Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obyvatelstvo V roce 2012 (30.9.) žilo v ČR 10,5 mil.obyvatel (15. místo v Evropě). To s rozlohou 78 867 km2 řadí republiku mezi středně zalidněné země.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obyvatelstvo V roce 2012 (30.9.) žilo v ČR 10,5 mil.obyvatel (15. místo v Evropě). To s rozlohou 78 867 km2 řadí republiku mezi středně zalidněné země."— Transkript prezentace:

1 Obyvatelstvo V roce 2012 (30.9.) žilo v ČR 10,5 mil.obyvatel (15. místo v Evropě). To s rozlohou km2 řadí republiku mezi středně zalidněné země (129 ob/km2). Obyvatel přirozenou měnou ubývá (vymíráme, úbytek - 0,1%) a populace stárne (v produktivním věku lidí ubývá, v důchodovém přibývá)

2 PODÍL ČECHŮ V EU25 ČESKO 2,2%

3 •POPULAČNÍ VÝVOJ OD R.1945POPULAČNÍ VÝVOJ OD R.1945

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Nejhustěji jsou osídleny nížiny a průmyslové oblasti, nejméně horské pohraniční oblasti. 74,5% obyv.žije ve městech. Nejvíce občanů se hlásí k české národnosti, dále Moravské, Slezské a Rómské, z cizinců je nejvíc Ukrajinců, Slováků, Vietnamců, Rusů, Poláků a Němců Nejrozšířenější náboženství je katolické (27% obyvatelstva), většina obyvatel je bez vyznání

19 URBANIZACE ČR 74,5%

20 Roční míra růstu podílu městského obyvatelstva ,12%

21 ČESKO 129 ob./km2

22

23 Počet cizinců v ČR v roce 2011

24 Podíl národností v českých zemích od r.1921

25 Struktura obyvatel podle dosaženého vzdělání

26 Sídla Počátky osídlení sahají do pravěku (starší doba kamenná) –v úrodných a klimaticky výhodných oblastech nížin podél velkých řek byly zakládány pravěké osady – prostorově nesouvislé osídlení (lov zvěře, rybolov, zemědělství a dobytkářství, hlavní dopravní trasy) - Keltové, Germáni (Markomané, Kvádové) - od 6.st. příchod Slovanů - postupně osídlovány i podhorské a horské krajiny nejprve domácím obyvatelstvem

27 ve 13.st. kolonizace zejm. pohraničí německým obyvatelstvem (spontánně i na pozvání panovníků a církevních hodnostářů) Základ sídelní sítě vytvořen ve 13. a 14.st., kdy byla založena většina dnešních měst (na křižovatkách obchodních cest, v místech těžby surovin - Jihlava, Kutná Hora, Znojmo...). Celkově však v předindustriálním období převládala venkovská sídla

28 V důsledku průmyslové revoluce došlo v 18.a 19.st. k silné urbanizaci Významnou úlohu přitom sehrál rozvoj železniční sítě a blízkost surovinové základny moderních prům. odvětvích (černé a hnědé uhlí, hutnictví, strojírenství...) a blízkost vyspělých průmyslových oblastí (Prusko, Slezsko)

29 rozvoj měst - se zpracovatelským průmyslem - Praha, Brno, Plzeň, Liberec, Ústí n.L., v blízkosti surovin, hutěmi a chem.průmyslem -Ostrava, Kladno, Karviná, Orlová, Frýdek-Místek, nově vybudovaný Havířov, Most, Chomutov, Teplice

30 na důležitých železnič.tratích - Přerov, Pardubice, Brno... aktivitami významných osobností - Zlín, Hradec Králové... úpadek měst nezapojených do nových trendů - Jihlava, Kutná Hora, Jáchymov, Jinřichův Hradec, Opava, Chrudim, Písek

31 Po 2.sv.válce rozsáhlá výstavba panelových sídlišť na okrajích průmyslových center a snaha o decentralizaci průmyslu (Vsetín, Valašské Meziříčí, Žďár n.S....), která měla pozastavit odliv obyvatel z neperspektivních oblastí (Vysočina, Jižní Čechy, Moravsko-Slovenské pohraničí) tento trend jen zpomalilo

32 Vývoj vnitřní migrace po r.1989 urbanizace v Česku již 15 let stagnuje (75%) nově se uplatňuje suburbanizace – stěhování obyvatel z měst na předměstí (vyšší kvalita života a zdravější životní prostředí - spíše trendem střední a vyšší vrstvy obyvatel)suburbanizace

