Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bio-psycho-sociální aspekty knihoven

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bio-psycho-sociální aspekty knihoven"— Transkript prezentace:

1 Bio-psycho-sociální aspekty knihoven
(aneb co máme společného s Velbloudí knihovnou)

2 Motto: V africké Keni odstartoval projekt velbloudích knihoven
Motto: V africké Keni odstartoval projekt velbloudích knihoven. Keňská vláda by tak ráda zvýšila zájem tamějších obyvatel o literaturu Časopis 21.století,č.2/únor 2006

3 Knihovna může být statická, mobilní, virtuální ortogonální, organická, volná…

4

5 Technologická a ekologická úroveň odpovídající možnostem dané společnosti.

6 Funkce informativní vzdělávací sociální Spirituální

7 Každá knihovna obsahuje bio-psycho-sociální aspekty.

8 Společnost ČR Sociologie: diverzifikace společnosti profilace menšin
Demografie: nízký přírůstek dětí, vysoká rozvodovost (v Praze až 60%) vysoký podíl dětí rozených mimo manželství (přes 30 %) prodlužování věku stárnutí populace zvyšování počtu cizinců

9 Zdraví v ČR prudký nárůst nádorových onemocnění 1. místo na světě morbidita a mortalita kolorektální rakoviny 7. místo na světě výskyt rakoviny mozku 23. místo na světě rakovina prsu

10 Psychopatologie toxikomanie mládeže nárůst psychiatrických diagnos (závislosti) nárůst drog (1. místo v EU marihuana mezi mladými dospělými a školní mládeží (44%), 2. místo v EU extáze a amfetamin mezi mladistvými (5,9%) nárůst spotřeby alkoholu

11 Nárůst obezity alergií astmatu respiračních chorob

12 Stav dokonalé pohody (Wellbeing) biologické, psychologické a sociální
Definice zdraví podle WHO: Stav dokonalé pohody (Wellbeing) biologické, psychologické a sociální + spirituální zdraví.

13 A/ Biologické aspekty 1/ Syndrom a nemoc nemocných budov (Sick building syndrom and sick building) Potíže (WHO, 1983): dýchací cesty horní a dolní zasažení centrální nervové soustavy (symptomy únavy, vyčerpanost, bolest, spánkové potíže…) problémy kožní, akutní až chronické alergické stavy Důsledky: zhoršení pracovní výkonnosti nesoustředěnost, zhoršení paměti a řešení problémů

14 Charakteristika nemocných budov:
Budovy stavěné od 60. let a později Problémy klimatizace a temperování Nedostatečná výměna vzduchu Nedostatečné větrání Problematika elektromagnetického záření Stavební materiály se škodlivými látkami Velkoplošné použití syntetických materiálů Problémy sociálně-psychologické Netvůrčí práce

15 2/ Klimatizace versus prevence infekcí Nárůst a šíření infekcí v uzavřených klimatizovaných budovách. Řešení: dostatečný přívod čerstvého vzduchu, možnost větrání, otázka bakteriálních filtrů, regulace vlhkosti.

16 3/ Ionizace vzduchu a syndrom deficitu negativnívch iontů počet negativních iontů: ve vnějším prostředí u moře 3000/m3 ve městě 1000/m3 ve vnitřním prostředí budovy 100/m3 klimatizované budovy + počítače 0/m3 snížení iontů: elmg. záření, syntetické materiály, klimatizace

17 4/ Elektromagnetické záření a zmírňování rizik práce s počítačem Potíže při práci s počítačem: bolesti páteře, hlavy, oční problémy + stavy vyčerpání, poruchy spánku, zažívací problémy při práci víc jak tři hodiny denně významný faktor při vzniku rakoviny prsu u starších žen. Elektromagnetické záření (PC, televize, mobily, MP3…) : vliv na dětskou leukémii, na oči a mozek.

18

19

20

21 Doporučení: Ergonometrické parametry při návrhu počítačových míst
Optimální délka doby práce s počítači Dostatečné větrání Relaxace v prostorách bez zářičů Zeleň na pracovištích

22 5/ Osvětlení versus photic injury (= světelný úraz při kterém dochází poškození rohovky) Bildchirmstress = stres z obrazovky Poškození rohovky při intenzívním oslňování (slunce, oslňování při noční jízdě autem, televize, počítač). Doporučení: oční hygiena, dostatek spánku nebo pobyt ve tmě (regenerace rhodopsinu), pobyt v zeleni.

23 6/ Barvy versus psychofiziologie Nejškodlivější pro zrak: modré světlo B (blue light), obsažené ve slunečním světle, v zářičích. Vede k poškození rohovky. Prevence: antioxidanty - karotenoidy. Optimální – zelená barva.

