Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka Nejstarší gymnázium v Českých Budějovicích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka Nejstarší gymnázium v Českých Budějovicích."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka Nejstarší gymnázium v Českých Budějovicích

2 Mládí, radost, tradice, kvalita

3 Proč studovat právě zde? •Tradiční škola •Úspěšní absolventi •Moderní výuka •Účast na projektech •Sponzoři •Spolupráce s firmami •ASK •Mimoškolní aktivity

4 Absolventi •Aleš Kotalík (1978) •Petr Cígler (1978) •Ladislav Faktor (1957) •Lída (Ludmila) Rakušanová (1947) •Jiří Velemínský (1933-2008) •Miloslav Vlk (1932) •Václav Vojta (1917-2000) •František Machník (1886–1967) •Josef Šusta (1874-1945) •Emil Hácha (1872-1945) Uč. sbor z roku 1928

5 Projekty • OPVK – Systémová implementace VT do výuky -Vybavení téměř všech učeben dataprojektory • OPVK – účastníme se tzv. šablon • MŠMT – projekty Válka v Dolomitech, Zpívání krajanům v Chorvatsku a Srbsku, Po stopách Královny Dagmar • Tandem Plzeň - na akci Zapomenuté Sudety a na výstavu "Soužití Čechů a Němců" • Jihočeský kraj - Železný student a Po stopách královny Dagmar • Člověk v Tísni - na komunitní projekt • Think Big nadace O2 - 2x na sázení stromků • Comenius - projekt Mezinárodní kuchařka • Soukromí dárci - projekt Rok 1956 a 1968 očima pamětníků a komunistického tisku • Národní muzeum - projekt Dotkni se 20. st. - vybavení učebny PC, dataprojektorem a interaktivní tabulí • Erasmus + mezinárodní projekt Milníky 20. st. • Erasmus + mezinárodní projekt Velká válka 1914-1918 • Spolupráce: ČEZ, EON, Jihostroj, Bosch, Dofe Award, Jihočeská univerzita, … • Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol • Podpora mimořádně nadaných žáků na Gymnáziu J. V. Jirsíka

6 Budova a údržba • Škola sídlí v této budově bez přerušení již od roku 1903 • Snaha přizpůsobit budovu požadavkům moderní výuky: Rekonstrukce knihovny Půdní vestavba Nové laboratoře Vybavení učeben novou technikou Rekonstrukce tělocvičny Rekonstrukce školního hřiště ve dvou etapách

7 Oficiální údaje •www.gjvj.cz •8 tříd osmiletého a 9 tříd čtyřletého studia, 531 studentů •Školská rada – schvaluje ŠVP •SRP •Studentská rada •Školní řád na stránkách školy •Jídelna

8 Nižší gymnázium Cizí jazyky Angličtina – 5 hodin v primě Druhý cizí jazyk od sekundy: N, F, Rj

9 Vzdělávací oblasti předmět/ročník1. r.2. r.3. r.4. r. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk5444 Anglický jazyk5333 2. cizí jazyk 333 Člověk a společnost Občanská výchova1112 Dějepis2222 Matematika a její aplikace Matematika5444 Člověk a příroda Zeměpis2222 Fyzika2222 Chemie 222 Biologie2222 Informační a komunikační technologie Informační technologie 21 Umění a kultura Hudební výchova2111 Výtvarná výchova2211 Člověk a zdraví Tělesná výchova2222 Součet30 31 Nižší gymnázium

10 Vzdělávací oblastiPředmět/ročník 1. r. 5. r. 2. r. 6. r. 3. r. 7. r. 4. r. 8. r. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk3444 Anglický jazyk3334 2. cizí jazyk3333 Člověk a společnost Dějepis2320 Základy spol. věd1123 Matematika a její aplikace Matematika4434 Člověk a příroda Geografie a geologie3200 Fyzika3320 Chemie3320 Biologie3320 Informační a komunikační technologie Informační technologie2020 Umění a kultura Hudební výchova2200 Výtvarná výchova2200 Člověk a zdraví Tělesná výchova2222 Volitelné předměty 00612 Součet3433 32

