Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České školy v Blížejově v letech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České školy v Blížejově v letech"— Transkript prezentace:

1 České školy v Blížejově v letech 1927-1937
Vypracoval: Tomáš Richtr

2 Úvod Obsahem mého referátu je historie českých škol v Blížejově v letech , což je období, kdy začaly snahy o postavení dnešní školní budovy a kdy byla také nakonec postavena. Informace o školách v Blížejově v tomto období jsem našel jednak ve školní kronice uložené ve Státním okresním archivu v Horšovském Týně, jednak ve dvou brožurkách od bývalého ředitele českých škol, který je vydával při slavnostních příležitostech.

3 Měšťanská škola Ve školním roce 1927/1928 byla v Blížejově po dlouhých jednáních otevřena vedle již zaběhlé školy obecné i škola měšťanská. Nejvíce problémů bylo s jejím umístěním. Nakonec byla po domluvě s hostinským Matějem Kustou umístěna jedna třída měšťanské školy v hostinci č.p. 7 (kde byla jinak německá škola), druhá třída byla dočasně umístěna v budově obecné školy. V dalším školním roce po zvýšení počtu tříd již hostinec a obecná škola nevyhovovaly, a proto se měšťanská škola přesunula do budovy ,,České školy“, v níž byla umístěna i jedna třída obecné školy. Ostatní třídy obecné školy se přesunuly do nově postavené budovy české opatrovny dr. Lukavského č.p. 67. Budova hostince č.p.7 (dnes ,,Kon-zum“), kde byla německá škola, ve školním roce 1927/1928 zde však byla umístěna i jedna třída měšťanské školy. ►

4 Opatrovna dr. Lukavského
Opatrovna byla postavena 2.září 1928, aby děti nemusely chodit do opa-trovny německé. Největší zásluhy na jejím postavení měl právě František Luka-vský, a proto nese opatrovna jeho jméno. Počet tříd se však postupem času neustále zvyšoval a budova opatrovny přestávala postačovat. Proto byly jednotlivé třídy rozmístěny takřka po celém Blížejově, což pochopitelně nevyhovovalo jak dětem, které se na některé předměty musely stěhovat, tak hlavně učitelům, kteří museli mezi různými budovami o přestávkách přecházet. Bylo potřeba umístit všechny třídy všech škol do jedné, nejlépe nové velké budovy.

5 Jednání o nové budově Jeden z prvních požadavků, aby byla nová škola rychle dokončena, vznesli ve školním roce 1933/1934 rodiče dětí, které navštěvovaly českou školu. Začaly první skutečné snahy o vybudování této nové budovy. Po jednání školního výboru s rodiči odjela r.1934 do Prahy delegace složená z ředitele Svobody, jednoho z třídních učitelů V.Dufka a velkostatkáře Krejčíka, která měla navštívit ministerstvo školství a ,,žádat o urychlené jednání o výstavbě nové školní budovy“. V r.1935, po 2. návštěvě ředitele Svobody, který se měl ujistit, jak pokračuje jednání o nové budově, Ústřední matice školská oznámila , ,,že se rozhodla stavbu sama provésti“. ▲ Budova České měšťanské školy, v níž od roku 1928 sídlila měšťanská škola a jedna třída obecné školy

6 Kladení základního kamene
Na 28.říjen 1935 bylo rozhodnuto, že bude konečně položen základní kámen nové budovy. Veliké oslavy začaly již v neděli 27.října, kdy bylo sehráno divadlo Pod Československou vlajkou od Ferdinanda Olivy, 28.října pak vyšel od nádraží veliký průvod směřující na místo budoucího staveniště. Zde přizvaní hosté, 12 zástupců různých organizací (např. ÚMŠ) a rodiče, poklepávali na základní kámen. V tom byl zazděn trezor, do nějž byly uloženy: pamětní listina, brožura Boj o českou školu v Blížejově, kovové mince od 5 haléřů do 10,-Kč (celkem 8 kusů), fotografie starých škol, oznámení ÚMŠ o rozhodnutí postavit novou budovu a časopisy vyšlé 28.října v Praze, Plzni, Domažlicích a Staňkově. Základní kámen s trezorem byl při stavbě zazděn vlevo od vchodu do nové budovy. Po poklepání se všichni odebrali do sálu U města Domažlic, kde se konala veselice. ▲ Slavnostní leták Ředitel Svoboda vydal k tomuto dni brožuru Boj o českou školu v Blížejově, kde líčí vše, co předcházelo výstavbě nové školní budovy. Zakoupením této brožury a slavnostního odznaku za 2,-Kč přispěli lidé na vánoční nadílku chudým českým dětem zdejších škol.

