Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HYGIENA TEORIE OŠETŘOVATELSTVÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TÉMA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HYGIENA TEORIE OŠETŘOVATELSTVÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TÉMA"— Transkript prezentace:

1 HYGIENA TEORIE OŠETŘOVATELSTVÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TÉMA
POMOC PACIENTOVI PŘI UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY, UPRAVENOSTI TĚLA A PŘI OCHRANĚ POKOŽKY HYGIENA ŘEŠITELÉ URBAN RADEK – ZZS ÚSTÍ NAD LABEM URBANOVÁ MARKÉTA – ARO ÚSTÍ NAD LABEM VÍŠKOVÁ IVA – ONKOLOGICKÉ CENTRUM DOSTÁLOVÁ VLADIMÍRA – ARO VYSOČANY KLIKOVÁ HANA – NNH – KARDIOLOGIE-MEDIÁL ŠEĎOVÁ IVANA – NEUROCHIRURGIE ÚVN

2 HISTORIE HYGIENA POCHÁZÍ Z ŘECKÉHO SLOVA HYGIEIA, COŽ BYLA ŘECKÁ BOHYNĚ ZDRAVÍ HYGIENA JE VĚDA O UCHOVÁNÍ ZDRAVÍ, VE SMYSLU PÉČE O PSYCHICKÉ I FYZICKÉ ZDRAVÍ OBLASTI HYGIENY PATŘÍ – OSOBNÍ HYGIENA, DUŠEVNÍ HYGIENA, ZUBNÍ HYGIENA, DOMÁCÍ HYGIENA A HYGIENA PRÁCE. OSOBNÍ HYGIENA PATŘÍ MEZI ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY ČLOVĚKA PRAVIDELNÉ KOUPELE BYLY KAŽDODENNÍ SOUČÁSTÍ JIŽ U ŘÍMSKÉ CIVILIZACE KODEXY HYGIENY MŮŽEME NALÉZT I V NĚKOLIKA HINDUISTICKÝCH TEXTECH JAKO MANUSMRITI A VISHNU PURANA. KOUPÁNÍ JE JEDNOU Z PĚTI HINDUISTICKÝCH DENNÍCH POVINNOSTÍ. ČISTOTA TĚLA MÁ VÝZNAM PSYCHOLOGICKÝ I FYZIOLOGICKÝ UPRAVENOST ČLOVĚKA JE ZNAKEM JEHO VNITŘNÍHO STAVU

3 HYGIENA

4 HYGIENICKÁ PÉČE U NEMOCNÝCH
DŮKLADNÁ HYGIENICKÁ PÉČE JE ČASOVĚ VELMI NÁROČNÁ HYGIENICKOU PÉČE JE ČASTO PŘEŘAZOVÁNA NA NIŽŠÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL SESTER OŠETŘOVATELEK JE STÁLE NEDOSTATEK KVALIFIKOVANÁ SESTRA PLNÍ VELMI ŠIROKOU ŠKÁLU OŠETŘOVATELSKÝCH VÝKONŮ NEZBÝVÁ PROSTOR NA BĚŽNOU OŠETŘOVATELSKOU PÉČI HROZÍ REÁLNÉ NEBEZPEČÍ, ŽE SESTRA ZTRATÍ SVOU „LIDSKOU TVÁŘ“ PACIENTI JSOU VDĚČNI ZA KAŽDOU CHVÍLI, KTEROU SE JIM OŠETŘUJÍCÍ PERSONÁL VĚNUJE PRAVIDELNÁ A KVALITNÍ HYGIENICKÁ PÉČE MÁ VELKÝ A POZITIVNÍ VLIV NA STAV PACIENTA BĚHEM HYGIENICKÉ PÉČE MÁ SESTRA MOŽNOST NAVÁZAT S PACIENTEM VŘELÝ VZTAH

