Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BD Trávníčkova 1767-1771 Členská schůze 28.10.2008 Spolkový dům Stodůlky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BD Trávníčkova 1767-1771 Členská schůze 28.10.2008 Spolkový dům Stodůlky."— Transkript prezentace:

1 BD Trávníčkova 1767-1771 Členská schůze 28.10.2008 Spolkový dům Stodůlky

2 Agenda • Přehled za uplynulý rok • Výsledky hospodaření 11/07 – 9/08 • Aktuální problémy a směrnice • Prodej uvolněných nájemních bytů • Splátky bytů a pozemků • Investice na další období • Kontrolní komise

3 Přehled za uplynulý rok  Odkoupeny pozemky  Instalován čipový vstupní sytém  Vyměněny dveře do rondelu  Vyměněny sklepní výpustní ventily topení  Vymalování vstupů  Nabídka kabelových připojení a digitální STA  Vyměněna firma na výtahy  Nové webové stránky www.bdtravnickova.cz  Výměna zámků mříží ve sklepích a chodbách  Neukončená jednání s MPSS

4 Výsledky hospodaření listopad 2007 – září 2008 (některé stránky jsou oproti verzi prezentované na členské schůzi vypuštěny a to z důvodu neomezeného přístupu k této prezentaci na webu)

5 Příjmy Příjmy celkem 11 365 606,- Kč •Dle předpisů plateb9 963 036,- Kč •Pronájem nebytových prostor 85 575,- Kč •Převod z Centry1 230 021,- Kč •Úroky 86 973,- Kč

6 Mimořádné příjmy Příjmy celkem 9 399 967,- Kč •Mimořádné splátky bytů8 128 022,- Kč •Mimořádné splátky pozemků1 292 092,- Kč

7 Investice I  Rekonstrukce vstupů do dvora 204 516,- Kč  Vstupní čipový systém430 977,- Kč

8 Investice II  Vymalování vchodů81 750,- Kč  Společná anténa44 300,- Kč  Zvýšení bezpečnosti 123 866,- Kč

9 Opravy •Zámků a dveří13 163,- Kč •Zatékání 30 978,- Kč •Následků vandalství 4 692,- Kč

10 Odpad •Platby za popelnice208 441,- Kč •Mimořádné odvozy 7 378,- Kč •Připravený odvoz odpadu 22 907,- Kč

11 Výtah •Servisní poplatky52 714,- Kč •Mimořádné opravy28 147,- Kč •Následky vandalství 20 544,- Kč Od 1.11. 2008 se o naše výtahy bude starat místo firmy Schindler firma Bříza

12 Přehled o vydaných čipech Celkem vydáno648 čipů –Dle evidenčních listů437 –Návštěvnických187 –Servis 24

13 Stav finančních prostředků (k 30.9.2008) •Na účtu v ČSOB7.024.985,50 Kč •V pokladně 25.479,50 Kč •Pohledávky 188.284,- Kč

14 Aktuální problémy

15 Přehled problémů •Feťáci a sprejeři, exkrementy, ničení výtahů •Odpad (popelnice, společné prostory) •Nehlášené osoby (využívání návštěv. čipů) •Neplatiči •Kouření, otevřená okna na chodbách

16 Feťáci, sprejeři, úklid, výtahy •Vymalování vstupů 81.750,-Kč •Mimořádné úklidy 4.350,-Kč •Opravy vandalství 4.692,-Kč •Výtahy vandalství 20.544,-Kč Celkem: 111.336,-Kč Protiopatření: Čipový systém, nepouštět do domu cizí osoby, všímat si co se v domě děje, standardní používání výtahů, neházet čipy z oken

17 Odpad (nepořádek u popelnic, společné prostory) •Velký kontejner 22.907,-Kč •Jednorázové odvozy 7.378,-Kč Celkem: 30.285,-Kč Protiopatření: Etapa I - Sledovat, kdo odkládá odpad u popelnic i uvnitř domu a hlásit představenstvu - Uplatnění sankčního řádu Etapa II - Kamerový sytém?

