Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ostrava 21.století. Mladá Moderní Metropole Vize • Moderní, bezpečná, živá a čistá a ekologicky vyvážená metropole s významnou průmyslovou přítomností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ostrava 21.století. Mladá Moderní Metropole Vize • Moderní, bezpečná, živá a čistá a ekologicky vyvážená metropole s významnou průmyslovou přítomností."— Transkript prezentace:

1 Ostrava 21.století. Mladá Moderní Metropole Vize • Moderní, bezpečná, živá a čistá a ekologicky vyvážená metropole s významnou průmyslovou přítomností. Město sebevědomých a spokojených občanů s pevným postavením v evropském prostoru. • Město připravené na 21 století. Motto • Mladá a moderní metropole. Město, v němž je radost žít.

2 Výzvy • Zaměstnanost • Životní úroveň • Modernizace • Identita • Ekologie • Energie

3 Témata • podnikání, průmysl a zaměstnanost • centrum města • demografie a bydlení • bezpečnost • školství • infrastruktura • životní prostředí, architektura a zeleň • volný čas, kultura • veřejná správa • komunální služby • společné dědictví • sociální služby a zdravotnictví

4 Politika ODS pro Ostravu Mladá Moderní Metropole • realizovat volební program ODS s výrazným regionálním aspektem • připravit město na výzvy 21. století

5 Průmysl a podnikání, zaměstnanost Hodnotné a atraktivní pracovní příležitosti, poloviční nezaměstnanost oCo: • Zastavit růst nezaměstnanosti podporou vzdělávání a moderních, dobře placených míst. oJak: • městskými investicemi do infrastruktury pro rozvoj podnikání • podporou stávajícího průmyslu • podporou služeb • systémem pro pomoc projektům, vědě a výzkumu - čerpáním prostředků z EU a dalších fondů

6 Centrum Výkladní skříň regionu oCo: • Ostrava bude město nejhodnotnější architektury, urbanismu a zodpovědnosti k sociálním,technologickým a energetickým výzvám budoucnosti oJak: • prvotřídní,životaschopnou architekturou a urbanismem • podporou ekologicky a energeticky vyvážených developerských a drobnějších projektů • podporou ekologických způsobů hromadné a individuální dopravy • Podporou stávajících škol a nových důležitých oborů vysokého školství (práva, medicína)

7 Demografie a bydlení Každému dobré bydlení, podpora rodinám oCíl: • stabilní až rostoucí městská populace oJak: • podporou rodinám s dětmi • podporou trhu s byty • využitím proluk v centru a investičními pobídkami atraktivní a strukturované výstavbě • přípravou pozemků pro individuální výstavbu • podporou, nebo přímou výstavbou startovních a sociálních bytů

8 Školství Prestižní a dostupné školství oCo: • zvýšit prestiž a přitažlivost města, stabilizovat a ekonomicky ukotvit populaci oJak: • rozšířením vysokého školství ve městě o atraktivní obory • granty pro výzkumné projekty v oblasti energetiky, informatiky a ekologie • motivačními programy (stipendia) směřujícími k udržení absolventů ve městě • rozšířením ubytovacích kapacit pro studenty • nabídkou zaměstnání absolventům

9 Bezpečnost Poloviční zločinnost,kompetentní a vlídná policie, bezpečí doma i v ulicích oCíl: • Objektivní zlepšení bezpečnostního klimatu ve městě, • Zvýšení výkonu při ostraze majetku občanů a firem, zlepšení pocitu bezpečí oJak : • činností Městské policie jako služby občanům • budováním vztahu mezi občany a MP • zpřísněním výběru a školením členů MP • důslednou spoluprací s PČR • nulovou tolerancí vůči malé kriminalitě • aktivitou, prevencí a výkonem

10 Životní prostředí a architektura Město pro život ve 21 století oCíl: • posílení prestiže a perspektivy města oJak: • dohledem nad architekturou a urbanismem města, zajištěním jeho kvalitního, organického růstu • rozšiřováním a ochranou zeleně ve městě a jeho okolí • ekologizací hromadné dopravy • podporou ekologických způsobů individuální dopravy, vytvářením podmínek pro městskou cyklistickou dopravu