5 HYGIENICKÁ PÉČE V NEMOCNICI
SOBĚSTAČNÝ NEBO ČÁSTEČNĚ SOBĚSTAČNÝ PACIENT JE VEDEN K AKTIVNÍMU PŘÍSTUPU K HP SNAŽÍME ZACHOVAT PACIENTŮV STANDARD, NA KTERÝ JE ZVYKLÝ Z BĚŽNÉHO ŽIVOTA PŘI HYGIENĚ JE NUTNÉ DBÁT PACIENTOVA SOUKROMÍ, PRÁV PACIENTA PŘI REKOSTRUKCÍCH NA ODDĚLENÍ MYSLET NA VLASTNÍ SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ŘADA PACIENTŮ JIŽ DNES VOLÍ, AČ ZA MÍRNÝ PŘÍPLATEK NADSTANDARDY PRO POSKYTOVÁNÍ KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ HYGIENISKÉ PÉČE JE NUTNÉ ŘÍDIT SE STANDARDY STANDARDY BY MĚLY BÝT VYPRACOVÁNY NA VŠECHNY SPECIFICKÉ STAVY STANDARDY BY MĚLY UPRAVOVAT I FREKVENCI MYTÍ STANDARDY BY MĚLY BÝT ZAŽITY, ABY KVALITA POSKYTOVANÉ PÉČE BYLA VŽDY VYSOKÁ STANDARDY BY MĚLY BÝT OŠETŘOVATELSKÉMU PERSONÁLU K NAHLÉDNUTÍ

6 HYGIENICKÁ PÉČE - ÚLOHA SESTRY
KE KAŽDÉMU PACIENTOVI JE NUTNÉ ZAUJÍMAT INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PŘED ZAHÁJENÍM HYGIENICKÉ PÉČE JE NUTNÉ SEZNÁMIT PACIENTA S POSTUPEM POKUD TO REŽIM ODDĚLENÍ DOVOLUJE, DOHODNOUT SE NA VHODNÉ DENNÍ DOBĚ RESPEKTOVAT PACIENTOVY HYGIENICKÉ NÁVYKY, PŘÍPADNĚ KULTURNÍ ODLIŠNOSTI VŽDY ZAJISTIT SOUKROMÝ A DOSTATEČNOU INTIMITU PŘI PROVÁDĚNÍ HYGIENY NĚKTERÝM PACIENTŮM JE DŮLEŽITÉ VYSVĚTLIT NUTNOST KAŽDODENNÍ HYGIENY NĚKTERÉ PACIENTY JE NUTNÉ POUČIT O SPRÁVNÝCH HYGIENICKÝCH NÁVYCÍCH SESTRA BY MĚLA K PACIENTOVY PŘISTUPOVAT UPRAVENÁ A ČISTÁ

7 HYGIENICKÁ PÉČE - POMŮCKY
PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ - ZÁKLADNÍ + ZVLÁŠTNÍ KARTÁČEK NA ZUBY, SKLENIČKA S ČERSTVOU VODOU PŘÍP. S ÚSTNÍ VODOU PASTA NA ZUBY, EMITNÍ MISKA, RUČNÍK PODNOS S NÁDOBOU S E SPECIÁLNÍM ROZTOKEM – PEROXID VODÍKU, ZAŽÍVACÍ SODOU, 3% BOROVOU VODOU, BORGLYCERINEM, STOPANGINEM, BYLINNÝMI TINKTURAMI APOD. DŘEVĚNÉ ÚSTNÍ LOPATKY, NASTŘÍHANÝ MUL, VATOVÉ ŠTĚTIČKY SPECIÁLNÍ SETY – KARTÁČKY S ODSÁVAČKOU, MOLITANOVÉ ŠTĚTIČKY APOD. MYTÍ NEMOCNÉHO V KOUPELNĚ ŽÍNKY, RČNÍKY, MÝDLO, KARTÁČEK NA RUCE, MASÁŽNÍ KRÉM, HŘEBEN, NŮŽKY ČISTÉ OSOBNÍ PRÁDLO MYTÍ NEMOCNÉHO NA LŮŽKU 2 ŽÍNKY, 2 RUČNÍKY, MÝDLO, DVĚ UMYVADLA, NEPROMOKAVÉ PODLOŽKA ČISTÉ OSOBNÍ A LOŽNÍ PRÁDLO, PODLOŽNÍ MÍSA JEDNORÁZOVÉ ŽÍNKY, KARTÁČEK NA RUCE, PEMZA, NŮŽKY NA NEHTY MASÁŽNÍ KRÉM, ZÁSYP, VATA, ČTVERCE BUNIČITÉ VATY, MULOVÉ ČTVERCE EMITNÍ MISKY, KARTÁČEK NA ZUBY A PASTU, OCHRANNÉ PROSTŘEDKY NA KŮŽI OCHRANNÉ RUKAVICE

