Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie výstavby a financování dopravní infrastruktury

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie výstavby a financování dopravní infrastruktury"— Transkript prezentace:

1 Strategie výstavby a financování dopravní infrastruktury
ministr dopravy Gustav Slamečka

2 Dálnice v realizaci: 171 km Dálnice v přípravě: 869 km
Dálnice v provozu: km Dálnice v realizaci: km Dálnice v přípravě: km Dálniční síť celkem 2153 km (dle usnesení vlády České republiky ze dne č. 741) 2

3 3 3

4 Návrh rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010
(z roku 1999) uvádí: Konečného rozsahu sítě dálnic a rychlostních komunikací by bylo možno dosáhnout kolem roku 2020.

5 5

6

7

8

9 Plánované zdroje SFDI (2011 – 2020 běžné ceny)
Podklad - OP v okolních zemích 9 9

10 Fáze výstavby – ŘSD (ceny 2009)
Finanční možnosti a z nich vyplývající termíny dokončení Fáze výstavby Délka do dokončení Finanční nákladovost * Disponibilní zdroje na investice - zdrojová data - Bude dostavěno ** km mld. Kč rok dokončení Fáze výstavby 0 – programy v realizaci 171 69,20 96,69 2013 Fáze výstavby 1 – absolutní priorita 200 + 190 rekonstr. D1 157,51 2086 Fáze výstavby 2 – naléhavá potřeba 178 87,26 2130 Fáze výstavby 3 – další potřeba 491 185,48 2223 Celkem: 1040 499,45 * Se zohledněním 10% úspory dle krizového plánu ministra dopravy – bližší informace ** Za předpokladu, že od roku 2021 bude na vybranou síť k dispozici na investice 2 mld. Kč ročně a na ostatní síť 2 mld. Kč 10

11 Nepokryté finanční potřeby - ŘSD
Dálnice, rychlostní silnice a I/11 (v cenách 2009) Rok (částky v mld. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Disponibilní investiční zdroje (v cenách 2009) 34,00 18,00 9,80 10,05 10,32 5,79 2,15 2,03 1,92 1,52 1,12 96,69 Potřebné zdroje na investice dle HMG výstavby (2020) 40,53 44,90 46,36 47,73 50,29 50,44 49,72 47,52 44,80 40,16 37,02 499,45 Nedostatek prostředků -6,53 -26,90 -36,56 -37,68 -39,97 -44,65 -47,58 -45,49 -42,88 -38,64 -35,91 -402,76 Zdrojová data pro výdaje na opravy, údržbu ŘSD/SŽDC + výdaje SFDI mimo ŘSD a SŽDC 11

12 Fáze výstavby – SŽDC (ceny 2009)
Finanční možnosti a z nich vyplývající termíny dokončení Fáze výstavby Finanční nákladovost Disponibilní zdroje na investice -zdrojová data – Bude dostavěno * mld. Kč rok dokončení Fáze výstavby 0 – programy v realizaci 106,76 80,78 2036 Fáze výstavby 1 – absolutní priorita 53,31 2068 Fáze výstavby 2 – naléhavá potřeba 66,84 2108 Fáze výstavby 3 – další potřeba 143,49 2193 Celkem: 370,41 * Za předpokladu, že od roku 2021 bude na vybranou síť k dispozici na investice 1,7 mld. Kč ročně a na ostatní síť 1 mld. Kč 12

13 Nepokryté finanční potřeby - SŽDC
Vybraná síť TEN-T (v cenách 2009) Rok (částky v mld. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Disponibilní investiční zdroje (v cenách 2009) 13,14 22,13 20,43 7,07 7,33 4,03 1,60 1,52 1,45 1,18 0,91 80,78 Potřebné zdroje na investice dle HMG výstavby (2020) 19,94 25,76 29,96 37,09 38,40 41,86 43,07 43,34 40,05 27,81 23,14 370,41 Nedostatek prostředků -6,79 -3,63 -9,53 -30,02 -31,06 -37,83 -41,47 -41,82 -38,60 -26,63 -22,23 -289,62 Zdrojová data pro výdaje na opravy, údržbu ŘSD/SŽDC + výdaje SFDI mimo ŘSD a SŽDC 13

