Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klub psychotroniky a UFO, o.s. slaví 22 let své existence www.kpufo.czwww.kpufo.cz * www.kpufo.euwww.kpufo.eu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klub psychotroniky a UFO, o.s. slaví 22 let své existence www.kpufo.czwww.kpufo.cz * www.kpufo.euwww.kpufo.eu."— Transkript prezentace:

1 Klub psychotroniky a UFO, o.s. slaví 22 let své existence www.kpufo.czwww.kpufo.cz * www.kpufo.euwww.kpufo.eu

2 Klub psychotroniky a UFO, o.s., – KPUFO - vznikl v Plzni v roce 1991 (16 členů) - v roce 2011 dosáhl 760 členů - jeho řadami prošly stovky osob a jeho příznivce lze počítat na tisíce - kroužky a pobočky ve všech okresech ČR - řada členů působí v rámci své pracovní nebo studijní činnosti v zahraničí (SRN, Itálie, Kanada, Indie aj.) Spolupracuje také s krajany v mnoha zemích (Rakousko, Řecko, USA, JAR aj.). Členové - lidé všech věkových kategorií, vzdělání a specializací - zajímají se o problematiku anomálních jevů nebo mají s těmito jevy osobní zkušenost. Hlavním motivem je snaha o pochopení, hledání podstat a vysvětlení neznámých jevů

3 KPUFO dělá veřejně prospěšnou činnost - psychická pomoc lidem po setkání s anomálním jevem - setkávání různých generací - zájem o historii míst a svou kulturu - náplň volného času mládeže i důchodců - cestování po zajímavých místech - vzdělávání se ve společenských, technických a přírodních vědách - využití cizích jazyků - příprava míst pro cestovní ruch - weby KPUFO.CZ a PSYCHOTRONIKA.CZ byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroje k elektronické archivaci

4 KPUFO spolupracuje s odborníky Pro uznání záhady vylučujeme všechny možné známé jevy Pro uznání záhady vylučujeme všechny možné známé jevy a proto spolupracujeme s: a proto spolupracujeme s: lékaři, biology, astronomy, odborníky na vojenskou techniku, geology, fyziky, chemiky a meteorology Spolupracujeme i s kronikáři, historiky, archeology a dalšími NNO Nyní navazujeme spolupráci i s odborníky na vysokých školách ČR

5 Historie KPUFO Původně místní pobočka ČsAAA Ještě před jejím rozpadem jsme se v roce 1993 osamostatnili Dnes má KPUFO členy po celé ČR, SR a spolupracovníky v zahraničí Do KPUFO vstoupilo celé Sdružení badatelů v psychotronice

6 Činnost KPUFO - se zaměřuje na průzkum a š etřen í anom á ln í ch jevů, ud á lost í nebo rozličných ot á zek v r á mci programov é ho zaměřen í sekc í. - Centrum klubu monitoruje ve š ker é děn í v t é to oblasti v ČR i v zahranič í a k př í padům a z á jmovým ot á zk á m vys í l á m í stn í členy, aby se znalost í dom á c í ho prostřed í provedli z á kladn í š etřen í. - Klub je proto budov á n tak, aby v š ichni členov é měli z á kladn í znalosti a schopnosti v rozličných oblastech. K tomu centrum klubu vyd á v á př í ručky -jak odeb í rat vzorky materi á lu, rostlinn é tk á ně, hmyzu, půdy apod., jak v é st rozhovor se svědky atd. - Klub je proto budov á n tak, aby v š ichni členov é měli z á kladn í znalosti a schopnosti v rozličných oblastech. K tomu centrum klubu vyd á v á př í ručky -jak odeb í rat vzorky materi á lu, rostlinn é tk á ně, hmyzu, půdy apod., jak v é st rozhovor se svědky atd.

7 Oblast UFO - dosavadní databáze obsahuje 2500 hlášení o UFO - odborně vyhodnocujeme desítky zasílaných snímků snímků - pracuje se na nové databázi s mezinárodní účastí a s mapou

8 Oblast agrosymbolů v obilí  komplexn í přehled n á lezů v ČR na internetu  vyd á n í souhrnn é publikace  prov á děn í průzkumu, dokumentace a š etřen í okolnost í kolem výskytu kruhů a obrazců v obil í  spolupr á ce se zahraničn í mi badateli Hledají se nové metody zjištění pravosti kruhů a nové teorie jejich vzniku

9 Sekce Megalit - zpracován Album meg. památek na internetu Album meg. památek Album meg. památek - podání projektu o záchraně kounovských řad, - proběhlo jednání s Lesy ČR a státními orgány o jejich ochraně - proběhlo jednání se státní správou o zapsání objektů „henge“ Horní Metelsko do seznamu státem chráněných památek. - jednání o záchraně lokality pohanské svatyně Cehnice - připravuje se projekt na záchranu lokality Kluček - hledají se další nové lokality.

