Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IVIG 2006 Náš zákazník – náš pán Zlata Houšková Praha, IVIG září 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IVIG 2006 Náš zákazník – náš pán Zlata Houšková Praha, IVIG září 2006."— Transkript prezentace:

1 IVIG 2006 Náš zákazník – náš pán Zlata Houšková Praha, IVIG září 2006

2 IVIG 2006 Kdo Národní knihovna ČR Státní technická knihovna Krajské knihovny Knihovny pověřené regionálními funkcemi SKIPSDRUK Další knihovny Jiní

3 IVIG 2006 Komu Nejčastěji všem pracovníkům knihoven bez omezení typu a druhu Velmi často pracovníkům veřejných knihoven (public libraries) Často specialistům v oboru bez ohledu na typ a druh knihovny Občas pracovníkům speciálních typů knihoven (hudební, školní…)

4 IVIG 2006 Co Rekvalifikace Dovednosti v oblasti ICT Specializační kurzy, školení, semináře Inovační kurzy, školení, semináře Workshopy, setkání, výměny zkušeností a další platformy Kurzy osobnostního rozvoje

5 IVIG 2006 O čem Od Bacha po Vlacha 

6 IVIG 2006 Rekvalifikační knihovnické kurzy (RKK) Knihovnické minimum (regionální knihovny, SVK Hradec Králové, SVK Kladno) RKK (NK ČR, STK, SVK Hradec Králové, KK K.Vary, MSVK Ostrava, MZK Brno, SKIP (JVK Č. Budějovice), VK Olomouc + UK ZČU)

7 IVIG 2006 Informační technologie Kurzy Z(I)PG (NK ČR, STK, všechny krajské knihovny, řada regionálních knihoven) Automatizace v knihovnách (SKIP) SW novinky a speciality (STK) Elektronické zdroje (NK ČR, STK, postupně krajské knihovny)… Praktické využití viz další snímky

8 IVIG 2006 Akvizitéři 1 Pravidelný seminář SDRUK Pravidelný seminář NK ČR

9 IVIG 2006 Akvizitéři 2 Nejrůznější semináře k elektronickým zdrojům (právní, veřejné správy, z oblastí společenských věd, ekonomické, lékařské, biografické…) – (NK, krajské knihovny, samostatně i ve spolupráci s firmami )

10 IVIG 2006 Akvizitéři 3 Hromadné sdělovací prostředky v prostředí Internetu (NK ČR) Elektronický obchod (NK ČR) Světová databázová centra (NK ČR) Archivace elektronických zdrojů (NK ČR)

11 IVIG 2006 Zpracování AACR, UNIMARC, MARC 21, jmenné autority (NK ČR, krajské knihovny) Věcné zpracování, konspekt, věcné autority (NK ČR, MZK, JVK, některé další krajské knihovny) Zpracování elektronických zdrojů (NK ČR) Souborný katalog (NK ČR) Retrokon… (NK ČR)

12 IVIG 2006 Služby 1 Služby VK (všichni; cyklus NK ČR ve všech krajích) Meziknihovní služby (NK ČR, krajské knihovny) Komunikace se čtenáři (řada knihoven všech úrovní, SKIP) Asertivita (NK, SKIP, krajské i regionální knihovny) Práce s problémovým klientem (NK ČR, některé krajské a regionální knihovny, SKIP)

13 IVIG 2006 Služby 2 Portál veřejné správy (NK ČR, krajské knihovny) Web veřejné knihovny jako služba (NK ČR, krajské knihovny) Weblog jako služba… (NK ČR)

14 IVIG 2006 Služby speciálním skupinám uživatelů Handicap (NK ČR, SKIP, KKV Havlíčkův Brod, KK Karlovy Vary, KJM Brno, MěK Prostějov aj.) Multikulturní a interkulturní výchova v knihovnách, problematika minorit (SKIP s MKC, krajské i regionální knihovny) Práce se skupinami ohroženými sociální exkluzí (SKIP, MK Praha a řada knihoven)

15 IVIG 2006 Ochrana fondů 1 Ochrana kulturního dědictví před válečnými a živelnými pohromami (SKIP) Knihovny, archivy a muzea v digitálním světě (SKIP s partnerskými svazy a organizacemi) Klimatizace v institucích pečujících o kulturní dědictví (* Národní archiv)

16 IVIG 2006 Ochrana fondů 2 Problematika historických a vzácných fondů (SDRUK, VK Olomouc) Ochrana knihovních fondů (NK ČR, některé krajské knihovny…) Program Kramerius (NK ČR)

