Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA CARGARANT Bělohorská Praha 6

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA CARGARANT Bělohorská Praha 6"— Transkript prezentace:

1 PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA CARGARANT Bělohorská 85 169 00 Praha 6
1

2 Informace o správci programu
CARGARANT zahájil činnost v roce 2002 jako specialista na pojištění tzv. speciálních rizik v segmentu pojištění motorových vozidel, tedy zejména pojištění GAP a prodloužených záruk. Zajišťuje vývoj produktů, marketing, akvizici, prodej, správu pojištění a likvidaci pojistných událostí. K distribuci pojištění a zpracování dat používá vlastní internetovou databázovou aplikaci. Zaměstnává odborníky z oblasti automobilového průmyslu a pojišťovnictví. Spravuje kmen několika desítek tisíc pojištění pořizovací ceny GAP, prodloužených záruk a záruk pro ojetá vozidla. Spolupracuje s cca 700 dealery motorových vozidel a leasingovými společnostmi a importéry. 10 regionálních zastoupení zajišťuje servis pro dealery motorových vozidel a zákazníky na celém území České republiky. CARGARANT vyvíjí, distribuuje, spravuje a likviduje škody z pojistných událostí produktů GAP, prodloužená záruka a záruka pro ojetá vozidla pro MAXIMA pojišťovnu. CARGARANT v Evropě CARGARANT působí prostřednictvím pobočky také na Slovensku. V roce 2007 byla založena pobočka v Rusku. V současné době připravuje otevření poboček v Rakousku, Francii, na Maltě. CARGARANT je registrován u České národní banky, Sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami jako pojišťovací agent a samostatný likvidátor pojistných událostí. CARGARANT též distribuuje a spravuje i běžná pojištění motorových vozidel. 2 2

3 Prodloužená záruka Varianta X+12 = doba záruky 12 měsíců Varianta X+24 = doba záruky 24 měsíců Počátek pojištění prodloužené záruky je odložen po uplynutí zákonné záruční doby výrobce Limit pojistného plnění: Kč na jednu pojistnou událost Hrazeno 100% nákladů na materiál i na práci Bez spoluúčasti Bez limitu kilometrů 3

4 Pojištění prodloužené záruky
Záruka se vztahuje na: motor - všechny mazané díly klikové skříně, bloku válců a hlav válců, rozvodové mechanismy, ventily, vodítka ventilů, ojnice, zdvihátka, vačkové hřídele, systémy časování vačkového hřídele a zdvihu ventilů, ozubený věnec setrvačníku, pastorek startéru, olejové čerpadlo, písty a pístní kroužky, válce, pístní čepy, ložiska, klikový hřídel a ložiska, pohon rozdělovače, sací potrubí, sběrné výfukové potrubí převodovka - - manuální: ozubená kola, hřídele, řadící tyče, synchronní spojky, řadící palce, ložiska - sekvenční: jako manuální, včetně hydraulických ovládacích členů - automatická: ozubená kola a planetové převody, olejové čerpadlo, kroužky a hřídele, měnič momentu, šoupátka a ventily, regulátor a hnací talíř hnací soustava – převodové hřídele, ložiska kol, rozvodová kola, diferenciál palivová soustava –vstřikovací čerpadlo, vstřikovací jednotka, turbodmychadlo, turbokompresor chladící soustava – čerpadlo, termostat, ventilátor chladícího okruhu, vodní chladič, chladič motorového oleje, výměník klimatizace, kompresor klimatizace elektroinstalace – startér, alternátor, zapalování se systémem elektronického vstřikování, motorek stěrače, elektrický spouštěč okna včetně motorku, centrální zamykání dveří, všechny ovládací prvky a signalizace na palubní desce brzdy – posilovače brzd, omezovače brzd a regulátory zatížení, kompresor, regulace brzdného tlaku, hydraulický blok ABS: vývěvy, čidla podélných a úhlových rychlostí, systém dynamické stability řízení – skříňka řízení, posilovač řízení, čerpadlo, rozvodná soustava, včetně hadic a trubic 4

