Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Masarykovo náměstí 1458 , Pardubice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Masarykovo náměstí 1458 , Pardubice"— Transkript prezentace:

1 Masarykovo náměstí 1458 , 532 18 Pardubice
BEZ OBAV rizikové životní pojištění Martin Říha Account Manager Senior GSM: Masarykovo náměstí 1458 , Pardubice

2 Bez Obav Rodinné životní pojištění ČSOB Pojišťovny

3 Koncept produktu Bez Obav
Vysoce flexibilní produkt s těmito vlastnostmi: Možnost pojistit na širokou škálu pojistných rizik více osob včetně dětí na jedné pojistné smlouvě (2 dospělí,5 dětí) Volitelná riziková krytí Každý pojištěný má „svá“ pojištěná rizika Možnost využití „spořícího účtu“ ZDARMA Možnost daňových odpočtů

4 Oddělení rizikového a investičního pojistného
Riziková složka hlavní pojištěný „TN“ rizikové odečty + poplatky = RIZIKOVÉ POJISTNÉ „ÚS“ „IO-RD“ další pojištěný „VCH-N“ „TN“ „HO“ pojištěné děti „TN-d“ „VCH-d“ „HO-d“ Investiční složka pravidelné investiční pojistné mimořádné pojistné garantovaný dynamický akciový mix realitní mix Alokační poměr růstový chráněný volitelné INVESTIČNÍ POJISTNÉ (bez poplatků) Klient přesně ví, kolik ho stojí krytí rizik a kolik si spoří / investuje.

5 Struktura produktu Bez Obav
Koncept rodinného životního pojištění s možností spoření a investování Víceosobový produkt – pojištění více osob na jedné PS 1 hlavní pojištěný – dospělý (vstupní věk 14 – 75 let) 1 vedlejší pojištění – dospělý, např. 2. rodič, babička, bratr, tchýně (volitelně, vstupní věk 14 – 74 let) Max. 5 pojištěných dětí (volitelně) Pojistná doba Dospělý jako hlavní pojištěný může být pojištěn max. do 80 let věku (volitelně) Dítě max. do svých 26 let (volitelně) Pojistné Běžně placené – minimální měsíční pojistné 300 Kč bez ohledu na počet pojištěných osob Mimořádné (viz. samostatný oddíl)

6 Struktura produktu Bez Obav

7 Základní parametry Bez Obav
Koncept (rodinného) rizikového životního pojištění s možností spoření / investování * v závislosti na zvoleném dalším pojištění hlavní pojištěný další pojištěný pojištěné děti minimální vstupní věk 14 let přidělení RČ maximální vstupní věk 70 let let* 17 let maximální koncový věk 80 let let* 26 let

8 Další pojištění Bez Obav – přehled
Riziko Hlavní pojištěný Další pojištěný Pojištěné děti Základní pojištění Smrt obecná Vážné choroby Invalidita obecná / úrazová Invalidita úrazová Zproštění od placení pojistného Úrazová smrt Trvalé následky úrazu Denní odškodné Hospitalizace obecná Hospitalizace úrazová Pracovní neschopnost

9 pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav
Pojistná částka pro případ smrti (S) - HLAVNÍ pojištěný Pojištění pro případ smrti (S-N) - další pojištěný Povinná minimální PČ Kč po celou dobu pojištění Maximální koncový věk 80 let Maximální PČ není omezena V případě vyšší PČ se v 70 letech snižuje na Kč PČ nad 2,5 mil. – finanční dotazník Pojistnou událostí nekončí PS Maximální PČ není omezena Maximální koncový věk 75 let Volitelný konec na PS Obmyšlená osoba může být odlišná PČ nad 2,5 mil. – finanční dotazník

10 pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav
Pojištění vážných chorob VCH-N 23 diagnóz pojistného krytí Maximální PČ – až 4 mil. Kč PČ nad 2,5 mil. – finanční dotazník Maximální vstupní věk 64 let Maximální koncový věk 65 let Vyplácí se sjednaná PČ Volitelný konec pojištění Čekací doba pro nemoc 3 měsíce pro úraz žádná Infarkt myokardu Rakovina Cévní mozková příhoda Chronické selhání ledvin Zařazení na čekací listinu pro orgán. transplantaci Nezhoubný nádor mozku Operace věnčitých tepen Slepota Hluchota Infekce virem HIV v důsledku provedení krevní transfúze Operace aorty Paraplegie, tetraplegie, hemiplegie Koma Demence včetně Alzheimerovy choroby Parkinsonova nemoc Roztroušená skleróza Závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte tzn. závažná forma klíšťové meningoencefalitidy nebo lymeské nemoci Bakteriální meningitida Encefalitida Creutzfeldova- Jakobova nemoc Těžké popáleniny Onemocnění plic způsobující dechovou nedostatečnost

