Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Očkování – pomáhá nebo škodí?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Očkování – pomáhá nebo škodí?"— Transkript prezentace:

1 Očkování – pomáhá nebo škodí?
MUDr.Ludmila Eleková Praktická lékařka

2 Nejsou to jen mýty? Co víme o očkování?
Axiomy – dané „pravdy“ o očkování Všem nám byly předloženy bez důkazů Většina z nás jim věří Vypadají logicky Ale jsou pravdivé? Nejsou to jen mýty?

3 Arthur Schopenhauer, filosof:
„Každá pravda si projde třemi stádii. Nejprve se jí všichni vysmívají. Později ji všemožně popírají. A nakonec ji přijímají jako naprosto samozřejmou.“ Příklady: Galileo Galilei, Mikuláš Koperník, Ignác Semmelweis…

4 Pravda nebo mýtus? Očkování vymýtilo nemoci, bez něj by se vrátily epidemie a zvýšila by se dětská úmrtnost Očkování je účinné – očkovaní nedostávají nemoci proti kterým jsou očkováni Je nutná kolektivní imunita, aby se nemoci nešířily, chrání neočkované Očkování je bezpečné, výhody převažují rizika, NÚ jsou vzácné a nezávažné Očkování zlepšuje zdraví dětí, je to výdobytek moderní medicíny, stojí na vědeckých základech

5 Tvrzení: očkování vymýtilo nemoci
Co se stalo s nemocemi, proti kterým se nikdy neočkovalo, co je vymýtilo? Proč nemáme epidemie moru, cholery, tyfu, skvrnitého tyfu, spály…? Jak to, že je očkování potřeba k vymýcení jedné nemoci, ale druhá zmizí bez něj? Jak mizely stejné nemoci v různých státech, když v jednom proti ní očkovali a v druhé ne? Byl v tom rozdíl?

6 Historie očkování - neštovice
Anglie , 15 let po zahájení povinného očkování, 98% proočkovanost - přišla největší epidemie, která byla kdy zaznamenána Dr. William Farr z tehdejšího statistického úřadu: „neštovice měly nejvyšší úmrtnost až v době, kdy se očkovalo Před očkováním byla úmrtnost 2 na obyvatel Po očkování 10 na 10000“.

7 Historie očkování -neštovice
Epidemie přestaly ve většině zemí ještě před tím, než WHO vyhlásila eradikační kampaň V době kampaně bylo hlášeno jen 131 tisíc případů Celosvětově bylo očkováno jen cca 10% lidí (většina v rozvinutých zemích) – kolektivní imunita???

8 Historie očkování -neštovice
Leicester, Anglie Odmítli očkovat v epidemii Měli jen pár případů neštovic Jejich metoda: izolace, karanténa, hygienická opatření Přesně tyto metody použila WHO, nikoli plošné očkování! Mor, spála a jiné nemoci postihovaly také milióny lidí a měly vysokou smrtnost, přesto téměř vymizely, aniž by se proti nim kdy očkovalo

9 Název Období Případů neštovic Úmrtí na neštovice Úmrtnost v % případů Japonsko 288,779 77,415 26.8 Britská armáda (UK) 1,355 96 7.1 (Indie) 2,753 307 11.1 (kolonie) 934 82 8.8 Královské námořnictvo 2,909 234 8.0 Celkem případů a úmrtnost 296,730 78,134 26.3 Leicester (po upuštění od očkování) 1,206 61 5.1

10 Počet úmrtí na neštovice klesal, když lidé odmítli očkování

11 Jak se mohlo očkování rozšířit?
Od začátku evidentně nefungovalo Zvyšovalo náchylnost k nemoci a zhoršovalo její průběh Od začátku byly pozorovány dlouhodobé následky na zdraví očkovaných ?????? Přání otcem myšlenky? Peníze? Ego? Systém přesvědčení? Co tedy vymýtilo infekční nemoci?

12 Ústup klasických infekčních nemocí spalničky

13 Ústup klasických infekčních nemocí záškrt

14 Ústup klasických infekčních nemocí černý kašel

15 Ústup klasických infekčních nemocí černý kašel

16 Ústup klasických infekčních nemocí tbc

17 Ústup klasických infekčních nemocí spála

18 Ústup klasických infekčních nemocí
Během 19. a 20.století naprosto stejně klesal výskyt a závažnost nemocí, proti kterým se očkovalo i těch, proti kterým se neočkovalo – např. spála Spála v 19.století – zabila 3x více dětí než záškrt, byly velké epidemie- a dnes?

19 Ústup klasických infekčních nemocí
Epidemie infekčních nemocí mizely stejně v zemích, kde se proti konkrétním nemocem očkovalo i v zemích, kde se neočkovalo Nizozemí nikdy neočkovalo proti tbc a má dlouhodobě jeden z nejnižších výskytů v Evropě, přestože jde o zemi s vysokým procentem imigrantů z chudých zemí

20 Ústup klasických infekčních nemocí
Příčiny poklesu výskytu infekčních nemocí: kanalizace, hygiena, výživa, bytové podmínky, technologie a konzervace jídla a nakonec i přirozené cykly nemocí WHO: míra výskytu onemocnění a úmrtí v zemích třetího světa nemá žádný přímý vztah k očkování či lékařskému ošetření, nýbrž je úzce spjatá se standardem hygieny a výživy

21 Současný pokles úmrtnosti na spalničky a kurděje Anglie a Wales, 1919-1967

22 Mýdlová studie v Karáčí v roce 2002
Luby SP, Agboatwalla M, Feikin DR, Painter J, Billhimer W, Altaf A, Hoekstra RM, Effect of handwashing on child health: a randomised controlled trial. Lancet. 2005 Jul 16-22;366(9481):

23 Mýdlová studie v Karáčí v roce 2002
Děti, které si myly ruce před jídlem a po stolici, jednou denně se celé umyly, totéž dělali dospělí kteří s nimi žili a starali se o ně Měly o cca 50% nižší výskyt Průjmů Zápalů plic Žily v oblasti bez kanalizace a tekoucí vody, jedly a pily kontaminovanou potravu, byly možná i nedostatečně živené Mytí rukou!!!!