5 Výluky z pojištění 5 Pojištění se nevztahuje:
na vady způsobené zanedbanou nebo nesprávnou údržbou nebo nesprávným užíváním věci, na vady zapříčiněné vnějšími vlivy působícími na věc, na běžné opotřebení věci, na neodstranitelné vady, pokud nebrání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, na výrobní vady odstraňované v rámci hromadných akcí výrobce, na škody vzniklé v přímé či nepřímé příčinné souvislosti s vadou, škody na věcech určité značky či typu, pokud tyto věci pojištěný stáhnul z trhu z důvodu výrobní či jiné vady, dříve vzniklá vada byla opravena nedostatečně, tj. jedná se o stejnou závadu, která již byla opravována v zákonné záruční době ve lhůtě nejpozději 12 měsíců před vznikem uplatňované vady, škody vzniklé živelními událostmi, při přepravě a úmyslným poškozením, způsobené dopravní nehodou, krádeží, vandalismem, odtažením vozidla, přepravou vozidla nebo jinou událostí, při níž vozidlo nebylo ve věcném držení kupujícího, vzniklé při soutěžních jízdách a závodech vozidel, včetně přípravných jízd a zkoušek, způsobené účinky nadměrného tepla nebo chladu na vozidlo. na součásti vozidla, které nejsou jeho originální součástí nebo neodpovídají originálnímu katalogu výrobce (originální náhradní díly), nebo byly individuálně upraveny, na všechny součásti karoserie, lak, skla, světla, díly interiéru, čalounění, včetně čidel zatížení sedadel a elektroinstalace spojené se sedadly na veškerý spotřební materiál, jako například zapalovací i žhavící svíčky, klínové a ozubené řemeny a kladky (pohon alternátoru, rozvodový řemen a vodící a napínací kladky), filtry (vzduchový, olejový, palivový, pylový), kapaliny (chladící kapalina, brzdová kapalina, hydraulická kapalina, olej, palivo), všechny hadice, gumové a pryžové součásti, montážní a čistící přípravky na netěsnosti mazací a palivové soustavy, těsnění motoru, převodovky a diferenciálu, na všechny součásti podléhající běžnému opotřebení jako například spojka (spojkové obložení, spojkové ložisko, setrvačník), brzdy (brzdové obložení, brzdové kotouče a bubny), tlumiče pérování, vzduchové měchy, součásti náprav, všechny součásti výfuku včetně katalyzátoru a lambda sondy, ventil recirkulace výfukových plynů, vstřikovače, vyhřívané sklo, žárovky a xenonové výbojky, startovací jednotka xenonové výbojky, akumulátor, pojistky, relé, autorádio, navigační systém, video/DVD systém, stírátka, disky kol, pneumatiky, na závady vzniklé na vozidlech, jejichž výkon byl zvýšen dodatečnou úpravou. 5

6 Postup při likvidaci pojistných událostí
Hlášení pojistné události Pojistnou událost hlásí dealer (servis) neprodleně po pojistné události. Vždy je třeba pojistnou událost nahlásit před zahájením opravy! Způsob hlášení PU telefonicky faxem em. Postup hlášení pojistné události Servis vyplní formulář hlášení pojistné události a zašle jej, nejlépe em, do pojišťovny. Pokud dealer formulář nemá, kontaktuje pojišťovnu, a ta mu jej obratem zašle. (Hlášení škody bude od implementováno v on-line systému CARGARANT) Pojišťovna potvrdí registraci hlášení škody a zašle dealerovi autorizaci pojistné události em Po skončení opravy dealer doloží pojišťovně tyto dokumenty: Zakázkový list: předběžné stanovení rozsahu poškození a cenu. Fakturu za opravu včetně rozpisu materiálu a prací. Registrace DPH u plátců daně (dealer) 6

7 Postup při likvidaci pojistných událostí
V případě závady na vozidle se zákazník obrací přímo na servis dealera, který s pojišťovnou vyřídí nárok na plnění z pojistné události. Pokud je závada kryta pojištěním, zákazník při převzetí vozidla ze servisu hradí pouze spoluúčast na materiálu, eventuelně část nákladů na opravu, která je nad limit pojistného plnění. Pojistné plnění hradí pojišťovna přímo na účet servisu. Prohlídka vozidla Prohlídku vozidla pojišťovna provádí jen ve sporných případech. Prohlídka je dealerovi indikována již při prvotní komunikaci a potvrzení pojistné události. Může být také požadováno uschování poškozených součástí do příjezdu likvidátora. Dále jsou prováděny namátkové prohlídky při pojistných událostech. Pokud v průběhu opravy vyjde najevo větší rozsah poškození, je třeba jej neprodleně ohlásit pojistiteli a provést novou autorizaci navýšení rozpočtu opravy.   Oprava vozidla v jiném servisu Vozidlo může být opravováno v jiném servisu než je servis pojištěného dealera v případě: kdy se vozidlo stalo nepojízdným či nezpůsobilým k jízdě anebo by pokračování v jízdě vedlo k dalšímu poškození vozidla nebo k ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu a z důvodu aktuální vzdálenosti vozidla od servisu dealera není možné nebo ekonomické dopravit vozidlo k opravě do servisu dealera anebo z důvodu závady na pojištěném vozidle, které je jiné výrobní značky, než je značka, kterou je autorizován opravovat servis dealera V těchto případech může pojistitel, po předchozím nahlášení pojistné události a písemném souhlasu pojištěného dealera, provést výplatu pojistného plnění přímo na účet autorizovaného servisu, který opravu provedl, anebo může servis pojištěného dealera provést přefakturaci opravy v originální hodnotě (je nutné doložit originální fakturu za opravu). 7