17 IVIG 2006 Management: řízení, analýzy, kontrola Benchmarking v knihovnách (SKIP, NK ČR) Výstavba a řízení (SKIP ve spolupráci s Goethe- Institut Prag, NK ČR) Regionální funkce, standard VKIS (NK ČR, některé krajské knihovny) Firemní kultura (MSVK Ostrava)

18 IVIG 2006 Management: legislativa, ekonomika Právní minimum (SKIP+NK ČR, MK Praha, KJM Brno a další krajské knihovny) Legislativa a jednotlivé legislativní normy - AZ, KZ… (SKIP, NK ČR, krajské knihovny) Kontrola dotací (NK ČR) Strukturální fondy EU (NK ČR s dalšími knihovnami, KK Karlovy Vary aj.)

19 IVIG 2006 Management: koncepce 1 Management knihoven – služby orientované na zákazníky (NK ČR) Práce v projektech (NK ČR, krajské knihovny, např. KK Karlovy Vary) Co malé knihovny umějí a mohou (SKIP)

20 IVIG 2006 Management: koncepce 2 Komunitní role knihoven (SKIP, NK ČR s regionálními i krajskými knihovnami) Knihovna jako vzdělávací centrum v regionu (SKIP, regionální i krajské knihovny) Knihovna jako informační centrum v místě (SKIP, regionální i krajské knihovny)

21 IVIG 2006 „Děckaři“ Cyklické specializační vzdělávání (NK ČR, MZK, MSVK Ostrava) Dramatická výchova (SKIP) Informační výchova (SKIP, NK ČR, krajské i regionální knihovny) Rozvíjení a podpora čtenářství u dětí (SKIP, NK ČR, krajské i regionální knihovny)

22 IVIG 2006 „Děckaři“ Nové formy práce s dětmi (SKIP, NK ČR, MZK…) Současná dětská literatura pro děti (krajské knihovny) Výtvarné dílny, práce s loutkou apod. (SKIP, NK ČR, krajské i regionální knihovny)

23 IVIG 2006 Hudební Popis hudebnin a zvukových dokumentů (SKIP, IAML, NK ČR…) Dějiny hudby a hudebních směrů (KJM Brno, regionální knihovny) Širší problematika hudebního knihovnictví (IAML, SKIP, NK ČR, MK Praha, MěK Hradec Králové a další)

24 IVIG 2006 Literatura 1 Moderní česká a světová literatura, národní literatury (anglo-americká, francouzská, německá, španělská, ruská, slovenská, polská…) - (krajské a regionální knihovny, NK ČR…) Literární druhy a žánry (krajské a regionální knihovny, NK ČR…)

25 IVIG 2006 Literatura 2 Regionální literatura, osobnosti, region (krajské a regionální knihovny) Čeština slovem a písmem (krajské knihovny, SKIP…)

26 IVIG 2006 Ostatní: v zdělávání (nejen) v organizaci Tvorba vzdělávacích programů a projektů, jejich monitorování, analýza potřeb (SKIP, STK) Mystery shopping v knihovnách (SKIP, STK) Týmová spolupráce (včetně outdoorových aktivit) (SKIP, regionální a krajské knihovny) Management změny (SKIP, regionální a krajské knihovny) Lektorské dovednosti (NK ČR, MZK)

27 IVIG 2006 Ostatní – funkce a role knihoven Digitalizace v knihovnách (NK ČR, krajské knihovny) Kurzy GOPAS, e-Banking a jiné zajímavé semináře ve spolupráci s firmami (NK ČR, SKIP, řada knihoven) Evropské projekty, zkušenosti ze zahraničních knihoven (SKIP, NK ČR, řada knihoven) Public relations (řada knihoven)

28 IVIG 2006 Blíže na: http://www.stk.cz/Akce/ 11.9.2006: 241 akcí (předchozí léta: 260 – 300) 11.9.2006: 241 akcí (předchozí léta: 260 – 300) http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_ OV_akce.htm http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_ OV_akce.htm www.nkp.cz/www.nkp.cz/  Služby/Informace pro knihovny/Vzdělávání – akce/Akce knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost www.nkp.cz/ http://skip.nkp.cz/

29 IVIG 2006 Přes vzdělaného knihovníka ke vzdělanému čtenáři


Stáhnout ppt "IVIG 2006 Náš zákazník – náš pán Zlata Houšková Praha, IVIG září 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google