11 pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav
Pojištění invalidity IO , IÚ Dvě varianty: Obecná – nemoc + úraz Úrazová – pouze úraz Vyplácí se sjednaná PČ Maximální PČ – 4 mil. Kč Pojistná doba – min. 3 roky Maximální koncový věk 65 let Volitelný konec pojištění na PS Pouze invalidita nejvyššího stupně (3) Čekací doba pro nemoc 3 měsíce pro úraz žádná Finanční underwriting : dotaz na příjem – vyplnit je-li PČ vyšší než 1 mil. Kč finanční dotazník - PČ nad 2,5 mil.

12 pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav
Každoroční výplata k výročí počátku prvního plnění Pojistná doba – min. 3 roky Maximální koncový věk 65 let Volitelný konec pojištění na PS Pouze invalidita nejvyššího stupně (3) Čekací doba pro nemoc 3 měsíce pro úraz žádná Maximální PČ /rok možnost placení investice přímo do produktu třetí strany (penzijní připojištění apod.) Pojištění invalidity s výplatou důchodu

13 pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav
Pojištění zproštění od placení pojistného ZPR pro případ plné invalidity pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav Riziko je navrženo jako výplata pojistného plnění ve výši ročního pojistného na pojistnou smlouvu Hlavní výhody tohoto řešení: Vyplácí se aktuální roční pojistné k datu PU. Roční pojistné je vyplaceno na PS okamžitě, nečeká se na příští splatnost pojistného – výhoda hlavně u vyšších četností placení (pololetní, roční) a pojistných smluv s dluhem. Podmínkou pojištění rizika je shoda pojistníka s hlavním pojištěným. Pouze HLAVNÍ pojištěný Maximální koncový věk 65 let, Volitelný konec pojištění na PS Čekací doba pro nemoc 3 měsíce pro úraz žádná

14 pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav
Pojištění úrazové smrti ÚS Maximální PČ – až 10 mil. Kč Maximální koncový věk 75 let Pojistné plnění – sjednaná PČ V případě autonehody (zák.361/2000 Sb.) dvojnásobek PČ ! Nárok na pojistné plnění - až po zaplacení prvního pojistného !

15 pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav
Pojištění úrazové smrti Pojištění trvalých následků úrazu TN Trvalé následky úrazu od 1% s progresivním plněním Maximální PČ – 2,5 mil. Kč S progresivním plněním až 10 mil. Kč Maximální koncový věk 75 let Také 4. RS (VPP str. 18) ! Nárok na pojistné plnění - až po zaplacení prvního pojistného ! Artisté, kaskadéři, veškerá soutěžní, závodní a jiná sportovní činnost včetně přípravy na ni (tréninku) u profesionálních sportovců a sportovců zúčastňujících se nejvyšších republikových a zahraničních soutěží (mimo sportovců zařazených do 1. rizikové skupiny).

16 pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav
Pojištění úrazové smrti Pojištění denního odškodného úrazu DO8Z Denní odškodné od 8. dne zpětně Maximální dávka DO – Kč Maximální koncový věk 75 let Také 4. RS Finanční underwriting Dotaz na příjem v PS – vyplnit vždy je-li zdanitený příjem Doklad o potvrzení příjmu od 550Kč včetně ! Nárok na pojistné plnění - až po zaplacení prvního pojistného !

17 pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav
Pojištění pracovní neschopnosti následkem nemoci PN Pojistné plnění z pracovní neschopnosti následkem NEMOCI Vhodný doplněk k pojištění DO Dvě varianty plnění: Od 15. dne následně Od 29. dne následně Maximální dávka PN – Kč Vstupní věk 18 let Maximální koncový věk 65 let Čekací doba 2 měsíce Finanční underwriting Dotaz na příjem v PS – vyplnit vždy je-li zdanitený příjem Doklad o potvrzení příjmu od 550Kč včetně

18 pojištění (rizika) pro dospělé - Bez Obav
Pojištění hospitalizace HO , HÚ Dvě varianty: Obecná – nemoc, úraz Úrazová Dávka se vyplácí od 1. dne pobytu v nemocnici Maximální dávka – Kč Maximální koncový věk 75 let Dvojnásobné plnění v případě hospitalizace na JIP, ARO nebo při operaci během hospitalizace Čekací doba pro nemoc 3 měsíce (zvláštní 8 měsíců) pro úraz žádná Finanční underwriting Dotaz na příjem v PS – vyplnit vždy je-li zdanitený příjem Doklad o potvrzení příjmu od 2010,-Kč včetně

