Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění BEZ OBAV rizikové životní pojištění Martin Říha Account Manager Senior GSM: +420 604 290 046

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění BEZ OBAV rizikové životní pojištění Martin Říha Account Manager Senior GSM: +420 604 290 046"— Transkript prezentace:

1 1 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění BEZ OBAV rizikové životní pojištění Martin Říha Account Manager Senior GSM: +420 604 290 046 Martin.riha@csobpoj.cz Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice

2 Bez Obav Rodinné životní pojištění ČSOB Pojišťovny

3 3 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění Koncept produktu Bez Obav Vysoce flexibilní produkt s těmito vlastnostmi:  Možnost pojistit na širokou škálu pojistných rizik více osob včetně dětí na jedné pojistné smlouvě ( 2 dospělí,5 dětí)  Volitelná riziková krytí  Každý pojištěný má „svá“ pojištěná rizika  Možnost využití „spořícího účtu“ ZDARMA  Možnost daňových odpočtů

4 4 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění Oddělení rizikového a investičního pojistného Riziková složka hlavní pojištěný další pojištěný pojištěné děti „TN“ „ÚS“ „IO-RD“ „VCH-N“ „TN“ „HO“ „TN-d“ „VCH-d“ „HO-d“ Investiční složka pravidelné investiční pojistné mimořádné pojistné garantovaný dynamický akciový mix realitní mix Alokační poměr růstový chráněný volitelné INVESTIČNÍ POJISTNÉ (bez poplatků) rizikové odečty + poplatky = RIZIKOVÉ POJISTNÉ

5 5 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění Struktura produktu Bez Obav  Koncept rodinného životního pojištění s možností spoření a investování  Víceosobový produkt – pojištění více osob na jedné PS •1 hlavní pojištěný – dospělý (vstupní věk 14 – 75 let) •1 vedlejší pojištění – dospělý, např. 2. rodič, babička, bratr, tchýně (volitelně, vstupní věk 14 – 74 let) •Max. 5 pojištěných dětí (volitelně)  Pojistná doba •Dospělý jako hlavní pojištěný může být pojištěn max. do 80 let věku (volitelně) •Dítě max. do svých 26 let (volitelně)  Pojistné •Běžně placené – minimální měsíční pojistné 300 Kč bez ohledu na počet pojištěných osob •Mimořádné (viz. samostatný oddíl)

6 6 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění Struktura produktu Bez Obav

7 7 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění Základní parametry Bez Obav  Koncept (rodinného) rizikového životního pojištění s možností spoření / investování * v závislosti na zvoleném dalším pojištění hlavní pojištěnýdalší pojištěnýpojištěné děti minimální vstupní věk14 let přidělení RČ maximální vstupní věk70 let62 - 74 let*17 let maximální koncový věk80 let65 - 75 let*26 let

8 8 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění RizikoHlavní pojištěnýDalší pojištěnýPojištěné děti Základní pojištění Smrt obecná Vážné choroby Invalidita obecná / úrazová Invalidita úrazová Zproštění od placení pojistného Úrazová smrt Trvalé následky úrazu Denní odškodné Hospitalizace obecná Hospitalizace úrazová Pracovní neschopnost Další pojištění Bez Obav – přehled

9 9 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav Pojistná částka pro případ smrti (S) - HLAVNÍ pojištěný  Povinná minimální PČ 10 000 Kč po celou dobu pojištění  Maximální koncový věk 80 let  Maximální PČ není omezena  V případě vyšší PČ se v 70 letech snižuje na 10 000 Kč  PČ nad 2,5 mil. – finanční dotazník Pojištění pro případ smrti (S-N) - další pojištěný  Pojistnou událostí nekončí PS  Maximální PČ není omezena  Maximální koncový věk 75 let  Volitelný konec na PS  Obmyšlená osoba může být odlišná  PČ nad 2,5 mil. – finanční dotazník

