Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Erasmus + pro akademický rok 2014-2015. Program Erasmus + (2014-2020) Podmínky pro možnost výjezdu na studijní pobyt či pracovní stáž programu Erasmus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Erasmus + pro akademický rok 2014-2015. Program Erasmus + (2014-2020) Podmínky pro možnost výjezdu na studijní pobyt či pracovní stáž programu Erasmus."— Transkript prezentace:

1 Erasmus + pro akademický rok 2014-2015

2 Program Erasmus + (2014-2020) Podmínky pro možnost výjezdu na studijní pobyt či pracovní stáž programu Erasmus +: Studijní pobyt • Student akreditovaného bakalářského, magisterského, doktorského studia na Pedagogické fakultě UHK v prezenční, kombinované či distanční formě • V době výjezdu je zapsán min.ve 2.ročníku studia (platí pouze pro Bc., student navazujícího studia může vyjet již v 1.ročníku) • Po celou dobu pobytu musí mít statut studenta, nesmí studium přerušit ani ukončit (do zahraničí může vyjet student, který má již uzavřené studium a je tzv. čekatel na státnice). • Délka studia v zahraničí by měla probíhat v rozmezí - 3-12 měsíců Pracovní stáž • Student akreditovaného bakalářského, magisterského, doktorského studia na Pedagogické fakultě UHK v prezenční, kombinované či distanční formě • Student vyjíždějící na pracovní stáž může studovat jakýkoliv ročník studia. • Délka pracovní stáže by měla probíhat v rozmezí - 2-12 měsíců

3 • Možnost vyjet do zahraničí v rámci každého studijního cyklu (Bc., Mgr., Dokt.) – neplatí již podmínka: „Erasmus – jednou za život“ • Předešlé mobility z programu LLP Erasmus se budou zohledňovat v novém programu Erasmus + – tj. byl- li student v rámci magisterského studijního oboru na 5 měsíců (LLP Erasmus), může v rámci magisterského studijního oboru vyjet už jen na 7 měsíců (Erasmus +). • Kulturní příprava: EILC kurzy zanikají • Jazyková příprava: úspěšní studenti ve výběrovém řízení absolvují on-line test z jazyka, případně on-line jazykový kurz Program Erasmus + v letech 2014-2020

4 STUDIJNÍ POBYTY

5 Výběrová řízení: • Vypisují se v minimálně 2 termínech pro zimní a letní semestr zvlášť • Výběrové řízení pro akademický rok 2014 /2015: - zimní semestr: 6.3. - 31.3.2014 - letní semestr: (zřejmě) 1.6. – 31.7.2014 • Vyhlášení výběrového řízení a formulář přihlášky naleznete na webových stránkách Pedagogické fakulty Hradec Králové: http://www.uhk.cz pod Pedagogická fakulta, Oddělení pro vědu a zahraniční stykyhttp://www.uhk.cz • Přihláška spolu s motivačním dopisem (psaný česky, na max.2 strany A4) se v termínu zašle elektronicky na lucie.martinkova@uhk.cz.lucie.martinkova@uhk.cz • pro každou destinaci si podejte jednu přihlášku, lze podat libovolný počet přihlášek, ale vždy uveďte preferenci • Neobsazená místa (letní semestr) jsou nabídnuta v doplňkovém kole (probíhá v září 2013) • Studenti, kteří uspějí ve výběrovém řízení, absolvují on-line test z jazyka (AJ, NJ, ŠP, FR, IT), ve kterém budou studovat. Například studium v Portugalsku je v anglickém jazyce, student absolvuje test v AJ. Pokud studenti nedosáhnou určité úrovně, pak absolvují on-line kurz (zdarma).

6 Kritéria výběrového řízení: • kompatibilita studijního oboru studenta s nabízeným oborem partnerské instituce • výborné studijní výsledky • jazykové znalosti na požadované úrovni (doložitelné certifikátem, zkouškou, apod.) • vyšší ročník či opakovaná účast ve výběrovém řízení • motivace (přiložený motivační dopis) • jiné aktivity dokládající zájem

7 Hodnocení studijního pobytu: • Student má povinnost splnit min. 3 předměty nebo přivézt 10 kreditů. Po splnění předepsaných formalit a odevzdání předepsaných dokumentů je studentovi pobyt uznán a zapsán předmět Zahraniční stáž, za který obdrží 20 kreditů. • Předmět Zahraniční stáž bude uveden v Dodatku k diplomu. • Získané kredity za předměty absolvované v zahraničí budou uznány po splnění předem stanovených podmínek a to na základě slučitelnosti předmětů s předměty UHK (v kompetenci garantů předmětů).