8 HYGIENICKÁ PÉČE - POMŮCKY
OŠETŘENÍ ZNEČIŠTĚNÉHO PACIENTA – INKONTINENTNÍ NEMOCNÍ SAVÉ PODLOŽKY, PLENKOVÉ VLOŽKY, PLENKOVÉ KALHOTKY, OCHRANNÉ RUKAVICE UMYVADLO S TEPLOU VODOU, MÝDLO NEBO ČISTÍCÍ PĚNA JEDNORÁZOVÉ ŽÍNKY, PERLAN, ČTVERCE BUNIČINY NEPROMOKAVÉ PLENA, OCHRANNÝ KRÉM, NÁDOBA NA ODPADKY

9 HYGIENICKÁ PÉČE - POMŮCKY
SPRCHOVÁ LŮŽKA SLOUŽÍ K UMÝVÁNÍ A SPRCHOVÁNÍ NEPOHYBLIVÝCH, DLOUHODOBĚ LEŽÍCÍCH A VÁŽNĚ ZRANĚNÝCH KLIENTŮ. JEHO POUŽÍVÁNÍM SE ODSTRANÍ NAMÁHAVÁ FYZICKÁ PRÁCE SESTER PŘI MANIPULACI S KLIENTY PŘI JEJICH KOUPÁNÍ. KLIENT JE PŘEMISŤOVÁN NA SPRCHOVACÍ LŮŽKO Z POSTELE NEBO LEHÁTKA. POUŽÍVÁ SE V NEMOCNICÍCH, DOMOVECH DŮCHODCŮ, ÚSTAVECH SOCIÁLNÍ PÉČE, REHABILITAČNÍCH ÚSTAVECH APOD.

10 HYGIENICKÁ PÉČE - POMŮCKY
SPRCHOVACÍ SET S KOUPACÍ VANOU POUŽÍVÁ SE V DOMÁCNOSTECH PRO KOUPÁNÍ IMOBILNÍCH A NEMOCNÝCH KLIENTŮ. UMOŽŇUJE SPRCHOVÁNÍ TRVALE LEŽÍCÍHO KLIENTA NA JEHO LŮŽKU.

11 HYGIENICKÁ PÉČE - POMŮCKY
SPRCHOVACÍ PANELY S DESINFEKCÍ VYUŽÍVAJÍ SE PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ LEŽÍCÍCH PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH, DOMOVECH DŮCHODCŮ, ÚSTAVECH SOCIÁLNÍ PÉČE, PENZIONECH, LÉČEBNÝCH ÚSTAVECH APOD. SLOUŽÍ TAM KE SPRCHOVÁNÍ PACIENTŮ NA SPRCHOVACÍCH LŮŽKÁCH, INVALIDNÍCH VOZÍCÍCH APOD. A K MÍCHÁNÍ DESINFEKČNÍCH ROZTOKŮ PRO DESINFEKCI TĚCHTO LŮŽEK, VOZÍKŮ APOD.

12 HYGIENICKÁ PÉČE - POMŮCKY
ZVEDACÍ REHABILITAČNÍ VANA PŘINÁŠÍ ULEHČENÍ A POHODLÍ PŘI KOUPÁNÍ KLIENTŮ VE SPECIALIZOVANÝCH ÚSTAVECH, DOMOVECH DŮCHODCŮ, PENZIONECH A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍCH. VANA MÁ NASTAVITELNOU VÝŠKU, UMOŽŇUJÍCÍ POHODLNÝ A BEZPEČNÝ VSTUP PRO KOUPAJÍCÍHO SE KLIENTA A SNADNOU PRÁCI OBSLUHUJÍCÍHO PERSONÁLU. MŮŽE BÝT TAKÉ DOPLNĚNA O PODVODNÍ MASÁŽ, PERLIČKU NEBO OBOJÍ