10 10 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění Pojištění vážných chorob VCH-N  23 diagnóz pojistného krytí  Maximální PČ – až 4 mil. Kč  PČ nad 2,5 mil. – finanční dotazník  Maximální vstupní věk 64 let  Maximální koncový věk 65 let  Vyplácí se sjednaná PČ  Volitelný konec pojištění  Čekací doba pro nemoc 3 měsíce pro úraz žádná  Infarkt myokardu  Rakovina  Cévní mozková příhoda  Chronické selhání ledvin  Zařazení na čekací listinu pro orgán. transplantaci  Nezhoubný nádor mozku  Operace věnčitých tepen  Slepota  Hluchota  Infekce virem HIV v důsledku provedení krevní transfúze pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav  Operace aorty  Paraplegie, tetraplegie, hemiplegie  Koma  Demence včetně Alzheimerovy choroby  Parkinsonova nemoc  Roztroušená skleróza  Závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte tzn. závažná forma klíšťové meningoencefalitidy nebo lymeské nemoci  Bakteriální meningitida  Encefalitida  Creutzfeldova- Jakobova nemoc  Těžké popáleniny  Onemocnění plic způsobující dechovou nedostatečnost  Bakteriální meningitida

11 11 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav Pojištění invalidity IO, IÚ Dvě varianty : Obecná – nemoc + úraz Úrazová – pouze úraz  Vyplácí se sjednaná PČ  Maximální PČ – 4 mil. Kč  Pojistná doba – min. 3 roky  Maximální koncový věk 65 let  Volitelný konec pojištění na PS  Pouze invalidita nejvyššího stupně (3)  Čekací doba pro nemoc 3 měsíce pro úraz žádná  Finanční underwriting :  dotaz na příjem – vyplnit je-li PČ vyšší než 1 mil. Kč  finanční dotazník - PČ nad 2,5 mil.

12 12 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav  Každoroční výplata k výročí počátku prvního plnění  Pojistná doba – min. 3 roky  Maximální koncový věk 65 let  Volitelný konec pojištění na PS  Pouze invalidita nejvyššího stupně (3)  Čekací doba pro nemoc 3 měsíce pro úraz žádná  Maximální PČ - 60000/rok  možnost placení investice přímo do produktu třetí strany (penzijní připojištění apod.)  Pojištění invalidity s výplatou důchodu

13 13 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav  Riziko je navrženo jako výplata pojistného plnění ve výši ročního pojistného na pojistnou smlouvu  Hlavní výhody tohoto řešení:  Vyplácí se aktuální roční pojistné k datu PU.  Roční pojistné je vyplaceno na PS okamžitě, nečeká se na příští splatnost pojistného – výhoda hlavně u vyšších četností placení (pololetní, roční) a pojistných smluv s dluhem.  Podmínkou pojištění rizika je shoda pojistníka s hlavním pojištěným.  Pouze HLAVNÍ pojištěný  Maximální koncový věk 65 let, Volitelný konec pojištění na PS  Čekací doba pro nemoc 3 měsíce pro úraz žádná Pojištění zproštění od placení pojistného ZPR pro případ plné invalidity

14 14 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav Pojištění úrazové smrti ÚS  Maximální PČ – až 10 mil. Kč  Maximální koncový věk 75 let  Pojistné plnění – sjednaná PČ  V případě autonehody (zák.361/2000 Sb.) dvojnásobek PČ ! Nárok na pojistné plnění - až po zaplacení prvního pojistného !

15 15 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav Pojištění úrazové smrti Pojištění trvalých následků úrazu TN  Trvalé následky úrazu od 1% s progresivním plněním  Maximální PČ – 2,5 mil. Kč  S progresivním plněním až 10 mil. Kč  Maximální koncový věk 75 let  Také 4. RS (VPP str. 18) ! Nárok na pojistné plnění - až po zaplacení prvního pojistného ! Artisté, kaskadéři, veškerá soutěžní, závodní a jiná sportovní činnost včetně přípravy na ni (tréninku) u profesionálních sportovců a sportovců zúčastňujících se nejvyšších republikových a zahraničních soutěží (mimo sportovců zařazených do 1. rizikové skupiny).

