Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DO JAKÉ MÍRY POMŮŽE ZVYŠOVÁNÍ VOJÁKŮ V KRIZOVÝCH OBLASTECH plk. gšt. Ing. Jaromír ZŮNA, MSc. Velitel Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DO JAKÉ MÍRY POMŮŽE ZVYŠOVÁNÍ VOJÁKŮ V KRIZOVÝCH OBLASTECH plk. gšt. Ing. Jaromír ZŮNA, MSc. Velitel Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově."— Transkript prezentace:

1 DO JAKÉ MÍRY POMŮŽE ZVYŠOVÁNÍ VOJÁKŮ V KRIZOVÝCH OBLASTECH plk. gšt. Ing. Jaromír ZŮNA, MSc. Velitel Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově

2 Charakteristika soudobých misí/operací Mezinárodní angažovanost při řešení soudobých krizí představuje komplexní úsilí spočívající na koordinovaném využití hlavních nástrojů síly (diplomatických, ekonomických, vojenských, informačních) a představuje mnohem více než operace na udržení míru, nebo vojenské intervence. Čl. VIII Charty OSN regionální formy řešení krizí, kontraktace sil a prostředků vyspělých armád, od tradičních příspěvků ke koaličnímu a aliančnímu pojetí, trend kontraktace služeb v oblasti stabilizačních činností, zásadní změna principů tradičního peacekeepingu OSN, podstatné rozšíření obsahu mírových operací o civilní úkoly, rozšiřování obsahu mandátů, změna demografie mezinárodního bezpečnostního systému, a další.

3 Všeobecný rámec mírových operací ZŮNA, Jaromír.Příprava příslušníků AČR do operací mimo území České republiky. In: Sborník 9. Mezinárodní konference interoperability: Nasazení bojových skupin k odvrácení regionálních konfliktů, Universita obrany Brno, 24. října 2006. s. 217-223. ISBN 80-7231-174-3. Právní rámec operace Text mírové smlouvy, mandát, statut sil (SOFA – Status of Forces Agreement ); Charta OSN Čl. VI, VII, VIII; Mezinárodní právo válečné a human itární Operace mimo čl. 5 Washingtonské smlouvy–NATONon-Article5CrisisResponseOperations Podpora civilním institucím; Operace podporující mír; Bojové operace; Evakuační operace; Vojenská podpora/Podpora civilním autoritám; Podpora odstraňování následků živelných pohrom; Humanitární činnosti; Vyhledávací a záchranné operace; Prosazování embarg a sankcí Operace na podporu míru Operace podle čl. 17(2) Smlouvy o Evropské unii–Petersbergskéúkoly Rekonstrukční a stabilizační operace Rekonstrukce a ekonomická obnova; Budování institucí; Prosazován í zákonnosti a právního státu; Dodržování lidských práv; Příprava a provedení voleb; Dem obilizace, odzbrojení a integrace kombatantů do společnosti; Bezpečné prostředí; Budování udržitelného míru Humanitární operace (Humanitarian operations) Prevence konfliktů (Conflict prevention) Udržování míru (Peacekeeping) Vytváření míru (Peacemaking) Vynucení míru (Peace enforcement) Budování míru (Peace building) Kontrolní stanovištěDemobilizaceNávrat uprchlíků Separace válčících a bezdomovců stran Pozorovací stanovištěKantonizace Bezpečnostní PatrolováníOdzbrojenízóny Preventivní Sběr informacíOdminování Zóny separace rozmístění sil Vyhledávání faktůInformační kampaň Inspekce, verifikace, monitorováníCivilní a vojenská Policejní spolupráce činnosti VyjednáváníPravidla použití síly VyšetřováníÚkoly logistické podpory Styčné činnosti Koordinace S mezinárodními a nevládními organizacemi Podpora humanitárnímOrganizace a ochranaEvakuace osob Činnostemkonvojů EskortováníZadržování Zvládání osobosob davů Informační operace Pátrací operace Ochrana sil Vojenské akce KonfiskaceAsistence při výcvikuSpolečné vojenské zbranía výstavbě bezpečnostníchkomise složek Budování opatření vzájemné důvěryStálé operační postupy Demonstrace sílyPřímá vojenská akce EIDE: „Čistý peacekeeping je věcí minulosti.“

