Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Města a klimatická změna“ Uhlíková stopa měst ČR M. Koucká, M. Lupač, J. Novák, V. Třebický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Města a klimatická změna“ Uhlíková stopa měst ČR M. Koucká, M. Lupač, J. Novák, V. Třebický."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Města a klimatická změna“ Uhlíková stopa měst ČR M. Koucká, M. Lupač, J. Novák, V. Třebický

2 O projektu  Řešitel: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s.  Období realizace: 2010 – 2012  Donor: MŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí

3 Pakt starostů  Projekt je inspirován Evropskou iniciativou „Covenant of Mayors“ Pakt / Úmluva starostů a primátorů ke snížení emisí skleníkových plynů v evropských městech Pakt starostů a primátorů je evropská iniciativa zaměřená na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavazují ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie na území, jež spravují. Přes 3500 signatářů se zavazuje ke splnění a překročení cíle Evropské unie snížit do roku 2020 emise CO 2 o 20 %.

4 Partneři projektu  5 měst a jedna městská část Prahy  Chrudim (Pardubický kraj, 23 240 obyvatel)  Jilemnice (Liberecký kraj, 5 681 obyvatel)  Krnov (Moravskoslezský kraj, 25 224 obyvatel)  Semily (Liberecký kraj, 8 736 obyvatel)  Svitavy (Pardubický kraj, 16 986 obyvatel)  MČ Praha – Libuš (Praha, 9 973 obyvatel)

5 Uhlíková stopa  je měřítkem dopadu lidské činnosti na klimatickou změnu  množství skleníkových plynů, které je vyprodukováno v důsledku lidské spotřeby produktů, služeb, energií  uvádí se v ekvivalentech CO 2 v gramech, kilogramech a v tunách  je mezinárodně uznávaným indikátorem udržitelného rozvoje (ECI)

6 Výstupy projektu  Případové studie pro města  Informační materiály pro veřejnost  Podrobná metodika výpočtu US města  Internetové stránky www.uhlikovastopa.czwww.uhlikovastopa.cz  Návrhy a doporučení na opatření ke snížení US  Pracovní setkání ve městech  Závěrečné setkání  Příspěvky do odborné diskuse, propagace

7 Složky uhlíkové stopy města Energie, palivaDoprava, MHDKomunální odpady Využití územíZemědělství

8 Sektory uhlíkové stopy  Složka „Energie“ a „Doprava“ se dále sektorově člení:  Obec (obecní úřad a obecní majetek)  Domácnosti  Podniky  „Bez rozlišení“

9 Spotřeba energií a paliv Jednotka 3 Elektřina kromě "Zelené elektřiny" MWh 4 Teplo ze zemního plynu MWh 5 Teplo z uhlí MWh 6 Teplo z TTO MWh 8 Teplo z biomasy a bioplynu MWh 9 Teplo z neznámého zdroje MWh 10 Zemní plyn MWh 11 LPG MWh 12 Topný olej MWh 13 Hnědé uhlí a uhlí bez rozlišení druhu MWh 14 Černé uhlí MWh 15 Jiná fosilní paliva MWh Obnovitelné energie 16 Biomasa - místní a regionální MWh 17 Biomasa – dovezená MWh 18 Bioplyn MWh 19 Bioetanol MWh 20 Solární panely MWh 21 Fotovoltaické panely MWh 22 Geotermální energie MWh 23 Hydroelektrárny MWh 23a Snížení US výrobou z OZE % Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) 24 KVET - spotřeba paliv MWh 25 KVET- vyrobená elektřina MWh 26 KVET - teplo spotřebované v místě GJ

10 Zdroje dat o energiích  ČEZ Distribuce, a. s., EON Distribuce, a.s., PRE, a. s.  skupina RWE GasNet  Dodavatelé CZT ve městech  Kvalifikované odhady podle statistik ČSÚ (např. SLDB)  Městské úřady (stavební odbor, městský energetik)

11 Doprava po městě Jednotka 27 Osobní automobily 1000 oskm 28 Veřejná doprava – autobusy 1000 oskm 29 Veřejná doprava – kolejová 1000 oskm 30 Nákladní doprava – silnice t CO2 ekv. 31 Nákladní doprava – železnice t CO2 ekv. 32 Obecní vozidla - spotřeba benzínu 1000 l 33 Obecní vozidla - spotřeba nafty 1000 l 34 Obecní vozidla - spotřeba LPG 1000 l 35 Obecní vozidla - spotřeba CNG 1000 l 36 Obecní vozidla - spotřeba elektřiny MWh

