Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členská schůze Spolkový dům Stodůlky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členská schůze Spolkový dům Stodůlky"— Transkript prezentace:

1 Členská schůze 28.10.2008 Spolkový dům Stodůlky
BD Trávníčkova Členská schůze Spolkový dům Stodůlky

2 Agenda Přehled za uplynulý rok Výsledky hospodaření 11/07 – 9/08
Aktuální problémy a směrnice Prodej uvolněných nájemních bytů Splátky bytů a pozemků Investice na další období Kontrolní komise

3 Přehled za uplynulý rok
Odkoupeny pozemky Instalován čipový vstupní sytém Vyměněny dveře do rondelu Vyměněny sklepní výpustní ventily topení Vymalování vstupů Nabídka kabelových připojení a digitální STA Vyměněna firma na výtahy Nové webové stránky Výměna zámků mříží ve sklepích a chodbách Neukončená jednání s MPSS

4 Výsledky hospodaření listopad 2007 – září 2008
(některé stránky jsou oproti verzi prezentované na členské schůzi vypuštěny a to z důvodu neomezeného přístupu k této prezentaci na webu)

5 Příjmy Příjmy celkem 11 365 606,- Kč
Dle předpisů plateb ,- Kč Pronájem nebytových prostor ,- Kč Převod z Centry ,- Kč Úroky ,- Kč

6 Mimořádné příjmy Příjmy celkem 9 399 967,- Kč
Mimořádné splátky bytů ,- Kč Mimořádné splátky pozemků ,- Kč

7 Investice I Rekonstrukce vstupů do dvora 204 516,- Kč
Vstupní čipový systém ,- Kč

8 Investice II Vymalování vchodů 81 750,- Kč Společná anténa 44 300,- Kč
Zvýšení bezpečnosti ,- Kč

9 Opravy Zámků a dveří 13 163,- Kč Zatékání 30 978,- Kč
Následků vandalství ,- Kč

10 Odpad Platby za popelnice 208 441,- Kč Mimořádné odvozy 7 378,- Kč
Připravený odvoz odpadu ,- Kč

11 Výtah Servisní poplatky 52 714,- Kč Mimořádné opravy 28 147,- Kč
Následky vandalství ,- Kč Od se o naše výtahy bude starat místo firmy Schindler firma Bříza

12 Přehled o vydaných čipech
Celkem vydáno čipů Dle evidenčních listů 437 Návštěvnických 187 Servis

13 Stav finančních prostředků (k 30.9.2008)
Na účtu v ČSOB ,50 Kč V pokladně ,50 Kč Pohledávky ,- Kč

14 Aktuální problémy

15 Přehled problémů Feťáci a sprejeři, exkrementy, ničení výtahů
Odpad (popelnice, společné prostory) Nehlášené osoby (využívání návštěv. čipů) Neplatiči Kouření, otevřená okna na chodbách

16 Feťáci, sprejeři, úklid, výtahy
Vymalování vstupů ,-Kč Mimořádné úklidy ,-Kč Opravy vandalství ,-Kč Výtahy vandalství ,-Kč Celkem: ,-Kč Protiopatření: Čipový systém, nepouštět do domu cizí osoby, všímat si co se v domě děje, standardní používání výtahů, neházet čipy z oken

17 Odpad (nepořádek u popelnic, společné prostory)
Velký kontejner ,-Kč Jednorázové odvozy ,-Kč Celkem: ,-Kč Protiopatření: Etapa I - Sledovat, kdo odkládá odpad u popelnic i uvnitř domu a hlásit představenstvu - Uplatnění sankčního řádu Etapa II - Kamerový sytém?