8 Financování studijního pobytu: • student obdrží stipendium na celý pobyt (v jedné nebo dvou splátkách) na svůj bankovní účet • jedná se o paušální částku na 1 měsíc pobytu v zahraničí • částka je stanovena pro konkrétní zemi, její výše je stanovena na národní úrovni • stipendium nepokrývá plné náklady spojené se studiem v zahraničí, slouží k částečnému pokrytí nákladů • předpokládaná finanční spoluúčast studenta

9

10 Studijní povinnosti: • Student je povinen se řádně zapsat do ročníku (podmínka k autorizaci pobytu) • Student je povinen si řádně zapsat předměty na celý akademický rok (tak jako kdyby do zahraničí neodjel) • Student si nezapisuje rozvrhové aktivity na semestr, ve kterém odjíždí (není podmínkou k tomu, aby předměty byly uznány po návratu), vyjma studentů, kteří na zahraniční pobyt odjíždějí v 2.polovině semestru • student si předmět Zahraniční stáž nezapisuje předem, předmět je zapsán zpětně • student má možnost si vyškrtnout či dopsat předměty po návratu z pobytu s ohledem na ne/uznání a ne/splnění zapsaných předmětů formou podání žádosti, bez poplatku • Pozor! nelze vyškrtnout předmět, který byl jakoukoli formou absolvován, nebo klasifikován(čili i nedostatečně)

11 PRACOVNÍ STÁŽE

12 Podmínky výjezdu: • Délka pracovní stáže 2 – 12 měsíců • Studenti si vyhledávají svou pracovní stáž sami • Při hledání Vám může být nápomocna: databáze závěrečných zpráv studentů: http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmushttp://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus - Závěrečné zprávy studentů http://www.naep.czhttp://www.naep.cz - Partner search

13 Výběrové řízení: • Výběrové řízení pro akademický rok 2014 /2015: -v termínu: 6.3 – 30.6.2014 • Formulář přihlášky lze najít na webových stránkách Pedagogické fakulty Hradec Králové: http://www.uhk.cz pod Pedagogická fakulta, Oddělení pro vědu a zahraniční stykyhttp://www.uhk.cz • Přihláška spolu s motivačním dopisem (psaný česky, na max.2 strany A4), příp. s doložením již předjednané stáže se v termínu zasílá elektronicky na lucie.martinkova@uhk.cz lucie.martinkova@uhk.cz • Studenti, kteří uspějí ve výběrovém řízení, absolvují on-line test z jazyka (AJ, NJ, ŠP, FR, IT), ve kterém budou s organizací komunikovat, pracovat. Pokud studenti nedosáhnou určité úrovně, pak absolvují on-line jazykový kurz (zdarma).

14 Kritéria výběrového řízení: • kompatibilita studijního oboru studenta s nabízenou/vyhledanou stáží na zahraniční institucí (odpovídající oborové zaměření) • formulace účelu pracovní stáže • znalost cizího jazyka • výborné studijní výsledky • vyšší ročník či opakovaná účast ve výběrovém řízení • motivace (přiložený motivační dopis) • zkušenost z pobytu v zahraničí

15 Hodnocení pracovní stáže: • student má povinnost absolvovat pobyt a splnit obsah stáže. • po splnění předepsaných formalit a odevzdání předepsaných dokumentů je studentovi pobyt uznán a zapsán předmět Zahraniční pracovní stáž a obdrží 10 kreditů, předmět bude uveden v Dodatku k diplomu.

16 Financování pracovní stáže: • student obdrží stipendium( na celý pobyt v jedné nebo dvou splátkách na svůj bankovní účet) • jedná se o paušální částku na 1 měsíc pobytu v zahraničí • částka je stanovena pro konkrétní zemi, její výše je stanovena na národní úrovni, stejná pro studenty všech českých VŠ. • stipendium nepokrývá plné náklady spojené s pobytem v zahraničí, slouží k částečnému pokrytí nákladů • předpokládaná finanční spoluúčast studenta, možnost výdělku ze strany přijímající instituce.

17

18 Nabídka studijních pobytů na zimní semestr 2014 / 2015: (jedná se o předběžný seznam)

19 Německo: studium v němčině Katholische Universität Eichstätt - délka: 4 měsíce (říjen-leden) - studijní obor: 23 jazykové obory (německý jazyk) Dánsko: studium v angličtině VIA University College Viborg -délka: 4 měsíce (srpen-prosinec) -studijní obor: 11 vzdělávání, sociální obory 31 -program pro Erasmus studenty: „Social Entrepreneurship“ (Viborg)

20 Norsko: studium v angličtině Telemark University College - délka: 4 měsíce (srpen – prosinec) - studijní obor: textilní tvorba, design -program pro Erasmus studenty: „Environmental Art“ Portugalsko: studium v angličtině Polytechnic Instituto de Braganca -délka: 4 měsíce (září-prosinec) -studijní obor: 11 vzdělávání