7 Stavba a otevření nové školní budovy
pak 30.května Nese jméno dr. Edvarda Beneše a její stavba stála přes 1 milion korun.Tělocvična byla otevřena až v červenci, neboť v ní nebyly položeny parkety. Děti se však do této budovy nastěhovaly již 1.ledna Ke škole rovněž patří stadion, který byl otevřen na pronajaté ploše 7000m². Ke slavnosti otevření nové školní budovy vydal J.F.Svoboda další brožuru 40 let českého školství v Blížejově, kde líčí navíc ještě stavbu nové budovy. Teprve dne 10.března 1936 však vydal okresní úřad v Horšov-ském Týně povolení ke stavbě, 8. dubna pak ÚMŠ zadává stavbu ško-ly a 11.ledna bylo staveniště předá-no stavební firmě. Celá budova s vý-jimkou tělocvičny byla dokončena v listopadu, a slavnostně otevřena ◄ Dokončená budova nové Benešovy státní obecné a měšťanské školy v Blížejově.

8 Jednoduché plánky nové školy

9 Ukázky z brožury Boj o Českou školu v Blížejově
▲ Titulní strana brožury Boj o českou školu v Blížejově, kterou vydal ke slavnosti položení základního kamene ředitel J.F.Svoboda a jedna z následujících stran této brožury s programem slavnosti.

10 Učitelský sbor v r. 1937 ► Jan František Svoboda – jeden z mužů, kteří se nejvíce za-sloužili o vybudování nové školní budovy v Blížejově, pozdě-jší ředitel obecné a měšťanské školy v této budově, autor bro-žury Boj o českou školu v Blížejově a později vydané brožury 40 let českého školství v Blížejově. Mimo jiné předseda mí-stního odboru N.J.P., místostarosta tělocv. jednoty ,,Sokol“, místopředseda Družstva pro rozvod elektr.energie v Blížejově. Jan F.Svoboda – ředitel, M. Šimandlová-Sklenářová – učitelka mateřské školy, H. Glauderová – uč. mateřské školy, A. Sokolová – def. uč. obecné školy, F. Bělohlávek – def. uč. obecné školy, M. Pučelíková – def. odb.uč., J. Pešek – zat. odb. uč., V. Šimandl - zat. odb. uč., J. Halada – zat. od. uč., B. Šteflová – zat. uč., J. Trojan – výp. uč., T. Míčko – zat. odb. uč., J. Nekolová-Nová-ková – uč. žen. ručních prací a dom. nauk, V. Krýcha – farář, uč. řím.-kat. náb., L. Hodík – fa-rář, uč. čsl. náb., A. Vašková – uč. čsb.-evang. náb., E. Zwetschkenbaum – uč. židovs. náb.

11 Počet žáků v letech 1927-1937 Školní rok Počet žáků Mateřs. šk.
Počet žáků v letech Školní rok Počet žáků Mateřs. šk. Obec. šk. Měšť. šk. celkem 1927/1928 - 35 65 100 1928/1929 41 71 112 1929/1930 ? 124 1930/1931 38 44 79 161 1931/1932 42 48 89 179 1932/1933 33 54 125 212 1933/1934 34 56 163 253 1934/1935 30 58 156 244 1935/1936 27 203 272 1936/1937 305

12 Vypracoval Tomáš Richtr, třída IX., školní rok 2006/2007
Závěr Doufám, že jste se nenudili, ale naopak jste se stejně jako já dozvěděli spoustu nových informací a alespoň některé si zapamato-vali. Děkuji za pozornost. Vypracoval Tomáš Richtr, třída IX., školní rok 2006/2007 V Blížejově


Stáhnout ppt "České školy v Blížejově v letech"

Podobné prezentace


Reklamy Google