13 HYGIENICKÁ PÉČE - POMŮCKY
DALŠÍ KOMPENZAČNÍ A ODLEHČOVACÍ POMŮCKY PRO HYGIENICKOU PÉČI

14 HYGIENICKÁ PÉČE - SOBĚSTAČNOST
HYGIENA SOBĚSTAČNÉHO VERSUS NESOBĚSTAČNÉHO PACIENTA ČIŠTĚNÍ ZUBŮ, PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ CHODÍCÍ NEMOCNÝ, LEŽÍCÍ POHYBLIVÝ NEMOCNÝ – VYČISTÍ SI ZUBY SAMI. LEŽÍCÍMU POHYBLIVÉMU NEMOCNÉMU PODÁME KARTÁČEK NA ZUBY S PASTOU, KELÍMEK S VODOU, EMITNÍ MISKU, RUČNÍK. VŠE POKLÁDÁME K NEMOCNÉMU TAK, ABY POMŮCKY BYLY PRO NĚJ POHODLNĚ DOSAŽITELNÉ. NEPOHYBLIVÝ NEMOCNÝ, NEMOCNÝ S POSTIŽENÝMI HORNÍMI KONČETINAMI – ZUBY VYČISTÍ SESTRA, POMŮCKY PŘIPRAVÍME JAKO U CHODÍCÍHO PACIENTA, K TOMU JEŠTĚ DODÁME TRUBIČKU NA PITÍ NA PROPLÁCHNUTÍ ÚST. KARTÁČKEM A PASTOU DŮKLADNĚ VYČISTÍME HORNÍ ZUBY OD DÁSNÍ DOLŮ, DOLNÍ OD KOŘENŮ NAHORU. NEMOCNÝ PO MOZKOVÉ MRTVICI, V BEZVĚDOMÍ, UMÍRAJÍCÍ – U TĚCHTO NEMOCNÝCH SE V DUTINĚ ÚSTNÍ VYTVÁŘEJÍ POVLAKY, KTERÉ SE ROZKLÁDAJÍ A VYVOLÁVAJÍ ZÁPACH. NUTNÉ JE VYČISTIT ÚSTA NĚKOLIKRÁT ZA DEN. POSTUP – NEMOCNÉMU PŘI VĚDOMÍ SDĚLÍME, ŽE MU VYČISTÍME DÚ, POMOCÍ ÚSTNÍCH LOPATEK A SVÍTILNY ZKONTROLUJEME STAV DÚ. VĚTŠÍ SEKRETY ODSAJEME ODSÁVAČKOU. TAMPÓNKY NAMOČÍME POMOCÍ PEÁNU DO ODVARU A VYČISTÍME JIMI DÚ, ŠTĚTIČKAMI S BORAXGLYCERIDEM POTŘEME POPRASKANÝ JAZYK. RTY NAMAŽEME JELENÍM LOJEM. VEŠKERÝ POUŽITÝ MATERIÁL ODKLÁDÁME DO EMITNÍ MISKY.

15 HYGIENICKÁ PÉČE - SOBĚSTAČNOST
HYGIENA SOBĚSTAČNÉHO VERSUS NESOBĚSTAČNÉHO PACIENTA PÉČE O ZUBNÍ PROTÉZU - NEBEZPEČÍ KVAŠENÍ, KTERÉ JE ZDROJEM ZÁPACHU. UMĚLÝ CHRUP VYJMEME ČTVERCI MULU, VLOŽÍME DO EMITNÍ MISKY. DŮKLADNĚ JEJ OMYJEME KARTÁČKEM A PASTOU POD TEKOUCÍ VODOU. NA NOC VLÁDÁME UMĚLÝ CHRUP DO SKLENIČKY S ROZPU-ŠTĚNOU TABLETOU URČENOU NA ČIŠTĚNÍ UMĚLÉHO CHRUPU. VYČIŠTĚNÝ CHRUPU VKLÁDÁME NEMOCNÉMU DO ÚST.

16 HYGIENICKÁ PÉČE - SOBĚSTAČNOST
HYGIENA SOBĚSTAČNÉHO VERSUS NESOBĚSTAČNÉHO PACIENTA SOBĚSTAČNÝ NEMOCNÝ CHODÍCÍ NEMOCNÝ – O SVOU HYGIENU SE STARÁ SÁM. JESTLIŽE NENÍ ZCELA SOBĚSTAČNÝ, DOPROVODÍME JEJ K UMYVADLU DO KOUPELNY, POSADÍME NA ŽIDLI. PŘIPRAVÍME ŽÍNKU, RUČNÍKY, POMŮCKY K ČIŠTĚNÍ ZUBŮ A ČISTÉ PRÁDLO. POMŮŽEME UMÝT ZÁDA, UČESAT, OŠETŘIT NEHTY. LEŽÍCÍ NEMOCNÝ – VŠE POTŘEBNÉ PŘIPRAVÍME NA DOSAH RUKY, NA STABILIZOVANÝ STOLEK. S MYTÍM POMÁHÁME. ŽENÁM UMOŽNÍME UMÝT SI GENITÁLIE – PŘIPRAVÍME POMŮCKY NA MYTÍ DOLNÍ POLOVINY TĚLA. STEJNĚ TAK I GENITÁLIE U MUŽŮ. MYTÍ NEMOCNÉHO V KOUPELNĚ – PŘEVEZEME NEMOCNÉHO NA KŘESLE NEBO NA VOZÍKU, NA JEHOŽ HORNÍ PLOŠE JE PŘIPEVNĚNA VANA Z PLASTU. NA POJÍZDNÉM KŘESLE ZAVEZEME NEMOCNÉHO POD SPRCHU S PROTISKLUZOVOU PODLÁŽKOU. POMŮŽEME NEMOCNÉMU S OMYTÍM TĚLA, OSUŠÍME, NAMASÍRUJEME ZÁDA, OBLÉKNEME A ZAVEZEME ZPĚT NA POKOJ.

