Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DO JAKÉ MÍRY POMŮŽE ZVYŠOVÁNÍ VOJÁKŮ V KRIZOVÝCH OBLASTECH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DO JAKÉ MÍRY POMŮŽE ZVYŠOVÁNÍ VOJÁKŮ V KRIZOVÝCH OBLASTECH"— Transkript prezentace:

1 DO JAKÉ MÍRY POMŮŽE ZVYŠOVÁNÍ VOJÁKŮ V KRIZOVÝCH OBLASTECH
plk. gšt. Ing. Jaromír ZŮNA, MSc. Velitel Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově

2 Charakteristika soudobých misí/operací
Mezinárodní angažovanost při řešení soudobých krizí představuje komplexní úsilí spočívající na koordinovaném využití hlavních nástrojů síly (diplomatických, ekonomických, vojenských, informačních) a představuje mnohem více než operace na udržení míru, nebo vojenské intervence. Čl. VIII Charty OSN regionální formy řešení krizí, kontraktace sil a prostředků vyspělých armád, od tradičních příspěvků ke koaličnímu a aliančnímu pojetí, trend kontraktace služeb v oblasti stabilizačních činností, zásadní změna principů tradičního peacekeepingu OSN, podstatné rozšíření obsahu mírových operací o civilní úkoly, rozšiřování obsahu mandátů, změna demografie mezinárodního bezpečnostního systému, a další.

3 Všeobecný rámec mírových operací
Právní rámec operace Text mírové smlouvy, mandát, statut sil (SOFA Status of Forces Agreement ); Charta OSN Čl. VI, VII, VIII; Mezinárodní právo válečné a human itární Operace mimo čl. 5 Washingtonské smlouvy NATO Non - Article 5 Crisis Response Operations Podpora civilním institucím; Operace podporující mír; Bojové ope race; Evakuační operace; Vojenská podpora/Podpora civilním autor itám; Podpora odstraňování následků živelných pohrom; Humanitární činnosti; Vyhledávací a z áchranné operace; Prosazování embarg a sankcí Operace na podporu míru Operace podle čl. 17(2) Smlouvy o Evropské unii Petersbergské úkoly Rekonstrukční a stabilizační operace Rekonstrukce a ekonomická obnova; Budování institucí; Prosazován í zákonnosti a právního státu; Dodržování lidských práv; Příprava a provedení voleb; Dem obilizace, odzbrojení a integrace kombatantů do společnosti; Bezpečné prostředí; Budování udržitelného míru Humanitární operace ( Humanitarian operations ) Prevence konfliktů Conflict prevention Udržování míru Peacekeeping Vytváření míru Peacemaking Vynucení míru Peace enforcement Budování míru Peace building Kontrolní stanoviště Demobilizace Návrat uprchlíků Separace válčících a bezdomovců stran Pozorovací stanoviště Kantonizace Bezpečnostní Patrolování Odzbrojení zóny Preventivní Sběr informací Odminování Zóny separace rozmístění sil Vyhledávání faktů Informační kampaň Inspekce, verifikace, monitorování Civilní a vojenská Policejní spolupráce činnosti Vyjednávání Pravidla použití síly Vyšetřování Úkoly logistické podpory Styčné činnosti Koordinace S mezinárodními a nevládními organizacemi Podpora humanitárním Organizace a ochrana Evakuace osob Činnostem konvojů Eskortování Zadržování Zvládání osob osob davů Informační operace Pátrací operace Ochrana sil Vojenské akce Konfiskace Asistence při výcviku Společné vojenské zbraní a výstavbě bezpečnostních komise složek Budování opatření vzájemné důvěry Stálé operační postupy Demonstrace síly Přímá vojenská akce EIDE: „Čistý peacekeeping je věcí minulosti.“ ZŮNA, Jaromír. Příprava příslušníků AČR do operací mimo území České republiky. In: Sborník 9. Mezinárodní konference interoperability: Nasazení bojových skupin k odvrácení regionálních konfliktů, Universita obrany Brno, 24. října s ISBN