33

34 Rozrůstání měst zapříčinil vznik aglomerací (vzájemně blízkých a funkčně propujených sídel, kde jedno dominuje) : - největší Ostravská, Brněnská, Pražská...Zlínská, Olomoucká...největší OstravskáBrněnská Pražská

35 Podíl obyvatel v aglomeracích a jejich jádrech

36

37 Vymezení venkovského prostoru

38 Index vývoje počtu obyv

39 Intenzita bytové výstavby

40 Pohyb obyv. podle krajů

41 Pražská aglomerace •Vyhláška č. 561/2006 Sb. do ní zahrnuje tyto města a obce: Hlavní město Praha + 20 obcíHlavní město Praha •Takto vymezená aglomerace má rozlohu 772,3 km² a obyvatel k Samotné hlavní město Praha pak má rozlohu 496 km² (64 % celé aglomerace) a obyvatel (92 % celé aglomerace) k

42 Ostravská aglomerace •Vyhláška č. 561/2006 Sb. do ní zahrnuje tyto města a obce: Ostrava, Bohumín, Doubrava, Havířov, Karviná, Orlová, Petřvald a Rychvald.OstravaBohumínDoubrava HavířovKarvináOrlováPetřvaldRychvald •Takto vymezená aglomerace má rozlohu 248,1 km² a obyvatel k Samotné město Ostrava pak má rozlohu 214,23 km² (86 % celé aglomerace) a obyvatel (59 % celé aglomerace) k

43 Brněnská aglomerace •Vyhláška č. 561/2006 Sb. do ní zahrnuje tyto města a obce: Brno, Adamov, Bílovice nad Svitavou, Kuřim, Lelekovice,Česká, Modřice, Ostopovice, Podolí, Popůvky, Rozdrojovice, Řícmanice, Šlapanice a Troubsko.BrnoAdamovBílovice nad SvitavouKuřimLelekoviceČeskáModřice OstopovicePodolíPopůvkyRozdrojovice ŘícmaniceŠlapaniceTroubsko •Takto vymezená aglomerace má rozlohu 328,1 km² a obyvatel k Samotné město Brno pak má rozlohu 230,22 km² (70 % celé aglomerace) a obyvatel (90 % celé aglomerace) k

44 Sídelní struktura obcí v číslech •Sídelní struktura České republiky se vyznačuje značnou roztříštěností •Typický je velký počet relativně malých obcí

45 •V roce 2009 bylo v ČR celkem obcí. •Nejvíce lidí žije v Praze 1,23 mil.(15%) •dále pak v městech od do ob (1,2 mil.ob = 15%). •5 stotisícových měst (Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc) soustřeďuje celkem 1,05 mil ob.(13%).

46 •Průměrná velikost obce v ČR =1 635 ob. •Mediánová velikost obce 382 ob. (tzn.1/2 obcí má velikost menší než 382 ob.)

47 Velikost obcí a podíl obyvatel •obce do 1000 ob. – 80%=17,2% popul. •obce do 2000 ob. – 90%=26,1% popul. •obce s více než ob. – 2,1%= 54,2% popul. •obce s ob. – 7,9%=19,7% popul. •obce více než ob. (5) =20,8% popul.

48 Podíl obyvatelstva ve velikostních skupinách obcí podle krajů v r. 2001

49 Vývoj počtu obyvatel ve velikostních skupinách obcí podle krajů v letech

50 Vývoj počtu ZSJ podle velikostních skupin v letech

51 Funkce sídel •venkovská sídla –převažující zemědělská funkce (ovlivňovala i ráz venkovské zástavby – hospodářská stavení) ustupuje fci obytné (za prací do měst dojíždí až 80% obyvatel vesnic do velikosti 2000 ob.) –od 60 let 20.st výrazně narůstal rekreační význam vesnic (chatařství a chalupářství) –obnova a rozrůstání vesnic na okrajích velkých měst (suburbanizace)

52 •města –budována jako střediska řemeslnné výroby a obchodu –funkce obranná (vojenská) – městské hradby, zrušeny a rozrůstání měst (průmysl.revoluce) –průmyslová funkce (výhodou napojení na dopravní síť – železnice, splavné toky) dnes ustupuje fci –služeb –centra územní srpávy