17 HYGIENICKÁ PÉČE - SOBĚSTAČNOST
HYGIENA SOBĚSTAČNÉHO VERSUS NESOBĚSTAČNÉHO PACIENTA NESOBĚSTAČNÝ NEMOCNÝ POSTUP – NEJPRVE UMYJEME OBLIČEJ, UMYJEME HORNÍ POLOVINU TĚLA OD HLAVY K PASU, POTÉ DOLNÍ POLOVINU TĚLA OD PASU K NOHÁM. PŘI MYTÍ ZACHOVÁVÁME INTIMITU NEMOCNÉHO A JIŽ UMYTÉ ČÁSTI TĚLA OBLÉKNEME NEBO ZAKRYJEME. ODSTRANÍME ZTVRDLOU KŮŽI NA PATÁCH A CHODIDLECH. NAKONEC OMYJEME PODBŘIŠEK, HÝŽDĚ, VNĚJŠÍ GENITÁLIE A OKOLÍ KONEČNÍKU. ZÁDA NAMASÍRUJEME. ČESÁNÍ – UKONČENÍ RANNÍ PÉČE. DLOUHÉ VLASY NEJPRVE ROZČEŠEME, NAVRHNEME NEMOCNÉMU SPLÉST VLASY DO COPÁNKŮ, ABY SE NEPOTILI V ZÁTYLÍ A NA ŠÍJI. STŘÍHÁNÍ NEHTŮ – NEHTY STŘÍHÁME PODLE POTŘEBY. NA RUKOU STŘÍHÁME DO OBLOUČKU, NA NOHOU ROVNĚ. PŘÍ STŘÍHÁNÍ PODKLÁDÁME RUKU I NOHU RUČNÍKEM.

18 HYGIENICKÁ PÉČE - RIZIKA IMOBILITY
KŮŽE TVOŘÍ OCHRANNÝ OBAL TĚLA. PODÍLÍ SE NA VYMĚŠOVÁNÍ TĚLNÍCH TEKUTIN – POT A DALŠÍCH ODPADNÍCH LÁTEK. ABY KŮŽE MOHLA SPLŇOVAT SVOU FUNKCI MUSÍ BÝT SUCHÁ A ČISTÁ. TOTÉŽ PLATÍ I PRO OSOBNÍ PRÁDLO PAC. A LŮŽKOVINY. PŘI NEDODRŽENÍ TĚCHTO OPATŘENÍ MOHOU SE U PAC. OBJEVIT – OPRUZENINY, PROLEŽENINY

19 HYGIENICKÁ PÉČE - RIZIKA IMOBILITY
OPRUZENINY = INTERTRIGO POVRCHOVÉ POŠKOZENÍ KŮŽE – ZPŮSOBENÉ TŘENÍM DVOU VLHKÝCH LOCH O SEBE A TO: (POTEM, MOČÍ, SEKRETEM, VYTÉKÁNÍM Z NOSU, ZVRATKY ČI STOLICÍ) NEJČASTĚJŠÍ MÍSTA VZNIKU OPRUZENIN: PODPAŽDÍ, POD PRSY U ŽEN, V ZÁHYBECH KŮŽE NA BŘIŠE, V RÝZE MEZI HÝŽDĚMI, V OKOLÍ KONEČNÍKU, NA VNITŘNÍ STRANĚ STEHEN, POD NOSEM PŘI RÝMĚ PROJEVY: ZČERVENÁNÍM POKOŽKY ZDUŘENÍM POKOŽKY PUCHÝŘKY NA POSTIŽENÝCH PLOCHÁCH. V PŘÍPADĚ PUCHÝŘKŮ PAC POCIŤUJE PÁLENÍ A BOLEST JELIKOŽ PUCHÝŘKY MOKVAJÍ. PREVENCE: ČISTÁ A SUCHÁ POKOŽKA VČETNĚ UPRAVENÉHO LŮŽKA, DŮKLADNÁ HYGIENA V RIZIKOVÝCH OBLASTECH (NEJLÉPE BEZ MÝDLA), DOSUCHA OTŘENÁ POKOŽKA, MŮŽEME POUŽÍT I ZÁSYP. LÉČBA JIŽ POSTIŽENÉ POKOŽKY: OBKLADY Z HEŘMÁNKU ČI ŘEPÍKU LÉKAŘSKÉHO, PROTIZÁNĚTLIVÉ MASTI