16 16 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav Pojištění úrazové smrti Pojištění denního odškodného úrazu DO8Z  Denní odškodné od 8. dne zpětně  Maximální dávka DO – 4 000 Kč  Maximální koncový věk 75 let  Také 4. RS Finanční underwriting  Dotaz na příjem v PS – vyplnit vždy je-li zdanitený příjem  Doklad o potvrzení příjmu od 550Kč včetně ! Nárok na pojistné plnění - až po zaplacení prvního pojistného !

17 17 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav  Pojistné plnění z pracovní neschopnosti následkem NEMOCI  Vhodný doplněk k pojištění DO  Dvě varianty plnění:  Od 15. dne následně  Od 29. dne následně  Maximální dávka PN – 4 000 Kč  Vstupní věk 18 let  Maximální koncový věk 65 let  Čekací doba 2 měsíce Finanční underwriting  Dotaz na příjem v PS – vyplnit vždy je-li zdanitený příjem  Doklad o potvrzení příjmu od 550Kč včetně Pojištění pracovní neschopnosti následkem nemoci PN

18 18 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav Pojištění hospitalizace HO, HÚ  Dvě varianty:  Obecná – nemoc, úraz  Úrazová  Dávka se vyplácí od 1. dne pobytu v nemocnici  Maximální dávka – 3 000 Kč  Maximální koncový věk 75 let  Dvojnásobné plnění v případě hospitalizace na JIP, ARO nebo při operaci během hospitalizace  Čekací doba pro nemoc 3 měsíce (zvláštní 8 měsíců) pro úraz žádná Finanční underwriting  Dotaz na příjem v PS – vyplnit vždy je-li zdanitený příjem  Doklad o potvrzení příjmu od 2010,-Kč včetně

19 19 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění pojištění (rizika) pro děti - Bez Obav Pojištění trvalých následků úrazu  Trvalé následky úrazu od 1% s progresivním plněním  Maximální PČ – 1,0 mil Kč  S progresivním plněním až 4 mil. Kč Pojištění denního odškodného  Denní odškodné od 8. dne zpětně  Maximální dávka DO – 500 Kč  Maximální vstupní věk – 17 let  Maximální koncový věk – 26 let  Rizika jsou volitelná a nezávislá, stejná rizika i pojistné částky pro všechny pojištěné děti, individuální řešení pro každé dítě bude možné pouze na elektronické smlouvě.  Děti se nezařazují do rizikových skupin a nekrátí se jim pojistné plnění při PU, která nastala při sportu nebo povolání ve vyšší RS. Pojištění hospitalizace  Pojistné plnění se vyplácí z důvodu nemoci nebo úrazu  Dávka se vyplácí od 1. dne pobytu v nemocnici  Maximální dávka HO – 1 000 Kč  Dvojnásobné plnění v případě hospitalizace na JIP, ARO nebo při operaci během hospitalizace

20 20 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění Pojištění vážných chorob VCH-d  21 diagnóz  Maximální PČ – 1,0 mil. Kč  Čekací doba pro nemoc 3 měsíce DIAGNÓZY CHOROB  rakovina  nezhoubný nádor mozku  zařazení na čekací listinu pro orgánovou transplantaci  chronické selhání ledvin ledvinové selhání  operace aorty  slepota  hluchota  paraplegie, tetraplegie, hemiplegie  koma  poliomyelitida  meningitida, encefalitida pojištění (rizika) pro děti - Bez Obav  virová hepatitida  aplastická anémie  diabetes mellitus I. typu  syndrom krátkého střeva  operace srdeční chlopně  získané chronické srdeční onemocnění  astma  epilepsie  revmatická horečka  tetanus

21 21 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění Zdravotní oceňování - Bez Obav  Hlavní a další pojištěný mají každý svůj dotazník na PS  S-P, S-D, S-N na 10 000,- bez oceňování  Pojištěné děti nemají zdravotní oceňování a nezařazují se do rizikových skupin

