Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická učebnice - II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická učebnice - II"— Transkript prezentace:

1 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis 22.1 Osvícenství Osvícenství je intelektuální hnutí, životní postoj a filozofický směr 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení. Denis Diderot Ludvík XIV. Marie Terezie Josef II. Autor: Mgr. Zuzana Kadlecová

2 osvícenský absolutismus (Racionální slovník věd, umění a řemesel)
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 22.2 Co již víme? důvěra v „osvícený“ rozum (poznanou pravdu) navazuje na renesanci, rozvíjí tradice racionalismu prosazuje svobodu myšlení a rovnost OSVÍCENSTVÍ kritika absolutismu reakce na barokní zbožnost osvícenský absolutismus = absolutní monarcha zavádí politické a společenské reformy sepětí s literaturou: spisovatelé zároveň vědci, filozofy, historiky, publicisty tzv. encyklopedisté vydání Velké encyklopedie (Racionální slovník věd, umění a řemesel) = souhrn dosavadního vědění Ludvík XIV. Charles de Montesquieu Voltaire Marie Terezie Fridrich II. Veliký J. J. Rousseau John Locke Kateřina II. Veliká Josef II.

3 22.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis 22.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? absolutismus = styl vlády, kdy panovník ve svých rukou soustředí nikým neomezenou moc berně = daně dominikál = soupis panské půdy katastr = soupis pozemkového majetku nevolnictví = „člověčenství“, závislost rolníka na jeho pánu (bez jeho souhlasu se rolník nesměl stěhovat, uzavírat sňatek, aj.) osvícenský absolutismus = panovník s neomezenou mocí zavádí reformy v duchu osvícenství patent = zákon, nařízení vydané panovníkem pragmatická sankce = listina, která měla zajistit nástupnictví v ženské linii a nedělitelnost zemí Habsburské monarchie robota = práce sedláků na panské půdě rustikál = soupis poddanské půdy tolerance = snášenlivost (zde zejména náboženská snášenlivost)

4 22.4 Co si řekneme nového? Ludvík XIV. Marie Terezie Josef II.
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis 22.4 Co si řekneme nového? Ludvík XIV. vláda , rod Bourbonů „Stát jsem já“ „Král Slunce“ podpora manufaktur merkantilismus 1685 zrušen edikt nantský výstavba Versailles Marie Terezie vláda rod Habsburků 1713 pragmatická sankce „Boj o rakouské dědictví“ = ztráta Slezska reformy: 1774 povinná školní docházka (děti od 6 do 12 let) měnová reforma sčítání obyvatel, popis domů tereziánský katastr sjednocení měr a vah 1. papírové bankovky vláda reformy: 1781 toleranční patent patent o zrušení nevolnictví podpora manufaktur rozšíření pěstování brambor Josef II.

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis 22.5 Procvičení a příklady Co navrhuje Josef II.? Co je hlavním záměrem reforem? „Především bude nutno postaviti od základů novou budovu (státní správy) a jako její základ položiti: 1. aby sedlák, měšťan i vrchnost s kontribucemi byli zachováni v rozkvětu, 2. aby vojenství bylo zachováno při své kázni a pořádku, ale způsobem poplatníku nejméně škodlivým a panovnici nejlevnějším, 3. aby důchody, určené ke krytí státních dluhů a jiných potřeb, byly zavedeny způsobem nejjistějším a pro zemi nejpohodlnějším … Jen tehdy bude možno učiniti další pokusy vnitřních reforem, až podle předchozích návrhů bude zlepšena výchova duchovenstva a tím zároveň i lidu, až politická výchova úřednictva se zdokonalí, až zemským úřadům poskytne se více moci, u dvora zmenší se počet osob a zjednoduší se úřadování…“ Josef II. ve zprávě pro Marii Terezii z šestinedělní cesty po Českém království, 1771 Jaké byly obtíže při zavádění školské reformy? „Teď se přece vyučuje sto tisíc dětí, které dříve vyučovány vůbec nebyly. Učitelé jsou částečně prostí selští lidé, kteří chtějí raději kantorovat, než orat; ty jsme museli vzít a být rádi. Po třínedělním vyučování nemohli více chápat, stačilo to, aby toho měli plnou hlavu, tedy jsme je poslali, aby tomu, čemu se naučili, zase učili. Nechceme vzdělávat filozofy, jen lidi, jen nabádat k rozumným myšlenkám. Pro nedostatek platu, který by lákal nadané lidi, aby se stali učiteli, nebylo možno s přihlášenými pěstovat jiné než mechanické metody…“ F. Kindermann v korespondenci, 1784