24 Pravda č.1: očkování nemoci nevymýtilo
Vymýcení = snížení výskytu o 3-5%???? Hlavními faktory byly zvýšení životního standardu – výživy, bydlení, tekoucí voda, kanalizace, osobní hygiena, povědomí o šíření infekcí V civilizovaných zemích se NIKDY nemohou vyskytnout epidemie jako v 19. století, kterými je obyvatelstvo opakovaně strašeno

25 Tvrzení: očkování je účinné, očkovaní neonemocní
Nikdy nebyly provedeny testy podle standardů medicíny založené na důkazech Dvojitě slepé, se skutečným placebem Obvyklé „placebo“ ve studiích vakcín je Jiná vakcína Roztok hliníkového adjuvantu Neexistují skutečné kontrolní skupiny (zcela neočkovaní) Důvody? Prý by to bylo neetické Je to výhodné, schová se reálný výskyt NÚ

26 Studie o účinnosti Dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie:
1979 WHO publikovala výsledky rozsáhlého dvojitě slepého výzkumu účinnosti BCG očkování v Indii: bylo sledováno 260 000 lidí po dobu sedmi let výsledky prokázaly, že očkování BCG nemá žádný ochranný efekt V očkované skupině byl dokonce mírně vyšší výskyt tbc Bulletin of the WHO 57 (5): (1979)

27 Studie o účinnosti Očkování proti chřipce
Udávaná účinnost podle posledních oficiálních studií je 60% (Osterholm et al) Riziko nákazy je cca 3%, tj. během roku onemocní chřipkou cca 3% obyvatel. V očkované skupině 1,4%. Rozdíl mezi 3 a 1,4 je cca 60% Fakticky je třeba očkovat téměř 100 lidí, aby se zabránilo onemocnění jednoho z nich! Skutečná účinnost očkování proti chřipce je 1,6% - o tolik se sníží vaše osobní riziko chřipky

28 Pravda č.2: očkování není účinné v prevenci nemocí
Dočasná ochrana po očkování neznamená vždy přínos, viz dětské nemoci –příušnice, spalničky, zarděnky Nepřítomnost manifestního onemocnění v populaci neznamená vymýcení původce nemoci Očkovaní přenášejí nemoci – možná lépe než neočkovaní, protože nemají jasný klinický obraz nemoci

29 Tvrzení: očkování zajistí kolektivní imunitu
Současné epidemie dětských nemoci propukají u nejvíce proočkované části populace - dětí a mladých dospělých Stádní imunita –mýtus 100% očkovaných dětí tvoří jen menšinu populace, dospělí se neočkují! Imunita po očkování vydrží cca let, tj. většina populace imunní není!!

30 Kolektivní imunita? Pertussis Infection in Fully Vaccinated Children in Day-Care Centers, Israel Zdroj: CDC V 100% proočkované školce bylo nalezeno PĚT přenašečů Bordetelly pertussis Děti kašlaly, ale neměly typické příznaky, nebyly správně diagnostikovány Byly rezervoárem infekce a nosičem infekce pro nechráněné kojence

31 Účinnost očkování Unexpectedly Limited Durability of Immunity Following Acellular Pertussis Vaccination in Pre-Adolescents in a North American Outbreak Maxwell AW, Katz PH, Witt DJ, Clin Infect Dis. (2012) 171 případů černého kašle, z toho 132 u dětí. Účinnost očkování byla podle nich: Pro věk 2-7 let: 41% účinnost (?!?) Pro věk 8-12 let: 24% účinnost (?!?) Pro věk 13-18: 79% účinnost

32 Účinnost očkování Opakovaně propukají epidemie nemocí ve vysoce proočkovaných populacích, např. na školách s 99%-100% proočkovaností proti spalničkám, planým neštovicím apod. Počátek epidemie nikdy nebyl vysledován k neočkovanému jedinci

33 Pravda č.3: kolektivní imunitu nelze zajistit očkováním
Očkování přenášejí nemoc a infikují neočkované Protilátky z očkování vydrží jen cca 15 let, dospělí se už neočkují Proč nemají černý kašel nejvíc lidé nad 40 let, ale hlavně děti a dospívající? Proč se přidalo přeočkování DTP v 10 letech – kvůli dobré účinnosti předchozích dávek? Proč nemají spalničky 40letí ale 20letí?