11 Volitelné předměty •Konverzace v anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce •Semináře a cvičení z matematiky •Semináře a cvičení z fyziky •Semináře a cvičení z biologie •Semináře a cvičení z chemie •Kapitoly z dějepisu •Kapitoly ze zeměpisu •Společenskovědní seminář •Literární seminář •Literatura a komunikace •Programování •Deskriptivní geometrie •Seminář z filosofie •Seminář z psychologie •Dějiny umění •Dějiny hudby •Latinský jazyk •Ruský jazyk

12 Aktivity •Nepovinné předměty : Baltík – programování Algoritmy a programování Latina Sportovní hry Dějepis Biologie •Pěvecký sbor Mendík •Klub cestovatelů •Keramický kroužek •Internetový klub •Víkendy s fyzikou •Rétorické kursy •Divadelní středy •Studenti píší noviny

13 Tradiční exkurze •Muzeum fotografie, Ars elektronic Linz, Temelín, Zlatá Koruna •Lyžařské kursy •Výměnné jazykové pobyty – Simbach •Jazyková exkurze do Anglie •Biologicko-zeměpisná exkurze – Slovinsko •Sportovně turistické kursy •Expedice cestovatelského klubu

14 Chod školy •Vchod průjezdem na čip •Šatní skříňky pro každého studenta •Začátek vyučování v 8.15 •Změny ve vyučování – suplování – do 11 hod. dopoledne na tabuli i na netu •Elektronické třídní knihy •Elektronická klasifikace – Bakaláři •Tolerovaná absence

15 Počty zájemců v minulých letech Školní rok, pro který výběrové řízení probíhalo 4leté studium8leté studium počet uchazečů počet přijatých počet uchazečů počet přijatých 2012/20131626013430 2011/20121859015630 2010/20111725918930 2009/20102066015130 2008/20091676014030

16 Absolventi úspěšnost loňských

17 Přijímací řízení Pro školní rok 2014/15 přijmeme •60 studentů do čtyřletého studia •30 studentů do osmiletého studia

18 Přijímací řízení Pro školní rok 2014/15 budou všichni uchazeči skládat přijímací zkoušku

19 Přijímací zkoušky nanečisto •SCIO testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů •prijimacky@gjvj.czprijimacky@gjvj.cz •Přihlášky k PZ nanečisto do 10. 1. 2014 Termín konání 15. března 2014 - sobota

20 Harmonogram 31. leden 2014 Zveřejnění úplných podmínek přijímacího řízení: Na našich www stránkách budou uvedeny tyto informace - termín přijímacích zkoušek - obsah a forma přijímacích zkoušek - povinné součásti přihlášky - jednotná kritéria pro přijímací řízení - předpokládaný počet přijímaných uchazečů

21 Přihlášky ke studiu • tiskopis ke stažení na stránkách školy nebo stránkách MŠMT nebo v prodejně SEVTu • dvě přihlášky dostanou uchazeči na základní škole •osobní doručení: každý pracovní den do 15. března 2014 od 7,30 do 15,30 hod Poslední termín pro zaslání nebo doručení přihlášek na GJVJ 15. březen 2014

22 Přijímací zkoušky •pozvánku zašleme nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky •SCIO testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů 22. a 23. dubna 2014

23 Kriterium hodnocení - čtyřleté •100 bodů bude rozděleno v poměru 70 výsledek PZ: 25+25+20 25 prospěch na ZŠ 5 úspěchy v soutěžích Zveřejnění výsledků: 24. 4. 2014

24 Kriterium hodnocení - osmileté •106 bodů bude rozděleno v poměru 90 výsledek PZ: 30+30+30 10 prospěch na ZŠ po 3 za OK soutěží MO a Pythagoriáda Zveřejnění výsledků: 24. 4. 2014

25 Zápisový lístek •Nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků •Žádáme Vás i o urychlené sdělení, zda ke vzdělávání nastoupíte nebo ne •V rámci odvolacího řízení budou na základě odvolání přijati další uchazeči na uvolněná místa

26 Odvolání •Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí •Pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 5 pracovních dnů, je považováno za doručené •Tiskopis pro odvolání na školních stránkách

27 Druhé kolo PZ druhé kolo bude vypsáno pouze tehdy, když v prvním kole nebude přijato 60 uchazečů do čtyřletého a 30 uchazečů do osmiletého studia

28 Pro nově přijaté •Informační schůzka v červnu •Burza učebnic předposlední školní den •Seznamovací kurzy

29


Stáhnout ppt "Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka Nejstarší gymnázium v Českých Budějovicích."

Podobné prezentace


Reklamy Google