21 Polsko: studium v polštině/ruštině Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej Lublin -délka: 4 - 5 měsíců (říjen-únor) -studijní obor: UMCS Lublin - 21 výtvarné umění, 215 hudba, muzikologie Turecko: studium v angličtině Muğla University - délka: 4 měsíce (září – leden) - studijní obor: 11 vzdělávání

22 Nabídka studijních pobytů na letní semestr 2014 / 2015: (Jedná se o předběžný seznam)

23 Litva: studium v angličtině Kaunas University of Technology Mykolas Romeris University Šiauliai University -délka: 4 měsíce (únor-červen) -studijní obor: 31 sociální vědy (Kaunas, Mykolas Romeris); 11 (Šiauliai) Německo: studium v němčině Katholische Universität Eichstätt Universität Merserburg -délka: 4 měsíce (duben-červenec) -studijní obor: 23 jazykový (NJ) (Eichstatt), sociální obory 31 (Merserburg)

24 Francie: studium ve francouzštině Université de Limoges Université d ´Orléans -délka: 4 měsíců (září-prosinec) -studijní obor: 11 vzdělávání, 23 lingvistika Portugalsko: studium v angličtině / portugalštině Instituto Politécnico de Viana do Castelo Instituto Politécnico de Coimbra -délka: 4 měsíce (únor – květen) -studijní obor: 11 vzdělávání (IP Coimbra); 21 výtvarné umění (IPVC)

25 Rakousko: studium v angličtině, němčině Pädagogische Hochschule Steiermark Graz - délka studia: 4 měsíce (březen – červen) - studijní obor: 11 vzdělávání Belgie: studium v angličtině Katkolieke Hogeschool Brugge-Oostende -délka: 3 měsíce (únor-duben) -studijní obor: 11 vzdělávání -program pro Erasmus studenty: „Keys for Teachers in Europe“ (20 ECTS)

26 Španělsko: studium v angličtině Universidad Católica de Valencia San Vincente Mártir -délka studia: 3 měsíce (únor- květen) -studijní obor: 23 lingvistika Estonsko: studium v angličtině Tallinn University -délka: 5 měsíců (únor-červen) -studijní obor: 11 vzdělávání

27 Dánsko: studium v angličtině VIA University College Viborg -délka studia: 4 měsíce (únor – květen, červen) -studijní obor: 11 vzdělávání, 31 sociální obory -programy pro Erasmus studenty: „Social Entrepreneurship“ (Viborg) „Animation as a learning tool“ (Viborg) Nizozemí: studium v angličtině Katholieke Hogeschool PABO Zwolle Saxion University of Applied Sciences -délka: 5 měsíců (únor – červen) -studijní obor: 11 vzdělávání (Zwolle), 31 sociální obory (Enschede).

28 Slovinsko: studium v angličtině Maribor University -délka: 5 měsíců (březen-červenec), -studijní obor: 11 vzdělávání, 23 lingvistika Lotyšsko: studium v angličtině Riga Stradiņš University -délka: 5 měsíců (únor-červen) -studijní obor: 31 sociální vědy

29 Norsko: studium v angličtině Volda University College -délka: 4 - 5 měsíců (leden, únor – květen) -studijní obor: 11 vzdělávání Turecko: studium v angličtině/ turečtině Muğla University - délka: 4 měsíční (únor – červen) -studijní obor: 11 vzdělávání (Muğla);

30 Referát pro vědu a zahraniční styky Mgr. Lucie Martinková Děkanát Pedagogické fakulty Sídlo: budova C Náměstí Svobody 301 Tel. : 493 331 115 Email: lucie.martinkova@uhk.czlucie.martinkova@uhk.cz

31 Děkuji za pozornost! Těším se na setkání s Vámi při vyřizování Vašeho studijního pobytu nebo pracovní stáže.

32 DOTAZY ?

33 Seznam studentů se svými prezentacemi: • Lucie Špráchalová – Belgie • Kateřina Tumová + Aneta Vebrová – Litva • Jana Táborská + Nikola Holoubková + Tomáš Fíla – VIA Dánsko • Rozkošová Simona + Ivana Poláčková + Marie Brichová – Norsko Volda • Tučková Aneta – Slovinsko • Pecinová Barbora + Křečková Martina - Coimbra - Portugalsko • Čížková Dagmar (Bohuslavová, Strejčková, Zaplatílková) – Limoges – Francie • Markéta Grúňová – pracovní stáž v Marseille


Stáhnout ppt "Erasmus + pro akademický rok 2014-2015. Program Erasmus + (2014-2020) Podmínky pro možnost výjezdu na studijní pobyt či pracovní stáž programu Erasmus."

Podobné prezentace


Reklamy Google