34 Tvrzení 4: očkování dětem zlepšuje zdraví, jsou méně nemocné
Výsledky: Během 23 let praxe pozoroval, že Neočkované děti byly zdravější, silnější a odolnější než očkované Alergie, astma, poruchy chování a pozornosti byly zcela zřejmě častější u očkovaných dětí Na druhou stranu neočkovaní netrpěli nijak častěji ani vážněji infekcemi HouseofRepresentatives-Ohio.pdf

35 Zlepšuje očkování zdraví?
Dr. Martin Hirte, „Očkování pro a proti“ neočkované děti jsou mnohem méně nemocné, než ty očkované "Je překvapivé, jak se v běžné dětské lékařské praxi ukazuje, že neočkované děti mají lepší rezistenci vůči běžným infekcím. Většinu z nich vídám jenom při pravidelných preventivních prohlídkách."

36 Zlepšuje očkování zdraví?
Běžná populace (převážně očkovaná) studie KIGGS Neočkovaní Senná rýma 10,7% 3% Astma 4,7% 2,5% ekzém 13,2% 7% Alergické projevy Více než 40% 10%

37 Zlepšuje očkování zdraví?

38 Pravda č.4: očkovaní jsou více nemocní
McDonald KL et al, Delay in diphteria, pertusis, tetanus vaccination is associated with a reduced risk of childhood asthma, J Allergy Clin Immunol, Volume 121, No 3, Odložení zahájení očkování DTP o pouhé dva měsíce sníží riziko astmatu o cca 50%!!! Výskyt astmatu u dětí je cca 8% - snížení o 4%! Odložení očkování by mohlo vést ke snížení až o 4000 ASTMATIKŮ ROČNĚ Kolik by ušetřily pojištovny? Kolik by stála léčba těch pár případů nemocí u neočkovaných kojenců?

39 Tvrzení 5: očkování je bezpečné
Očkování evidentně není účinné, je tedy alespoň bezpečné? Nežádoucí účinky jsou údajně vzácné a mírné Skutečně závažný účinek je prý tak vzácný, že ho běžný pediatr za celou svou praxi nevidí Výhody očkování převažují rizika ???? Očkování bylo zavedeno v době, kdy o imunitním systému (zejména novorozenců a kojenců) nebylo prakticky nic známo

40 Úmrtí po očkování Jde o pár oslabených jedinců, kteří by stejně nepřežili nebo jde o jev pozorovatelný na populační úrovni – změna v úmrtnosti? Zemře víc dětí na nemoci nebo očkování? Co kdyby se ukázalo, že jich víc umírá a je poškozeno očkováním než nemocemi? Je pak očkování obhajitelné jako PREVENTIVNÍ prostředek?

41 Kojenecká úmrtnost a očkování studie N.Miller
Tab. 3: kojenecká úmrtnost ve skupinách států podle počtu dávek očkovacích látek v prvním roce života Kategorie č. Počet dávek (rozmezí) Střední kojenecká úmrtnost Rozmezí kojenecké úmrtnosti 1 12–14 3,36 2,74–3,98 2 15–17 3,89 2,68–5,12 3 18–20 4,28 3,80–4,76 4 21–23 4,97 4,44–5,49 5 24–26 5,19 4,06–6,31

42 Porovnání dětské úmrtnosti a očkování v rozvinutých a rozvojových zemích
Počet vakcín v 1 roku života Kojenecká úmrtnost (na tisíc živě narozených) Gambie 22 68,8 Mongolsko 39,9 Rakousko 23 4,42 Luxemburg 4,56 Česko 19 3,79 Švédsko 12 2,75

43 Vliv vakcín na riziko hospitalizace a úmrtí – studie N.Miller
Čím víc dávek vakcín, tím vyšší riziko S dvojnásobeným počtem dávek O  50% riziko smrti O více než 100% víc hospitalizací Počet úmrtí dramaticky stoupá s pátou dávkou vakcíny

44 Hospitalizace a počet dávek vakcín

45 Úmrtí a počet dávek vakcín

46 Úmrtí a počet dávek vakcín
1458 úmrtí při 5-8 dávkách 423 úmrtí při 1-4 dávkách = 1035 úmrtí navíc při 2x více dávkách Podhlášenost až 99%!!! Celkem možná více než úmrtí během let V ČR a na SLOVENSKU? obyvatel – USA obyvatel Děleno až 5000 možných úmrtí dětí jako přímý důsledek očkování za 20 let….

47 Kombinace vakcín Doporučená kombinace Infanrixu hexa a PCV
Na Slovensku dokonce povinná dle vyhlášky Údajně šetrnější než oddělená aplikace? (Miller!) Na veřejnost uniklý důvěrný materiál firmy Pfizer –výrobce Prevenaru 13 Kombinované současné podání vedlo cca 4x častěji k NÚ postihujícím nervový systém než samostatné podání Pro Pfizer není toto zjištění důvodem ke „změně marketingové strategie“

48 Úmrtnost po očkování Japonsko bylo v 70.letech na 17.místě v kojenecké úmrtnosti Pro časté nežádoucí účinky DTP vakcíny (zejména SIDS, epilepsie a další neurologické poruchy) v roce přesunulo první očkování až po dovršení dvou let věku Toto opatření katapultovalo Japonsko na 1.místo (tj. nejlepší) v kojenecké úmrtnosti Japonsko mělo nejnižší úmrtnost kojenců a batolat v době, kdy děti NEBYLY OČKOVÁNY PROTI PERTUSI

49 Úmrtnost po očkování - japonsko
Věk zahájení očkování DTP Počet reakcí/úmrtí Roky 3 měsíce 57/37 Roky 2 roky 8/3

