Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků."— Transkript prezentace:

1 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec

2 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA I.Strategická východiska podpory MSP II.Operační program Podnikání a inovace III.Národní programy IV.Komunitární programy V.Projekty agentury CzechInvest a CzechTrade VI.Seedfond Struktura vystoupení

3 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA I. Strategická východiska podpory MSP Výchozí programové dokumenty schválené vládou Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období Národní inovační strategie

4 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA I. Strategická východiska podpory MSP Koncepce podpory MSP Kontinuální tvorba koncepčních dokumentů (Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období ) Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let (Koncepce MSP 2014+) zásadní strategický dokument pro přípravu nového programovacího období kohezní politiky EU a zejména nového operačního programu pro podporu inovačního podnikání a znalostí a dále také národních programů obsahuje základní problémové okruhy malého a středního podnikání a identifikuje oblasti podpory vymezuje 50 konkrétních opatření, jejichž cílem je efektivní fungování a celkový rozvoj malých a středních podnikatelů Při přípravě konzultován s širokou veřejností – dotazníkové šetření mezi podnikateli Schválena vládou ČR v r Je v souladu se Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategií.

5 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA I. Strategická východiska podpory MSP Strategické priority Koncepce podpory MSP Kultivace podnikatelského prostředí, rozvoj poradenských služeb a vzdělávání pro podnikání Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací, včetně inovační a podnikatelské infrastruktury Podpora internacionalizace MSP Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice

6 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Schválena vládou v r Hlavní cíle NIS: posílení významu inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu perspektivních pracovních míst a pro rozvoj kvality života na území ČR. Základní podmínky pro efektivní fungování celého inovačního systému: efektivně fungující výzkum kvalitní vzdělávací systém a lidské zdroje posun firem na trzích a v hodnotových řetězcích směrem k inovačním lídrům 4 hlavní oblasti: excelentní výzkum spolupráce mezi podnikovým a akademickým sektorem při transferu znalostí podpora inovačního podnikání – důraz na MSP! lidé jako nositelé nových nápadů a iniciátoři změn I. Strategická východiska podpory MSP Národní inovační strategie

7 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA I. Strategická východiska podpory MSP Instituce zapojené do programů podpory MSP Agentura pro podporu podnikání a investic MPO Agentura pro podporu exportu ČMZRB ČEB Regionální kanceláře Zahraniční kanceláře Regionální pobočky MSP EGAP

8 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA I. Strategická východiska podpory MSP Formy podpory a zdroje financování Dotace (granty) - nevratná forma pomoci Finanční nástroje – návratná forma podpory úvěry záruky za úvěry rizikový kapitál Nepřímá podpora zvýhodněné služby (např. poradenství, informační servis aj.) Státní rozpočet ČR Národní programy Strukturální fondy EU (OPPI) Program švýcarsko- české spolupráce

9 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Národní program ZÁRUKA pro malé podnikatele (ČMZRB) Poskytování záruk za úvěry komerčních bank Záchranný kruh MPO – pro podnikatele postižené povodní Kombinace dotací, záruk, zvýhodněných úvěrů, zvýhodněných podmínek pro exportéry OPPI – dotační programy Inovace, Rozvoj, Marketing, Eko-energie, ICT v podnicích a další OPPI – Seed fond Poskytování rizikového kapitálu MSP Projekty agentury CzechInvest CzechEkoSystem CzechAccelerator CzechLink Služby agentury CzechTrade Balíčky služeb pro exportéry (průzkum trhu, zprostředkování kontaktů, analýzy) Informační portál (legislativa, články, databáze, metodiky)www.Businessinfo.cz Služby České exportní banky (úvěry a záruky) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti (pojištění) I. Strategická východiska podpory MSP Vybrané aktuální projekty 2013 na podporu MSP

10 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA II. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace OPPI navazuje na Operační program Průmysl a podnikání 2004 – 2006 Globální cíl OPPI: Zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy Finanční alokace: 3,67 mld. EUR, tj. cca 94 mld. Kč

