Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

náměstek ministra dopravy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "náměstek ministra dopravy"— Transkript prezentace:

1 náměstek ministra dopravy
Rozvoj dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Kaas náměstek ministra dopravy

2 Pilíře konkurenceschopnosti
The Global Competitiveness Report 2009–2010

3 Globální index konkurenceschopnosti
porovnání let vs

4 Globální index konkurenceschopnosti

5 Globální index konkurenceschopnosti
základní požadavky

6 Infrastruktura Hodnocená oblast Pořadí České Republiky
Počet získaných bodů Celková kvalita infrastruktury 52 4,5 Silniční síť 79 3,3 Železniční síť 24 4,3 Letecká doprava 5,9 1 = velmi málo rozvinuté 7 = rozsáhlé a efektivní dle mezinárodních norem Průměr = 4,1 bodu

7 Srovnání hustoty sítí 2000-2020

8 Dílčí výsledky výpočtů reálných výdajů na dopravní infrastrukturu
Reálné výdaje na dopravní infrastrukturu Hodnota Výdaje na dopravní infrastrukturu ve výši 100 mil. Kč Zvýšení počtu nově vytvořených pracovních míst: V oblasti projektové přípravy V oblasti zhotovitele infrastruktury 16 pracovních míst 34 pracovních míst Příjmy Státního rozpočtu ČR (daně FO, PO) 8,815 mil. Kč Snížení výdajů Státního rozpočtu (se snížením nezaměstnanosti) 7,395 mil. Kč Uvedené hodnoty neobsahují celospolečenské přínosy související s výstavbou dopravní infrastruktury

9 Návrh rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010
(z roku 1999) uvádí: Konečného rozsahu sítě dálnic a rychlostních komunikací by bylo možno dosáhnout kolem roku 2020.

10 10

11

12

13 Plánované zdroje SFDI (ceny 2009)
Podklad - OP v okolních zemích 13

14 Dokončení páteřní sítě - ŘSD
Finanční možnosti a z nich vyplývající termíny dokončení Fáze výstavby Délka do dokončení Finanční nákladovost * Disponibilní zdroje na investice - zdrojová data - Bude dostavěno ** km mld. Kč rok dokončení Fáze výstavby 0 – programy v realizaci 171 65,73 96,69 2013 Fáze výstavby 1 – absolutní priorita 200 + 190 rekonstr. D1 168,77 2089 Fáze výstavby 2 – naléhavá potřeba 178 87,27 2133 Fáze výstavby 3 – další potřeba 491 177,69 2222 Celkem: 1040 499,45 * Se zohledněním 10% úspory dle krizového plánu ministra dopravy – bližší informace ** Za předpokladu, že od roku 2021 bude na vybranou síť k dispozici na investice 2 mld. Kč ročně a na ostatní síť 2 mld. Kč 14

15 Nepokryté finanční potřeby - ŘSD
Dálnice, rychlostní silnice a I/11 Rok (částky v mld. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Disponibilní investiční zdroje (v cenách 2009) 34,00 18,00 9,80 10,05 10,32 5,79 2,15 2,03 1,92 1,52 1,12 96,69 Potřebné zdroje na investice dle HMG výstavby (2020) 40,53 44,90 46,36 47,73 50,29 50,44 49,72 47,52 44,80 40,16 37,02 499,45 Nedostatek prostředků -6,53 -26,90 -36,56 -37,68 -39,97 -44,65 -47,58 -45,49 -42,88 -38,64 -35,91 -402,76 15

16 Dokončení páteřní sítě - SŽDC
Finanční možnosti a z nich vyplývající termíny dokončení Fáze výstavby Finanční nákladovost Disponibilní zdroje na investice -zdrojová data – Bude dostavěno * mld. Kč rok dokončení Fáze výstavby 0 – programy v realizaci 106,76 80,78 2036 Fáze výstavby 1 – absolutní priorita 53,31 2068 Fáze výstavby 2 – naléhavá potřeba 66,84 2108 Fáze výstavby 3 – další potřeba 143,49 2193 Celkem: 370,41 * Za předpokladu, že od roku 2021 bude na vybranou síť k dispozici na investice 1,7 mld. Kč ročně a na ostatní síť 1 mld. Kč 16