50 Úmrtnost po očkování - japonsko
Autoři uzavírají: „věk zahájení rutinního očkování se zdá být mnohem důležitějším faktorem výskytu reakcí než přechod od buněčných k nebuněčným vakcínám“ Publikováno Paediatrics, Vol. 81, No.6,part 2. Report of the Task Force on Pertussis and Pertussis Immunization-1998 Dr.P.Offit: japonští doktoři jsou blázni, vždyť ty děti neumřely na očkování, ale na SIDS

51 Úmrtnost po očkování Kristensen, Aaby a Jensen: Routine vaccination and child survival: follow up study in Guinea-Bissau, West Africa, BMJ 2000; 321:1435 kojenci očkovaní DPTPol měli téměř 2x vyšší riziko úmrtí než neočkovaní Jiná studie Aabyho ukázala, že dobře živené očkované dívenky mají vyšší úmrtnost než neočkované špatně živené – rozdíl cca 3x

52 Úmrtnost po očkování 2/3 dětí zemřelých na SIDS byly předtím očkovány DTP vakcínou 13% zemřelo do 24 hodin 26% během 3 dnů 37% během 1 týdne 61% během 2 týdnů 70% během 3 týdnů

53 Úmrtnost po očkování Neočkované děti umíraly na SIDS nejvíce během podzimu a zimy Očkované nejvíce v 2 a 4 měsících věku, nebyla pozorována sezónní závislost Torch WC. Diphtheria-pertussis-tetanus (DPT) immunization: a potential cause of the sudden infant death syndrome (SIDS). American Academy of Neurology, 34th Annual Meeting, Apr 25-May 1, Neurology 32(4): pt. 2.

54 Úmrtnost po očkování Úmrtnost na SIDS byla během prvních 3 dnů po očkování DTP 7,3x vyšší než v období 30 dní po očkování’ Walker AM, Jick H, Perera DR, Thompson RS, and Knauss TA. Diphtheria-tetanus-pertussis immunization and SIDS, Am J Public Health 1987; 77: 945–951. Děti umíraly téměř 8x častěji během 3 dnů po DTP očkování Fine PE and Chen RT. Confounding in studies of adverse reactions to vaccines. Am J Epidemiol 1992; 136: 121–135.

55 Úmrtnost po lécích – DVOJÍ METR?
DTP vakcína zvyšuje úmrtnost kojenců NĚKOLIKANÁSOBNĚ během DNŮ Lék Vioxx byl stažen z trhu, když se zjistilo, že zvyšuje úmrtnost na KV příhody o cca 20% během LET Přestože tito lidé měli evidentně i jiné souběžné rizikové faktory

56 Úmrtí po Infanrixu hexa
1271 stránkový důvěrný dokument GSK určený pouze úřadům Uvádí 825 různých druhů komplikací a NÚ, které mohou postihnout každý systém a orgán v těle počet a druh vážných NÚ uvedených v tomto důvěrném dokumentu se zásadně liší od počtu NÚ uvedených v příbalovém letáku pro pacienty a lékaře

57 Úmrtí po Infanrixu hexa
NÚ zahrnovaly celkem 73 úmrtí většina z nich nastala během tří dnů po očkování Oficiální podhlášenost NÚ JE % - možný počet úmrtí malých dětí tedy mohl být až ???? počet náhlých úmrtí dětí, ke kterým došlo během tří dnů po očkování Infanrixem Hexa, překročil očekávaný počet úmrtí GSK tato čísla porovnává s počtem evidovaných náhlých úmrtí, která již nelze považovat za „přirozená“ nebo „spontánní“, protože v dnešní době je téměř 100% kojenců očkováno

58 Úmrtí po Infanrixu hexa
Z tohoto dokumentu vyplývá, že Infanrix Hexa je potenciálně nebezpečnější než jiné dětské vakcíny. Kritéria GSK pro závažnost jsou pouze relativní GSK např. klasifikuje události, které vedly k neurochirurgickým zákrokům, oživování nebo odstranění části střeva jako „méně závažné“!!! Mezi velmi závažnými NÚ zaznamenanými GSK jsou: autismus, syndrom náhlého úmrtí kojence a syndrom třeseného dítěte

59 Hexavakcíny Již jedna hexavakcína – Hexavac - byla stažena z trhu po řadě podezřelých úmrtí Zinka, B.; Rauch, E.; Buettner, A.; Ruëff, F.; Penning, R. Unexplained cases of sudden infant death shortly after hexavalent vaccination. Vaccine 2006, 24, 5779–5780

60 hexavakcíny Komentář ke studii Zinky et.al, odpověď na komentář H.J.Schmidta a kol. (Vaccine) •“hlavním problémem je, že specialisté na vakcíny v minulosti selhali v určení jakýchkoli testů nebo jiných kritérií ke zjištění, zdali byly nežádoucí účinky způsobeny vakcínami nebo ne. Podle našich vědomostí se o to vlastně ani nepokusili a otázkou je - proč??!” Kdyby zemřelo téměř 200 dětí na černý kašel – mlčela by média???