11 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA II. Operační program Podnikání a inovace Dotační programy k Počet podaných registračních žádostí : Hodnota podaných registračních žádostí :243,3 mld. Kč Počet podaných plných žádostí : Hodnota podaných plných žádostí :158,1 mld. Kč Počet vydaných Rozhodnutí :9 068 Hodnota podpory v Rozhodnutích : 78,2 mld. Kč

12 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA II. Operační program Podnikání a inovace V loňském roce jsme českým podnikatelům proplatili 14,7 miliard korun CELKEM: 42,8 mld. Kč

13 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA II. Operační program Podnikání a inovace OPPI – dotační programy OPPI pro podnikatele a firmy 6 prioritních os 16 programů 75 % podpory musí být poskytnuto malým a středním podnikům Finanční alokace (bez technické pomoci): z Evropského fondu regionálního rozvoje: 3,029 mld. € Ze státního rozpočtu ČR: + 15% celkem 3,563 mld €, což je cca 91,95 mld. Kč

14 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA II. Operační program Podnikání a inovace Podpora VaVaI v OPPI Je zajištěna synergie intervencí mezi OPPI (MPO) a OP VaVpI (MŠMT) k pokrytí celé šíře inovačního procesu Cíl: Tvorba nových špičkových poznatků a znalostí a jejich přenos do komerční sféry OP VaVpI – nabídková strana inovačního procesu: cílené zaměření na akademickou sféru, vysoké školy a výzkumné ústavy OPPI – zajištění poptávkové strany inovačního procesu: opatření pro zakládání nových inovačních firem, rozvoje kapacit VaV v podnicích a v oblasti komercializace výstupů VaV prostřednictvím jednotlivých firem.

15 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Projekt OPPI: Aplikační a vývojové centrum laserových obráběcích strojů Náklady: 29,491 mil. Kč Dotace: 14,744 mil. Kč Projekt OP VaVpI: Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec Dotace: 738,047 mil. Kč Příjemce: VÚTS, a.s. II. Operační program Podnikání a inovace Příklad synergie mezi OPPI a OP VaVpI v Libereckém kraji Projet je zaměřen na oblast laserových technologií ve strojírenství. Cílem je vybudovat, technicky vybavit a personálně zajistit pracoviště pro realizaci výzkumně vývojových prací zaměřených na rozvoj dané technologie. Projekt se realizuje souběžně s projektem Centrum rozvoje strojírenského výzkumu.

16 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA II. Operační program Podnikání a inovace Aktivita Libereckého kraje v OPPI: Program (stav ke dni )Podané r. žádosti Vyřazené projekty Schválené projekty Eko-energie ICT v podnicích ICT a strategické služby31229 Inovace – inovační projekt Inovace – ochrana prům.vlastnictví Klastry413 Marketing Nemovitosti Poradenství Potenciál Prosperita Rozvoj Školící střediska Technologické platformy413 Liberecký kraj celkem Hodnota podaných registračních žádostí: mil Kč Hodnota podaných plných žádostí: mil. Kč Hodnota schválených žádostí: mil. Kč Hodnota schválených projektů: mil. Kč Proplaceno na účty podnikatelů: mil. Kč

17 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Připraven MPO ve spolupráci s ČMZRB Slouží k poskytování záruk za bankovní úvěry Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk zpřístupnit financování k realizaci podnikatelských záměrů malých podnikatelů Program byl vyhlášen 15. června 2012 a běží kontinuálně Prostředky jsou doplňovány průběžně ze státního rozpočtu ČR III. Národní programy Národní program ZÁRUKA pro malé podnikatele Poskytnuté záruky ke dni : Počet záruk: Objem záruk:2 914,5 tis. Kč

18 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA III. Národní programy Národní programy podpory VaVaI TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty) Resortní program účelové podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Cílem je podpořit aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblastech: nové materiály a výrobky, nové progresivní technologie a nové informační systémy Trvání: 2009 – 2017, příjem nových žádostí ukončen v r Rozpočet: 11,2 mld. Kč Inostart Součást implementace Programu švýcarsko–české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie Pro programy MPO vyčleněna částka 10 mil CHF Cílem je umožnit získání úvěrů k realizaci inovativních projektů začínajících podnikatelů (do 3 let od založení) realizovaných na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje

19 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA IV. Komunitární programy CIP - komunitární rámcový program Konkurenceschopnost a inovace Komunitární nástroj EU pro podporu podnikání a formování podnikatelského prostředí V ČR je gestorem programu MPO 3 podprogramy: • program pro podnikání a inovace • program na podporu politik Informačních a komunikačních technologií • program Inteligentní energie pro Evropu

20 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA IV. Komunitární programy Programy HORIZON 2020 a COSME Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) Inteligentní energie Podpora ICT Eko-inovace Inovace Konkurenceschopnost Bezpečná, čistá a účinná energie Vedení v oblasti průmyslových technologií: ICT Opatření v oblasti klimatu, účinné využívání zdrojů a surovin Přístup k rizikovému financování + Inovace v MSP Přístup k financování Přístup k trhům Podnikání Rámcové podmínky IEE

21 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA V. Projekty agentury CzechInvest CzechEkoSystem Talent – nápad – nový podnik Podávání žádostí 1. výzva: 34 žádostí 2. výzva: 8 žádostí Vstup do projektu „Rozvojový plán“ Poradenství – Koučing – Školení Podnikatelský plán přijatelný pro investory Podnik připravený pro investici Scouting Cíl projektu: příprava podnikatelů na (případný) vstup rizikového kapitálu

22 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA V. Projekty agentury CzechInvest CzechAccelerator Cílové destinace: Projekt je rozdělen do několika etap, před každou etapou je vyhlášena výzva, v rámci které se vybírají účastníci. Projektu se zúčastnilo již 23 českých společností USA západní pobřežíICT, life sciences a nanotechnologie, USA východní pobřeží biotechnologie, life sciences, zdravotnická technika a čisté technologie, SingapurICT, biotechnologie a life sciences IzraelICT, biotechnologie, life sciences a čisté technologie, Švýcarskobiotechnologie, life sciences, čisté technologie a přesné strojírenství

23 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA V. Projekty agentury CzechTrade Služby CzechTrade pro exportéry EXPORTNÍ PORADENSTVÍ: OBOROVÍ SPECIALISTÉ INFORMAČNÍ SERVIS: CENTRUM INFORMAČNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVÁNÍ: ODDĚLENÍ EXPORTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PREZENTACE V ZAHRANIČÍ: ODDĚLENÍ VELETRHŮ A VÝSTAV (SVV)

24 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA V. Projekty agentury CzechTrade Informační servis pro podnikatele Internetový portál zaměřený na všechny oblasti podnikání Zákony, předpisy Praktické rady (řešení konkrétních situací při podnikání) Možnosti financování Aktuality, novinky Provozuje CzechTrade Přispívají všechny instituce zapojené do podpor podnikání Možnost elektronické komunikace s podnikateli (formuláře, diskuzní fórum, RSS kanály, Newsletter)

25 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA VI. Seed fond Pilotní projekt OPPI - Seed fond Zásadní podpora inovací, podpora zakládání firem Zapojení soukromých investorů Efektivní využívání veřejných prostředků Seed fond je určen nositelům nových nápadů – malým a středním podnikům (počet zaměstnanců < 250, součet aktiv < 43 mil. € nebo obrat < 50 mil €) … které přitom hledají finance pro své založení (seed), rozjezd (startup) nebo další rozvoj (expansion), jsou ochotné vzdát se části firmy a spolupracovat s „cizím“ investorem Hlavní cíle projektu:

26 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA VI. Seed fond Vnitřní struktura Seed fondu Fond Finanční nástroj SEED Finanční nástroj VENTURE Seed Start-up Expansion Firmy mladší 5 letFirmy starší 5 let Bez soukromého investora Se soukromým investorem Finanční nástroj SEED je určen začínajícím firmám (obvykle mladším než 5 let) zahajujícím podnikání rozvíjejícím produkt, přičemž nemají ještě tržby i velmi mladým firmám do dvou let historie... dokonce ještě před vlastním založením společnosti! Finanční nástroj VENTURE je určen vyspělejším firmám (obvykle starším než 5 let) ve stádiu expanze – mají již produkt a tržby mají potenciál k dalšímu rozvoji

27 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Děkuji za pozornost Zelená linka: Zdroje informací Ing. Marcela Příhodová Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků."

Podobné prezentace


Reklamy Google