18 Nehlášené osoby Funkce čipového systému - zamezit vstup neoprávněným osobám - získat kontrolu nad tím, zda všechny osoby obývající dům jsou zde hlášeny ke službám Protiopatření: Pravidelné vyhodnocování užití návštěvnických čipů Výzvy ke zdůvodnění nadměrného využívání či k přihlášení osoby Sankce dle sankčního řádu

19 Neplatiči K 31.9.2008 evidovány pohledávky ve výši - za byty 170.814 Kč - za nebytové prostory 17.470,-Kč ! uvedené položky obsahují i dluhy z dob Centry ! Protiopatření: -každý měsíc upomínkové dopisy -při neplacení ukončení členství, případně nájmu -při nedodržení splátkového kalendáře ztráta výhody splátek -zveřejňování neplatičů na nástěnce

20 Vzorová upomínka

21 Ostatní problémy •Kouření v domě (výtahy, chodby) •Otevřená okna na chodbách •Hořící cigarety z balkonů •Házení odpadků z oken •Ukládání věcí na chodbách v rozporu s požárními předpisy

22 Směrnice BD Výše uvedené problémy se snaží řešit domovní řád a směrnice BD: •Směrnice BD 2008/01 o aktualizaci evidence osob •Směrnice BD 2008/02 sankční řád •Směrnice BD 2008/03 práce s dlužníky Všechny závazné dokumenty jsou dostupné v platném znění na webových stránkách BD Trávníčkova, nebo v úředních hodinách v kanceláři BD

23 Prodej uvolněných nájemních bytů

24 Volné byty  Byt 1768/12 dříve Pravdová / Baumruková 1+1+L, velikost 56,16 m2 ukončen soudní spor byt volný, nutná drobná rekonstrukce  Byt 1768/10 dříve Šedivá 2+kk, velikost 44,39 m2 uvolněn ze zdravotních důvodů 30.9.2008  Byt 1767/16 dosud Hončová 2+kk, velikost 44,39 m2 probíhá soudní spor o vyklizení

25 Návrh usnesení Členská schůze souhlasí s prodejem neobsazených nájemních bytů 1768/10, 1768/12 a bude-li do příští členské schůze uvolněn i byt 1767/16 pak i s jeho prodejem. Členská schůze ukládá představenstvu, aby podniklo potřebné kroky k prodeji výše uvedených bytů za tržní hodnotu a to formou prodeje členských podílů, tedy přijetím nových nájemníků/majitelů za členy BD. Způsob prodeje musí odsouhlasit Kontrolní komise, pokud nedojde mezi představenstvem a kontrolní komisí ke shodě, bude rozhodovat členská schůze. Obsazené nájemní byty zatím nebudou prodávány a to ani stávajícím nájemníkům.

26 Splátky bytů a pozemků

27 Splátky bytů DůmSplaceno Celková částka% Splaceno celé Splaceno částečně 17675 610 41315 120 77537 %112 17683 400 38915 076 36523 %74 17692 506 70212 660 35520 %50 17705 327 51015 119 09835 %113 17714 580 38015 232 14030 %93 Celkem21 425 39673 208 73529 %4312 Korunové odchylky jsou způsobeny zaokrouhlením na celé Kč

28 Splátky pozemků DůmSplaceno Celková částka% Splaceno celé Splaceno částečně 1767294 920488 87460 %210 1768279 525486 97857 %200 1769191 386408 93947 %110 1770277 173488 35857 %200 1771274 703492 01056 %190 Celkem1 317 7072 365 15956 %910 Korunové odchylky jsou způsobeny zaokrouhlením na celé Kč

29 Způsob přepočtu splátek  Pokud člen zaplatí celou výši členského podílu, je mu od následujícího měsíce tato platba z předpisu plateb zrušena. Při částečném splacení dojde ke snížení částky tak, aby doba splácení zůstala stejná, ale částka se úměrně úhradě snížila.  Vzhledem k problémům ve spolupráci s MPSS nebyly částečné úhrady k 30.9. zohledněny snížením předpisu plateb.