61 studie o bezpečnosti Dr.Thomas Jefferson, člen předsednictva European Program for Improved Vaccination Safety Surveillance a předseda divize Cochrane Collaboration, prohlásil, že většina studií o bezpečnosti dětských vakcín je bezcenná „Existuje i nějaký dobrý výzkum, ale převažuje ten špatný. Veřejnost je klamána, protože nebyly provedeny řádné studie.“ jefferson01.html

62 Stacy a Leslie Sirjacobs

63 Stacy Sirjacobs Zemřela ve věku 9 týdnů týden po očkování Infanrix hexa + Prevenar + Rotarix Narozená císařským řezem o měsíc dříve Po narození oživována V době očkování byla nachlazená, ale lékaři rodiče ujistili, že to nevadí, očkování doporučili Několik dní po očkování dostala vysokou horečku, průjem, měla tachykardii, objevily se petechie a krátce na to zemřela na sepsi

64 Pravda č 5: očkování zabíjí
Byli byste si ochotni nechat aplikovat najednou hexavakcín Prevenarů Rotarixů?

65 Jedna z miliónu???? Studie dr. Pourcyrousa, J Pediatr 151: , 239 předčasně narozených dětí (gestační věk méně než 35 týdnů) byly očkované jednou nebo víc vakcínami najednou Abnormální zvýšení CRP 85% dětí očkovaných více vakcínami 70% dětí očkovaných jednou vakcínou 16% dětí mělo kardiorespirační události Abnormální hodnoty CRP byly spojené s více vakcínami a těžkým krvácením do mozkových komor

66 Vakcíny jsou šetrné? V ČR je hlášeno cca 40 reakcí na hexavakcínu ročně Při téměř dávkách Je to reálné číslo? Podhlášenost 90% = 400 reakcí Podhlášenost 99% = 4000 reakcí Co pediatři hlásí? Co je podle nich „normální“

67 Moje zkušenosti Data od cca 200 dětí
Některé děti měly víc příznaků/potíží Encefalitický pláč (neutišitelný, ječivý pláč, výrobcem nazývaný eufemismem „neobvyklý pláč“) 40 případů Tento pláč je symptomem postižení nervového systému Podléhá hlášení!! Ani jedna reakce z mého seznamu nebyla dětským lékařem hlášena, byla odbyta jako „normální“!!!

68 Nežádoucí reakce U některých dětí došlo následně k dalším změnám:
Změna chování (neklid, apatie, úzkostnost, ADHD, agresivita, vztekání….) 33 Neurologické problémy (hypotonie, narušení vývoje….) 23 křeče 15 Dlouhodobé narušení spánku 22 Apnoické pauzy 1 Hyporeaktivní-hypotonická epizoda

69 Nežádoucí reakce Regres ve vývoji (přestalo se otáčet, lézt, chodit, hrát si s ručičkami…) 22 Dočasné narušení řeči (od broukání po věty, trvalo to někdy až měsíce – u kojenců!!) 15 Trvalé narušení řeči 11 Uznaná postvakcinační encefalopatie 6 Autismus (prudký regres krátce po očkování, někdy po akutní reakci, různý věk dětí (od 5 měsíců po 4 roky) 18

70 Nežádoucí reakce Autoimunitní onemocnění 6 Alergie (ekzém, astma…) 42
Zhoršení imunity 40 Neprospívání/bojkot kojení 14 Průjem/zvracení//GIT potíže 22

71 Typická kombinace symptomů
Neutišitelný pláč, záškuby nebo prohýbání do mostu nebo naopak hypotonie Pak narušení spánku, neklid, bojkot kojení nebo nechutenství Současně dítě přestalo dělat, co umělo, přestalo se usmívat a broukat, lézt, používat ruce… Často narušení imunity, začnou nekonečné infekce nebo alergie Velmi často zažívací potíže, potravinové alergie

72 Jsou změny chování „topickými“ neurologickými symptomy?
Které struktury mozku řídí chování a emoce? Limbický systém – nálady, emoce, agresivita Spánkové laloky – paměť, porozumění řeči, sebeovládání, poruchy učení a paměti Basální ganglia – úzkost, strach, motorika Cingulární okruh –přepínání pozornosti, nutkavé myšlenky, repetitivní chování Prefrontálná kůra – soustředění, plánování, dokončování věcí, pozornost, brždění impulsů Zřetelná změna chování je jedním ze symptomů encefalopatie po očkování – viz vakciny.net!

73 Nežádoucí reakce Typické odpovědi pediatrů
„to je normální“ (dítě řve celou noc a není k utišení) „máte málo mléka“ (dítě odmítá prs a hubne) „děti mají svá období“ (dítě se přes noc stalo autistickým, následující den po očkování) „děti se vyvíjejí různě“ (pravil neurolog) „dneska mají špatnou imunitu všechny děti, to není důvod neočkovat“ (pravil imunolog) „to s očkováním nesouvisí, je to jen náhoda“ „To se po Prevenaru nemůže stát“

74 Jen časová shoda? Menkes JH, Kinsbourne M, Workshop on neurologic complications of pertussis and pertussis vaccination, Neuropediatrics. 1990 Nov;21(4):171-6. Autoři výslovně uvádějí, že symptomatologie neurologických reakcí není typická pro očkování (proti pertusi), proto je časová souvislost s očkováním zásadní pro určení příčiny!