4 Principy mírových operací
Hlavní principy mírových operací vyplývající z Charty OSN Množina principů pro vojenské činnosti v mírových operacích OSN EU NATO Vojenské Neutralita Nestrannosti; Konsensu a spolupráce; Přiměřeného použití síly; Jednoty úsilí; Mnohonárodního charakteru operace; Respektování principů mezinárodního humanitárního práva; Respektování místních zákonů a zvyků; Odpovídajícího použití síly; Cíle a cílového stavu; Pružnosti; Legitimity; Bezpečnosti; Kreditu sil; Vzájemného respektu; Transparentnosti; Svobody pohybu; Civilní a vojenské spolupráce; Mobility; Ofenzivní činnosti; Překvapení; Koncentrace úsilí; Vojenských cílů; Účelného použití sil; Jednoduchosti; Iniciativy; Legitimity použití sil; Nestrannost Legitimita Transparentnost Množina koncepčních přístupů

5 Principy mírových operací
TRADIČNÍ POJETÍ NOVÉ POJETÍ PODSTATA ZMĚNY Neutrality Neutralita při řešení konfliktů (krizí) mezi státy mírovými prostředky; Bezpečnostní status-quo; Priorita mandátu a politických cílů mírové operace; Zajištění specifického míru a nepřítomnosti války v dnešních podmínkách nedostačuje; Nový typ vnitrostátního konfliktu; Komplexní humanitární ohrožení; Změna bezpečnostního prostředí; Nestrannosti Nestrannost mírových sil; Nestrannost založená na principech; Nestrannost vůči stranám konfliktu, nikoliv k mandátu, způsobu vedení a cílům mírové operace; Nové požadavky na mírové mise; Řešení podstaty krizí; Integrace; Demokratizace; Budování nových společností a států; Legitimity Mandát mezinárodní organizace; Mandát mezinárodní, nebo regionální organizace; Změna politického rámce mírových operací; Pod vedením OSN; Delegace odpovědnosti za provedení mírové operace na regionální organizaci, vojenskou alianci, nebo účelovou koalici s rolí vedoucí země; Transparentnosti Transparentnost cílů mírové operace a vojenských činností; Transparentnost politických, civilních a vojenských cílů mírové operace; Transparentnost činností civilních aktérů; Transparentnost činností vojenských aktérů, pokud to není v rozporu s principy ochrany sil a plněním vojenských úkolů; Nové požadavky na mírové operace; Změna charakteru mírových operací; Změna charakteru a účelu použití mírových sil; Konsensu a spolupráce Mezinárodní konsensus; Konsensus stran zúčastněných v konfliktu Přiměřeného použití síly Minimální použití síly za účelem sebeobrany; Obrana mise; Kombinované mandáty podle Čl. VI a VII Charty OSN; Priorita politických cílů; Priorita lidské bezpečnosti a principů humanity; Jednoty úsilí Paralelní působení civilních a vojenských aktérů v krizové oblasti; Dominantně vojenský mandát a obsah mírové operace; Mandátem úzce geograficky vymezená oblast vojenského působení; Komplexní mírové operace; Komplexní mandát mírové operace; Civilní mise s vojenským komponentem plnícím podpůrné funkce; Mise probíhá uvnitř společností; Komplexní charakter soudobých a budoucích krizí; Sociálně ekonomický rozvoj; Mnohonárodního charakteru operace Poměrné regionální zastoupení s vyloučením participace mocností; Mnohonárodní charakter operace; Zánik bipolarity; Nová role vojenských aliancí; Změna bezpečnostního prostředí; Respektování principů mezinárodního humanitárního práva Respektování místních zákonů a zvyků Formální úprava vztahu mezi mírovými silami a jejich příslušníky a vojenskými složkami znepřátelených stran; Formální úprava vztahu mezi silami vyslanými do mírové operace a hostitelskou zemí; Bezpečnostní a morální požadavek; Na znalostech založené vedení mírových operací;