22 22 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění Zdravotní oceňování - Bez Obav  Výčet pojištění bez oceňování  Komunikace s týmem underwritingu  Tel. 466022044 - volba 1 - ocenění konkrétního rizika volba 2 - stav zpracování konkrétní oceňované PS  E-mail : OSKZP – ocenenirizika@csobpoj.cz

23 23 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění Pojištění PN, DO, DO-d  PČ nad 500,- Kč dokládá se zdanitelný příjem  Zaměstnanci – formulář potvrzení příjmu  OSVČ - Opis rozhodných údajů z daňového přiznání (ř.113)  Osoby bez zdanitelných příjmů – studenti, důchodci aj. max. PČ 500,- Kč - nezaměstnaní max. PČ 100,- Kč Pojištění IO, IU  Prohlášení příjmu na PS pro PČ 1 mil. a vyšší Finanční oceňování - Bez Obav

24 24 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění Elektronický kalkulátor

25 25 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění Kalkulačka Bez Obav http://app.csobpoj.cz/CSOBPKalk/setup/G/CSOBPKalk.zip

26 Představení materiálů

27 27 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění Pojistná smlouva (1/3)  Inkasní symbol – variabilní symbol pro platby pojistného placeného pojistníkem  Pojistná doba  Počátek pojištění je od 1. dne měsíce následujícího po uzavření PS nebo měsíce dalšího  Vstupní věk je rozdíl roku narození pojištěného a roku počátku pojištění (pozor na sjednávání pojištění v prosinci s počátkem od 1. ledna!).  Koncový věk je rozdíl roku narození pojištěného a roku konce pojištění.  Pojistná částka pro případ smrti ve výši 10 000,- je součástí smlouvy vždy a sjednává se pro hlavního pojištěného – vyplňujte ji!  Další pojištění  Vyplňte pojistnou částku popř. vyberte variantu  Možnost zvolit dřívější konec pojištění jednotlivých rizik

28 28 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění Pojistná smlouva (2/3)  Pojištěné děti  Všechny děti stejná rizika a stejné pojistné částky, v kalkulačce lze rozdělit  Pro dané dítě končí rizika v roce v němž, konkrétní dítě dosáhne 18 let, je možné sjednat i jiný koncový věk.  Pojistné tzn. celkové pojistné za všechny pojištěné osoby  minimální pojistné dle četnosti - měsíční 300, čtvrtletní 900, pololetní 1800, roční 3600  dělitelnost (roční 12, pololetní 6, čtvrtletní 3)  Alokační poměr ve spořícím pojistném  Garantovaný program investování  5 investičních programů  Vyplňují se procenta – součet 100%  Dotazy k pojištěným  Pouze 4 dotazy na zdravotní stav

29 29 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění Pojistná smlouva (3/3)  Obmyšlený  Hlavní i další pojištěný má svého obmyšleného  Další pojištěný pouze je-li sjednáno S-N nebo ÚS  Podpisy – musí být originální na všech třech stejnopisech.  Pojištěný shodný s pojistníkem se podepisuje do pole pojistník.  Zabezpečený dokument (smlouva) !!!  Při tisku z kalkulačky - p řelepka spoje a podpis OZ

30 30 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění ZMĚNY v PS Bez Obav  NETECHNICKÉ formulář 10Z0164  · změna příjmení pojištěného  · změna adresy pojištěného  · změny obmyšleného  · změna četnosti placení  TECHNICKÉ - možnost sjednání po 6 měsících od počátku pojištění

31 31 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění Sazebník poplatků

32 32 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění DOTAZY


Stáhnout ppt "1 ČSOB Pojišťovna, Divize životního pojištění BEZ OBAV rizikové životní pojištění Martin Říha Account Manager Senior GSM: +420 604 290 046"

Podobné prezentace


Reklamy Google