Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Erasmus + pro akademický rok

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Erasmus + pro akademický rok"— Transkript prezentace:

1 Erasmus + pro akademický rok 2014-2015

2 Program Erasmus + ( ) Podmínky pro možnost výjezdu na studijní pobyt či pracovní stáž programu Erasmus +: Studijní pobyt Student akreditovaného bakalářského, magisterského, doktorského studia na Pedagogické fakultě UHK v prezenční, kombinované či distanční formě V době výjezdu je zapsán min.ve 2.ročníku studia (platí pouze pro Bc., student navazujícího studia může vyjet již v 1.ročníku) Po celou dobu pobytu musí mít statut studenta, nesmí studium přerušit ani ukončit (do zahraničí může vyjet student, který má již uzavřené studium a je tzv. čekatel na státnice). Délka studia v zahraničí by měla probíhat v rozmezí měsíců Pracovní stáž Student akreditovaného bakalářského, magisterského, doktorského studia na Pedagogické fakultě UHK v prezenční, kombinované či distanční formě Student vyjíždějící na pracovní stáž může studovat jakýkoliv ročník studia. Délka pracovní stáže by měla probíhat v rozmezí měsíců

3 Program Erasmus + v letech 2014-2020
Možnost vyjet do zahraničí v rámci každého studijního cyklu (Bc., Mgr., Dokt.) – neplatí již podmínka: „Erasmus – jednou za život“ Předešlé mobility z programu LLP Erasmus se budou zohledňovat v novém programu Erasmus + – tj. byl-li student v rámci magisterského studijního oboru na 5 měsíců (LLP Erasmus), může v rámci magisterského studijního oboru vyjet už jen na 7 měsíců (Erasmus +). Kulturní příprava: EILC kurzy zanikají Jazyková příprava: úspěšní studenti ve výběrovém řízení absolvují on-line test z jazyka, případně on-line jazykový kurz

4 STUDIJNÍ POBYTY

5 Výběrová řízení: Vypisují se v minimálně 2 termínech pro zimní a letní semestr zvlášť Výběrové řízení pro akademický rok /2015: - zimní semestr: - letní semestr: (zřejmě) 1.6. – Vyhlášení výběrového řízení a formulář přihlášky naleznete na webových stránkách Pedagogické fakulty Hradec Králové: pod Pedagogická fakulta, Oddělení pro vědu a zahraniční styky Přihláška spolu s motivačním dopisem (psaný česky, na max.2 strany A4) se v termínu zašle elektronicky na pro každou destinaci si podejte jednu přihlášku, lze podat libovolný počet přihlášek, ale vždy uveďte preferenci Neobsazená místa (letní semestr) jsou nabídnuta v doplňkovém kole (probíhá v září 2013) Studenti, kteří uspějí ve výběrovém řízení , absolvují on-line test z jazyka (AJ, NJ, ŠP, FR, IT), ve kterém budou studovat. Například studium v Portugalsku je v anglickém jazyce, student absolvuje test v AJ. Pokud studenti nedosáhnou určité úrovně, pak absolvují on-line kurz (zdarma).

6 Kritéria výběrového řízení:
kompatibilita studijního oboru studenta s nabízeným oborem partnerské instituce výborné studijní výsledky jazykové znalosti na požadované úrovni (doložitelné certifikátem, zkouškou, apod.) vyšší ročník či opakovaná účast ve výběrovém řízení motivace (přiložený motivační dopis) jiné aktivity dokládající zájem

7 Hodnocení studijního pobytu:
Student má povinnost splnit min. 3 předměty nebo přivézt 10 kreditů. Po splnění předepsaných formalit a odevzdání předepsaných dokumentů je studentovi pobyt uznán a zapsán předmět Zahraniční stáž, za který obdrží 20 kreditů. Předmět Zahraniční stáž bude uveden v Dodatku k diplomu. Získané kredity za předměty absolvované v zahraničí budou uznány po splnění předem stanovených podmínek a to na základě slučitelnosti předmětů s předměty UHK (v kompetenci garantů předmětů).

