Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jaké základní otázky si klademe na začátku tvorby nového testu? Diskuse • pro tvorbu testu je třeba nějaký testový materiál Kde ho hledat? Jaké jsou zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jaké základní otázky si klademe na začátku tvorby nového testu? Diskuse • pro tvorbu testu je třeba nějaký testový materiál Kde ho hledat? Jaké jsou zdroje."— Transkript prezentace:

1

2 Jaké základní otázky si klademe na začátku tvorby nového testu? Diskuse • pro tvorbu testu je třeba nějaký testový materiál Kde ho hledat? Jaké jsou zdroje pro jeho hledání? Koho testovat? Proč? Jak? Čím? • obsahová náplň testu Co?

3 Proces hledání testových materiálů (TM): Diskuse Ujasnění si představ o testu Rozhodnutí se pro zdroj(e) TM Hledání TM Posouzení vhodnosti TM Případná úprava TM Použití TM Jaké je logické pořadí níže uvedených kroků? 1. Ujasnění si představ o testu 2. Rozhodnutí se pro zdroj(e) TM 3. Hledání TM 4. Posouzení vhodnosti TM 5. Případná úprava TM 6. Použití TM

4 1. Ujasnění si představ o testu • obecná představa o testu - co, koho, jak, proč? Diskuse Jaké základní jazykové dovednosti chceme testovat? • čtyři základní jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení, psaní (u přijímacích jazykových zkoušek nemusí být všechny dovednosti zohledněny) Kterých dovedností se hledání TM týká především? • hledání TM se týká především poslechu a čtení - hledání textů, nahrávek, grafů, tabulek, obrázků využitelných pro test, atd. Diskuse • pro mluvení a psaní většinou TM neexistují v přirozené podobě, spíše se můžeme nechat inspirovat jinými testy

5 Je nějaký rozdíl v jazykové podobě textů určených pro poslech a čtení? Diskuse texty pro čtení - formální x neformální?, bez přímé řeči? (je např. vhodné použít vtipy?), delší věty, informace více zhuštěné, často pasivní slovesa, jasná struktura bez rušivých elementů (bez opakování, utříděné myšlenky,...) texty pro poslech - formální x neformální?, monolog nebo dialog, krátké věty, informace zředěné do více vět, spíše aktivní slovesa, váhání mluvčího, odmlky, výrazy "err...", "hmm...", "no...", opakování, nedokončené myšlenky, jejich přeformulování • je důležité uvědomit si tyto rozdíly při hledání odpovídajících textů

6 2. Rozhodnutí se pro zdroj(e) TM Jaké zdroje použít při hledání textů pro testování? Diskuse • čtyři základní zdroje textů pro testy: 1. reálný život, okolní svět, vše co nás obklopuje 2. zpracované a upravené texty za nějakým účelem (např. učebnice, Internet) 3. vlastní tvorba textů 4. banka zpracovaných a klasifikovaných textů Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů?Diskuse

7 1. texty z reálného života • výhody: autentické, věrohodné, přirozené, odrážejí realitu • nevýhody: hledání vhodného textu často náročné na čas, někdy nutná editace textu 2. zpracované a upravené texty za nějakým účelem • výhody: většinou autentické (záleží na autorech), určitým způsobem utříděné a relativně dostupné • nevýhody: možné problémy s copyrightem, pro někoho obtížněji dostupné, otázka financí, nebezpečí, že jsou známé 3. vlastní tvorba textů • výhody: vytvoření textu podle svých představ (tematické zaměření, obtížnost, délka, hustota informací,...), snadná tvorba? • nevýhody: nutnost tvorby textu, časová náročnost, otázka autentičnosti, je nezbytný rodilý mluvčí pro posouzení, třeba znát oblast zmiňovanou v textu 4. banka zpracovaných a klasifikovaných textů • výhody: snadná dostupnost - stačí „jít a vzít si ho“, možnost vyhledat přesně podle žádoucích kritérií (jazyková dovednost, téma, obtížnost,...) • nevýhody: banku je třeba vytvořit časová náročnost, kolektivní práce

8 3. Hledání TM • příklady textů pro testování poslechu: rozhlasové a televizní zprávy, reportáže, hlášení, rozhovory, diskusní pořady, vyprávění, brífinky, písničky • příklady textů pro testování čtení: nápisy na ulicích, cestovní a registrační formuláře, jízdní a letové řády, programy televize a rádia, jídelní lístky, články v novinách a časopisech, vzkazy, inzeráty, instrukce, žádosti, průvodce, recepty, životopisy, nařízení, pohlednice, dopisy, propagační letáky, jízdenky, letenky, nápisy na výrobcích, e-maily • Internetové adresy se zdroji pro testy:  www.google.comwww.google.com  www.yahoo.com www.yahoo.com  www.bbc.co.uk www.bbc.co.uk  www.onestopenglish.com www.onestopenglish.com  www.english-to-go.com www.english-to-go.com  www.eslcafe.com www.eslcafe.com  www.newsdirectory.comwww.newsdirectory.com

9 Z jakých pohledů můžeme posuzovat vhodnost textů? 4. Posouzení vhodnosti TM Diskuse • příklady kritérií při posuzování:  tematické zaměření  obtížnost  délka  autenticita  grafická podoba

10 Jak je možné texty upravit podle uvedených kritérií? 5. Případná úprava TM Diskuse • někdy je nutná editace textu hrozí ztráta autenticity nebo narušení logické struktury textu (pak je složitější pro pochopení) • Alderson (2000) rozlišuje texty na dva druhy:  jednoduché (simple) - struktura snadná pro pochopení, autentické a bez úprav  zjednodušené (simplified) - upraveny z původního textu, mohou ztratit svou autenticitu Je lepší používat jednoduché autentické texty než upravené, po úpravách je třeba vždy dát text posoudit rodilému mluvčímu.

11 6. Použití TM Jaká fáze při tvorbě testu navazuje? Diskuse tvorba položek

12 Použitá literatura: Alderson, J. Ch., Clapham, C., Wall, D. (1995). Language Test Construction and Evaluation. Cambridge: Cambridge University Press. Alderson, J. Ch. (2000). Assessing Reading. Cambridge: Cambridge University Press. Buck, G. (2001). Assessing Listening. Cambridge: Cambridge University Press.

13

14


Stáhnout ppt "Jaké základní otázky si klademe na začátku tvorby nového testu? Diskuse • pro tvorbu testu je třeba nějaký testový materiál Kde ho hledat? Jaké jsou zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google