19 pojištění (rizika) pro děti - Bez Obav
Maximální vstupní věk – 17 let Maximální koncový věk – 26 let Rizika jsou volitelná a nezávislá, stejná rizika i pojistné částky pro všechny pojištěné děti, individuální řešení pro každé dítě bude možné pouze na elektronické smlouvě. Děti se nezařazují do rizikových skupin a nekrátí se jim pojistné plnění při PU, která nastala při sportu nebo povolání ve vyšší RS. Pojištění trvalých následků úrazu Trvalé následky úrazu od 1% s progresivním plněním Maximální PČ – 1,0 mil Kč S progresivním plněním až 4 mil. Kč Pojištění denního odškodného Denní odškodné od 8. dne zpětně Maximální dávka DO – 500 Kč Pojištění hospitalizace Pojistné plnění se vyplácí z důvodu nemoci nebo úrazu Dávka se vyplácí od 1. dne pobytu v nemocnici Maximální dávka HO – Kč Dvojnásobné plnění v případě hospitalizace na JIP, ARO nebo při operaci během hospitalizace

20 pojištění (rizika) pro děti - Bez Obav
Pojištění vážných chorob VCH-d 21 diagnóz Maximální PČ – 1,0 mil. Kč Čekací doba pro nemoc 3 měsíce DIAGNÓZY CHOROB rakovina nezhoubný nádor mozku zařazení na čekací listinu pro orgánovou transplantaci chronické selhání ledvin ledvinové selhání operace aorty slepota hluchota paraplegie, tetraplegie, hemiplegie koma poliomyelitida meningitida, encefalitida virová hepatitida aplastická anémie diabetes mellitus I. typu syndrom krátkého střeva operace srdeční chlopně získané chronické srdeční onemocnění astma epilepsie revmatická horečka tetanus

21 Zdravotní oceňování - Bez Obav
Hlavní a další pojištěný mají každý svůj dotazník na PS S-P, S-D, S-N na ,- bez oceňování Pojištěné děti nemají zdravotní oceňování a nezařazují se do rizikových skupin

22 Zdravotní oceňování - Bez Obav
Výčet pojištění bez oceňování Komunikace s týmem underwritingu Tel volba 1 - ocenění konkrétního rizika volba 2 - stav zpracování konkrétní oceňované PS OSKZP –

23 Finanční oceňování - Bez Obav
Pojištění PN, DO, DO-d PČ nad 500,- Kč dokládá se zdanitelný příjem Zaměstnanci – formulář potvrzení příjmu OSVČ - Opis rozhodných údajů z daňového přiznání (ř.113) Osoby bez zdanitelných příjmů – studenti, důchodci aj. max. PČ 500,- Kč - nezaměstnaní max. PČ 100,- Kč Pojištění IO, IU Prohlášení příjmu na PS pro PČ 1 mil. a vyšší