6 22.6 Něco navíc pro šikovné Patent o zrušení nevolnictví
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis 22.6 Něco navíc pro šikovné Patent o zrušení nevolnictví Co se z ukázky dozvídáme o životě venkovských poddaných? Jaká jsou práva jejich pánů? „Řekl-li jsem, že česká šlechta je nejbohatší v císařství rakouském, třeba dodati, že čeští sedláci žijí životem nadmíru bídným. Jejich pán je pánem jejich majetku, jejich těla, jejich života. Tito chudáci zhusta nemají ani na chleba, v evropské zemi, jež oplývá velikými potravinami jako málokterá. Bez pánova souhlasu by se neodvážili jít do jiné vsi anebo naučit se řemeslu. Takové poddanství způsobuje, že se ti chudáci pořád jen třesou a krčí, takže s nimi nelze promluvit, aby vám nejdřív nepolíbili šos kabátu. Přísnost, s jakou se s těmi lidmi nakládá, je dojista hrozná; ale je ovšem pravda, že mírností se s nimi nic nepořídí. Jsou nadmíru leniví a umínění; zvykli ranám z pokolení na pokolení již do takové míry, že se jich nijak nehrozí; a přec jsou rány jediným prostředkem, jak s nimi zatočit.“ Paměti saského diplomata barona de Pöllnizt, o pobytu v Čechách v roce 1734 Toleranční patent Který panovník vydal tyto patenty?

7 22.7 CLIL Maria Theresa: Family life
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace History 22.7 CLIL Maria Theresa: Family life Over the course of twenty years, Maria Theresa gave birth to sixteen children, thirteen of whom survived infancy. The first child, Maria Elisabeth (1737–1740), was born a little less than a year after the wedding. Again, the child's gender caused great disappointment and so would the births of Maria Anna, the eldest surviving child, and Maria Carolina (1740–1741). While fighting to preserve her inheritance, Maria Theresa gave birth to a son, Joseph, named after Saint Joseph, to whom she had repeatedly prayed for a male child during the pregnancy. Maria Theresa's favourite child, Maria Christina, was born on her 25th birthday, four days before the defeat of the Austrian army in Chotusitz. Five more children were born during the war: Maria Elisabeth, Charles, Maria Amalia, Leopold and Maria Carolina . During this period, there was no rest for Maria Theresa during pregnancies or around the births; the war and child-bearing were carried on simultaneously. Five children were born during the peace between the War of the Austrian Succession and the Seven Years' War: Maria Johanna, Maria Josepha, Maria Carolina, Ferdinand and Maria Antonia. She delivered her last child, Maximilian Francis, during the Seven Years' War, aged 39. Maria Theresa asserted that, had she not been almost always pregnant, she would have gone into battle herself.

8 22.8 Test znalostí 1.Mezi „osvícenské“ panovníky nepatří:
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 22.8 Test znalostí 1.Mezi „osvícenské“ panovníky nepatří: a/ Marie Terezie b/ Kateřina II. Veliká c/ Josef I. d/ Fridrich II. Veliký 3. Autorem výroku „Stát jsem já“ je: a/ Ludvík XIV. b/ Ludvík XIII. c/ Ludvík XV. d/ Ludvík XVI. 2. Které tvrzení je nesprávné? a/ Osvícenství klade důraz na rozum a smyslové poznání. b/ V průběhu 2. poloviny 18.st. byl vydáván Racionální slovník věd, umění a řemesel. c/ Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku. d/ Josef II. jako jediné povolené náboženství prosadil katolictví. 4. Co je to dominikál? a/ Soupis půdy poddaných. b/ Soupis panské půdy. c/ Soupis domů ve městě. d/ Soupis dobytka na vesnici. Správné odpovědi: c d a b Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis 22.9 Použité zdroje, citace H. Mandelová, E. Kunstová, I. Pařízková: Dějiny novověku, Dialog, Liberec 2003.

10 22.10 Anotace Autor Mgr. Zuzana Kadlecová Období 07 – 12/2011 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis 22.10 Anotace Autor Mgr. Zuzana Kadlecová Období 07 – 12/2011 Ročník 8. ročník Klíčová slova Osvícenství, osvícenský absolutismus, Encyklopedie, Marie Terezie, Josef II., Ludvík XIV. Anotace Prezentace popisující vliv osvícenských myšlenek na vládu absolutistických panovníků, zejm. Marii Terezii a Josefa II.


Stáhnout ppt "Elektronická učebnice - II"

Podobné prezentace


Reklamy Google