30 Jednání s MPSS Od května 2008 probíhají jednání jejichž cílem je: -Bez sankcí ukládat peníze na úvěrový účet, tak aby byla výše úvěru snižována -Zrušit povinné měsíční platby na spořící účet a převést povinnost na roční výši splátky V průběhu léta změna Urbášek Staněk Spolupráce nekvalitní, eskalování problému k regionální ředitelce - osobní jednání 10.10.2008. Současný stav: příslib vyhovět našim požadavkům, konkrétní podoba realizace bude upřesněna, patba provedena na přelomu roku

31 Investice na další období

32 Investice I - okna Prostorcena 1kscena 120ksDPH 9%cena s DPH Kuchyně8 037964 44086 8001 051 240 Obývák19 1372 296 440206 6802 503 120 celkem 3 554 359 Udávané ceny jsou ceny z nabídek z roku 2007!!! Etapa I - Strana do rondelu Etapa II - Strana k metru Prostorcena 1kscena 144ksDPH 9%cena s DPH Chodby12 1141 744 416156 9971 901 413 Očekávaná investice cca 6 milionů, etapy možno realizovat samostatně Financování z tržeb za prodané byty, z programu Panel nelze Za provedené výměny na vlastní náklady finanční náhrada

33 Investice II – regulace topení ENERGIE ČESKÉ BUDĚJOVICE s.r.o Dobrovodská 81,370 06 České Budějovice, IČ: 490 23 977 Nabízí komplexní služby ve smyslu vyhlášky číslo 272/2001 Sb. o hospodaření s teplem, tj.: projekt včetně výpočtu hydraulické stability topné sítě, dodávku a montáž měřící a regulační techniky, hydraulické vyvážení topných sítí. Etapa 1. - Řízení a regulace vratné otopné vody zpět do systému Systém ELESTA (Švýcarsko) Pokud vratná voda může ještě předat teplo, vrací se zpět do radiátorů a tím se ušetří měřená vratná voda, která odtéká zpět do výměníku. Cena cca 100 000 Kč návratnost za 1,5 roku Etapa 2. - Regulace diferenciálního tlaku. V systému jsou sice termoventily, ale nebyla řešena regulace tlaku. Proto pokud se uzavírají ventily na stoupačce ostatní pískají, protože čerpadla Pražské teplárenské pracuji na stále stejný výkon. Na každou stoupačku se namontuje diferenciální ventil, který reguluje tlak ve stoupačce podle stavu jednotlivých termoventilů v návaznosti na venkovní teplotu a zajišťuje, aby i v nejvyšších patrech tělesa topila na nastavený výkon. Pro cca 560 termoventilů cena 400 000 Kč, návratnost do 1,5 roku. Udává se, že 32 bytů ušetří na nákladech cca 200tis./rok

34 Návrh usnesení Členská schůze souhlasí, aby v případě úspěšného prodeje volných nájemních bytů použilo představenstvo tyto prostředky k financování Investice I – výměna oken. Podle dostupných finančních prostředků bude realizována buď pouze etapa I (okna do rondelu) nebo i etapa II (okna na chodbách). Dodavatelská firma bude vybrána na základě výběrového řízení, které představenstvo vypíše. Rozhodnutí o vybrané firmě musí předložit představenstvo před podpisem smlouvy Kontrolní komisi. Členská schůze souhlasí s tím, aby představenstvo realizovalo investici II v rozsahu obou etap, budou-li tyto dle odborného posudku potřeba

35 Kontrolní komise

36 Činnost KK Činnost kontrolní komise probíhá, až na drobné odchylky způsobené druhou stranou, dle předaného plánu činnosti. Závěrečná zpráva Kontrolní komise pro tuto členskou schůzi je dostupná na webových stránkách BDwww.bdtravnickova.cz v záložce Členská schůzewww.bdtravnickova.cz

37 Návrh usnesení Členská schůze souhlasí s odměnou pro kontrolní komisi ve výši 3.000 Kč měsíčně a to zpětně s platností od 1.12.2007 Členská schůze souhlasí s odměnou pro představenstvo na další období v dosavadní výši

38 Komunikace Představenstvo: náměty, podněty, oficiální vyjádření, investice, nejasnosti, porušování pravidel, povolení stavebních úprav, výměny bytů a další záležitosti vyžadující schválení - vše pouze v úředních hodinách! Domovník: úklid, opravy, havárie Správce: nájemní smlouvy, evidence osob, platby nájmů


Stáhnout ppt "BD Trávníčkova 1767-1771 Členská schůze 28.10.2008 Spolkový dům Stodůlky."

Podobné prezentace


Reklamy Google