24 Elektronický kalkulátor

25 Kalkulačka Bez Obav

26 Představení materiálů

27 Pojistná smlouva (1/3) Inkasní symbol – variabilní symbol pro platby pojistného placeného pojistníkem Pojistná doba Počátek pojištění je od 1. dne měsíce následujícího po uzavření PS nebo měsíce dalšího Vstupní věk je rozdíl roku narození pojištěného a roku počátku pojištění (pozor na sjednávání pojištění v prosinci s počátkem od 1. ledna!). Koncový věk je rozdíl roku narození pojištěného a roku konce pojištění. Pojistná částka pro případ smrti ve výši ,- je součástí smlouvy vždy a sjednává se pro hlavního pojištěného – vyplňujte ji! Další pojištění Vyplňte pojistnou částku popř. vyberte variantu Možnost zvolit dřívější konec pojištění jednotlivých rizik Co všechno najdou v setu – pojistné podmínky, infolist , info o placení, složenka, smlouva Inkasní symbol – variabilní symbol pro platby pojistného placeného pojistníkem Pojistník: – musí být zletilý - není nutné vyplňovat korespondenční adresu, je-li shodná s adresou trvalého bydliště Vyplňujte telefony, y, tak aby se usnadnil a urychlil kontakt s klientem Hlavní pojištěný 14 – 75 let, od hlavního pojištěného se odvíjí celá pojistná doba pojištění FORTE a náleží mu pojistné plnění při dožití se konce pojištění!! Další pojištěný Musí mít sjednáno minimálně jedno další pojištění, jinak nemůže být na smlouvě uveden a jeho uvedení je na smlouvě chybou. 14 let, 62 – 74 let v závislosti na sjednaném dalším pojištění. Pojistná doba Pojistná doba je dána počátkem a koncem základního pojištění. Počátek základního pojištění je od 1. dne měsíce následujícího po uzavření pojistné smlouvy nebo od prvního dne měsíce dalšího podle toho, co pojistník sjedná v pojistné smlouvě. Konec základního pojištění je ve výroční den počátku základního pojištění (dále jen „výročí“) v roce, ve kterém se hlavní pojištěný dožije věku sjednaného v pojistné smlouvě. Preferuje-li hlavní pojištěný konec v roce, v němž dosáhne věku 65 let, zaškrtněte tuto variantu, jinak vepište požadovaný věk, maximálně 80 let. Vždy však musíte dodržet pojistnou dobu alespoň 3 roky. Vstupní věk je rozdíl roku narození pojištěného a roku počátku pojištění (pozor na sjednávání pojištění v prosinci s počátkem od 1. ledna!). Koncový věk je rozdíl roku narození pojištěného a roku konce pojištění. Základní pojištění Dožití patří pouze hlavnímu pojištěnému Součástí pojištění je vždy pojistná částka pro případ smrti ve výši v jakékoliv variantě. V případě, že si pojištěný sjedná vyšší pojistnou částku snižuje se PČ v 70 letech nebo v době, ve která je uvedena v platná do věku na ,- a ta je platná až do konce základního pojištění. Vždy vyplňujte minimálně a variantu!! Ujednání: Není-li vyplněn konec pojištění, ujednává se, že je do výročního dne v roce v němž hlavní pojištěný dosáhne 65 let. Není-li oddíl pojistná částka pro případ smrti vyplněn, sjednává se pojistná částka pro případ smrti ve výši , ve variantě plné a je platná po celou dobu. Není-li oddíl platná do věku u pojistné částky pro případ smrti vyplněn – ujednává se, že je platná do konce základního pojištění, je-li vyplněn vyšší věk než je konec základního pojištění, je ujednáno, že platí do konce pojištění popř. do 70 let (kdy se snižuje na ) záleží, co nastane dříve. Další pojištění (rizika) Riziko, které chcete sjednat, vyplňte PČ, popř. vyberte variantu pojištění. Pro úrazová rizika vyplnit RS. U pojištění S-N, VCH-N, IO, IU, ZPR – možno volit konec pojištění Ostatní rizika konec pojištění shodný s koncem základního pojištění nebo maximální koncový věk rizika tj. 75 let kromě PN ta je pouze do 65 let. Počátek poj je shodný s počátkem základního pojištění. Ujednání Uvedeno kdy končí další pojištění, když není pole vyplněno. Jsou uvedeny maximální koncové doby rizik. Je uvedeno, kdy končí riziko, je-li vyplněno špatně.

