Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Celoživotního učení-Erasmus Pedagogická fakulta Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Celoživotního učení-Erasmus Pedagogická fakulta Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014."— Transkript prezentace:

1 Program Celoživotního učení-Erasmus Pedagogická fakulta Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014

2 Podmínky pro možnost výjezdu na studijní pobyt či pracovní stáž programu Erasmus:  Student akreditovaného bakalářského, magisterského, doktorského studia na Pedagogické fakultě UHK v prezenční, kombinované či distanční formě  V době výjezdu je zapsán min.ve 2.ročníku studia (platí pouze pro Bc., student navazujícího studia může vyjet již v 1.ročníku)  Po celou dobu pobytu musí mít statut studenta, nesmí studium přerušit ani ukončit (do zahraničí může vyjet student, který má již uzavřené studium a je tzv. čekatel na státnice).  Občanství v ČR nebo země, která se účastní programu LLP, trvalý pobyt v ČR nebo země, která se účastní LLP, status uprchlíka v ČR či zemi LLP  Student může vyjet jednou na studijní pobyt a jednou na pracovní stáž Erasmus během celého svého studia na všech VŠ

3 STUDIJNÍ POBYTY

4 Výběrová řízení :  Vypisují se v minimálně 2 termínech pro zimní a letní semestr zvlášť  Výběrové řízení pro akademický rok 2013 / 2014: - zimní semestr: 12.3. - 29.3.2013 - letní semestr: (zřejmě) 1.6. – 31.7.2013 Vyhlášení výběrového řízení a formulář přihlášky naleznete na webových stránkách Pedagogické fakulty Hradec Králové: http://www.uhk.cz pod Pedagogická fakulta, Oddělení pro vědu a zahraniční stykyhttp://www.uhk.cz  Přihláška spolu s motivačním dopisem (psaný česky, na max.2 strany A4) se v termínu zašle elektronicky na lucie.martinkova@uhk.cz.lucie.martinkova@uhk.cz  pro každou destinaci si podejte jednu přihlášku, lze podat libovolný počet přihlášek, ale vždy uveďte preferenci  Neobsazená místa (letní semestr) jsou nabídnuta v doplňkovém ko le (probíhá v září 2013)

5 Kritéria výběrového řízení:  kompatibilita studijního oboru studenta s nabízeným oborem partnerské instituce  výborné studijní výsledky  jazykové znalosti na požadované úrovni (doložitelné certifikátem, zkouškou, apod.)  vyšší ročník či opakovaná účast ve výběrovém řízení  motivace (přiložený motivační dopis)  jiné aktivity dokládající zájem

6 Do jakých destinací je možné vyjet :  na evropské univerzity, které mají s PdF UHK uzavřenu bilaterální dohodu  na univerzity uvedené v Závazném plánu pro NAEP  pouze na univerzity uvedené v plánu obdrží univerzita finanční prostředky na vyplacení stipendií

7 Hodnocení studijního pobytu  Student má povinnost splnit min.3 předměty nebo přivézt 10 kreditů. Po splnění předepsaných formalit a odevzdání předepsaných dokumentů je studentovi pobyt uznán a zapsán předmět Zahraniční stáž, za který obdrží 20 kreditů.  Předmět Zahraniční stáž bude uveden v Dodatku k diplomu.  Získané kredity za předměty absolvované v zahraničí budou uznány po splnění předem stanovených podmínek a to na základě slučitelnosti předmětů s předměty UHK (v kompetenci garantů předmětů).

8 Financování studijního pobytu  student obdrží stipendium na celý pobyt (v jedné nebo dvou splátkách) na svůj bankovní účet  jedná se o paušální částku na 1 měsíc pobytu v zahraničí  částka je stanovena pro konkrétní zemi, její výše je stanovena na národní úrovni, stejná pro studenty všech českých VŠ  tabulka stipendií naleznete na http://www.naep.czhttp://www.naep.cz  stipendium nepokrývá plné náklady spojené se studiem v zahraničí, slouží k částečnému pokrytí nákladů  předpokládaná finanční spoluúčast studenta