11 Životní prostředí a energetika Krok k budoucnosti oCíl: • posílení integrity občanů, prestiže a ekonomické pozice města oJak: • rozšiřováním vědomí občanů o důležitosti ochrany životního prostředí a energetických úspor • ekologizací hromadné dopravy • podporou staveb s nízkou energetickou náročností • podporou a prosazováním výhodných a ekologických způsobů výroby energie • podporou ekologických způsobů dopravy, vytvářením podmínek pro městskou cyklistickou dopravu • podpora výzkumné základny k této oblasti

12 Volný čas a kultura Pár kroků k rekreaci a odpočinku oCíl: • zlepšení společenského klimatu ve městě oJak: • střed města bude centrem života • důsledným zkrášlováním města • budováním moderních muzejních a naučných komplexů • zvelebováním veřejných prostranství, parků a lesů města tak, aby v nich bylo možno bezplatně a bezpečně provozovat rekreaci • vybudováním systému moderní, rychlé, ekonomické a ekologické dopravy do míst s vysokým rekreačním potenciálem, zejména do Beskyd • budováním cyklostezek

13 Veřejná správa Vstřícná a výkonná veřejná správa, dvakrát méně času na úřadech oCíl: • zlepšení vztahu občanů k městu oJak: • vysokými nároky na úředníky • nulovou tolerancí ke korupci • snižováním administrativní náročnosti, přesunutí zátěže na úřad • zvýšením dostupnosti správních center občanům • rozšířením úředních hodin

14 Energie a komunální služby Kvalitní a dostupné komunální služby, dostupná energie oCíl: • posílení ekonomické a ekologické situace obyvatel města oJak: • udržitelnými cenami vodného,stočného,svozu odpadů a MHD • ekologickým a energeticky výhodným nakládáním s odpadem • podporou a prosazováním ekologických a ekonomických způsobů výroby a spotřeby energie

15 Sociální služby a zdravotnictví Nejlepší sociální služby Nejkvalitnější zdravotnictví oCíl: • racionalizování a zkvalitnění sociálních a zdravotních služeb na nejvyšší evropskou úroveň oJak: • Podporou a financováním rozvoje stabilního, hospodárného a moderního zdravotnictví a kvalitní adresné sociální péče • důsledně a korektně řídit a kontrolovat zařízení v gesci města

16 Samospráva Služba občanům oCíl: • posílení důvěry v samosprávné orgány oJak: • etickým kodexem zaměstnance veřejné správy • zpřísněnou personální politikou z hlediska schopností vykonávat funkci zaměstnance samosprávy nebo městské policie • účelnou politikou zadlužování města • otevřenou komunikací s občany, osvětovou činností k záměrům města a obvodům

17 Evropská unie Spolupráce, kompetence a důslednost oCíl: • etablovat Ostravu na úroveň regionálních evropských metropolí • maximálně využívat evropské podpůrné programy oJak: • komunikací s příslušnými strukturami EU • vytvářet povědomí o Ostravě, sebevědomém, perspektivním a progresivním místu • průběžnou přípravou, zpracováváním a předkládáním požadavků na zdroje z EU • vytvářením zásobníků projektů schopných financování z prostředků EU • vytvářením rezerv potřebných pro financování povinného podílu na projektech z vlastních zdrojů žadatele • podporou přeshraničních aktivit

18 Stát a státní rozpočet To je náš hlas! oCo: • získávat maximum, usilovat o systematizaci a užitečnost místních zástupců ve „Velké politice“ oJak: • vytvářením tlaku na: • okamžitou deregulací nájemného s kompenzacemi • řešení ekologických zátěží • řádnou údržbu a rozvoj komunikací ve vlastnictví státu na území města (regionu) • dodržení termínu zprovoznění D 47 • dokončení rekonstrukce železničního koridoru • finanční podporou vědě a výzkumu v regionu • podporou výzkumu a realizace obnovitelných způsobů výroby energií


Stáhnout ppt "Ostrava 21.století. Mladá Moderní Metropole Vize • Moderní, bezpečná, živá a čistá a ekologicky vyvážená metropole s významnou průmyslovou přítomností."

Podobné prezentace


Reklamy Google