75 Výhody převažují riziko?
200 dětí, z toho: 18 autistů 6 autoimunitních nemocí 6 uznaných postvakcinačních encefalopatií (vše vážná postižení) 12 dětí trvalé problémy s řečí (nemluví vůbec nebo jsou hodně opožděné – jednotlivá slova ve 4 letech….) Cca 40 má dlouhodobé neurologické problémy 40 alergií + 40 dlouhodobě zhoršené imunity

76 Výhody převažující riziko?
Dohromady cca 100 dětí s TRVALÝMI NÁSLEDKY jen v mé praxi Kolik jich je v celé republice…Evropě…světě…

77 Výhody převažují riziko?
Tetanus 0 Záškrt 0 Obrna 0 Vážná hemofilová onemocnění 10 případů Hepatitis B u dětí pár případů (celkem 154) Černý kašel 736 případů – hlavně očkované děti Spalničky 22 Zarděnky 7 Příušnice 3900 – hlavně očkovaní mladí dospělí!

78 Složení vakcín Koktejl různě upravených a modifikovaných původců nemocí a toxinů v kombinaci, kterou se nelze přirozeně nakazit Velká dávka hliníku, nikdy nebyla testována z hlediska toxicity a farmakokinetiky u kojenců Formaldehyd, polysorbáty, stopové nebo větší množství ethylrtuti Zbytky tkáňových a buněčných kultur včetně cizí DNA, kontaminujících neznámých virů, bakterií, zbytky antibiotik…

79 Složení vakcín Hliník v dávce odpovídající dětským vakcínám způsobuje vážné poruchy nervového vývoje u mláďat primátů Hewitson, L.; Houser, L.A.; Stott, C.; Sackett, G.; Tomko, J.L.; Atwood, D.; Blue, L.; White, E.R. Delayed acquisition of neonatal reflexes in newborn primates receiving a thimerosal- containing hepatitis B vaccine: influence of gestational age and birth weight. J Toxicol Environ Health A, 2010, 73 (19),

80 Rtuť je prokázaný neurotoxin
Dávka (ppb) forma 0.5 Thiomerosal Způsobuje smrt buněk neuroblastomu 0.4 Methylrtuť Průměrný chronický týdenní příjem kontaminovaných ryb způsobuje opoždění vývoje řeči a autistické symptomy u chlapců 1.6 Prozatímní tolerovatelný týdenní příjem podle tělesné váhy pro kojence a těhotné ženy 2 Anorganická rtuť Limit EPA pro pitnou vodu 20 Způsobuje degeneraci membrán neuritů 200 Různé formy rtuti Tuto hladinu v tekutinách EPA klasifikuje jako rizikový odpad na základě toxických vlastností 25,000-50,000 Ethylrtuť Koncentrace ve vakcínách obsahujících thiomerosal

81 hliník Používá se ve formě hydroxidu, fosfátu nebo sulfátu draselného
Aktivuje TH2 část imunity (alergie a autoimunita) Účelem přidání sloučenin hliníku je dramaticky zvýšit imunitní reakci na vakcínu a prodloužit ji Vakcíny by bez adjuvancií nefungovaly (s výjimkou živých virových)

82 Mechanismus účinku Al Není nic známo o toxikologii a farmakokinetice Al adjuvancií u kojenců a dětí naprostá většina dosud provedeného výzkumu a testování se týkala expozice Al u dospělých U dospělých může dlouhodobé přetrvávání Al adjuvans v organismu vést ke poruchám duševních funkcí a autoimunitě ASIA – autoimunitní syndrom indukovaný adjuvancii, v poslední době podrobně zkoumaný a diskutovaný ve vědecké literatuře

83 Mechanismus účinku Al jen několik dávek vakcín podaných dospělým dokáže způsobit nežádoucí účinky související se syndromem ASIA (autoimunitní syndrom indukovaný adjuvancii) 2-3 adjuvancia nebo opakované podání dokáží u zvířat překonat vrozenou odolnost vůči autoimunitě Mechanismy toxicity hliníkových adjuvanccí a autoimunita v dětské populaci, L. Tomljenovic and C.A.Shaw, Lupus (2011) 0, 1–8

84 Mechanismus účinku Al Tytéž součásti nervově-imunitního regulačního systému, které mají klíčovou roli ve vývoji mozku a imunitních funkcí (např. cytokiny), jsou hlavním cílem Al adjuvancií Periferní imunitní odpověď ovlivňuje nervový systém Komunikace mezi NS a IS hraje klíčovou roli v regulaci imunitních a mozkových funkcí a udržuje všeobecnou homeostázu. U mnoha autoimunitních/zánětlivých nemocí syndromu ASIA bylo popsáno narušení osy NS-IS

85 Mechanismus účinku Al adjuvantu
Hliník stimuluje Th2 složku imunity – tvorbu protilátek – alergie, autoimunita Tím současně oslabí Th1 složku imunity – obranu proti infekci Oslabení Th 1 je významné, některé studie ho porovnaly k úrovni při AIDS Nanočástice Al mohou pronikat do orgánů včetně mozku a spustit autoimunitu Nanočástice mohou proniknout až do jádra buněk Al stimuluje G proteiny, signální molekuly

86 Rozdíl vstřebávání Al ze stravy a z vakcín
Z potravy se dostává do krevního oběhu asi 0,25% Al Z potravy se rychle vyloučí ledvinami jako volné ionty nebo soli Z  vakcín se vstřebá téměř 100% Al Hliník ve vakcínách vytváří komplex s antigenem tento komplex neprojde v ledvinách do moče.