24 Žlutá – archetyp optimismu Zelená – archetyp přírody
Luescher: psychologie barev na principu archetypů Modrá – archetyp klidu Žlutá – archetyp optimismu Zelená – archetyp přírody Červená – archetyp aktivity Hnědá – archetyp země Fialová – archetyp neklidu a nejistoty Černá – archetyp temnot Šedá – nebarva, syndrom únavy

25 Luescherův test (tzv. Malý Luescher) osobnostní diagnostika

26 B/ Psychologické aspekty
1/ regenerace versus repetitive strain syndrom = potíže způsobené trvale se opakující aktivitou, Výsledek: psycho-fyzická únava a stress. Doporučení: cvičební aktivity, oční gymnastika, stretching, relaxace

27 2/ relaxace versus psychické rozlady
Prostor pro relaxaci, i vleže individuální boxy 3/ organizování relaxačních aktivit Relaxační a fit centra vedená psychology 4/ relaxace hudbou

28 5/ pozitivní účinek rostlin
Nižší výskyt stresových projevů, bolestí a potíží cévních a nervových.

29 C/ Sociální aspekty Důsledky změn pro knihovny: Pestřejší uživatelské spektrum (starší lidé, menšiny, cizinci…) Různorodější a náročnější požadavky Nové sociální aktivity knihovny Pestřejší skladba doprovodných programů Prostory pro setkávání a občerstvení Klubové aktivity Kreativní programy pro jednotlivce

30 Žádoucí sociální aspekty knihoven: 1/ odstranění bariér vstupní prostorové menšinové specializační 2/ komunikace speciálně vyškolení pracovníci prostory pro komunikaci občerstvovací prostory

31 3/ edukační činnosti přednášky vzdělávací programy koncerty výstavy 4/ interdisciplinární a mezinárodní spolupráce spolupráce s výzkumnou oblastí mezioborové projekty granty

32 A,B,C Souhrn bio-psycho-sociálních aspektů
– strategie vyhýbání se negativním vlivům Negativní vlivy: Fyzikální: elektromagnetické záření, světelné vlivy Biologické: viz různé syndromy (nemocné budovy, opakující se zátěž) Psychologické: stavy únavy, vyčerpání, stres, deprese Sociální: komunikační, interpersonální

33 Strategie: 1, 2 Nenákladné strategie Omezení expozice Obezřetné vyhýbání 3. Nákladné strategie (organizační plánování knihovníků a architektů)

34 D/ spirituální aspekty
Zdraví = stav bio-psycho-sociální pohody + spirituální zdraví 1/ smysl života Victor Frankel Psychoterapeutická Logoterapie – léčení smyslem života. 2/ neegoistická sebeúcta Transcendentální sounáležitost se světem, ekologický aspekt.

35 3/ pozitivní komunikace
A/ recipientní (input): přijímání pozitivních nebo pozitivace vstupních informací. B/ performační (output): vydávání, šíření či nešíření informací. (léčba tzv. bolestivého chování)

36 4/ spirituální praktiky
Relaxační metody (Schulzův autogenní tréning) Relaxační trening (s Biofedbeckovým instrumentáriem, součást Behaviorální medicíny vzniklé v USA) Metody pocházející z Řecka, yogy a Orientu (např. Lékařská sofrologie) Dechová cvičení (původně z Pranájama yoga) Meditační techniky a vizualizace manž. Simontonových při léčbě nádorů USA) Náboženské rituály bez ohledu na druh náboženství Modlitby, meditace

37 Důsledky pro knihovny: Reflexe spirituálních aspektů v architektuře 1/ celkové ladění staveb, hledání moderní sakrálnosti

38 2/ transcendetní prvky v interiéru
3/ umožnění pozitivní komunikace (potlačení rušivých vlivů barev a světla, respektování psychologických zákonitostí)

39 4/ vytvoření prostor pro meditaci a kontemplaci

40 Knihovna: Sociální činitel, který kromě informační a edukační činnosti může přispívat k bio-psycho-sociální pohodě a tím udržovat zdraví jedince i společnosti. Umocnění tohoto efektu docílíme přidáním spirituální dimenze. Cesta: Mezioborová spolupráce knihovníků s architekty a pracovníky z oblasti bio-fyzické, psychologické a sociální. Realizace: Zpětná aplikace jejich výsledků do návrhů knihoven.


Stáhnout ppt "Bio-psycho-sociální aspekty knihoven"

Podobné prezentace


Reklamy Google