8 Asistenční služby asistenční služba je dostupná 24/7
jedna z největších asistenčních sítí na světě (pobočka ve většině evropských zemí) školení operátoři hovoří českým nebo slovenským jazykem jazykově vybavení operátoři schopni v reálném čase simultánně tlumočit při událostech v zahraničí možnost zpětného volání (obvykle klient hradí pouze první ohlašovací hovor) prověření a kvalitní smluvní dodavatelé služeb za výhodné ceny průměrná doba příjezdu zásahového vozidla od nahlášení události v České republice do 40-ti minut Rozsah asistenčních služeb hrazený příjezd technika na místo a hrazená práce na vozidle (mimo náhradních dílů, provozních kapalin) hrazený odtah do nejbližšího smluvního servisu (naložení, převoz a složení vozidla) úschova vozidla až na 7 dní ubytování posádky v místě poruchy nebo její pokračování v cestě repatriace vozidla (pokud oprava potrvá déle než deset dní) hrazené asistenční služby i v případě ztráty klíčů, záměny nebo vyčerpání paliva, defektu poskytnutí zajištěné půjčky v případu finanční nouze zorganizování služeb i ve výjimečných situacích nad rámec definovaného programu 8

9 9

10 Postup při likvidaci pojistných událostí
Hlášení pojistné události Pojistnou událost hlásí dealer (servis) neprodleně po pojistné události. Vždy je třeba pojistnou událost nahlásit před zahájením opravy! Způsob hlášení PU telefonicky faxem em. Postup hlášení pojistné události Servis vyplní formulář hlášení pojistné události a zašle jej, nejlépe em, do pojišťovny. Pokud dealer formulář nemá, kontaktuje pojišťovnu, a ta mu jej obratem zašle. (Hlášení škody od implementováno v on-line systému CARGARANT) Pojišťovna potvrdí registraci hlášení škody a zašle dealerovi autorizaci pojistné události em Po skončení opravy dealer doloží pojišťovně tyto dokumenty: Zakázkový list: předběžné stanovení rozsahu poškození a cenu. Fakturu za opravu včetně rozpisu materiálu a prací. Registrace DPH u plátců daně (dealer) 10

11 Postup při likvidaci pojistných událostí
V případě závady na vozidle se zákazník obrací přímo na servis dealera, který s pojišťovnou vyřídí nárok na plnění z pojistné události. Pokud je závada kryta pojištěním, zákazník při převzetí vozidla ze servisu hradí pouze spoluúčast na materiálu, eventuelně část nákladů na opravu, která je nad limit pojistného plnění. Pojistné plnění hradí pojišťovna přímo na účet servisu. Prohlídka vozidla Prohlídku vozidla pojišťovna provádí jen ve sporných případech. Prohlídka je dealerovi indikována již při prvotní komunikaci a potvrzení pojistné události. Může být také požadováno uschování poškozených součástí do příjezdu likvidátora. Dále jsou prováděny namátkové prohlídky při pojistných událostech. Pokud v průběhu opravy vyjde najevo větší rozsah poškození, je třeba jej neprodleně ohlásit pojistiteli a provést novou autorizaci navýšení rozpočtu opravy.   Oprava vozidla v jiném servisu Vozidlo může být opravováno v jiném servisu než je servis pojištěného dealera v případě: kdy se vozidlo stalo nepojízdným či nezpůsobilým k jízdě anebo by pokračování v jízdě vedlo k dalšímu poškození vozidla nebo k ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu a z důvodu aktuální vzdálenosti vozidla od servisu dealera není možné nebo ekonomické dopravit vozidlo k opravě do servisu dealera anebo z důvodu závady na pojištěném vozidle, které je jiné výrobní značky, než je značka, kterou je autorizován opravovat servis dealera V těchto případech může pojistitel, po předchozím nahlášení pojistné události a písemném souhlasu pojištěného dealera, provést výplatu pojistného plnění přímo na účet autorizovaného servisu, který opravu provedl, anebo může servis pojištěného dealera provést přefakturaci opravy v originální hodnotě (je nutné doložit originální fakturu za opravu). 11


Stáhnout ppt "PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA CARGARANT Bělohorská Praha 6"

Podobné prezentace


Reklamy Google