87 Hliník Předčasně narozené děti, které dostávaly i.v. výživu a zemřely, měly nápadně zvýšený obsah hliníku v mozcích Provedli další sledování obsahu hliníku v parenterální výživě nedonošených dětí u 227 předčasně narozených dětí Bishop NJ, Morley R, Day JP, Lucas A. Aluminum neurotoxicity in preterm infants receiving intravenous- feeding solutions. N Engl J Med. 336(22), , 1997

88 Hliník Polovina dětí dostávala standardní intravenosní výživový roztok s 250 g/l Al+ po dobu 10 dnů i déle Druhá polovina dětí dostávala roztok očištěný od hliníku –pouze 22 g/l Al+ Přeživší děti (182) byly testovány ve věku 18 měsíců pomocí BMDI (Bayley Mental Development Index)

89 Hliník Děti, které dostávaly Al po dobu 10 dnů i déle měly při vyšetření nejméně o 10 bodů nižší než děti s výživou zbavenou hliníku Měly 85% pravděpodobnost, že budou mít jeho hodnoty pod 85 - to je hranice, pod kterou již mají děti problémy s učením. 1 den i.v. výživy s hliníkem vedl k poklesu o 1 bod

90 Hliník Závěry studie vedly FDA v roce 2004 ke stanovení limitu pro příjem hliníku z parenterálních zdrojů pro předčasně narozené děti a pro osoby s narušenou funkcí ledvin Tato norma činí 4 – 5 g/kg/d Tj. cca ug/d na celé novorozené dítě Evropský lékopis stanoví jako horní limit obsahu Al ve vakcíně 1250 g

91 Hliník Kolik hliníku snese dvouměsíční dítě? Že by náhle 40-50x více?
Novorozenci, kojenci i batolata v USA i v ostatních vyvinutých zemích dostávají při povinném očkování mnohonásobně více hliníku než dovolují bezpečnostní limity FDA pro parenterální příjem

92 Dávka hliníku ze všech povinných dětských vakcín
4,2 miligramů Inkasováno během prvních pěti let života Během prvních 18 měsíců věku dítě dostane 3,2 miligramy hliníku Synflorix přidá další 1,5 mg tj. celkem 5,7 mg Al

93 Hliník ve vakcínách 3,2 mg za 18 měsíců znamená 7ug/den
Přepočteno na 70kg dospělého to znamená denně vstřebat 63ug Al z potravy 63ug vstřebaného Al znamená příjem 21mg Al denně Minimal risk level je 10mg/denně Dětské vakcíny tedy překračují MRL nejméně 2x.

94 Mechanismus účinku vakcín vede nutně k
Clemens von Pirquet – alergie Hans Selye – stresová reakce vedoucí až k úmrtí (injikoval směs toxinů a extraktů tkání) Tomljenovic, Shaw, Tsumiyama –autoimunita Shaw - poškození a smrt neuronů

95 Autoimunita-nevyhnutelný důsledek nadměrné imunizace
Ken Tsumiyama, Yumi Miyazaki, Shunichi Shiozawa: „Self-Organized Criticality Theory of Autoimmunity“, PLoS One, 31.XII.2009, 4(12):e8382 Imunizace myší (ovalbumin, stafylokokový toxin) vedla nevyhnutelně k autoimunitním reakcím – laboratorní a patologické nálezy byly konzistentní s nálezy u systémového lupusu.

96 Co riskujeme výměnou za dočasnou „ochranu“ proti pár nemocem
Oslabení imunity proti VŠEM infekcím Alergie Autoimunitní nemoci Poškození nervového systému Smrt Které z nemocí, proti kterým se očkuje, dokáží totéž? A jak často?

97 Přispívají hliníková adjuvans ve vakcínách k stoupajícímu výskytu autismu?
Tomljenovic L, Shaw CA, Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism? Journal of Inorganic Biochemistry 105 (2011) 1489–1499 Země s vyšší expozicí dětí Al ve vakcínách mají statisticky významně vyšší výskyt PAS Nejtěsnější korelace byla při expozici ve věku 3-4 měsíců

98 Studie L. Tomljenovic a C. A
Studie L.Tomljenovic a C.A.Shaw: Al ve vakcínách a prevalence PAS v západních zemích Hillovo kritérium Splňuje studie toto kritérium? poznámka Síla (1) ano Asociace je vysoce statisticky signifikantníí Konzistence(2) Opakované pozorování různými lidmi Specifita (3) ne Mnohočetná etiologie Biologické zdůvodnění (4) Al je neurotoxin a silný stimulant imunity Časová souvislost (5). Zvyšování počtu dětských vakcín předcházelo epidemii autismu Biologický gradient gradient (6) Závislost na dávce Koherence (7) Tytéž prozánětlivé mediátory, které jsou indukovány Al adjuvanty, byly nalezeny ve zvýšené hladině u pacientů s PAS Experimentální důkazy (8) Al dokáže poškodit prenatální a postnatální vývoj mozku u lidí i experimentálních zvířat. Analogie (9) Periferní stimulace imunitního systému během kritických období vývoje mozku může vést k důsledkům podobným PAS

99 Hliník je prokázaný neurotoxin
Poškozuje paměť, kognitivní a psychomotorické funkce Poškozuje chování Poškozuje aktivitu na synapsích a přenos nervových impulsů mezi neurony Poškozuje hematoencefalickou bariéru Zvyšuje oxidativní stres Aktivuje mikroglii a způsobuje zánět mozku Poškozuje metabolismus glukózy v neuronech Poškozuje transkripci DNA Způsobuje poškození neuritů (Tomljenovic, J of Alzheimers Dis 2011; 23(4): )