6 Mírové operace dnes Mandát Personál Politický rámec Participace
Čl. VI Charty OSN Čl. VII Charty OSN Čl. VI a VII Charty OSN Personál mezinárodní civilní mezinárodní vojenský mezinárodní policejní mezinárodní dobrovolný místní personál legitimita a podpora Politický rámec mezinárodní koaliční alianční jiné ekonomika sil dostupnost schopností Participace mezinárodní organizace nevládní organizace agentury, organizace a fondy OSN agentury, organizace a fondy regionálních organizací vojenské aliance regionální bezpečnostní iniciativy národní státy Charakter paralelní hybridní integrované jiné schopnosti a účinek Struktura civilní mise vojenské operace multidimenzionální komplexní přístup podstata krize

7 Graf č. 1: Vývoj celkových počtů vojenského a civilního personálu OSN, EU,
NATO a OBSE působícího v misích a operacích Základ – vojenské síly Trend – růst angažovanosti

8 Graf č. 2: Vývoj celkových počtů vojenského a civilního personálu v misích
a operacích podle podílu organizací OSN, EU, NATO a OBSE Trend – snižování hustoty sil a prostředků – geografické podmínky

9 Graf č. 3: Vývoj počtů vojenského a civilního personálu v misích a operacích
OSN, EU a OBSE Trend – od vojenské operace ke komplexní misi

10 Nové koncepce CÍLE ZPŮSOBY NÁSTROJE RIZIKA DIPLOMATICKÉ VOJENSKÉ
Multidimenzionální mírové operace (OSN) Přístup k operacím založený na účincích (EBO/US, EBAO/NATO) Stabilizační operace (US, NATO) Provinční rekonstrukční tým (US, NATO) Mise na podporu reforem bezpečnostních sektorů (EU) Tradiční model NATO Navrhovaný model Bezpečné prostředí S&R IOs,NGOs,HOs Operations MISE/OPERACE KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP Úkoly - Oblast sociální, ekonomická, bezpečnostní, rozvojová, humanitární, lidská práva CÍLE ZPŮSOBY NÁSTROJE RIZIKA DIPLOMATICKÉ VOJENSKÉ EKONOMICKÉ INFORMAČNÍ

11 Trendy ve struktuře budoucích misí

12 Trendy ve způsobech řešení krizí integrované mise OSN (struktura)
Rozvojové programy OSN (UNDP) FONDY A PROGRAMY OSN Rozvojová skupina OSN (UNDG) Politická Rozvojová Vojenská Bezpečnostní Oblasti integrované mise OSN (struktura) Humanitární Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (UNOHCR) Právo a zákonnost Lidská práva Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Mezinárodní dětský fond OSN (UNICEF) Veřejné informace Civilní záležitosti Regionální rozvoj Světový potravinový program (WFP) Humanitární organizace (HO) MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSTVÍ Nevládní organizace (NGO) bezpečnostní prostředí – komplexní krize, komplexní humanitární ohrožení, komplexní přístup k řešení krizí, integrované mise, civilní řízení, posilování role EU, posilování spolupráce mezinárodních organizací (OSN, EU, OBSE, NATO, AU …), profilace rolí mezinárodních organizací, OBAMA: „…civilian surge…“; civilní expediční kapacity a schopnosti,

13 Požadavky na výstavbu civilních a vojenských schopností
enablers, koncepce celkových sil, pružné struktury a personál, společná příprava vojenských a civilních komponentů, sbližování sociálních a vojenských věd, Civilní komplexní přístup, změna vnitřní kultury, civilní expediční schopnosti, legislativní podpora, společná příprava vojenských a civilních komponentů, účinnost a efektivita participace státu, posilování významu civilních pracovišť řešících bezpečnostní problematiku, Vojenské síly Role – vytvořit podmínky ze kterých krize může být teprve rozhodnuta, Velikost, struktura a schopnosti vojenských sil jsou přímo závislé na způsobu řešení krizové situace, který bude v procesu politického rozhodování zvolen,


Stáhnout ppt "DO JAKÉ MÍRY POMŮŽE ZVYŠOVÁNÍ VOJÁKŮ V KRIZOVÝCH OBLASTECH"

Podobné prezentace


Reklamy Google