17 Nepokryté finanční potřeby - SŽDC
Vybraná síť TEN-T Rok (částky v mld. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Disponibilní investiční zdroje (v cenách 2009) 13,14 22,13 20,43 7,07 7,33 4,03 1,60 1,52 1,45 1,18 0,91 80,78 Potřebné zdroje na investice dle HMG výstavby (2020) 19,94 25,76 29,96 37,09 38,40 41,86 43,07 43,34 40,05 27,81 23,14 370,41 Nedostatek prostředků -6,79 -3,63 -9,53 -30,02 -31,06 -37,83 -41,47 -41,82 -38,60 -26,63 -22,23 -289,62 17

18 Realistický scénář - finance
18

19 Realistický scénář - finance
19

20 Závěr Současné výhledy ohledně finančních zdrojů nám neumožní vybudovat do roku 2020 ani dálnice v nejvyšší prioritě. Dostavba celé sítě by byla zcela v nedohlednu. Ve všech okolních zemích funguje financování výstavby, provozu a údržby dálnic formou PPP (v hodnotách miliard Eur). V zemích s nutností dalšího rozvoje výstavby dálniční sítě (Polsko a Slovensko) mají investice v dalších letech vzrůstající tendenci. U nás je tomu zcela opačně. 20 20

21 Scénář 2025 - ŘSD stavby v realizaci (171 km):
Scénář s posílením rozpočtu tak, aby do roku 2017 byly dobudovány stavby priorit 1 a 2 a započata výstavba staveb priority 3 stavby v realizaci (171 km): na dostavbu do roku 2013 je třeba 65,73 mld. Kč stavby v prioritě 1 (200 km + rekonstr. D1): na roky je třeba 168,77 mld. Kč stavby v prioritě 2 (178 km): na roky je třeba 87,27 mld. Kč stavby v prioritě 3 (491 km): na výstavbu do roku 2025 je třeba 177,69 mld. Kč Zdrojová data 21

22 Scénář 2025 - SŽDC stavby v realizaci: stavby v prioritě 1:
Scénář s posílením rozpočtu tak, aby do roku 2017 byly dobudovány stavby priorit 1 a 2 a započata výstavba staveb priority 3 stavby v realizaci: na roky je třeba 106,76 mld. Kč stavby v prioritě 1: na roky je třeba 53,31 mld. Kč stavby v prioritě 2: na roky je třeba 66,84 mld. Kč stavby v prioritě 3: na výstavbu do roku 2025 je třeba 143,49 mld. Kč Zdrojová data 22

23 V cenách roku 2009 (meziroční inflace 2%)
Scénář finance V cenách roku 2009 (meziroční inflace 2%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Výdaje na opravy, údržbu ŘSD/SŽDC + výdaje SFDI mimo ŘSD a SŽDC 24,87 25,63 25,51 26,70 26,68 26,66 26,15 ŘSD silnice I. třídy 13,00 6,53 4,20 4,31 4,42 4,00 SŽDC regionální dráhy 3,29 5,53 5,11 2,50 Potřeby ŘSD D+R 40,53 44,35 46,20 47,35 49,05 42,08 36,84 24,15 Potřeby SŽDC - vybraná síť TEN-T 19,94 22,76 20,46 21,29 24,00 35,59 40,48 37,21 Celkem 101,62 104,80 101,48 102,14 106,66 110,84 109,97 93,49 Předpokládáné zdroje 96,02 75,82 59,05 50,63 51,26 42,98 36,39 35,68 Nedostatek zdrojů -5,60 -28,98 -42,43 -51,51 -55,39 -67,86 -73,58 -57,81 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 25,11 25,09 25,19 25,29 25,39 25,49 25,60 24,29 23,74 23,48 22,82 22,55 21,55 16,80 13,67 22,01 21,49 20,35 20,04 19,91 19,00 16,41 9,46 77,91 76,83 75,42 74,55 74,26 72,44 65,20 55,23 34,98 34,29 33,62 28,46 27,91 27,36 26,82 26,30 -42,94 -42,54 -41,80 -46,09 -46,35 -45,08 -38,38 -28,93 Zdrojová data pro výdaje na opravy, údržbu ŘSD/SŽDC + výdaje SFDI mimo ŘSD a SŽDC 23

24 Potřeby – model 2025 (CÚ 2009) – pokrytí zdroji – současný výhled
24

25 Model výdajů na DI Využití PPP 25

26 Bilance výdajů a zdrojů

27 Model výdajů na DI s PPP

28 Bilance výdajů a zdrojů s PPP

29 Model výdajů na DI s PPP a dluhopisy

30 Bilance výdajů a zdrojů s PPP a dluhopisy

31 Porovnání jednotlivých modelů

32 Děkuji za pozornost ! Ing. Tomáš Kaas


Stáhnout ppt "náměstek ministra dopravy"

Podobné prezentace


Reklamy Google