12 Zdroje dat o dopravě  Osobní a veřejná: Průzkum mobility a místní přepravy (standardizovaná metodika)  Nákladní: Ročenka dopravy MD ČR, Studie vlivu dopravy na ŽP (CDV)  Obecní vozový park: Městský úřad

13 Odpady a odpadní vody Jednotka 37 Celková produkce komunálního odpadu t 38 Produkce nebezpečného odpadu t 39a Obyvatelé bez přípojení na ČOV obyvatel 39b Produkce odpadní vody – ČOV t BSK 5 / rok 40 Podíl energeticky využívaného KO % 41 Podíl vytříděných složek KO % 42 Podíl skládkovaného KO % 43 Podíl kompostovaného KO %

14 Zdroje dat o odpadech  Městský úřad  Provozovatel systému svozu a odstraňování komunálního odpadu  Provozovatel ČOV

15 Využití území Jednotka 44 Zastavění zemědělské půdy ha 45 Zastavění lesní půdy ha 46 Zalesnění zemědělské půdy ha 47 Změna lesní půdy na zemědělskou půdu ha 48 Přeměna zastavěných ploch a nádvoří a ostatních ploch na zemědělskou půdu ha 49 Přeměna zastavěných ploch a nádvoří a ostatních ploch na lesní půdu ha

16 Zdroje dat o území  Odbor stavební a odbor životního prostředí městského úřadu  Porovnání vydaných stavebních povolení a souhlasu s vynětím půdy ze ZPF a LPF

17 Zemědělství Jednotka 50 Dojnice kusy 51 Ostatní skot kusy 52 Ovce kusy 53 Prasata kusy 54 Drůbež kusy 55 Koně kusy

18 Zdroje dat pro zemědělství  Městský úřad  Státní veterinární správa  MZe ČR, oddělení ústřední evidence zvířat

19 Celkové výsledky t CO 2 ekv. celkem / na obyvatele EnergieDopravaOdpadyÚzemíZeměděl.CELKEMna obyv. Chrudim95779,723464,14289,8124,2232,1123889,95,398 Jilemnice66636,26211,91251,223,8463,974587,013,129 Krnov124722,421528,96225,447,6306,9152831,26,060 Semily26663,46964,81288,7382,8297,035596,74,074 Svitavy96141,116897,02669,3103,8502,8116314,06,801 MČP Libuš46660,26718,41276,70,0 54655,35,480 (TIMUR 2010 – 2012)

20 Srovnání US t CO 2 per capita (TIMUR 2010 – 2012)

21 Podíl sektorů (TIMUR 2010 – 2012)

22 Město Chrudim Zvláštní poděkování: Kateřina Mrózková, Šárka Trunečková

23 Město Jilemnice Zvláštní poděkování: Dagmar Stolínová, Martin Šnorbert, Petra Novotná

24 Město Krnov Zvláštní poděkování: Rostislava Rollerová, Petr Suchý

25 Město Semily Zvláštní poděkování: Jana Hrubá, Jaromír Mejsnar, Lenka Mlejnková

26 Město Svitavy Zvláštní poděkování: Marek Antoš, Iva Kosinová, J. Koudelka

27 Městská část Praha - Libuš Zvláštní poděkování: Jana Martínková

28 Návrhy opatření  Jsou součástí případových studií  Převážně jsou navrhována opatření mitigační  Ta jsou rozdělena podle oblastí US  Jsou zmíněna opatření adaptační v oblastech, které jsou relevantní pro úroveň měst

29 Případové studie

30 Děkujeme za pozornost!  www.timur.cz www.timur.cz  www.uhlikovastopa.cz www.uhlikovastopa.cz  Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s., Senovážná 2, 110 00 Praha 1, info@timur.cz info@timur.cz  Řešitelé projektu:  Mgr. Michaela Koucká  Mirek Lupač  Mgr. Josef Novák, Ph.D.  RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.


Stáhnout ppt "Projekt „Města a klimatická změna“ Uhlíková stopa měst ČR M. Koucká, M. Lupač, J. Novák, V. Třebický."

Podobné prezentace


Reklamy Google