18 Nehlášené osoby Funkce čipového systému
- zamezit vstup neoprávněným osobám - získat kontrolu nad tím, zda všechny osoby obývající dům jsou zde hlášeny ke službám Protiopatření: Pravidelné vyhodnocování užití návštěvnických čipů Výzvy ke zdůvodnění nadměrného využívání či k přihlášení osoby Sankce dle sankčního řádu

19 Neplatiči K 31.9.2008 evidovány pohledávky ve výši
- za byty Kč - za nebytové prostory ,-Kč ! uvedené položky obsahují i dluhy z dob Centry ! Protiopatření: každý měsíc upomínkové dopisy při neplacení ukončení členství, případně nájmu při nedodržení splátkového kalendáře ztráta výhody splátek zveřejňování neplatičů na nástěnce

20 Vzorová upomínka

21 Ostatní problémy Kouření v domě (výtahy, chodby)
Otevřená okna na chodbách Hořící cigarety z balkonů Házení odpadků z oken Ukládání věcí na chodbách v rozporu s požárními předpisy

22 Směrnice BD Výše uvedené problémy se snaží řešit domovní řád a směrnice BD: Směrnice BD 2008/01 o aktualizaci evidence osob Směrnice BD 2008/02 sankční řád Směrnice BD 2008/03 práce s dlužníky Všechny závazné dokumenty jsou dostupné v platném znění na webových stránkách BD Trávníčkova, nebo v úředních hodinách v kanceláři BD

23 Prodej uvolněných nájemních bytů

24 Volné byty Byt 1768/12 dříve Pravdová / Baumruková
1+1+L, velikost 56,16 m2 ukončen soudní spor byt volný, nutná drobná rekonstrukce Byt 1768/10 dříve Šedivá 2+kk, velikost 44,39 m2 uvolněn ze zdravotních důvodů Byt 1767/16 dosud Hončová probíhá soudní spor o vyklizení

25 Návrh usnesení Členská schůze souhlasí s prodejem neobsazených nájemních bytů 1768/10, 1768/12 a bude-li do příští členské schůze uvolněn i byt 1767/16 pak i s jeho prodejem. Členská schůze ukládá představenstvu, aby podniklo potřebné kroky k prodeji výše uvedených bytů za tržní hodnotu a to formou prodeje členských podílů, tedy přijetím nových nájemníků/majitelů za členy BD. Způsob prodeje musí odsouhlasit Kontrolní komise, pokud nedojde mezi představenstvem a kontrolní komisí ke shodě, bude rozhodovat členská schůze. Obsazené nájemní byty zatím nebudou prodávány a to ani stávajícím nájemníkům.

26 Splátky bytů a pozemků

27 Splátky bytů Dům Splaceno Celková částka % 1767 5 610 413 15 120 775
Splaceno částečně 1767 37 % 11 2 1768 23 % 7 4 1769 20 % 5 1770 35 % 3 1771 30 % 9 Celkem 29 % 43 12 Korunové odchylky jsou způsobeny zaokrouhlením na celé Kč

28 Splátky pozemků Dům Splaceno Celková částka % 1767 294 920 488 874
Splaceno částečně 1767 60 % 21 1768 57 % 20 1769 47 % 11 1770 1771 56 % 19 Celkem 91 Korunové odchylky jsou způsobeny zaokrouhlením na celé Kč

29 Způsob přepočtu splátek
Pokud člen zaplatí celou výši členského podílu, je mu od následujícího měsíce tato platba z předpisu plateb zrušena. Při částečném splacení dojde ke snížení částky tak, aby doba splácení zůstala stejná, ale částka se úměrně úhradě snížila. Vzhledem k problémům ve spolupráci s MPSS nebyly částečné úhrady k zohledněny snížením předpisu plateb.