8 Financování studijního pobytu:
student obdrží stipendium na celý pobyt (v jedné nebo dvou splátkách) na svůj bankovní účet jedná se o paušální částku na 1 měsíc pobytu v zahraničí částka je stanovena pro konkrétní zemi, její výše je stanovena na národní úrovni stipendium nepokrývá plné náklady spojené se studiem v zahraničí, slouží k částečnému pokrytí nákladů předpokládaná finanční spoluúčast studenta

9

10 Studijní povinnosti: Student je povinen se řádně zapsat do ročníku (podmínka k autorizaci pobytu) Student je povinen si řádně zapsat předměty na celý akademický rok (tak jako kdyby do zahraničí neodjel) Student si nezapisuje rozvrhové aktivity na semestr, ve kterém odjíždí (není podmínkou k tomu, aby předměty byly uznány po návratu), vyjma studentů, kteří na zahraniční pobyt odjíždějí v 2.polovině semestru student si předmět Zahraniční stáž nezapisuje předem, předmět je zapsán zpětně student má možnost si vyškrtnout či dopsat předměty po návratu z pobytu s ohledem na ne/uznání a ne/splnění zapsaných předmětů formou podání žádosti, bez poplatku Pozor! nelze vyškrtnout předmět, který byl jakoukoli formou absolvován, nebo klasifikován(čili i nedostatečně)

11 Pracovní stáže

12 Podmínky výjezdu: Délka pracovní stáže 2 – 12 měsíců
Studenti si vyhledávají svou pracovní stáž sami Při hledání Vám může být nápomocna: databáze závěrečných zpráv studentů: - Závěrečné zprávy studentů - Partner search

13 Výběrové řízení: Výběrové řízení pro akademický rok 2014 /2015:
v termínu: 6.3 – Formulář přihlášky lze najít na webových stránkách Pedagogické fakulty Hradec Králové: pod Pedagogická fakulta, Oddělení pro vědu a zahraniční styky Přihláška spolu s motivačním dopisem (psaný česky, na max.2 strany A4), příp. s doložením již předjednané stáže se v termínu zasílá elektronicky na Studenti, kteří uspějí ve výběrovém řízení , absolvují on-line test z jazyka (AJ, NJ, ŠP, FR, IT), ve kterém budou s organizací komunikovat, pracovat. Pokud studenti nedosáhnou určité úrovně, pak absolvují on-line jazykový kurz (zdarma).

14 Kritéria výběrového řízení:
kompatibilita studijního oboru studenta s nabízenou/vyhledanou stáží na zahraniční institucí (odpovídající oborové zaměření) formulace účelu pracovní stáže znalost cizího jazyka výborné studijní výsledky vyšší ročník či opakovaná účast ve výběrovém řízení motivace (přiložený motivační dopis) zkušenost z pobytu v zahraničí

15 Hodnocení pracovní stáže:
student má povinnost absolvovat pobyt a splnit obsah stáže. po splnění předepsaných formalit a odevzdání předepsaných dokumentů je studentovi pobyt uznán a zapsán předmět Zahraniční pracovní stáž a obdrží 10 kreditů, předmět bude uveden v Dodatku k diplomu.

16 Financování pracovní stáže:
student obdrží stipendium( na celý pobyt v jedné nebo dvou splátkách na svůj bankovní účet) jedná se o paušální částku na 1 měsíc pobytu v zahraničí částka je stanovena pro konkrétní zemi, její výše je stanovena na národní úrovni, stejná pro studenty všech českých VŠ. stipendium nepokrývá plné náklady spojené s pobytem v zahraničí, slouží k částečnému pokrytí nákladů předpokládaná finanční spoluúčast studenta, možnost výdělku ze strany přijímající instituce.

17

18 Nabídka studijních pobytů na zimní semestr 2014 / 2015:
(jedná se o předběžný seznam)

19 Německo: studium v němčině Katholische Universität Eichstätt - délka: 4 měsíce (říjen-leden) - studijní obor: 23 jazykové obory (německý jazyk) Dánsko: studium v angličtině VIA University College Viborg -délka: 4 měsíce (srpen-prosinec) -studijní obor: 11 vzdělávání, sociální obory 31 -program pro Erasmus studenty: „Social Entrepreneurship“ (Viborg)

20 Norsko: studium v angličtině Telemark University College
Norsko: studium v angličtině Telemark University College - délka: 4 měsíce (srpen – prosinec) - studijní obor: textilní tvorba, design -program pro Erasmus studenty: „Environmental Art“ Portugalsko: studium v angličtině Polytechnic Instituto de Braganca -délka: 4 měsíce (září-prosinec) -studijní obor: 11 vzdělávání