9 „Studijní povinnosti˝  Student je povinen se řádně zapsat do ročníku (podmínka k autorizaci pobytu)  Student je povinen si řádně zapsat předměty na celý akademický rok (tak jako kdyby do zahraničí neodjel)  Student si nezapisuje rozvrhové aktivity na semestr, ve kterém odjíždí (není podmínkou k tomu, aby předměty byly uznány po návratu), vyjma studentů, kteří na zahraniční pobyt odjíždějí v 2.polovině semestru  student si předmět Zahraniční stáž nezapisuje předem, předmět je zapsán zpětně  student má možnost si vyškrtnout či dopsat předměty po návratu z pobytu s ohledem na ne/uznání a ne/splnění zapsaných předmětů formou podání žádosti, bez poplatku  Pozor! nelze vyškrtnout předmět, který byl jakoukoli formou absolvován, nebo klasifikován(čili i nedostatečně)

10 Kurzy EILC Intenzívní kurzy méně používaných jazyků (př. Portugalština) (tedy nejsou to: Aj, Fj, Nj, Špj, Rj)  pro studenty vybrané na studijní pobyt Erasmus (podmínka k účasti!)  příslušný jazyk nesmí být studijním oborem studenta na domácí VŠ  konají se na zahraničních univerzitách 2x ročně před začátkem semestru, trvají 2- 6 týdnů  student se může účastnit kurzu, který probíhá na jiné univerzitě v rámci země, kde bude na studijním pobytu  přihlášky do kurzů se podávají elektronicky přes VŠ: - do 1.6. pro letní kurzy (probíhají srpen-září), - do 31.10. pro zimní kurzy (probíhají leden-únor)  vybraný student obdrží stipendium (ve výši měsíčního stipendia do dané země), z kterého si student hradí ubytování, dopravu a stravu, EILC kurzy jsou zdarma

11 PRACOVNÍ STÁŽE

12 Na jaké typy institucí lze vyjet:  více v Kvalifikačních podmínkách pro pracovní stáže (na www.uhk.cz či www.naep.cz )www.uhk.cz www.naep.cz  Nelze vyjet na pracovní stáže na těchto institucích: http://europa.eu/agencies/  organizace spravující programy Evropských společenství (za účelem zamezení konfliktu zájmů a/nebo dvojího financování)  národní diplomatické reprezentace země původu studenta v hostitelské zemi.  zastoupení domovské země studenta nebo veřejné instituce domovské země studenta = ambasády, konzuláty, kulturní instituty, zastoupení krajů, kulturní instituce apod.

13 Výběrové řízení:  většinou se vypisuje se ve 2 kolech výběrového řízení  Výběrové řízení pro rok 2013 / 2014: 1.kolo-proběhlo do 10.2.2013 Případné 2.kolo bude vyhlášeno od 1.6.2013 (záleží na přidělených financích)  Formulář přihlášky lze najít na webových stránkách Pedagogické fakulty Hradec Králové: http://www.uhk.cz pod Pedagogická fakulta, Oddělení pro vědu a zahraniční stykyhttp://www.uhk.cz  Přihláška spolu s motivačním dopisem (psaný česky, na max.2 strany A4), příp. s doložením již předjednané stáže se v termínu zasílá elektronicky na lucie.martinkova@uhk.czlucie.martinkova@uhk.cz

14 Kritéria výběrového řízení :  kompatibilita studijního oboru studenta s nabízenou/vyhledanou stáží na zahraniční instituci (odpovídající oborové zaměření)  formulace účelu pracovní stáže  znalost cizího jazyka  výborné studijní výsledky  vyšší ročník či opakovaná účast ve výběrovém řízení  motivace (přiložený motivační dopis)  zkušenost z pobytu v zahraničí

15 Hodnocení pracovní stáže :  student má povinnost absolvovat pobyt a splnit obsah stáže  po splnění předepsaných formalit a odevzdání předepsaných dokumentů je studentovi pobyt uznán a zapsán předmět Zahraniční pracovní stáž a obdrží 10 kreditů, předmět bude uveden v Dodatku k diplomu