20 HYGIENICKÁ PÉČE - RIZIKA IMOBILITY
PROLEŽENINA = DEKUBITUS JEDNÁ SE O MÍSTNÍ ODUMŘENÍ TKÁNĚ. POSTIHUJE KŮŽE PODKOŽÍ A NĚKDY I KOST. NEJČASTĚJŠÍ MÍSTA VZNIKU: JSOU TO TAKOVÁ MÍSTA, KDE JE BLÍZKO POD POVRCHEM KŮŽE HMATNÁ KOST A PACIENT NA DANÉM MÍSTĚ DELŠÍ DOBU SPOČÍVÁ. NEJČASTĚJŠÍ MÍSTA VZNIKU: V LEŽE NA ZÁDECH: TRN 7. KRČNÍHO OBRATLE HŘEBENY LOPATEK (NĚKDY I TRNY HRUDNÍCH OBRATLŮ) LOKETNÍ KLOUBY OBLAST KOSTI KŘÍŽOVÉ PATY POLOHA NA BOKU: RAMENNÍ KLOUB KYČELNÍ KLOUB ZEVNÍ STRANA KOLENNÍHO KLOUBU (NĚKDY I VNITŘNÍ ČÁST KOLENA) ZEVNÍ KOTNÍK

21 HYGIENICKÁ PÉČE - RIZIKA IMOBILITY
PŘÍČINY VZNIKU: - DLOUHÝ POBYT NA LŮŽKU V JEDNÉ POLOZE. SHRNUTÉ PRÁDLO, ŠPATNĚ PŘILOŽENOU SÁDROVOU DLAHOU NEBO VADNĚ PŘICHYSTANOU PROTÉZOU. RIZIKOVÉ MÍSTO JE TLAKEM TĚLA NEDOSTATEČNĚ VYŽIVOVÁNO, VÁZNE PŘÍJEM KYSLÍKU A ŽIVIN. TO MÁ ZA NÁSLEDEK PO URČITÉ DOBĚ POSTUPNOU ODÚMRŤ TKÁNĚ. VZNIK DEKUBITŮ MŮŽE USPÍŠIT CELKOVÝ STAV PAC. – CHOROBY SRDCE, PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU, ČÁSTEČNÁ ČI ÚPLNÁ OCHRNUTÍ A JINÉ DLOUHOTRVAJÍCÍ CHOROBY. ZEVNÍ PROJEVY DEKUBITŮ: V MÍSTĚ TLAKU – POKOŽKA ZBLEDNE. PO OMYTÍ NEBO MASÁŽI SE POKOŽKA SNADNO PROKRVÍ. JE-LI TLAK TRVALEJŠÍ – VZNIKÁ POSTUPNÉ POŠKOZENÍ JEDNOTLIVÝCH VRSTEV TKÁNĚ. PODLE HLOUBKY POSTIŽENÉ TKÁ LZE ROZLIŠIT TYTO STUPNĚ DEKUBITŮ: I – STUPEŇ – TRVALÉ ZARUDNUTÍ KŮŽE, PÁLENÍ II – STUPEŇ – TVORBA PUCHÝŘŮ, PÁLENÍ, BOLEST III – STUPEŇ – BARVA KŮŽE SE MĚNÍ DO MODROFIALOVA, TKÁŇ SE ROZPADÁ, BOLEST IV – STUPEŇ – TKÁŇ ODUMÍRÁ (NEKRÓZA), ROZPADÁ SE, VZNIKÁ OTEVŘENÁ RÁNA AŽ NA KOST, BOLEST

