Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Drogová situace v ČR v r. 2012 Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Drogová situace v ČR v r. 2012 Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D."— Transkript prezentace:

1

2 Drogová situace v ČR v r. 2012 Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

3 Hlavní závěry  Pokles užívání marihuany v české populaci i zkušeností s ostatními nelegálními drogami. Počet uživatelů heroinu klesl za posledních deset let o více než polovinu.  Škodlivé nebo problémové pití alkoholu se týká 8,2 % populace, tedy přibližně 600 tisíc dospělých Čechů.  Značné regionální rozdíly v dostupnosti služeb pro drogově závislé. 3

4 Užívání drog v obecné populaci  Od r. 2008:  pokles míry užívání jak celoživotního, tak aktuálního  pokles také u mladých dospělých  u všech sledovaných drog kromě kokainu (ovšem na nízkých hodnotách) 4

5 Obecná populace 2008-2012 (%) Drogy* Celopopulační studie 2008 Národní výzkum užívání návykových látek 2012 Celoživotní prevalence Prevalence v posledních 12 měsících Prevalence v posledních 30 dnech Celoživotní prevalence Prevalence v posledních 12 měsících Prevalence v posledních 30 dnech Konopné látky34,315,38,627,99,24,4 Extáze9,63,71,23,60,60,1 Pervitin4,31,70,72,50,50,2 Kokain2,00,70,42,30,40,1 Heroin1,10,50,10,60,20,1 LSD5,62,10,72,80,20,1 Halucinogenní houby 8,73,21,15,30,70,2 5

6 6 Roční prevalence konopí, 15-64 let (%)

7 Užívání konopí 2008/2012 7

8 8 16letí – ESPAD – celoživotní prevalence (%)

9 ESPAD konopí podle krajů 2007-2011 9

10 Srovnání celoživotní prevalence užití konopných látek z neléčebných a léčebných důvodů 10

11 Intenzivní/rizikové formy užívání drog Uživatelská skupina Střední odhad %počet Denní kuřáci23,11 669 000 Pravidelní konzumenti alkoholu (5 a více sklenic alespoň 1 týdně v 30 dnech)12,8925 000 Intenzivní konzumenti alkoholu (5 a více sklenic denně nebo téměř denně)2,3166 000 Škodlivé pití alkoholu (skóre 1+ v CAGE)17,01 230 000 Problémové pití alkoholu (skóre 2+ v CAGE)8,2590 000 Pravidelní uživatelé konopí (s frekvencí alespoň 1 týdně v 30 dnech)2,0145 000 Intenzivní uživatelé konopí (denně ve 30 dnech)0,322 000 Škodlivé užívání konopí (vysoké riziko 4+ v CAST)1,287 000 Pravidelní uživatelé jakékoliv drogy mimo tabáku (alespoň 1 týdně v 30 dnech)13,91 004 000 Intenzivní uživatelé jakékoliv drogy mimo tabáku (denně v 30 dnech)2,5180 000 V riziku v souvislosti s alkoholem nebo konopím (CAGE 1+ nebo CAST2+)18,41 330 000 Ve vysokém riziku s alkoholem nebo konopím (CAGE2+ nebo CAST4+)9,2665 000 Ve vysokém riziku v souvislosti s alkoholem i konopím současně (CAGE2+ a zároveň CAST4+) 0,429 000 Hazardní hry v posledních 12 měsících (bez loterií a drobných sázek)14,01 010 000 Hazardní hry v riziku (PGSI 1 a více bodů)5,0360 000 Problémové / patologické hráčství0,6–1,143 000 – 80 000 Problémové užívání drog (intenzivně dlouhodobě opiáty a/nebo pervitin)0,641 300 Injekční užívání drog0,538 700

12 12 Trend odhadu PUD

13 Regionální distribuce odhadů PUD 13

14 Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog

15 Žádosti o léčbu – průměrný věk

16 Medicínská léčba oboru psychiatrie 16 Rok F10 (alkohol) F11 (opiáty/opioidy) F12 (konopné látky) F13 (sedativa/hypnotika) F14 (kokain) F15 (ostatní stimulancia) F16 (halucinogeny) F17 (tabák) F18 (těkavé látky) F19 (kombinace látek) Nealkoholové drogy (bez tabáku) Návykové látky celkem Hospitalizace na psychiatrických lůžkových zařízeních 2008 10 72273516528031 594134502 5885 42816 154 2009 10 41971318130661 55252672 6345 46415 885 2010 10 00369619930621 62693422 4765 35615 362 2011 9 76544818535451 72351222 7455 48715 253 2012 9 54439621534521 87333273 0115 87215 419 Ambulantně léčení pacienti 200825 2934 5851 6202 229734 1031771 608792 48915 71142 612 200924 2064 7971 6672 377363 90774870903 07116 34341 419 201024 1824 4581 4772 379593 361638291142 93615 18740 198 201123 6434 3591 4462 268283 28256855792 87414 53539 033 201222 8383 9841 4262 241313 450601 035643 25214 68138 554