100 Jen náhodná podobnost nebo stejný mechanismus?
Symptomy intoxikace hliníkem: Ztráta řečových schopností Ztráta kognitivních schopností Demence Křeče a jiné neurologické projevy (zejména poškození mozečku) Symptomy regresivního autismu: Ztráta řeči a dosavadních dovedností Retardace vývoje Křeče, neurologické poruchy (mozeček)

101 Hliník (a rtuť) Gallagher, C.M.; Goodman, M.S. Hepatitis B vaccination of male neonates and autism diagnosis, NHIS J Toxicol Environ Health A, 2010, 73 (24), Chlapci očkovaní proti hepatitidě B jako novorozenci mají 3x vyšší výskyt autismu než neočkovaní Skoková změna po zavedení tohoto očkování novorozenců v USA

102 Al adjuvant “Aluminium je velmi neurotoxické a poškozuje prenatální a postnatální vývoj mozku u lidí a experimentálních zvířat.”

103 Názory SÚKLu „Bedlivě dbáme na bezpečnost léčiv podávaných občanům ČR“
„Nemáme žádné údaje o hladině Al po očkování u kojenců a dětí“ „Dávka Al ve vakcíně není toxická“ „Předpokládáme nerozpustnost hydroxidu Al ve vakcíně a věříme, že nezpůsobuje negativní důsledky, navíc se tento nerozpustný Al(OH)3 do 24 hodin ze 70% vyloučí“ (biochemicky nemožné) „Vakcíny nejsou podávány parenterálně“

104 Pravda: očkování oslabuje imunitu
Očkovaní jsou náchylnější ke všem infekcím Hůře se z nich uzdravují Mají více alergií Více poruch nervového systému Více autoimunitních poruch Více umírají….

105 Lékaři proti očkování Lidé, kteří působí jako pediatři, rodinní lékaři, neurochirurgové, profesoři patologie, chemie, biologie nebo imunologie Každý z nich nezávisle provádí výzkum s pomocí skutečné vědy a došel k závěrům, které jsem prezentovala

106 Lékaři proti očkování Nicola Antonucci, MD Todd M. Elsner, DC Alexander Kotok, MD, PhD Maximo Sandin, PhD, David Ayoub, MD Jorge Esteves, MD Eneko Landaburu, MD Len Saputo, MD, Nancy Turner Banks, MD Edward "Ted" Fogarty, MD Luc Lemaire, DC Michael Schachter, MD, Timur Baruti, MD Jack Forbush, DO Janet Levatin, MD Viera Scheibner, PhD, Danny Beard, DC Milani Gabriele, CRNA, RN Thomas Levy, MD, JD Penelope Shar, MD, Francoise Berthoud, MD Sheila Gibson, MD, BSc Stephen L'Hommedieu, DC Bruce Shelton, MD, MD(H), Russell Blaylock, MD Mike Godfrey, MBBS Paul Maher, MD, MPH Debbi Silverman, MD, Fred Bloem, MD Isaac Golden, ND Andrew Maniotis, PhD Kenneth “KP” Stoller, MD, Laura Bridgman, FNP, ND Gary Goldman, PhD Steve Marini, PhD, DC Terri Su, MD, Kelly Brogan, MD Garry Gordon, MD, DO, MD(H), Juan Manuel Martinez, Mendez, MD, Didier Tarte, MD, Sarah Buckley, MD Doug Graham, DC

107 Lékaři proti očkování Sue McIntosh, MD Leigh Ann Tatnall, RN, Rashid Buttar, DO Boyd Haley, PhD Richard Moskowitz, MD Adiel Tel‐Oren, MD, DC, Harold Buttram, MD Gayl Hamilton, MD Sheri Nakken, RN, MA Sherri Tenpenny, DO, Lisa Cantrell, RN Linda Hegstrand, MD, PhD Christiane Northrup, MD Renee Tocco, DC, Lua Catala Ferrer, MD James Howenstine, MD Amber Passini, MD Demetra Vagias, MD, ND, Jennifer Craig, PhD, BSN, MA Suzanne Humphries, MD Ronald Peters, MD, MPH Franco Verzella, MD, Robert Davidson, MD, PhD Belen Igual Diaz, MD Jean Pilette, MD Julian Whitaker, MD, Ana de Leo, MD Philip Incao, MD Pat Rattigan, ND Ronald Whitmont, MD, Carlos de Quero Kops, MD Joyce Johnson, ND Zoltan Rona, MD, MSc Betty Wood, MD, Carolyn Dean, MD, ND A. Majid Katme, MBBCh,DPM, Chaim Rosenthal, MD Eduardo Angel Yahbes,MD, Mayer Eisenstein, MD, JD,MPH, Tedd Koren, DC Robert Rowen, MD

108 Hippokratova přísaha „Především neškodit“

109 Otázky Jak jsou pediatři školeni v rozpoznávání encefalopatické reakce a jiných NÚ? Proč považují encefalitický křik za normální? Jaké mají nástroje k posouzení kauzální souvislosti symptomů s očkováním? Podle čeho rozhodují? Proč není tato reakce - regres ve vývoji, narušení řeči, úsměvu, sociálního kontaktu a změna chování - uvedená v příbalovém letáku hexavakcíny a pneumokokové vakcíny? Jak se zjistí nový typ NÚ a jak se dostane do SPC, když se „po Prevenaru něco takového nemůže stát“ ?


Stáhnout ppt "Očkování – pomáhá nebo škodí?"

Podobné prezentace


Reklamy Google