Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ Rajhrad.   Pověst je příběh,který má historický podklad.  Jádro pověsti je pravdivé,avšak díky ústnímu převypravování je příběh.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ Rajhrad.   Pověst je příběh,který má historický podklad.  Jádro pověsti je pravdivé,avšak díky ústnímu převypravování je příběh."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ Rajhrad

2   Pověst je příběh,který má historický podklad.  Jádro pověsti je pravdivé,avšak díky ústnímu převypravování je příběh kvůli dramatičnosti a líbivosti značně dokrášlen, proto ztrácí na věrohodnosti.  Pověsti tak mohou být brány jako historické zdroje pouze s rezervou. Pověst

3   Pověsti mají vždy místo a dobu,kdy a kde se odehrávají a svými vypravěči a posluchači byly a jsou považovány za pravdivé.  Pověsti se mohou vztahovat k lidem,k místům,ke zvířatům,k hradům a zámkům, ale i třeba ke stromům,zvonům apod.  Začarovaná místa,tajemné postavy,kouzla, jevy a záhady nás neustále přitahují a zkazky o nich se vyprávějí již po mnoho generací. Pověst

4   Druhy pověstí: 1. místní (o hradu, kapličce, studánce…) 2. historické (minulost národa) 3. o výjimečných lidech 4. heraldické (o erbech, znacích) 5. démonické (o vodníku, polednici…) 6. současné (městské, moderní) 7. legendární ( je tu pravdivá postava, která je známá) Pověst

5   Jak takové pověsti vznikaly?  Podobně jako pohádky.  Lidé pracovali v průběhu roku hodně venku, na polích a v lese a když tato těžká práce ustala a přišlo období dlouhých zimních večerů,lidé se sešli a právě to byly ty chvíle, kdy si mohli vyprávět nejrůznější příběhy,které slyšeli od svých předků a tímto způsobem je předávali dále. Pověst

6   Je jasné,že při tomto ústním podání docházelo k tomu,že si někdo něco přidal nebo zveličil anebo pro změnu zase někdo ten příběh nevypověděl úplně přesně.  Když se tady v dávných dobách usadili naši předkové,museli bojovat o život a živobytí a to především s přírodou a trvalo mnoho staletí,než se naučili znát její zákony- z čeho vznikají blesky a bouře,proč za noci světélkují bažiny nebo jak se ve vodách vytvoří víry,které dokáží vtáhnout člověka do hlubin. Pověst

7   Aby si to všechno nějak vysvětlili,začali přisuzovat přírodním silám různé i lidské vlastnosti.  Postupem času se společnost začala dělit na bohaté a mocné a ti druzí žili v bídě a nouzi a tak si alespoň vyprávěli příběhy,ve kterých byli takoví mocipáni potrestáni nějakou vyšší silou. Pověst

8   Brněnské kolo a drak. Pověsti z Brna Autoři: Oldřich Sirovátka, Marta Šrámková Kniha obsahuje část pověstí, které se vztahují k Brnu a jeho nejbližšímu okolí. Pověst

9  O brněnském drakovi Neslušný mužíček O zvonění na Petrově Zazděný radní Praporková věštba Zderadův sloup O brněnském kole O pokroucené věžičce O zazděném radním Proč na Petrově zvoní zvony poledne už v jedenáct hodin Pověst

10  BRNĚNSKÝ DRAK Jak to bylo s brněnským drakem, to vlastně nikdo přesně neví. V Trutnově tvrdí,že draka zabili v jeho doupěti lidé pana Truta,když se roku 1006 zakládalo město. Rytíř Albert Trut jej pak věnoval moravskému markraběti vycpaného. Pověst

11  Kníže prý dal draka na třech řetězech zavěsit v síni radnice,aby si ho každý mohl prohlédnout. Někteří ale vyprávěli,že draka dovezli ze svých výprav křižáci,jiní zase prý slyšeli,že ho pánům z radnice daroval turecký sultán.Brňané jsou ale přesvědčeni,že draka nikdo nepřivezl. Žil prý v Brně u řeky Svratky,kde měl svou jeskyni. Obyvatele však trápil široko daleko. Když měl hlad,požíral v okolí vše,co mu přišlo pod tlamu. Pověst