16 Financování pracovní stáže  student obdrží stipendium( na celý pobyt v jedné nebo dvou splátkách na svůj bankovní účet)  jedná se o paušální částku na 1 měsíc pobytu v zahraničí  částka je zhruba o 1/3 vyšší než u studijního pobytu  částka je stanovena pro konkrétní zemi, její výše je stanovena na národní úrovni, stejná pro studenty všech českých VŠ (tabulka stipendií na http://www.naep.cz )http://www.naep.cz  stipendium nepokrývá plné náklady spojené s pobytem v zahraničí, slouží k částečnému pokrytí nákladů  předpokládaná finanční spoluúčast studenta, možnost výdělku ze strany přijímající instituce

17 Nabídka studijních pobytů na zimní semestr 2013/2014 Celkem 29 stipendií na 13 vysokých školách a 8 evropských zemích

18 Německo : studium v němčině Katholische Universität Eichstätt Universität Merserburg - délka: 4 měsíce (říjen-leden) - stipendium: 405 EUR/ měsíc - studijní obor: 14 vzdělávání 31 sociální obory Dánsko : studium v angličtině VIA University College Viborg West Jutland University College, Esbjerg -délka: 4 měsíce (srpen-prosinec) -stipendium: 555 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání, sociální obory -programy pro Erasmus studenty: „Social Entrepreneurship“ (Viborg) „Animation as a learning tool“ (Viborg) „Swan is born“ (Esbjerg)

19 Francie: studium ve francouzštině Université de Limoges Université d ´Orléans Université de Nantes -délka: 4 měsíců (září-prosinec) -stipendium: 473 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání, 222 lingvistika Litva: studium v angličtině Kaunas University of Technology -délka: 4 měsíce (září – prosinec/leden) -stipendium: 301 EUR/měsíc -studijní obor: 31 sociální vědy

20 Norsko: studium v angličtině Telemark University College - délka: 4 měsíce (srpen – prosinec) - stipendium: 571 EUR - studijní obor: 214 design -program pro Erasmus studenty: „ Environmental Art“ Portugalsko: studium v angličtině /portugalštině Instituto Politécnico de Coimbra Polytechnic Instituto de Braganca -délka: 4 měsíce (září-prosinec) -stipendium: 353 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání, speciální vzdělávání - kurz portugalštiny (EILC)

21 Polsko: studium v polštině/ruštině Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej Lublin -délka: 4 - 5 měsíců (říjen-únor) -stipendium: 316 EUR/měsíc -studijní obor: UMCS Lublin - 21 výtvarné umění, 212 hudba, muzikologie Turecko: studium v angličtině Muğla University - délka: 4 měsíce (září – leden) - stipendium: 324 EUR/měsíc - studijní obor: 14 vzdělávání

22 Nabídka studijních pobytů na letní semestr 2013 / 2014: (Jedná se o předběžný seznam)

23 Rakousko: studium v němčině Pädagogische Hochschule Steiermark Graz - délka studia: 4 měsíce (březen – červen) - stipendium: 430 EUR/měsíc - studijní obor: 14 vzdělávání Belgie: studium v angličtině Katkolieke Hogeschool Brugge-Oostende -délka: 3 měsíce (únor-duben) -stipendium: 404 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání - program pro Erasmus studenty: „Keys for Teachers in Europe“ (20 ECTS)

24 Kypr: studium v angličtině University of Cyprus Nicosia -délka: 4,5 měsíce (pol.ledna-květen) -stipendium: 355 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání -kurz řečtiny Německo: studium v němčině / angličtině Katholische Universität Eichstätt Just Liebig University Giessen -délka: 4 měsíce (duben-červenec) -stipendium: 405 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání (Eichstatt), 222 lingvistika (Giessen),

25 Dánsko: studium v angličtině University College South Denmark - Esbjerg VIA University College Viborg -délka studia: 4 měsíce (únor – květen, červen) -stipendium: 555 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání, 31 sociální obory - programy pro Erasmus studenty: „Living and Learning“ (Esbjerg) „Social Entrepreneurship“ (Viborg) „Animation as a learning tool“ (Viborg) - kurz EILC Španělsko: studium v angličtině Universidad Católica de Valencia San Vincente Mártir -délka studia: 3 měsíce (únor- květen) -stipendium: 409 EUR/měsíc -studijní obor: 222 lingvistika

