Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ Rajhrad

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ Rajhrad"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ Rajhrad
Pověst Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ Rajhrad

2 Pověst Pověst je příběh,který má historický podklad.
Jádro pověsti je pravdivé,avšak díky ústnímu převypravování je příběh kvůli dramatičnosti a líbivosti značně dokrášlen, proto ztrácí na věrohodnosti. Pověsti tak mohou být brány jako historické zdroje pouze s rezervou.

3 Pověst Pověsti mají vždy místo a dobu,kdy a kde se odehrávají a svými vypravěči a posluchači byly a jsou považovány za pravdivé. Pověsti se mohou vztahovat k lidem,k místům,ke zvířatům,k hradům a zámkům, ale i třeba ke stromům,zvonům apod. Začarovaná místa,tajemné postavy,kouzla, jevy a záhady nás neustále přitahují a zkazky o nich se vyprávějí již po mnoho generací.

4 Pověst Druhy pověstí: 1. místní (o hradu, kapličce, studánce…)
2. historické (minulost národa) 3. o výjimečných lidech 4. heraldické (o erbech, znacích) 5. démonické (o vodníku, polednici…) 6. současné (městské, moderní) 7. legendární ( je tu pravdivá postava, která je známá)

5 Pověst Jak takové pověsti vznikaly? Podobně jako pohádky.
Lidé pracovali v průběhu roku hodně venku, na polích a v lese a když tato těžká práce ustala a přišlo období dlouhých zimních večerů,lidé se sešli a právě to byly ty chvíle, kdy si mohli vyprávět nejrůznější příběhy,které slyšeli od svých předků a tímto způsobem je předávali dále.

6 Pověst Je jasné,že při tomto ústním podání docházelo k tomu,že si někdo něco přidal nebo zveličil anebo pro změnu zase někdo ten příběh nevypověděl úplně přesně. Když se tady v dávných dobách usadili naši předkové,museli bojovat o život a živobytí a to především s přírodou a trvalo mnoho staletí,než se naučili znát její zákony- z čeho vznikají blesky a bouře,proč za noci světélkují bažiny nebo jak se ve vodách vytvoří víry,které dokáží vtáhnout člověka do hlubin.

7 Pověst Aby si to všechno nějak vysvětlili,začali přisuzovat přírodním silám různé i lidské vlastnosti. Postupem času se společnost začala dělit na bohaté a mocné a ti druzí žili v bídě a nouzi a tak si alespoň vyprávěli příběhy,ve kterých byli takoví mocipáni potrestáni nějakou vyšší silou.

8 Pověst Brněnské kolo a drak. Pověsti z Brna Autoři: Oldřich Sirovátka,
Marta Šrámková Kniha obsahuje část pověstí, které se vztahují k Brnu a jeho nejbližšímu okolí.

9 Pověst O brněnském drakovi Neslušný mužíček O zvonění na Petrově Zazděný radní Praporková věštba Zderadův sloup O brněnském kole O pokroucené věžičce O zazděném radním Proč na Petrově zvoní zvony poledne už v jedenáct hodin

10 Pověst BRNĚNSKÝ DRAK Jak to bylo s brněnským drakem,
to vlastně nikdo přesně neví. V Trutnově tvrdí,že draka zabili v jeho doupěti lidé pana Truta,když se roku 1006 zakládalo město. Rytíř Albert Trut jej pak věnoval moravskému markraběti vycpaného.

11 Pověst Kníže prý dal draka na třech řetězech zavěsit v síni radnice,aby si ho každý mohl prohlédnout. Někteří ale vyprávěli,že draka dovezli ze svých výprav křižáci,jiní zase prý slyšeli,že ho pánům z radnice daroval turecký sultán.Brňané jsou ale přesvědčeni,že draka nikdo nepřivezl. Žil prý v Brně u řeky Svratky,kde měl svou jeskyni. Obyvatele však trápil široko daleko. Když měl hlad,požíral v okolí vše,co mu přišlo pod tlamu.

