Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití vody v průmyslu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití vody v průmyslu."— Transkript prezentace:

1 Využití vody v průmyslu

2 ÚVODEM Od 2. poloviny 20. století vzrůstala poptávka společnosti na vodní zdroje v takové míře. V minulosti lidé brali vodu pro průmysl bez jakýchkoli ohledů. LIDÉ JI ALE ČASTO VELMI ZNEČISTĚNOU VRACELI ZPÁTKY DO VODNÍCH TOKŮ .

3 Množství vody Množství odebraných podzemních vod vykazuje
od roku 1990 celkově soustavný pokles. V průměru se odhaduje, že požadavky na vodu jsou zajišťovány zhruba v 80 % z povrchových zdrojů a zbývajících 20 % je kryto z podzemních vod. V ostatních kategoriích došlo u odběrů naopak k jejich zvýšení (např. pro výrobu a rozvod elektřiny, plynu, páry ale i rybářství

4 Voda v zemědělství Hospodaření s vodou v rámci zemědělství dnes slouží především pro zásobování venkova pitnou vodou, pro rostlinnou i živočišnou výrobu a pro potřeby potravinářského průmyslu. Již od vzniku zemědělství prosperitu zemědělství ovlivňovaly především srážky

5 Užívají se umělá hnojiva a přípravky na ochranu rostlin (např
Užívají se umělá hnojiva a přípravky na ochranu rostlin (např. jedovaté pesticidy), které se také mohou do vody dostat.

6 Voda v rybářství V rybářství se využívá stojatých vod převážně rybníků nebo tzv. volných vod. V prvním případě jde o rybníkářství, které je zaměřeno na chov ryb a na dosažení jejich co největší produkce. Z chovaných ryb pro obchod se uplatňuje v ČR zhruba 15 druhů, přičemž převládajícím druhem je kapr.

7 Závlahy náhrada nebo doplnění srážek
účelem je pěstovaní plodin, trávník udržují stálý příjmem vody i v letních dnech zdrojem pro zavlažování může být blízké nebo daleké jezero, řeka, pramen, povodeň, studna nebo sněhová pokrývka Závlahy

8 Rybářství na volných vodách - řeky, údolní nádrže, zatopené lomy
na většině rybářských revírů je realizován sportovní rybolov hospodaření v revírech zajišťují organizace Českého a Moravského rybářského svazu svazy patří mezi největší společenské organizace v ČR

9 Čištění šedých vod a možnost využití energie
Koncepce opětovného využití odpadních vod a dešťových vod nabývá v poslední době většího významu Šedá voda díky nezaměnitelného zbarvení a zahrnuje splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, praček, van, sprch, dřezů

10

11 Návrh zařízení pro recyklaci šedé vody
Technologie čištění šedých lze rozdělit na fyzikální, fyzikálně chemické a biologické. V minulosti se často používaly i přírodní způsoby – usazování a filtrace na půdním filtru. Tyto metody se používají i dnes, ale většinou jen u chat apod. Pro větší objekty je standardem biologické čištění, separace nerozpuštěných látek a jejich hygienické zabezpečení

12 Odběry povrchových vod v ČR v letech 1985-2006

13 Elektrárna je vybavena chladícími věžemi, kde se odpadní teplo dostává do vzduchu, část oteplené vody je přímo odváděna do větší řeky (např. elektrárna Mělník tak přímo ohřívá řeku Labe). Chladící vody tak nezpůsobují významné chemické znečištění, ale tzv. tepelné. Pokud je průtok vody v řece velký a není horko, malé ohřátí nebývá problém. Za teplého léta se musí dávat pozor, aby se voda neohřála na teplotu, která vadí vodním organismům. Ohřívání v zimě a ochlazování v létě také způsobují přehrady se spodní výpustí vody.

14 Průmysl Neexistuje průmyslové odvětví, které by
nepotřebovalo upravenou vodu Průmysl i zemědělství klade stále větší nároky na množství a kvalitu vody Voda je jako zdroj energie Nevýhodou je značná cena a čas výstavby s nutností zatopení velkého území

15 Voda v chemickém průmyslu
Chemický průmysl je dnes celosvětově jedním z nejvýznamnějších a nejdynamičtěji se rozvíjejících hospodářských sektorů. Chemický průmysl zahrnuje širokou škálu používaných technologií a dodává rozmanité produkty V polovině 19. století se začala rozvíjet v masovém měřítku organická chemie. Největší chemická firma světa je: BASF SE, Ludwigshafen,v Německu

16 Basf Kromě výroby průmyslových chemikálií, produkuje také plasty, pesticidy nebo geneticky modifikované organismy Firma BASF na výrobu barviv byla založena v německém Mannheimu v roce Friedrichem Engelhornem Její produkce sahá od chemikálií, plastů a zušlechťujících komponentů přes chemické přísady a přípravky na ochranu rostlin až po surovou ropu a zemní plyn společnost zaměstnává asi zaměstnanců

17

18 Jaderná elektrárna výrobna elektrické energie
v principu se jedná o parní elektrárnu, ve které se energie získaná jaderným reaktorem používá k výrobě páry v parogenerátoru skládá se obvykle z jaderného reaktoru, parní turbíny s alternátorem a z mnoha dalších pomocných provozů.

19 Děkuji za zhlédnutí mé prezentace
Závěr Děkuji za zhlédnutí mé prezentace Jméno: Martin Králík Věk: let Škola: ZŠ a MŠ Tasovice Třída: A Kraj: Jihomoravský Kontakt:


Stáhnout ppt "Využití vody v průmyslu."

Podobné prezentace


Reklamy Google