4 Hlavní principy mírových operací vyplývající z Charty OSN Množina principů pro vojenské činnosti v mírových operacích OSNEUNATOVojenské Neutralita Nestrannosti; Konsensu a spolupráce; Přiměřeného použití síly; Jednoty úsilí; Mnohonárodníh o charakteru operace; Respektování principů mezinárodního humanitárního práva; Respektování místních zákonů a zvyků; Nestrannosti; Konsensu a spolupráce; Odpovídajícího použití síly; Jednoty úsilí; Mnohonárodníh o charakteru operace; Respektování principů mezinárodního humanitárního práva; Respektování místních zákonů a zvyků; Cíle a cílového stavu; Jednoty úsilí; Pružnosti; Legitimity; Bezpečnosti; Kreditu sil; Vzájemného respektu; Transparentnost i; Svobody pohybu; Civilní a vojenské spolupráce; Mobility; Ofenzivní činnosti; Překvapení; Bezpečnosti; Koncentrace úsilí; Vojenských cílů; Účelného použití sil; Jednoty úsilí; Jednoduchosti ; Pružnosti; Kreditu sil; Iniciativy; Legitimity použití sil; Nestrannost Legitimita Transparentnost Principy mírových operací Množina koncepčních přístupů

5 PRINCIPTRADIČNÍ POJETÍNOVÉ POJETÍ PODSTATA ZMĚNY Neutrality Neutralita při řešení konfliktů (krizí) mezi státy mírovými prostředky; Bezpečnostní status- quo; Priorita mandátu a politických cílů mírové operace; Zajištění specifického míru a nepřítomnosti války v dnešních podmínkách nedostačuje; Nový typ vnitrostátního konfliktu; Komplexní humanitární ohrožení; Změna bezpečnostního prostředí; Nestrannosti Nestrannost mírových sil; Nestrannost založená na principech; Nestrannost vůči stranám konfliktu, nikoliv k mandátu, způsobu vedení a cílům mírové operace; Nové požadavky na mírové mise; Řešení podstaty krizí; Integrace; Demokratizace; Budování nových společností a států; Legitimity Mandát mezinárodní organizace; Mandát mezinárodní, nebo regionální organizace; Změna politického rámce mírových operací; Pod vedením OSN; Delegace odpovědnosti za provedení mírové operace na regionální organizaci, vojenskou alianci, nebo účelovou koalici s rolí vedoucí země; Transparentnosti Transparentnost cílů mírové operace a vojenských činností; Transparentnost politických, civilních a vojenských cílů mírové operace; Transparentnost činností civilních aktérů; Transparentnost činností vojenských aktérů, pokud to není v rozporu s principy ochrany sil a plněním vojenských úkolů; Nové požadavky na mírové operace; Změna charakteru mírových operací; Změna charakteru a účelu použití mírových sil; Konsensu a spolupráce Mezinárodní konsensus; Konsensus stran zúčastněných v konfliktu Přiměřeného použití síly Minimální použití síly za účelem sebeobrany; Obrana mise; Kombinované mandáty podle Čl. VI a VII Charty OSN; Priorita politických cílů; Priorita lidské bezpečnosti a principů humanity; Jednoty úsilí Paralelní působení civilních a vojenských aktérů v krizové oblasti; Dominantně vojenský mandát a obsah mírové operace; Mandátem úzce geograficky vymezená oblast vojenského působení; Komplexní mírové operace; Komplexní mandát mírové operace; Civilní mise s vojenským komponentem plnícím podpůrné funkce; Mise probíhá uvnitř společností; Komplexní charakter soudobých a budoucích krizí; Budování nových společností a států; Integrace; Demokratizace; Sociálně ekonomický rozvoj; Mnohonárodního charakteru operace Poměrné regionální zastoupení s vyloučením participace mocností; Mnohonárodní charakter operace; Zánik bipolarity; Nová role vojenských aliancí; Změna bezpečnostního prostředí; Respektování principů mezinárodního humanitárního práva Komplexní humanitární ohrožení; Respektování místních zákonů a zvyků Formální úprava vztahu mezi mírovými silami a jejich příslušníky a vojenskými složkami znepřátelených stran; Formální úprava vztahu mezi silami vyslanými do mírové operace a hostitelskou zemí; Bezpečnostní a morální požadavek; Komplexní charakter soudobých a budoucích krizí; Na znalostech založené vedení mírových operací; Principy mírových operací