12 Pověst Lidé se ho báli,ale nevěděli,jak se ho zbavit. Radní slíbili velkou odměnu sto zlaťáků,ale nikdo se nehlásil. Až jednou. Do hospody U Modrého lva přišel řeznický tovaryš,který chodil vandrem po světě. Všichni v hospodě vyprávěli jen o drakovi. Tovaryš chvíli poslouchal a pak povídá: "Já vás toho draka zbavím. Jen doneste velkou volskou kůži a pytel nehašeného vápna." Brňané mu moc nevěřili,ale co chtěl,to donesli.

13 Pověst Řezník zašil vápno do volské kůže,naložil na vůz a odjel. Když přijel k řece,kde drak lehával,položil rychle na zem kůži a čekal. Za nějakou chvíli drak skutečně přilezl a hned se do kůže pustil. Když ji celou sežral,pěkně ji zapil vodou ze Svratky a odpočíval. Ale to neměl dělat.Vápno v něm začalo vřít,drak se nadouval,nadouval,až praskl. To bylo v Brně radosti! Řezník dostal svou odměnu a vydal se zase do světa. Od té doby se už Brňané nemuseli žádné obludy bát.

14 Pověst Staré pověsti české Autor:Alois Jirásek
Sepsané události z českých dějin podle lidového vyprávění a některých historických pramenů. Kniha Staré pověsti české poprvé vyšla v roce 1894.

15 Pověst O Čechovi O Krokovi a jeho dcerách O Bivoji O Libuši O Přemyslovi Libušina proroctví O Bruncvíkovi Dívčí válka O králi Ječmínkovi Blaničtí rytíři O Králi Svatoplukovi Boží soud O Daliborovi O Jánošíkovi Kutnohorští havíři O Křesomyslu a Horymírovi

16 Pověst O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

17 Pověst Po Čechově smrti zvolil lid svým novým vojvodou Kroka,který sídlil na Budči. Krok byl velmi moudrý, všem radil a byl spravedlivý. Na Budči byla škola, kde se učilo bohoslužbě,kouzlům a věštbám,které se považovala za největší umění. Jednoho dne Krok poručil,aby ho tři dny nikdo nerušil,protože bude rozmlouvat s duchy. Po třech dnech zavolal Lecha a starosty obcí,jelikož mu duchové napověděli,aby nechal vystavět nové sídlo. Krokovi se toto místo velice líbilo,a tak nebyl žádný důvod,proč by se nezačalo se stavbou.

18 Pověst Hrad pojmenoval Vyšehrad. Léta plynula a čas byl nemilosrdný. Krok po své smrti na světě zanechal tři dcery. Kazi znala všechny léčivé byliny a po smrti svého otce žila na jeho hradu v Budči, který přejmenovala na Kazin hrad. Teta nechala vystavět Tetín a i když měla moudrá Libuše hrad Libušín,po smrti otce zůstala na Vyšehradě,odkud panovala moudře a spravedlivě.

19 Pověst Otázky: Otázky pro bystré hlavičky: 1.Co je to pověst?
2.Jak pověsti vznikaly? 3.O čem nebo o kom mohou pověsti být? Otázky pro bystré hlavičky: 1.Znáš nějakou pověst o Brně?Vyprávěj ji. 2.Znáš pověst ze Starých pověstí českých? Řekni ji.

20 Pověst Zápis: -pověst je příběh,který má historický základ
-jádro pověsti je pravdivé,zbytek příběhu je domyšlený -pověsti se vztahují k lidem,místům,zvířatům,hradům… -v pověsti vždy víme,kdy a kde se odehrává Brněnské kolo a drak-pověsti z Brna a jeho okolí Autoři: Oldřich Sirovátka, Marta Šrámková Staré pověsti české-sepsané události z českých dějin podle lidového vyprávění Autor:Alois Jirásek

21 Pověst Prameny: Vše platné k 30.11.2011
› Čtenářský deník Vše platné k

22 Konec


Stáhnout ppt "Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ Rajhrad"

Podobné prezentace


Reklamy Google