10 Oblast alternativní medicíny - je navržen projekt na ustavení celostátní organizace léčitelů a zaručení jejich kvalitní péče, finanční dostupnosti a spolupráce s lékaři - komplexní přehled metod AM na internetupřehled metod

11 Oblast psychotroniky Součástí KPUFO je Sdružení badatelů v psychotronice ( PSYCHOTRONIKA.CZ ) PSYCHOTRONIKA.CZ Probíhá psychotronické zkoumání archeologické lokality za účasti archeologů a ověření zjištěných údajů technickými prostředky. Pracuje se na projektu na výzkum jevu poltergeist a SHC. poltergeistSHC poltergeistSHC SBP digitalizuje archiv a veškeré materiály. Pro členy jsou k dispozici interní materiály. Jsou snahy navázat na vědecký výzkum PEL a dalších jednotlivců a obnovení bývalých kurzů pro proutkaře - pořádání pravidelných seminářů

12 Oblast filosofie Hledání souvislostí a vazeb anomálních jevů s filosofickými a náboženskými systémy. Zajímavé teorie diskutujeme při setkáních v Plzni i jinde nebo diskusí po internetu Řešíme filozofické základy paravědy a na základě vývoje věd hledáme možný vývoj našich oblastí a jejich přerod ve skutečnou vědu.

13 Oblast archeoastronautiky - monitorováním internetových zdrojů a sledováním vývoje v AAS máme přehled o nových myšlenkách a teoriích - podíl na obnově původní ČsAAA

14 Oblast kryptozoologie Sekce Hoplodactylus Delcourti uspořádala několik expedic do Maroka, Španělska, Indie, na Andamanské ostrovy. Čestným členem KPUFO je Ing. I. Mackerle, který má za sebou expedice za tasmánským tygrem, červem Olgoj chorchoj, na Loch Ness. Naši členové vyslovili závažnou hypotézu o souvislosti knih L. Součka a současné záhady Chupacabras. Na internetu je úplné Album kryptozoologických případůAlbum

15 Zahraniční spolupráce Účast ve Východoevropské asociaci badatelů Polsko (CBUFOiZA - http://ufo.internauci.pl/, Nautylus - http://www.nautilus.org.pl) CBUFOiZA http://ufo.internauci.pl/Nautylushttp://www.nautilus.org.plCBUFOiZA http://ufo.internauci.pl/Nautylushttp://www.nautilus.org.pl Lotyšsko (www.UFO.LV) (www.UFO.LV) Ukrajina (UFODOC - http://ufoinukraine.org.ua) UFODOC http://ufoinukraine.org.uaUFODOC http://ufoinukraine.org.ua Slovensko (KPUFO.SK - http://www.kpufo.eu/sk) KPUFO.SK http://www.kpufo.eu/skKPUFO.SK http://www.kpufo.eu/sk Bělorusko (UFO komitet - http://ufo-com.net) UFO komitet http://ufo-com.netUFO komitet http://ufo-com.net Rusko (AAU - http://ufoacademia.narod.ru/, Kosmopoisk - http://kosmopoisk.ru/news.php) AAU http://ufoacademia.narod.ru/ Kosmopoisk http://kosmopoisk.ru/news.phpAAU http://ufoacademia.narod.ru/ Kosmopoisk http://kosmopoisk.ru/news.php Bulharsko, Rumunsko, a další

16 Knihy našich kolegů VOYNICHŮV RUKOPIS - první faksimilní vydání nejtajemnější knihy světa, Voynichova rukopisu, jenž mnozí odborníci považují za „Svatý grál historické kryptografie“, doplněné obsáhlou úvodní studií renomované badatelky a záhadoložky Jitky Lenkové. Milan Zacha Kučera: NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ 3. ŘÍŠE Oldřich Válek : ZA HRANICEMI FYZIKY A PSYCHOLOGIE / ÚVOD DO HUMANISTICKÉ PSYCHOTRONIKY Věnceslav Patrovský: ZA HRANICEMI BIOTRONIKY - Záhady a hraniční jevy pohledem vědy a intuice OLONCHO – O ŇURGUNU BOOTUROVI STŘELHBITÉM. Jakutský šamansko - mytologický epos Jan A. Novák: TUNGUZSKÝ METEORIT - Záhada na víc než jedno století Pavel Kroupa: KAMENY KRVE A VÍRY Ivan Mackerle: NÁVRAT NEJISTÝ Tomáš Dosoudil: ELIXÍRY OHNIVÉ ZKÁZY

17 Co připravujeme ? - další projekty na průzkum anomálních jevů – poltergeist a na průzkum jevů na hradech a zámcích - projekty na záchranu historických památek (megality, ringvaly) -ve spolupráci s odborníky průzkum záhadných lokalit - nová databáze anomálních jevů - rozšíření mezinárodní spolupráce

18 Badatelské spolky v ČR •ČsAAA (1990) www.csaaa.euwww.csaaa.eu •KPUFO (1991) www.kpufo.euwww.kpufo.eu •Projekt Záře (1992) www.projektzare.cz www.projektzare.cz •Badatelské centrum Statenice (1997) http://www.zahadno.mysteria.cz http://www.zahadno.mysteria.cz •Záblesk (1995) http://zablesk.mysteria.cz http://zablesk.mysteria.cz •Fantastic Fact Club – FFC (1997) http://www.ffc.cz http://www.ffc.cz


Stáhnout ppt "Klub psychotroniky a UFO, o.s. slaví 22 let své existence www.kpufo.czwww.kpufo.cz * www.kpufo.euwww.kpufo.eu."

Podobné prezentace


Reklamy Google