6 Mírové operace dnes Mandát Čl. VI Charty OSN Čl. VII Charty OSN Čl. VI a VII Charty OSN Politický rámec mezinárodní koaliční alianční jiné Charakter paralelní hybridní integrované jiné Struktura civilní mise vojenské operace multidimenzionální Personál mezinárodní civilní mezinárodní vojenský mezinárodní policejní mezinárodní dobrovolný místní personál Participace mezinárodní organizace nevládní organizace agentury, organizace a fondy OSN agentury, organizace a fondy regionálních organizací vojenské aliance regionální bezpečnostní iniciativy národní státy  legitimita a podpora  dostupnost schopností  schopnosti a účinek  podstata krize  ekonomika sil  komplexní přístup

7 Graf č. 1: Vývoj celkových počtů vojenského a civilního personálu OSN, EU, NATO a OBSE působícího v misích a operacích Základ – vojenské sílyTrend – růst angažovanosti

8 Graf č. 2: Vývoj celkových počtů vojenského a civilního personálu v misích a operacích podle podílu organizací OSN, EU, NATO a OBSE Trend – snižování hustoty sil a prostředků – geografické podmínky

9 Graf č. 3: Vývoj počtů vojenského a civilního personálu v misích a operacích OSN, EU a OBSE Trend – od vojenské operace ke komplexní misi

10 Nové koncepce Multidimenzionální mírové operace (OSN) Přístup k operacím založený na účincích (EBO/US, EBAO/NATO) Stabilizační operace (US, NATO) Provinční rekonstrukční tým (US, NATO) Mise na podporu reforem bezpečnostních sektorů (EU) MISE/OPERACE KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP Úkoly - Oblast sociální, ekonomická, bezpečnostní, rozvojová, humanitární, lidská práva CÍLE ZPŮSOBY NÁSTROJE RIZIKA DIPLOMATICKÉ VOJENSKÉ EKONOMICKÉ INFORMAČNÍ Tradiční model NATO Navrhovaný model NATO Bezpečné prostředí S&R IOs,NGOs,HOs Bezpečné prostředí S&R Operations

11 Trendy ve struktuře budoucích misí

12 Rozvojové programy OSN (UNDP) FONDY A PROGRAMY OSN Rozvojová skupina OSN (UNDG) PolitickáRozvojováVojenská Bezpečnostn í Oblasti integrovan é mise OSN (struktura) Humanitárn í Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (UNOHCR) Právo a zákonnost Lidská práva Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Mezinárodní dětský fond OSN (UNICEF) Veřejné informace Civilní záležitosti Regionální rozvoj Světový potravinový program (WFP) Humanitární organizace (HO) MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSTVÍ Nevládní organizace (NGO) Trendy ve způsobech řešení krizí bezpečnostní prostředí – komplexní krize, komplexní humanitární ohrožení, komplexní přístup k řešení krizí, integrované mise, civilní řízení, posilování role EU, posilování spolupráce mezinárodních organizací (OSN, EU, OBSE, NATO, AU …), profilace rolí mezinárodních organizací, OBAMA: „…civilian surge…“; civilní expediční kapacity a schopnosti,

13 Požadavky na výstavbu civilních a vojenských schopností Vojenské enablers, koncepce celkových sil, pružné struktury a personál, společná příprava vojenských a civilních komponentů, sbližování sociálních a vojenských věd, Vojenské síly • Role – vytvořit podmínky ze kterých krize může být teprve rozhodnuta, Velikost, struktura a schopnosti vojenských sil jsou přímo závislé na způsobu řešení krizové situace, který bude v procesu politického rozhodování zvolen, Civilní komplexní přístup, změna vnitřní kultury, civilní expediční schopnosti, legislativní podpora, společná příprava vojenských a civilních komponentů, účinnost a efektivita participace státu, posilování významu civilních pracovišť řešících bezpečnostní problematiku,


Stáhnout ppt "DO JAKÉ MÍRY POMŮŽE ZVYŠOVÁNÍ VOJÁKŮ V KRIZOVÝCH OBLASTECH plk. gšt. Ing. Jaromír ZŮNA, MSc. Velitel Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově."

Podobné prezentace


Reklamy Google