17 Adiktologické služby v ČR 17 Typ programu Celkem 1 Počet zařízení / programů Kapacita (míst, lůžek) Využití (počet osob) Ambulantní zdravotnická zařízení oboru psychiatrie (z toho odhadem AT ordinace) 416 (50–80) – 38 554 2 (12 500–22 000) Krizová centra2–84 Psychoterapeutické stacionáře7n. a.287 Ambulantní (nezdravotnické) programy provozované NNO11 5 –2 998 5 Zdravotnická zařízení poskytující substituční léčbu hlásící klienty do Registru substituční léčby (NRULISL) 59–2 298 Substituční léčba v ordinacích psychiatrů a praktických lékařů pro dospělé 372–3 548 Záchytné stanice1715228 469 Kontaktní centra a terénní programy (nízkoprahové programy) 103–34 200 Detoxifikační jednotky v lůžkových zdravotnických zařízeních 17 6 (31 7 )1559 124 2 Psychiatrické léčebny pro dospělé188 847 3 (1 315 4 )11 280 2 Psychiatrická oddělení nemocnic301 268 3 4 021 2 Dětské psychiatrické léčebny3250 3 25 2 Ostatní lůžková zařízení s psychiatrickým oddělením266 3 90 2 Terapeutické komunity15–20 (9 5 )154 5 401 5 Specializovaná oddělení pro děti ohrožené drogovou závislostí v pobytových zařízeních speciálního školství 568159 Programy následné péče15–34 (11 5 )108 5a 1 134 5 Detoxifikace ve věznicích4n. a.353 Substituční léčba ve věznicích7–89 Oddělení pro diferencovaný výkon trestu (dobrovolná léčba)7287537 Oddělení pro výkon ochranné protitoxikomanické léčby ve věznicích3128184 Bezdrogové zóny ve věznicích34 8 1 9184 549 Programy NNO ve věznicích22 (9) 9 –595 (3 660) 10

18 Dostupnost specializovaných adiktologických služeb 18 (Vavrinčíková et al., 2013) * Sčítání adiktologických služeb 2012

19 Dostupnost specializovaných adiktologických služeb - žebříček 19 (Vavrinčíková et al., 2013) 1 = nejdostupnější, 14 = nejméně dostupné

20 Harm Reduction  Vysoký podíl klientů v kontaktu s nízkoprahovými programy, vysoké množství distribuovaného injekčního materiálu, ale:  Podíl uživatelů drog v kontaktu klesá  Počet distribuovaných jehel a stříkaček se zastavil  Nízká dostupnost testování a nízká protestovanost na infekční nemoci mezi IUD, ale v posledních letech nárůst 20

21 21 Harm Reduction  Výměnné programy injekčních stříkaček a jehel Počet vyměněných stříkaček a jehel v přepočtu na 1000 obyvatel 15-64 podle krajů Rok Počet programů Počet vydaných stříkaček a jehel 2000 801 152 334 2001 771 567 059 2002 881 469 224 2003 871 777 957 2004 862 355 536 2005 883 271 624 2006 933 868 880 2007 1074 457 008 2008 984 644 314 2009 954 859 100 2010 964 942 816 2011 995 292 614 2012 1035 356 318

22 Kohortová studie drogových kariér  Kohorta 124 dospívajících PUD z r. 1996-1998  Znovu kontaktováno 52 osob (42 %) po 13–14 letech (dotazník plus standardní nástroje a psychometrické škály)  PUD vyšší výskyt zdravotních problémů, nezaměstnanosti a konfliktů se zákonem  V současnosti bylo problémovými uživateli drog 13 osob (25 %)  Povzbudivé pro protidrogovou politiku! (Csémy et al., 2012) 22

23 Infekce spojené s užíváním drog  Nově bylo v r. 2012 identifikováno 5 HIV pozitivních IUD, prevalence HIV mezi IUD je v ČR stále pod 1 %  Prevalence VHC mezi injekčními uživateli drog se pohybuje od přibližně 20–30 % v nízkoprahových programech, přes 40–50 % ve věznicích až po 60–70 % v substituční léčbě (bias...)  Vysoký podíl injekční aplikace mezi PUD (80-90 %) 23

24 24 Hlášená incidence VHC (EPIDAT, SZÚ)

25 Testování VHC v nízkoprahových zařízeních v r. 2012 25 Kraj Počet zařízeníPočet testovaných osob Odpovědělo na dotazník Testovalo na VHC Celkem z toho pozitivních počet% Hl. m. Praha4348916032,7 Středočeský3313496,7 Jihočeský44701115,7 Plzeňský22661015,2 Karlovarský1110770,0 Ústecký531374129,9 Liberecký0---- Královéhradecký2212054,2 Pardubický0---- Vysočina3314942,7 Jihomoravský431512315,2 Olomoucký22851112,9 Zlínský3310887,4 Moravskoslezský434536,7 Celkem*38331 58229418,6

26 26 Drogová úmrtí (předávkování) – speciální registr  2011: celkem 190 smrtelných předávkování, z toho 28 nelegálními drogami, 162 léky

27 Intoxikace drogami – obecný registr (statistika Zemřelí) 27 Rok Opiáty/ opioidy Konopné látky Kokain Ostatní stimulancia Halucino- geny Drogy blíže neurčené Těkavé látky Celkem 2008900708832 200920102010 43 20101300808 42 20111201315527 201217007081345

28 Intoxikace metanolem RokPočet hospitalizovaných osob* Počet úmrtí** 2002110 200382 2004120 200593 200681 200721 200871 200933 2010113 2011103 20129736 28 Pozn.: Zdroje: * Národní registr hospitalizací, ÚZIS ČR, ** informační systém Zemřelí, ČSÚ.