14 Polsko - rozestavěnost
14

15 Polsko současnost 2008 – 2009: do provozu uvedeno 685,4 km komunikací:
183,5 km dálnic 501,9 km rychlostních silnic, obchvatů a významnějších přestaveb Současnost: V provozu cca km dálnic a rychlostních silnic ve výstavbě 317 km dálnic (13 úseků) km rychlostních silnic (23 úseků) km obchvatů (15 měst) podepsáno 33 smluv na nové investice v hodnotě 5,2 mld EUR probíhá dalších 59 výběrových řízení

16 Polsko výhled Plány 2010 – 2015: cca 1000 km nových dálnic
cca 1500 km rychlostních silnic PPP projekty: v provozu 2 úseky, 225 km, 1,36 mld. EUR v realizaci 2 úseky, 168 km, 2,4 mld. EUR Plánovaný rozsah sítě: celkem km 2.000 km dálnic 5.300 km rychlostních silnic

17 Slovensko 17

18 Slovensko přehled Rozsah sítě na konci roku 2009: 602,5 km
Plánovaný rozsah sítě: celkem km (do 2029) 744 km dálnic 1.136 km rychlostních silnic Plán investic do infrastruktury dle NDS: 2010: 496 mil. EUR 2011: 1,039 mld. EUR 2012: 1,706 mld. EUR 2013: 2,083 mld. EUR 2014: 1,763 mld. EUR 18

19 Slovensko PPP Projekty PPP v realizaci: (stavební náklady)
2.balík PPP – R1 „Nitra- Tekovské Nemce“ - 51,6km - 0,74 mld.EUR Projekty PPP v přípravě: (plánované stavební náklady) 1.balík PPP – D1 „Dubná Skala – Svina“ - 75km - cca 2,0 mld.EUR 3.balík PPP – D1 „Hričovské Podhradie – Dubná Skala“ - 29km - cca 1,99 mld.EUR

20 PPP Německo, Rakousko Německo plánuje zahájit čtyři pilotní projekty v celkových stavebních nákladech 1,2 mld. Euro. První PPP projekt v rakouském "Ostregion" zahrnuje 4 balíčky v celkové délce 110 km dálnic a rychlostních silnic v předpokládané ceně cca 3,1 mld. Euro. Německo: stav km (2009) plán km dálnic (k roku 2025) Rakousko: stav km (2009) plán km (k roku 2020) 20

21 Rakousko 21

22 Napojení na českou dálniční síť
komunikace předpokládané uvedení do provozu Navazující komunikace v ČR (zprovoznění) Polsko S3 (Legnica-st.hranice) 2015 R11 výhled A1 (Belk-Gorzyczki) 03/2012 D1 03/2012 Slovensko R6 (Půchov-st.hranice) 11/2017 R49 výhled R5 (Svrčinovec-st. hranice) 2018 až 2019 I/11, výhledově čtyřpruhová Rakousko A5 (Eibesbrunn-st. hranice) asi 2014 R52 výhled S10 (Unterweitersdorf- st. hranice) v přípravě R3 výhled

23 Srovnání rozvoje sítí 2000-2020
23

24 Srovnání hustoty sítí 2000-2020
24

25 Závěr Současné výhledy ohledně finančních zdrojů nám neumožní vybudovat do roku 2020 ani dálnice v nejvyšší prioritě. Dostavba celé sítě by byla zcela v nedohlednu. Ve všech okolních zemích funguje financování výstavby, provozu a údržby dálnic formou PPP (v hodnotách miliard Eur). V zemích s nutností dalšího rozvoje výstavby dálniční sítě (Polsko a Slovensko) mají investice v dalších letech vzrůstající tendenci. U nás je tomu zcela opačně. 25

