Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sbližování starších generací s novými technologiemi Kolín, 13. června 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sbližování starších generací s novými technologiemi Kolín, 13. června 2013."— Transkript prezentace:

1 Sbližování starších generací s novými technologiemi Kolín, 13. června 2013

2 2 Virtuální Univerzita třetího věku Seniorské vzdělávání přichází prostřednictvím ICT do regionů Ing. Klára Nehodová Provozně ekonomická fakulta, ČZU v Praze

3 3 Univerzita 3. věku U3V je přístupná seniorům v sídlech VŠ / univerzit. Plošné rozšíření presenční U3V je finančně, personálně a časově náročné. Ve větších lokalitách je seniorské vzdělávání uskutečňováno Akademiemi / Univerzitami volného času. Malé lokality jsou bez nabídky možnosti studia.

4 Virtuální U3V Forma distančního seniorského vzdělávání určená zejména máločetným seniorským studijním skupinkám v regionech, znevýhodněným dostupností (vzdáleností) k presenčním přednáškám v sídlech univerzit a vysokých škol. Zahájení výuky: říjen 2008 4

5 5 Cíl Virtuální U3V Zpřístupnit zájmové vysokoškolské vzdělávání seniorům ve všech lokalitách České republiky. Tematicky doplnit U3V o kurzy jiných VŠ. Umožnit sociální kontakt seniorů v „jejich“ regionech, podpořit komunitní činnost.

6 Princip výuky Založen na využití ICT / internetu. Spojuje prvky e-learningu a multimediálních materiálů do formy distančního vzdělávání, určeného - a didakticky přizpůsobeného - pro vzdělávání seniorů. 6

7 Technický princip Výukové zázemí VU3V je tvořeno LMS Moodle. Přednášky se aplikují přes internet do: •míst společné výuky (KS) •k jednotlivým posluchačům Nezávisle na místě, čase a délce připojení. 7 Technický princip

8 Studijní podklady Přes internet lze studovat ucelenou semestrální výuku, která obsahuje: •předem multimediálně zpracovaný soubor přednášek vedených akademickými lektory •textové studijní materiály (sylaby) •generované testy k ověřování znalostí •platformu pro odevzdání esejů •další komunikaci 8

9 Senioři a počítač 80 % - nadstadardní a uživatelské znalosti 20 % - bez přímého přístupu k PC, žádné uživatelské znalosti Z toho: 15 % přístup (získání) PC a přímá „pomoc“ v rámci rodiny 5 % přístup k PC jen v rámci KS 9

10 VU3V a počítač VU3V umožňuje nenásilné: •získávání počítačové gramotnosti PC je prostředek, nikoliv cíl. •rozšiřování počítačové gramotnosti: •internet - doplňující informace •e-mail – vzájemná komunikace 10

11 VU3V k 15. 3. 2013 Registrováno 114 KS, 1 820 studentů, 14 kurzů. 11

12 VU3V organizačně Garant Virtuální U3V pro ČR Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze Ing. Klára Nehodová manažerka VU3V, nehodova@pef.czu.cz 12

13 Zřizovatel KS VU3V Výuku v regionu / lokalitě garantuje organizace (IČ, DIČ), která požádá o zapojení do sítě KS VU3V Na základě smlouvy s PEF ČZU v Praze zabezpečuje výuku organizačně Zapojení nových KS je možné před zahájením každého nového semestru 13

14 Zřizovatel KS Ve své lokalitě zajišťuje: •Seniory se zájmem o studium. Počet účastníků není omezen (3 – 52), průměr 16 •Kontaktní osobu / moderátora pro společné přednášky v daném středisku •Technické a provozní zázemí * místnost, 1 x PC s připojením na internet, * dataprojektor, plátno a ozvučení 14

15 Zřizovatelé Úřady - obecní / místní / městské 37 Vzdělávací organizace - Informační, Vzdělávací centra, Městská kulturní střediska, Kluby seniorů, muzea 31 Knihovny 21 Školy – základní, střední, vysoké, komunitní 17 Domovy důchodců 8 15

16 Regiony / studenti 16 Velikostní kategorie obcí Počet KS Počet studentů Průměr stud. v KS 65 - 50012 12810,7 500 - 1 0001112311,2 1 000 - 2 0001823112,8 2 000 - 5 0001822012,2 5 000 - 10 0002345419,7 10 000 - 20 0001019019,0 20 000 - 50 000920222,4 50 000 - 100 000511022,0 100 000 - 180 000713018,6

17 www.e-senior.cz Veřejně přístupné stránky •Informace: pro seniory o studiu pro zřizovatele o zapojení •Anotace, upoutávky výukových kurzů Po přihlášení •Studijní materiály •Doprovodné studijní aktivity 17

18 Kdo může studovat •Osoba se statutem seniora •Invalidní důchodce bez rozdílu věku •Osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní, osoby čekající na přiznání důchodu) 18

19 Senior ve výuce Senior je účastníkem CŽV při PEF ČZU v Praze. Po 1. semestru obdrží výkaz CŽV. •může studovat pouze v jednom KS •může zahájit studium před kterýmkoliv semestrem Studijní poplatek je do 300 Kč. 19

20 Průběh studia V KS: pravidelné společné shlédnutí přednášky, společný test Individuálně: opakování a samostudium celé videopřednášky / videokapitol M ístně a časově neomezeně, v osobním tempu, opakovaně znalostní testy. 20

21 Ukončení studia Po každém semestru - Závěrečný seminář •v 5 KS v rámci celé ČR •Propojení: univerzita / KS / senioři •vzájemné setkávání seniorů, poznávání místních památek a zajímavostí Ukončení cyklu: po 6 semestrech získává senior na promoci „Osvědčení o absolvování U3V“ Promovaní mohou pokračovat studiem dalšího cyklu. 21

22 Přínos výuky pro seniory Zájmové rozšiřování vědomostí / osobní prestiž. Nenásilné zvyšování počítačové gramotnosti. „Přínos“ nových témat do rodin, přátelům. Časově neomezovaný kontakt se seniory s podobnými zájmy v místě bydliště, rozšiřující vzájemná komunikace - obecná / místní témata - plánování dalších společných zájmových a společenských aktivit. 22

23 23 Poznatky z VU3V Senioři se velmi rychle sžívají s novým způsobem studia, popř. s počítačem Dobrovolně si vícekrát vypracovávají testy (spokojeni jsou s 90 – 100 % výsledkem). Přednášená témata je zavedla k dalšímu sebevzdělávání. Rádi přijímají doprovodné vzdělávací aktivity související s tématy kurzů (exkurze, literatura).

24 24 Děkuji za pozornost Ing. Klára Nehodová nehodova@pef.czu.cz, 224 382 350 PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol


Stáhnout ppt "Sbližování starších generací s novými technologiemi Kolín, 13. června 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google