53 •V současnosti nejdynamičtější rozvoj funkcí spojených se službami: –kulturní (multikina, divadla, muzea...) –zábavní (restaurace, kavárny, disco, sport. zápasy...) –obchodní (dnes vytěsněna na okraj měst) –zdravotní a sociální péče

54 jiné funkce –průmyslová (dnes vytěsněna na okraj měst) –státní správy, samosprávy –dopravní –rekreační Charakteristická je stupňovitost - čím větší sídlo, tím větší nabídka druhů služeb a vyšší počet zařízení a větší rozsah zázemí (spádové oblasti)

55 Urbanistické zóny měst •historická jádra – většinou domy z st. s pozdně gotic., renesančními a barokními fasádamihistorická jádra •nová městská centra – vznikala s rozvojem průmyslu v blízkosti hist.jádranová městská centra (sídla bank, hotely, divadla, správní budovy, bydlení pro vyšší vrstvy – důraz na estetické hledisko – historizující slohy, secese) mnohdy předcházelo bourání starých měst.částí

56 •obytné zóny s různou kvalitou bydlení: –dělnické činžovní čtvrti X rodinné domy a vily s dostatkem zeleně pro vyšší střední třídu obyv.(Masarykova čtvrť.....) –v 50. letech se nedostatek bytů řešil rychlou výstavbou uniformních panelových sídlišť

57 –od 90 let min.st. vícepodlažní domy stavěny s ohledem na estetic.kritéria (Majdalenky,...) a hlavně rozvoj výstavby rodinných domů na okrajích měst a okolních vesnic -někde využítí chátrajících objektů a ploch (brownfields) uvnitř měst k novým funkcím (Vaňkovka, nová knihovna v Hradci Kr....) -sporná je výstavba nových průmyslových zón (Modřice...) a nákupních center na okrajích měst (staré se bourají nebo plní jinou fci – tržnice, sklady..)

58 TELČ

59

60

61

62

63

64 Staré Brno 1924

65 Helceletova ul. – bývalá německá úřednická čtvrť

66 původní německé domy na severní straně Všetičkovy ulice

67 funkciona lismus v Masaryko vě čtrti (kostel sv. Augustina z roku 1935)

68 činžovní dělnický dům

69 budování sídliště LESNÁ (Brno)

70 Novodobé paneláky –Líšeň, Molákova

71 Administrativní členění území ČR V roce 2009 bylo v ČR celkem obcí. Nejvíce lidí žije v Praze 1,23 mil.(15%) dále pak v městech od do ob (1,2 mil.ob Olomouc) soustřeďuje celkem 1,05 mil ob.(13%). = 15%). 5 stotisícových měst (Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec,

72 10 největších měst ČR: Pokračuje snižování počtu obyvatelstva ve velmi malých obcích (do 200 ob.) – vymíráním, i v městech od tis. – suburbanizací. Naopak roste počet obyv. ve velkých vesnicích a malých městech. Praha Brno Ostrava Plzeň Liberec Olomouc Ústí nad Labem České Budějovice Hradec Králové Pardubice Havířov83 558

73 ČR je podle ústavy rozdělena na 14 krajů (vč.Prahy) - mezistupeň mezi vládou a obcemi s řadou pravomocí (řízení školství, zdravotnictví, kultury, silnice nižších tříd....) Okresy – jako článek státní správy zrušeny (některé speciální instituce však zachovány př.- soudy, hygienic.stanice, úřady práce...), slouží také jako územní jednotky pro statistické vyhodnocování obyv.

74 Obce s rozšířenou působností (205): nejnižší správní jednotky ČR se základními službami (finanční a stavební úřady, vydávání průkazů...) – nahradily většinu funkcí okresů

75 Tajenka vám prozradí, že největší rybník v České republice se jmenuje… (víceslovné odpovědi se píší bez mezer) největší město v ČR 2. Kraj ČR s největším počtem obyvatel nejlidnatější město v ČR 4. Stát s nejdelší hranicí s ČR 5. Řeka s největší plochou povodí v ČR 6. Největší jezero v ČR 7. Kraj ČR s nejmenším počtem obcí 8. Místo v ČR s nejvyšší naměřenou denní maximální teplotou vzduchu v roce


Stáhnout ppt "Obyvatelstvo V roce 2012 (30.9.) žilo v ČR 10,5 mil.obyvatel (15. místo v Evropě). To s rozlohou 78 867 km2 řadí republiku mezi středně zalidněné země."

Podobné prezentace


Reklamy Google