26 Realistický scénář - finance
26

27 Realistický scénář - finance
27

28 Realistický scénář 2025 – ŘSD (běžné ceny)
Scénář s posílením rozpočtu tak, aby do roku 2017 byly dobudovány stavby priorit 1 a 2 a započata výstavba staveb priority 3 stavby v realizaci (171 km): na dostavbu do roku 2013 je třeba 69,71 mld. Kč stavby v prioritě 1 (200 km + rekonstr. D1): na roky je třeba 173,74 mld. Kč stavby v prioritě 2 (178 km): na roky je třeba 102,47 mld. Kč stavby v prioritě 3 (491 km): na výstavbu do roku 2025 je třeba 228,60 mld. Kč priority celkem (1 040 km + rekonstr. D1) 574,52 mld. Kč Zdrojová data 28

29 Realistický scénář 2025 – SŽDC (běžné ceny)
Scénář s posílením rozpočtu tak, aby do roku 2017 byly dobudovány stavby priorit 1 a 2 a započata výstavba staveb priority 3 stavby v realizaci: na roky je třeba 114,75 mld. Kč stavby v prioritě 1: na roky je třeba 58,45 mld. Kč stavby v prioritě 2: na roky je třeba 76,38 mld. Kč stavby v prioritě 3: na výstavbu do roku 2025 je třeba 182,43 mld. Kč priority celkem představují 432 mld. Kč Zdrojová data 29

30 Realistický scénář 2025 – Potřeby (běžné ceny)
V běžných cenách 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Výdaje na opravy, údržbu ŘSD/SŽDC + výdaje SFDI mimo ŘSD a SŽDC 24,87 25,63 25,51 28,90 29,46 30,03 30,04 ŘSD silnice I. třídy 13,00 6,53 4,20 4,66 4,89 4,50 4,59 4,69 SŽDC regionální dráhy 3,29 5,53 5,11 2,71 2,76 2,82 2,87 2,93 Potřeby ŘSD D+R 33,85 38,57 42,28 41,64 40,41 48,70 40,13 40,57 Potřeby SŽDC - vybraná síť TEN-T 19,94 22,76 20,46 23,05 26,50 40,08 46,50 43,60 Celkem 94,94 99,02 97,56 100,95 104,01 126,13 124,13 121,81 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 30,01 30,59 31,20 31,95 32,72 33,50 34,31 35,14 4,78 4,88 4,97 5,07 5,17 5,28 5,38 5,49 2,99 3,05 3,11 3,17 3,23 3,30 3,36 3,43 41,30 42,06 42,66 37,40 28,06 20,60 19,09 17,21 26,31 26,20 25,30 25,42 25,76 25,07 22,08 12,99 105,38 106,77 107,24 103,01 87,75 84,23 74,27 30

31 Viz excelové modely a grafy
Možné scénáře Graf potřeb a zdrojů – Základní model Graf potřeb a zdrojů – Model PPP Graf potřeb a zdrojů – Model dluhopisy a PPP Viz excelové modely a grafy

32 Dálnice D1 nutně potřebuje generální rekonstrukci povrchu a technické úpravy tak, aby vždy v rámci současných pozemků byly zachovány 2x2 pruhy 32

33 První typ profilu, stav 2x2 pruhy po rekonstrukci, 3x3 pruhy nelze z technického důvodu provést (úzké mosty atd.) 33

34 Druhý typ profilu, stav 3x3 pruhy po rekonstrukci bez odstavného pruhu s pravidelnými bezpečnostními zálivy (v rámci současných pozemků) 34

35 D1, administrativně a finančně náročný výhledový stav plnohodnotného 3x3 pruhu
35

36 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Strategie výstavby a financování dopravní infrastruktury"

Podobné prezentace


Reklamy Google