22 HYGIENICKÁ PÉČE - RIZIKA IMOBILITY
PREVENCE PROLEŽENIN : -PRAVIDELNÁ KONTROLA OHROŽENÝCH MÍST - DOBŘE USTLANÉ LŮŽKO - PAC JE V SUCHU A ČISTOTĚ - MASÁŽ OHROŽENÝCH MÍST - PRAVIDELNÉ STŘÍDÁNÍ POLOH - AKTIVACE NEMOCNÉHO – ZAPOJENÍ DO AKTIVNÍCH POHYBŮ - POUŽITÍ ADEKVÁTNÍCH POMŮCEK KTERÉ PŮSOBÍ NA SNIŽOVÁNÍ TLAKU POMŮCKY: ANTIDEKUBITÁRNÍ MATRACE – Z POLYURETANOVÉ PĚNY NEBO VZDUCHOVÉ PODLOŽKY Z DUTÝCH VLÁKEN PODLOŽNÍ KOLA VĚNEČKY POD PATY VÁLCE (MOLITANOVÉ) DEKUBA SEDACÍ PODLOŽKA – Z DUTÉHO VLÁKNA

23 HYGIENICKÁ PÉČE V PNP HYGIENA A HYGIENICKÁ PÉČE V PNP NENÍ PRIORITOU
STABILIZACE ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ HRUBÁ TOALETA RAN A POVRCHU TĚLA OČISTA DŮLEŽITÁ Z DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH DŮVODŮ ZAPOJENÍ RODINY DO PROCESU POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ HYGIENICKÉ PÉČE DŮKLADNÁ CELKOVÁ HYGIENA PACIENTA NA EMERGENCY

24 HYGIENICKÁ PÉČE - SHRNUTÍ
HYGIENA A HYGIENICKÁ PÉČE JE STARÁ JAKO LIDSTVO SAMO KAŽDODENNÍ HYGIENICKÉ PÉČE JE VELMI DŮLEŽITÁ ZE ZDRAVOTNÍHO HLEDISKA KAŽDODENNÍ HYGIENICKÁ PÉČE JE VELMI DŮLEŽITÁ I Z PSYCHOLOGICKÉHO HLEDISKA PŘÍSTUP SESTRY MUSÍ BÝT INDIVIDUÁLNÍ A PŘIZPŮSOBENÝ STAVU PACIENTA PŘÍSTUP SESTRY MUSÍ BÝT VLÍDNÝ A VSTŘÍCNÝ SESTRA BY MĚLA JÍT PACIENTOVI PŘÍKLADEM A BÝT SAMA UPRAVENÁ SESTRA MUSÍ CTÍT PACIENTOVO SOUKROMÍ A STUD SESTRA MUSÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM KOMPLIKACÍM SESTRA MŮŽE VYUŽÍT VŠECH DOSTUPNÝCH POMŮCEK K ULEHČENÍ PRÁCE SESTRA MUSÍ DODRŽOVAT VŠEOBECNÉ HYGIENICKÉ NÁVYKY SESTRA AKTIVNĚ PODPORUJE A ROZVÍJÍ PACIENTOVU SOBĚSTAČNOST PŘI HYGIENĚ SESTRA KONTROLUJE ZDALI SE PACIENT VŮBEC UMYL U NESOBĚSTAČNÝCH PACIENTŮ PROVÁDÍ VEŠKEROU HYGIENICKOU PÉČI U SOBĚSTAČNÝCH PACIENTŮ NESMÍ ZAPOMENOUT NA DUTINU ÚSTNÍ SESTRA SE AKTIVNĚ PODÍLÍ NA TVORBĚ A DODRŽOVÁNÍ STANDARDŮ HYGIENICKÉ PÉČE SESTRA JDE PO PRACOVNÍM DNI SERVANÁ S ÚSMĚVEM DOMŮ

25 I DĚTI MAJÍ OSVOJENÉ ZÁKLADNÍ NÁVYKY HYGIENICKÉ PÉČE

26 IVA VÍŠKOVÁ RADEK URBAN HANA KLIKOVÁ IVANA ŠEĎOVÁ MARKÉTA URBANOVÁ VLADIMÍRA DOSTÁLOVÁ

27 … SESTRA HENDERSONOVÁ NENÍ PANÍ COLOMBOVÁ …

28 Virginie Avernal Henderson
DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "HYGIENA TEORIE OŠETŘOVATELSTVÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TÉMA"

Podobné prezentace


Reklamy Google