP SRP Studentská rada Školní řád na stránkách školy Jídelna

8 Nižší gymnázium Cizí jazyky Angličtina – 5 hodin v primě
Druhý cizí jazyk od sekundy: N, F, Rj

9 Informační technologie
Vzdělávací oblasti předmět/ročník 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 5 4 Anglický jazyk 3 2. cizí jazyk Člověk a společnost Občanská výchova 1 2 Dějepis Matematika a její aplikace Matematika Člověk a příroda Zeměpis Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie Informační technologie Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Součet 30 31 Nižší gymnázium

10 Vzdělávací oblasti Předmět/ročník 1. r. 5. r. 2. r. 6. r. 3. r. 7. r. 4. r. 8. r. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 3 4 Anglický jazyk 2. cizí jazyk Člověk a společnost Dějepis 2 Základy spol. věd 1 Matematika a její aplikace Matematika Člověk a příroda Geografie a geologie Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie Informační technologie Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Volitelné předměty 6 12 Součet 34 33 32

11 Konverzace v anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce
Semináře a cvičení z matematiky Semináře a cvičení z fyziky Semináře a cvičení z biologie Semináře a cvičení z chemie Kapitoly z dějepisu Kapitoly ze zeměpisu Společenskovědní seminář Literární seminář Literatura a komunikace Programování Deskriptivní geometrie Seminář z filosofie Seminář z psychologie Dějiny umění Dějiny hudby Latinský jazyk Ruský jazyk Volitelné předměty

12 Aktivity Nepovinné předměty: Baltík – programování
Algoritmy a programování Latina Sportovní hry Dějepis Biologie Pěvecký sbor Mendík Klub cestovatelů Keramický kroužek Internetový klub Víkendy s fyzikou Rétorické kursy Divadelní středy Studenti píší noviny

13 Tradiční exkurze Muzeum fotografie, Ars elektronic Linz, Temelín, Zlatá Koruna Lyžařské kursy Výměnné jazykové pobyty – Simbach Jazyková exkurze do Anglie Biologicko-zeměpisná exkurze – Slovinsko Sportovně turistické kursy Expedice cestovatelského klubu

14 Chod školy Vchod průjezdem na čip Šatní skříňky pro každého studenta
Začátek vyučování v 8.15 Změny ve vyučování – suplování – do 11 hod. dopoledne na tabuli i na netu Elektronické třídní knihy Elektronická klasifikace – Bakaláři Tolerovaná absence

15 Počty zájemců v minulých letech
Školní rok, pro který výběrové řízení probíhalo 4leté studium 8leté studium počet uchazečů počet přijatých 2012/2013 162 60 134 30 2011/2012 185 90 156 2010/2011 172 59 189 2009/2010 206 151 2008/2009 167 140

16 Absolventi úspěšnost loňských

17 Přijímací řízení Pro školní rok 2014/15 přijmeme
60 studentů do čtyřletého studia 30 studentů do osmiletého studia

18 Přijímací řízení všichni Pro školní rok 2014/15 budou
uchazeči skládat přijímací zkoušku

19 Přijímací zkoušky nanečisto
SCIO testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů Přihlášky k PZ nanečisto do Termín konání 15. března sobota

20 Harmonogram 31. leden 2014 Zveřejnění úplných podmínek přijímacího řízení: Na našich www stránkách budou uvedeny tyto informace - termín přijímacích zkoušek - obsah a forma přijímacích zkoušek - povinné součásti přihlášky - jednotná kritéria pro přijímací řízení - předpokládaný počet přijímaných uchazečů

21 Přihlášky ke studiu 15. březen 2014
tiskopis ke stažení na stránkách školy nebo stránkách MŠMT nebo v prodejně SEVTu dvě přihlášky dostanou uchazeči na základní škole osobní doručení: každý pracovní den do 15. března 2014 od 7,30 do 15,30 hod Poslední termín pro zaslání nebo doručení přihlášek na GJVJ 15. březen 2014

22 Přijímací zkoušky 22. a 23. dubna 2014
pozvánku zašleme nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky SCIO testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů 22. a 23. dubna 2014

23 Kriterium hodnocení - čtyřleté
100 bodů bude rozděleno v poměru 70 výsledek PZ: 25 prospěch na ZŠ 5 úspěchy v soutěžích Zveřejnění výsledků:

24 Kriterium hodnocení - osmileté
106 bodů bude rozděleno v poměru 90 výsledek PZ: prospěch na ZŠ po 3 za OK soutěží MO a Pythagoriáda Zveřejnění výsledků:

25 Zápisový lístek Nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků
Žádáme Vás i o urychlené sdělení, zda ke vzdělávání nastoupíte nebo ne V rámci odvolacího řízení budou na základě odvolání přijati další uchazeči na uvolněná místa

26 Odvolání Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí Pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 5 pracovních dnů, je považováno za doručené Tiskopis pro odvolání na školních stránkách

27 Druhé kolo PZ druhé kolo bude vypsáno pouze tehdy, když v prvním kole nebude přijato 60 uchazečů do čtyřletého a 30 uchazečů do osmiletého studia

28 Pro nově přijaté Informační schůzka v červnu
Burza učebnic předposlední školní den Seznamovací kurzy

29


Stáhnout ppt "Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka"

Podobné prezentace


Reklamy Google