12  Lidé se ho báli,ale nevěděli,jak se ho zbavit. Radní slíbili velkou odměnu sto zlaťáků,ale nikdo se nehlásil. Až jednou. Do hospody U Modrého lva přišel řeznický tovaryš,který chodil vandrem po světě. Všichni v hospodě vyprávěli jen o drakovi. Tovaryš chvíli poslouchal a pak povídá: "Já vás toho draka zbavím. Jen doneste velkou volskou kůži a pytel nehašeného vápna." Brňané mu moc nevěřili,ale co chtěl,to donesli. Pověst

13  Řezník zašil vápno do volské kůže,naložil na vůz a odjel. Když přijel k řece,kde drak lehával,položil rychle na zem kůži a čekal. Za nějakou chvíli drak skutečně přilezl a hned se do kůže pustil. Když ji celou sežral,pěkně ji zapil vodou ze Svratky a odpočíval. Ale to neměl dělat.Vápno v něm začalo vřít,drak se nadouval,nadouval,až praskl. To bylo v Brně radosti! Řezník dostal svou odměnu a vydal se zase do světa. Od té doby se už Brňané nemuseli žádné obludy bát. Pověst

14   Staré pověsti české Autor: Alois Jirásek Sepsané události z českých dějin podle lidového vyprávění a některých historických pramenů. Kniha Staré pověsti české poprvé vyšla v roce 1894. Pověst

15  O Čechovi O Krokovi a jeho dcerách O Bivoji O Libuši O Přemyslovi Libušina proroctví O Bruncvíkovi Dívčí válka O králi Ječmínkovi Blaničtí rytíři O Králi Svatoplukovi Boží soud O Daliborovi O Jánošíkovi Kutnohorští havíři O Křesomyslu a Horymírovi Pověst

16  O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Pověst

17  Po Čechově smrti zvolil lid svým novým vojvodou Kroka,který sídlil na Budči. Krok byl velmi moudrý, všem radil a byl spravedlivý. Na Budči byla škola, kde se učilo bohoslužbě,kouzlům a věštbám,které se považovala za největší umění. Jednoho dne Krok poručil,aby ho tři dny nikdo nerušil,protože bude rozmlouvat s duchy. Po třech dnech zavolal Lecha a starosty obcí,jelikož mu duchové napověděli,aby nechal vystavět nové sídlo. Krokovi se toto místo velice líbilo,a tak nebyl žádný důvod,proč by se nezačalo se stavbou. Pověst

18  Hrad pojmenoval Vyšehrad. Léta plynula a čas byl nemilosrdný. Krok po své smrti na světě zanechal tři dcery. Kazi znala všechny léčivé byliny a po smrti svého otce žila na jeho hradu v Budči, který přejmenovala na Kazin hrad. Teta nechala vystavět Tetín a i když měla moudrá Libuše hrad Libušín,po smrti otce zůstala na Vyšehradě,odkud panovala moudře a spravedlivě. Pověst

19  Otázky: 1.Co je to pověst? 2.Jak pověsti vznikaly? 3.O čem nebo o kom mohou pověsti být? Otázky pro bystré hlavičky: 1.Znáš nějakou pověst o Brně?Vyprávěj ji. 2.Znáš pověst ze Starých pověstí českých? Řekni ji. Pověst

20  Zápis: -pověst je příběh,který má historický základ -jádro pověsti je pravdivé,zbytek příběhu je domyšlený -pověsti se vztahují k lidem,místům,zvířatům,hradům… -v pověsti vždy víme,kdy a kde se odehrává Brněnské kolo a drak -pověsti z Brna a jeho okolí Autoři: Oldřich Sirovátka, Marta Šrámková Staré pověsti české-s epsané události z českých dějin podle lidového vyprávění Autor: Alois Jirásek Pověst

21  Prameny: http://kfbz.cz/KDK/download/baje%20a%20povesti.pdf http://databazeknih.cz/.../brnenske-kolo-a-drak-povesti-z-brna- 60145 http://aneris.cz/brno_20.html http://mojebrno.wz.cz/inka--brno-povesti.html http:/cs.wikipedia.org/wiki/Pověst http://rozhlas.cz/ctenarskydenik/dila/_zprava/485977 http://ireferaty.lidovky.cz › Čtenářský deník http://ld.johanesville.net/jirasek-01-stare-povesti-ceske?page=0 Vše platné k 30.11.2011 Pověst

22  Konec


Stáhnout ppt "Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ Rajhrad.   Pověst je příběh,který má historický podklad.  Jádro pověsti je pravdivé,avšak díky ústnímu převypravování je příběh."

Podobné prezentace


Reklamy Google