21 Polsko: studium v polštině/ruštině Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej Lublin -délka: měsíců (říjen-únor) -studijní obor: UMCS Lublin - 21 výtvarné umění, 215 hudba, muzikologie Turecko: studium v angličtině Muğla University - délka: 4 měsíce (září – leden) - studijní obor: 11 vzdělávání

22 Nabídka studijních pobytů na letní semestr 2014 / 2015:
(Jedná se o předběžný seznam)

23 Litva: studium v angličtině
Kaunas University of Technology Mykolas Romeris University Šiauliai University -délka: 4 měsíce (únor-červen) -studijní obor: 31 sociální vědy (Kaunas, Mykolas Romeris); 11 (Šiauliai) Německo: studium v němčině Katholische Universität Eichstätt Universität Merserburg -délka: 4 měsíce (duben-červenec) -studijní obor: 23 jazykový (NJ) (Eichstatt), sociální obory 31 (Merserburg)

24 Francie: studium ve francouzštině Université de Limoges Université d ´Orléans -délka: 4 měsíců (září-prosinec) -studijní obor: 11 vzdělávání, 23 lingvistika Portugalsko: studium v angličtině / portugalštině Instituto Politécnico de Viana do Castelo Instituto Politécnico de Coimbra -délka: 4 měsíce (únor – květen) -studijní obor: 11 vzdělávání (IP Coimbra); 21 výtvarné umění (IPVC)

25 Rakousko: studium v angličtině, němčině Pädagogische Hochschule Steiermark Graz - délka studia: 4 měsíce (březen – červen) - studijní obor: 11 vzdělávání Belgie: studium v angličtině Katkolieke Hogeschool Brugge-Oostende -délka: 3 měsíce (únor-duben) -studijní obor: 11 vzdělávání -program pro Erasmus studenty: „Keys for Teachers in Europe“ (20 ECTS)

26 Španělsko: studium v angličtině Universidad Católica de Valencia San Vincente Mártir -délka studia: 3 měsíce (únor- květen) -studijní obor: 23 lingvistika Estonsko: studium v angličtině Tallinn University -délka: 5 měsíců (únor-červen) -studijní obor: 11 vzdělávání

27 Dánsko: studium v angličtině VIA University College Viborg -délka studia: 4 měsíce (únor – květen, červen) -studijní obor: 11 vzdělávání, 31 sociální obory -programy pro Erasmus studenty: „Social Entrepreneurship“ (Viborg) „Animation as a learning tool“ (Viborg) Nizozemí: studium v angličtině Katholieke Hogeschool PABO Zwolle Saxion University of Applied Sciences -délka: 5 měsíců (únor – červen) -studijní obor: 11 vzdělávání (Zwolle), 31 sociální obory (Enschede).

28 Slovinsko: studium v angličtině Maribor University -délka: 5 měsíců (březen-červenec), -studijní obor: 11 vzdělávání, 23 lingvistika Lotyšsko: studium v angličtině Riga Stradiņš University -délka: 5 měsíců (únor-červen) -studijní obor: 31 sociální vědy

29 Norsko: studium v angličtině Volda University College -délka: měsíců (leden, únor – květen) -studijní obor: 11 vzdělávání Turecko: studium v angličtině/ turečtině Muğla University - délka: 4 měsíční (únor – červen) -studijní obor: 11 vzdělávání (Muğla);

30 Referát pro vědu a zahraniční styky
Mgr. Lucie Martinková Děkanát Pedagogické fakulty Sídlo: budova C Náměstí Svobody 301 Tel. :

31 Děkuji za pozornost! Těším se na setkání s Vámi při vyřizování Vašeho studijního pobytu nebo pracovní stáže.

32 DOTAZY ?

33 Seznam studentů se svými prezentacemi:
Lucie Špráchalová – Belgie Kateřina Tumová + Aneta Vebrová – Litva Jana Táborská + Nikola Holoubková + Tomáš Fíla – VIA Dánsko Rozkošová Simona + Ivana Poláčková + Marie Brichová – Norsko Volda Tučková Aneta – Slovinsko Pecinová Barbora + Křečková Martina - Coimbra - Portugalsko Čížková Dagmar (Bohuslavová, Strejčková, Zaplatílková) – Limoges – Francie Markéta Grúňová – pracovní stáž v Marseille


Stáhnout ppt "Erasmus + pro akademický rok"

Podobné prezentace


Reklamy Google