29 29 Intoxikace etanolem Y15 – otrava alkoholem a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu. X65 – úmyslné sebeotrávení alkoholem a expozice jeho působení X45 – náhodná otrava alkoholem a expozice jeho působení F10 – poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu

30 Podíl alkoholu na úmrtnosti v ČR  Studie odhadující vliv alkoholu (resp. etanolu) na úmrtnost v ČR v letech 1994 až 2010 (Kohoutová, 2013)  V r. 2010 přibližně 6 % z celkové úmrtnosti (muži 10 %, ženy 2 %)  U žen v období 1994–2010 dvojnásobný nárůst  Největší relativní škody u mladých dospělých a ve středním věku:  35–44 let: muži 26 %, ženy 17 %  15–24 let: muži 15 %, ženy 11 % 30

31 Společenské náklady na drogy  Společenské náklady (COI) na alkohol, tabák a nelegální drogy v ČR v r. 2007 (Zábranský et al., 2011)  Celkové náklady činily v r. 2007 v ČR 56,2 mld. Kč, z toho:  tabák 33,1 mld. Kč (59,0 %)  alkohol 16,4 mld. Kč (29,1 %)  nelegální drogy 6,7 mld. Kč (11,9 %) 31

32 Drogy v sociálně vyloučených lokalitách 32

33 Primární drogová kriminalita podle drog 33

34 Primární drogová kriminalita podle typů trest. činu 34

35 DTČ podle krajů 2012 (rel./100 tis. obyv. 15-64) 35

36 Sekundární drogová kriminalita – TČ pod vlivem 36

37 Drogový trh v ČR v r. 2012  Spotřeba: 11,6 tun konopných drog, 5,9 tun pervitinu, 0,8 tun heroinu, 0,7 tun kokainu, 62,3 tisíc tablet extáze a 75,8 tis. dávek LSD  Odhaleno:  199 indoor pěstíren, 19 případů kultivace ve fóliovníku  235 varen pervitinu  Zachyceno celkem 18 nových syntetických drog  Nárůst podílu Vietnamců na DTČ (česko- německý problém) 37

38 Výdej pseudoefedrinu v lékárnách v ČR 38

39 Účelově určené výdaje v oblasti protidrogové politiky Kategorie služby 20082009201020112012 tis. Kč % Prevence58 36054 95562 29654 92148 7258,3 Harm reduction159 354174 965166 196152 663161 16027,4 Léčba121 965113 138108 856102 157112 14519,1 Záchytné stanice62 57764 03087 23669 01579 81813,6 Následná péče24 91931 76131 31629 49433 9265,8 Koordinace, výzkum, hodnocení 12 55911 13918 95218 59813 4972,3 Prosazování práva152 142154 718149 367133 538131 30422,4 Ostatní, nezařazeno5 4172 8073 1563 4416 7171,1 Celkem597 293607 513627 376563 827587 293100,0 39  2012: ze státního rozpočtu 346,8 mil. Kč (59,1 %) a z místních rozpočtů 240,5 mil. Kč, z toho z krajů šlo 176,1 mil. Kč (30,0 %) a z obcí 64,3 mil. Kč (11,0 %).  Z ESF dalších cca 100 mil. Kč ročně  Výdaje ze ZP v r. 2011 celkem 1563 mil. Kč, z toho na léčbu poruch způsobených alkoholem (dg. F10) bylo vydáno 1110 mil. Kč a na léčbu nealkoholových poruch (dg. F11–F19) 453 mil. Kč.

40 Výdaje ze státního rozpočtu na protidrogovou politiku Rezort2003200420052006200720082009201020112012 RVKPP103 851100 579105 657108 788104 44299 97997 47685 50490 85290 502 MŠMT9 33810 0939 38610 80912 55712 44711 26314 96712 99311 521 MO4 6933 4843 9684 8753 5955 2764 2804 3842 9992 372 MPSV44 28142 22446 04949 69857 01379 47286 78591 74376 93184 356 MZ22 04626 45933 46718 00022 24118 87415 05721 46221 16718 754 MS14 08013 63836 72341 25112 6107 38510 8177 0814 05911 095 GŘC22 5589 31014 50023 48826 72510 6563 1802 1001 9311 800 NPC96 23086 47794 972106 482127 743137 846146 548144 370131 000126 419 Celkem 317 077292 264344 722363 391366 926371 935375 406371 611341 932346 819 40

41 Výdaje z veřejných rozpočtů na protidrogovou politiku podle krajů v r. 2012 41

42 Děkujeme za pozornost www.drogy-info.cz → press centrum


Stáhnout ppt "Drogová situace v ČR v r. 2012 Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google