Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výprava do minulosti I O praotci Čechovi O Krokovi O Libuši.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výprava do minulosti I O praotci Čechovi O Krokovi O Libuši."— Transkript prezentace:

1 Výprava do minulosti I O praotci Čechovi O Krokovi O Libuši

2 Z nejstarší minulosti českého národa se nedochovaly žádné písemné památky.Je to proto, že dříve lidé neuměli psát a vše si mohli jen vyprávět. Proto si někdy do vyprávění něco přidali nebo je pozměnili. Lidé si říkali příběhy z generace na generaci – babičky vyprávěly svým dětem a vnoučatům. Z takového ústního podání vznikly pověsti. Pověsti jsou příběhy, které mají sice pravdivé jádro, ale je na nich již mnoho změněno, nedochovaly se přesně tak, jak se některé události přihodily. Můžeme si tedy jen domýšlet, co se kdysi dávno, opravdu stalo…

3 Pověst o praotci Čechovi
V charvátské zemi žili dva bratři – Čech a Lech. V jejich rodné zemi se bojovalo a nebylo v ní bezpečno, tak se Čech rozhodl hledat pro svůj lid novou zemi. Když měli lidé sbaleny své věci, vydali se hledat novou zemi, kde by se usadili. Šli mnoho dní, až došli k vysoké hoře, hoře Říp . Když ráno ještě všichni spali, tak Čech vylezl na horu a rozhlédl se kolem. Pak přivolal i ostatní lidi a řekl jim: „To je ta země, kterou jsme hledali. Bude v ní dost místa pro všechny. V lesích je mnoho zvěře i včel, v řece hojnost ryb.Jak chcete nazvat tento požehnaný kraj?“ Lidé chtěli, aby se země jmenovala po tom, kdo ji našel. „Tvým jménem nechť se nazývá, Čechu, tvým“- volali všichni. A tak nese naše země jméno praotce Čecha dodnes – Čechy.

4

5 Staří Čechové již uměli obdělávat pole, sklízeli z nich obilí a len, chovali domácí zvířata a včely. Své oděvy si šili ze lněných tkanin. Domy stavěli z dřevěných klád. Zpočátku to byly jen obyčejné sruby, později vznikaly stavby bohatší – hradiště. Staří Čechové si neuměli vysvětlit různé přírodní úkazy – například bouřku, déšť..Proto tyto přírodní jevy přisuzovali bohům. Věřili jim, obraceli se k nim o radu a často jim obětovali. Obětí bývala zaříznutá ovce nebo jiné domácí zvíře. Umění rozmlouvat s bohy považovali za jedno z největších umění vůbec. Dovedli to jen ti nejmoudřejší lidé.

6 Pověst o Čechovi Po kom se nazývá naše země?
Na kterou horu dovedl svůj lid? Z čeho stavěli staří Čechové domy? Jak si vysvětlovali přírodní úkazy(bouřka, blesky)? Z čeho si šili šaty?

7 Pověst o Krokovi a jeho třech dcerách
Po smrti praotce Čecha vypukl mezi lidmi obrovský žal. Za jeho nástupce si zvolili knížete Kroka. Ten sídlil na hradě, který se jmenoval Budeč. Dovedl rozmlouvat s bohy a moudře soudil spory ve svém kmeni. Měl tři dcery – Kazi, Tetu a nejmladší Libuši. Kazi dovedla léčit lidi, Teta se vyznala ve všelijakých kouzlech a Libuše uměla předpovídat budoucnost – věštit. Kníže Krok nechal vybudovat nové hradiště, kam se pak přestěhoval – Vyšehrad.

8 Kníže Krok a jeho tři dcery

9

10 Pověst o Krokovi a jeho třech dcerách
Který kníže se stal vládcem po praotci Čechovi? Na kterém hradě nejdříve bydlil? Které sídlo si pak nechal postavit? Jak se jmenovaly Krokovy dcery?

11 Pověst o Libuši Po praotci Čechovi vládl kníže Krok. Ale ani ten nebyl nesmrtelný. Když zemřel, vybrali si Čechové za jeho nástupkyni Libuši – jeho nejmladší dceru.Sídlila pak na Vyšehradě. Vládla moudře mnoho let, ale jednou soudila spor mezi dvěma bratry. Ten, který prohrál, ji urazil: „Hanba mužům, kterým žena vládne.“ Libuše tedy svolala stařešiny z celého kmene, aby vybrali svého nastávajícího vládce, kterého budou poslouchat. Ti dlouho přemýšleli a radili se, ale nakonec Libuši řekli, aby si vybrala sama. Libuše využila svých věšteckých schopností a poslala poselstvo pro Přemysla. Libušin kůň dobře znal cestu k budoucímu vládci a poselstvo dovedl do vsi Stadice, kde Přemysl oral se svými voly pole. Přemysl poselstvo už očekával. Podle pověsti zarazil do země svou hůl. Než se převlékl do knížecích šatů, které mu Libuše poslala, vyrostl z hole lískový keř. Pak nasedl na Libušina koně a vydal se s ostatními na Vyšehrad.

12 Své střevíce z lýka a kabelu si vzal s sebou, aby nikdy nezapomněl, kým byl, než se stal knížetem. Na Vyšehradě se pak konala slavná svatba. Libuše moudře vládla dál spolu se svým manželem Přemyslem. Využívala svůj zvláštní dar a předpovídala budoucnost. Mimo jiné předpověděla i založení a slávu našeho současného hlavního města – Prahy: „Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkati.“ Na žádost rady starších také pomohla objevit stříbrné a zlaté doly.

13

14 Pověst o Libuši Kdo se ujal vlády po Krokově smrti?
Jakou schopnost měla Libuše? Co dovedla Teta? Kde Libuše sídlila? Koho si Libuše vzala za muže?


Stáhnout ppt "Výprava do minulosti I O praotci Čechovi O Krokovi O Libuši."

Podobné prezentace


Reklamy Google