28 Pojistná smlouva (2/3) Pojištěné děti
Všechny děti stejná rizika a stejné pojistné částky, v kalkulačce lze rozdělit Pro dané dítě končí rizika v roce v němž, konkrétní dítě dosáhne 18 let, je možné sjednat i jiný koncový věk. Pojistné tzn. celkové pojistné za všechny pojištěné osoby minimální pojistné dle četnosti - měsíční 300, čtvrtletní 900, pololetní 1800, roční 3600 dělitelnost (roční 12, pololetní 6, čtvrtletní 3) Alokační poměr ve spořícím pojistném Garantovaný program investování 5 investičních programů Vyplňují se procenta – součet 100% Dotazy k pojištěným Pouze 4 dotazy na zdravotní stav Bez výpočtu pojistného Pojištěné děti Vyplňuje se pouze rodné číslo a jejich jména. Je možné pojistit až 5 dětí. Dětem je možné sjednat pouze stejná rizika na stejné pojistné částky Není-li oddíl do věku vyplněn končí pojištění pro konkrétní dítě ve výročí v roce, v němž dosáhne věku 18 let. Požadujete-li jiný koncový věk, vyplňte pole do věku. Alokační poměr Ujednává se zvlášť pro běžné a pro mimořádné pojistné. Alokační poměr určuje alokaci pojistného do jednotlivých tržních programů investování. Je možné si vybrat z jednoho garantovaného programu investování a pěti tržních programů investování. Garantované programy investování pro BP a pro MP jsou interní programy pojistitele a je u nich vyhlašováno zhodnocení v sazebníku t. č. 2,4% pro BP a 1,5% pro MP a každoročně k nim bude připisován podíl na zisku. Tržní programy investování jsou vztaženy k investičním fondům ČSOB a patří k nejvýkonnějším na trhu. Jednotlivé programy investování se od sebe odlišují mírou rizika a tedy i mírou výnosu. Jak určovat jednotlivé alokační poměry Nejprve pro běžné pojistné. Sjedná-li si pojistník pouze rizikové pojistné, vyplňte alokační poměr 100% do GPI, zahrnuje-li celkové pojistné i spořící pojistné je možné určit i jiný alokační poměr. Poměrnou část, která odpovídá rizikovému pojistnému, vždy alokujte do garantovaného programu investování. K jednotlivým programům investování uveďte procenta alokace. Součet se musí rovnat 100%. Ujednání pod oddílem – není-li AP vyplněn je 100% do garantovaného programu investování. AP pro MP není-li vyplněn ujednává se, že je stejný jako pro běžné pojistné. Automatická ochrana investice Představuje ochranu investice, tak že se pět let před koncem pojištění začnou převádět podílové jednotky ve výši 20% z PI pro BP do GPI. A jeden rok před koncem pojištění se převedou do GPI zbývající hodnota jednotlivých programů investování. Je možné sjednat pouze pro smlouvy s pojistnou dobou alespoň 15 let. A pro smlouvy, které mají alokační poměr pro BP i do jiného programu investování než do GPI. Dotazy k pojištěnému Hlavní pojištěný i další pojištěný mají každý svůj dotazník. Je rozdělen do čtyř částí A až D. Část A se vyplňuje vždy, má-li pojištěný sjednáno některé další pojištění. V případě, že odpoví klient na některou otázku ANO, odpovězte podrobněji. Uvádějte vše, co klient poví. Další pojištěný uvádí své odpovědi v části D na další straně. V části B se uvádí, zda pojištěný provozuje sport v rámci organizovaných činností, v případě, že ano uveďte o jaký sport se jedná. Část C slouží k finančnímu oceňování a pojištěný zde prohlásí své příjmy. Vyplňujte vždy, je-li sjednáno IO, IU na vyšší PČ než 1 mil a v případě PN, DO, DO-d s dávkou vyšší než 500 Kč. V případě denního odškodného dětí vyplňují příjem oba rodiče, jsou-li uvedeni na smlouvě oba. Požadovaná výše přijmu pro jednotlivé pojistné částky je uvedena v manuálu.

29 Pojistná smlouva (3/3) Obmyšlený
Hlavní i další pojištěný má svého obmyšleného Další pojištěný pouze je-li sjednáno S-N nebo ÚS Podpisy – musí být originální na všech třech stejnopisech. Pojištěný shodný s pojistníkem se podepisuje do pole pojistník. Zabezpečený dokument (smlouva)!!! Při tisku z kalkulačky - přelepka spoje a podpis OZ Obmyšlený Obmyšlený je osoba, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Není-li vyplněn, platí zákonná úprava. Každý má svého obmyšleného. U Dalšího pojištěného uvádějte pouze tehdy je-li sjednáno S-N nebo US, jinak to bude považováno za chybu. Obmyšlený se určuje: a) celým a přesným jménem a příjmením této osoby spolu s jejím rodným číslem nebo datem narození, NEBO b) přesným a nezaměnitelným určením vztahu této osoby k pojištěnému („manželka“, „děti“, …). Upozornění: NELZE určit obmyšlené oběma způsoby a) i b). Neurčuje-li obmyšleného, zaškrtněte neurčuji. Prohlášení Určuje se politicky exponovaná osoba V případě nezletilosti hlavního a/nebo dalšího pojištěného (pojistník musí být vždy zletilý) vyplňte jméno a příjmení zákonného zástupce pojištěného a zákonný zástupce smlouvu místo pojištěného podepíše. Datum předložení návrhu pojistné smlouvy (shodné s datem uzavření smlouvy na 1. stránce PS)!! Podpisy musí být originální na všech stejnopisech pojistné smlouvy! V případě pojištění dětí se jejich zákonný zástupce nepodepisuje. Pojištěný shodný s pojistníkem se podepisuje do pole pojistník

30 ZMĚNY v PS Bez Obav NETECHNICKÉ formulář 10Z0164
· změna příjmení pojištěného · změna adresy pojištěného · změny obmyšleného · změna četnosti placení TECHNICKÉ - možnost sjednání po 6 měsících od počátku pojištění

31 Sazebník poplatků

32 DOTAZY


Stáhnout ppt "Masarykovo náměstí 1458 , Pardubice"

Podobné prezentace


Reklamy Google