26 Estonsko: studium v angličtině Tallinn University -délka: 5 měsíců (únor-červen) -stipendium: 312 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání Francie: studium ve francouzštině Université de Limoges Université de Lorraine -délka: 4 měsíce (únor-květen) -stipendium: 473 EUR/měsíc -studijní obor: 222 lingvistika

27 Litva: studium v angličtině Mykolas Romeris University -délka: 4 měsíce (únor-červen) -stipendium: 301 EUR/měsíc -studijní obor: 31 sociální vědy -kurz litevštiny (EILC) Lotyšsko: studium v angličtině Riga Stradiņš University -délka: 5 měsíců (únor-červen) -stipendium: 297 EUR/měsíc -studijní obor: 31 sociální vědy

28 Nizozemí: studium v angličtině Katholieke Hogeschool PABO Zwolle -délka: 5 měsíců (únor – červen) -stipendium: 459 EUR/ měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání - kurzy EILC Norsko: studium v angličtině Volda University College Telemark University College -délka: 4 - 5 měsíců (leden, únor – květen) -stipendium: 571 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání, 144 primární edukace

29 Portugalsko: studium v angličtině / portugalštině Instituto Politécnico de Viana do Castelo -délka: 4 měsíce (únor – květen) -stipendium: 353 EUR/měsíc -studijní obor : 14 vzdělávání (IPB); 211/214 výtvarné umění(IPVC) -kurz portugalštiny (EILC) Turecko: studium v angličtině/ turečtině Muğla University Arel University Istanbul - délka: 4 měsíční (únor – červen) - stipendium: 324 EUR/ měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání (Muğla); 214 textilní, grafický design (Arel) - kurz turečtiny ( EILC)

30 Slovinsko: studium v angličtině Maribor University -délka: 5 měsíců (březen-červenec), -stipendium: 322 EUR/měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání, 144 primární vzdělávání, 222 lingvistika -kurz slovinštiny (EILC) Švýcarsko: University of Teacher Education Central Switzerland -délka: 4 měsíce (únor-květen) -stipendium: 553 EUR/ měsíc -studijní obor: 14 vzdělávání

31 Pracovní stáže: Nabídka: Belgie, Francie, Německo, Španělsko, Turecko, Velká Británie př. možnost asist. pobytu pro učitele AJ na ZŠ v Turecku při Mugla University aj. kde hledat: http://erasmus-databaze.naep.cz - Pracovní zprávy http://www.naep.cz - Partner search Další možnost: konsorcium Educa International, o.p.s. http://www.educaops.cz http://erasmus-databaze.naep.cz http://www.naep.cz http://www.educaops.cz

32 Tuto prezentaci, další potřebné informace k programu naleznete na webových stránkách Pedagogické fakulty UHK: http://www.uhk.cz http://www.naep.cz Závěrečné zprávy studentů z jejich studijních pobytů a pracovních stáží jsou na: http://erasmus-databaze.naep.cz http://www.uhk.cz http://www.naep.cz http://erasmus-databaze.naep.cz

33 Kontakt: Oddělení pro vědu a zahraniční styky Děkanát Pedagogické fakulty Sídlo: budova C náměstí Svobody 301 Mgr. Lucie Martinková Tel.493 331 141 Email: lucie.martinkova@uhk.cz www.uhk.cz Pedagogická fakulta-Oddělení pro vědu a zahraniční stykylucie.martinkova@uhk.cz www.uhk.cz

34 Děkuji za pozornost! Těším se na setkání s Vámi při vyřizování Vašeho studijního pobytu či pracovní stáže do zahraničí!

35  Prezentace studentů: Prezentace studentů Šustrová Monika (Kypr – Řecko) Čermáková Lucie a Míčová Alena (Nizozemí – Zwolle) Válková Martina ( VB – pracovní stáž) Jechová Veronika ( Portugalsko – IPB Coimbra) Jindra Petr a Marešová Veronika ( Turecko - Istanbul) Dohnal Petr ( Dánsko – VIA) Šimek Josef ( Litva - Kaunas University of Technology) Glosová Karla a Závorková Adéla ( Turecko – Mugla) Hanusová Petra a Kružicová Michala ( Německo – Eichstaett) Matoušková Tereza ( Portugalsko – IPB Coimbra)


Stáhnout ppt "Program Celoživotního učení-Erasmus Pedagogická fakulta Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google