30 Jednání s MPSS Od května 2008 probíhají jednání jejichž cílem je:
Bez sankcí ukládat peníze na úvěrový účet, tak aby byla výše úvěru snižována Zrušit povinné měsíční platby na spořící účet a převést povinnost na roční výši splátky V průběhu léta změna Urbášek Staněk Spolupráce nekvalitní, eskalování problému k regionální ředitelce - osobní jednání Současný stav: příslib vyhovět našim požadavkům, konkrétní podoba realizace bude upřesněna, patba provedena na přelomu roku

31 Investice na další období

32 Investice I - okna Udávané ceny jsou ceny z nabídek z roku 2007!!!
Etapa I - Strana do rondelu Prostor cena 1ks cena 120ks DPH 9% cena s DPH Kuchyně 8 037 86 800 Obývák 19 137 celkem Etapa II - Strana k metru Prostor cena 1ks cena 144ks DPH 9% cena s DPH Chodby 12 114 Očekávaná investice cca 6 milionů, etapy možno realizovat samostatně Financování z tržeb za prodané byty, z programu Panel nelze Za provedené výměny na vlastní náklady finanční náhrada

33 Investice II – regulace topení
ENERGIE ČESKÉ BUDĚJOVICE s.r.o Dobrovodská 81, České Budějovice, IČ: Nabízí komplexní služby ve smyslu vyhlášky číslo 272/2001 Sb. o hospodaření s teplem, tj.: projekt včetně výpočtu hydraulické stability topné sítě, dodávku a montáž měřící a regulační techniky, hydraulické vyvážení topných sítí. Etapa Řízení a regulace vratné otopné vody zpět do systému Systém ELESTA (Švýcarsko) Pokud vratná voda může ještě předat teplo, vrací se zpět do radiátorů a tím se ušetří měřená vratná voda, která odtéká zpět do výměníku. Cena cca Kč návratnost za 1,5 roku Etapa 2. - Regulace diferenciálního tlaku. V systému jsou sice termoventily, ale nebyla řešena regulace tlaku. Proto pokud se uzavírají ventily na stoupačce ostatní pískají, protože čerpadla Pražské teplárenské pracuji na stále stejný výkon. Na každou stoupačku se namontuje diferenciální ventil, který reguluje tlak ve stoupačce podle stavu jednotlivých termoventilů v návaznosti na venkovní teplotu a zajišťuje, aby i v nejvyšších patrech tělesa topila na nastavený výkon. Pro cca 560 termoventilů cena Kč, návratnost do 1,5 roku. Udává se, že 32 bytů ušetří na nákladech cca 200tis./rok

34 Návrh usnesení Členská schůze souhlasí, aby v případě úspěšného prodeje volných nájemních bytů použilo představenstvo tyto prostředky k financování Investice I – výměna oken. Podle dostupných finančních prostředků bude realizována buď pouze etapa I (okna do rondelu) nebo i etapa II (okna na chodbách). Dodavatelská firma bude vybrána na základě výběrového řízení, které představenstvo vypíše. Rozhodnutí o vybrané firmě musí předložit představenstvo před podpisem smlouvy Kontrolní komisi. Členská schůze souhlasí s tím, aby představenstvo realizovalo investici II v rozsahu obou etap, budou-li tyto dle odborného posudku potřeba

35 Kontrolní komise

36 Činnost KK Činnost kontrolní komise probíhá, až na drobné odchylky způsobené druhou stranou, dle předaného plánu činnosti. Závěrečná zpráva Kontrolní komise pro tuto členskou schůzi je dostupná na webových stránkách BD v záložce Členská schůze

37 Návrh usnesení Členská schůze souhlasí s odměnou pro kontrolní komisi ve výši Kč měsíčně a to zpětně s platností od Členská schůze souhlasí s odměnou pro představenstvo na další období v dosavadní výši

38 Komunikace Představenstvo: náměty, podněty, oficiální vyjádření, investice, nejasnosti, porušování pravidel, povolení stavebních úprav, výměny bytů a další záležitosti vyžadující schválení - vše pouze v úředních hodinách! Domovník: úklid, opravy, havárie Správce: nájemní smlouvy, evidence osob, platby nájmů


Stáhnout ppt "Členská schůze Spolkový dům Stodůlky"

Podobné prezentace


Reklamy Google