Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uhlíková stopa měst ČR Projekt „Města a klimatická změna“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uhlíková stopa měst ČR Projekt „Města a klimatická změna“"— Transkript prezentace:

1 Uhlíková stopa měst ČR Projekt „Města a klimatická změna“
M. Koucká, M. Lupač, J. Novák, V. Třebický

2 O projektu Řešitel: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Období realizace: 2010 – 2012 Donor: MŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí

3 Pakt starostů Projekt je inspirován Evropskou iniciativou „Covenant of Mayors“ Pakt / Úmluva starostů a primátorů ke snížení emisí skleníkových plynů v evropských městech Pakt starostů a primátorů je evropská iniciativa zaměřená na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavazují ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie na území, jež spravují. Přes 3500 signatářů se zavazuje ke splnění a překročení cíle Evropské unie snížit do roku 2020 emise CO2 o 20 %.

4 Partneři projektu 5 měst a jedna městská část Prahy
Chrudim (Pardubický kraj, obyvatel) Jilemnice (Liberecký kraj, obyvatel) Krnov (Moravskoslezský kraj, obyvatel) Semily (Liberecký kraj, obyvatel) Svitavy (Pardubický kraj, obyvatel) MČ Praha – Libuš (Praha, obyvatel)

5 Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na klimatickou změnu
množství skleníkových plynů, které je vyprodukováno v důsledku lidské spotřeby produktů, služeb, energií uvádí se v ekvivalentech CO2 v gramech, kilogramech a v tunách je mezinárodně uznávaným indikátorem udržitelného rozvoje (ECI)

6 Výstupy projektu Případové studie pro města
Informační materiály pro veřejnost Podrobná metodika výpočtu US města Internetové stránky Návrhy a doporučení na opatření ke snížení US Pracovní setkání ve městech Závěrečné setkání Příspěvky do odborné diskuse, propagace

7 Složky uhlíkové stopy města
Energie, paliva Doprava, MHD Komunální odpady Využití území Zemědělství

8 Sektory uhlíkové stopy
Složka „Energie“ a „Doprava“ se dále sektorově člení: Obec (obecní úřad a obecní majetek) Domácnosti Podniky „Bez rozlišení“

9 Spotřeba energií a paliv
 Jednotka 3 Elektřina kromě "Zelené elektřiny" MWh 4 Teplo ze zemního plynu 5 Teplo z uhlí 6 Teplo z TTO 8 Teplo z biomasy a bioplynu 9 Teplo z neznámého zdroje 10 Zemní plyn 11 LPG 12 Topný olej 13 Hnědé uhlí a uhlí bez rozlišení druhu 14 Černé uhlí 15 Jiná fosilní paliva Obnovitelné energie 16 Biomasa - místní a regionální 17 Biomasa – dovezená 18 Bioplyn 19 Bioetanol 20 Solární panely 21 Fotovoltaické panely 22 Geotermální energie 23 Hydroelektrárny 23a Snížení US výrobou z OZE % Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) 24 KVET - spotřeba paliv 25 KVET- vyrobená elektřina 26 KVET - teplo spotřebované v místě GJ

10 Zdroje dat o energiích ČEZ Distribuce, a. s., EON Distribuce, a.s., PRE, a. s. skupina RWE GasNet Dodavatelé CZT ve městech Kvalifikované odhady podle statistik ČSÚ (např. SLDB) Městské úřady (stavební odbor, městský energetik)

11 Veřejná doprava – autobusy 29 Veřejná doprava – kolejová 30
Doprava po městě Jednotka 27 Osobní automobily 1000 oskm 28 Veřejná doprava – autobusy 29 Veřejná doprava – kolejová 30 Nákladní doprava – silnice t CO2 ekv. 31 Nákladní doprava – železnice 32 Obecní vozidla - spotřeba benzínu 1000 l 33 Obecní vozidla - spotřeba nafty 34 Obecní vozidla - spotřeba LPG 35 Obecní vozidla - spotřeba CNG 36 Obecní vozidla - spotřeba elektřiny MWh

12 Zdroje dat o dopravě Osobní a veřejná: Průzkum mobility a místní přepravy (standardizovaná metodika) Nákladní: Ročenka dopravy MD ČR, Studie vlivu dopravy na ŽP (CDV) Obecní vozový park: Městský úřad

13 Odpady a odpadní vody  Jednotka 37 Celková produkce komunálního odpadu t 38 Produkce nebezpečného odpadu 39a Obyvatelé bez přípojení na ČOV obyvatel 39b Produkce odpadní vody – ČOV t BSK5 / rok 40 Podíl energeticky využívaného KO % 41 Podíl vytříděných složek KO 42 Podíl skládkovaného KO 43 Podíl kompostovaného KO

14 Zdroje dat o odpadech Městský úřad
Provozovatel systému svozu a odstraňování komunálního odpadu Provozovatel ČOV

15 Využití území  Jednotka 44 Zastavění zemědělské půdy ha 45 Zastavění lesní půdy 46 Zalesnění zemědělské půdy 47 Změna lesní půdy na zemědělskou půdu 48 Přeměna zastavěných ploch a nádvoří a ostatních ploch na zemědělskou půdu 49 Přeměna zastavěných ploch a nádvoří a ostatních ploch na lesní půdu

16 Zdroje dat o území Odbor stavební a odbor životního prostředí městského úřadu Porovnání vydaných stavebních povolení a souhlasu s vynětím půdy ze ZPF a LPF

17 Zemědělství Jednotka 50 Dojnice kusy 51 Ostatní skot 52 Ovce 53 Prasata 54 Drůbež 55 Koně

18 Zdroje dat pro zemědělství
Městský úřad Státní veterinární správa MZe ČR, oddělení ústřední evidence zvířat

19 Celkové výsledky t CO2 ekv. celkem / na obyvatele
Energie Doprava Odpady Území Zeměděl. CELKEM na obyv. Chrudim 95779,7 23464,1 4289,8 124,2 232,1 123889,9 5,398 Jilemnice 66636,2 6211,9 1251,2 23,8 463,9 74587,0 13,129 Krnov 124722,4 21528,9 6225,4 47,6 306,9 152831,2 6,060 Semily 26663,4 6964,8 1288,7 382,8 297,0 35596,7 4,074 Svitavy 96141,1 16897,0 2669,3 103,8 502,8 116314,0 6,801 MČP Libuš 46660,2 6718,4 1276,7 0,0 54655,3 5,480 (TIMUR 2010 – 2012)

20 Srovnání US t CO2 per capita
(TIMUR 2010 – 2012)

21 Podíl sektorů (TIMUR 2010 – 2012)

22 Město Chrudim Zvláštní poděkování: Kateřina Mrózková, Šárka Trunečková

23 Město Jilemnice Zvláštní poděkování: Dagmar Stolínová, Martin Šnorbert, Petra Novotná

24 Město Krnov Zvláštní poděkování: Rostislava Rollerová, Petr Suchý

25 Město Semily Zvláštní poděkování: Jana Hrubá, Jaromír Mejsnar, Lenka Mlejnková

26 Město Svitavy Zvláštní poděkování: Marek Antoš, Iva Kosinová, J. Koudelka

27 Městská část Praha - Libuš
Zvláštní poděkování: Jana Martínková

28 Návrhy opatření Jsou součástí případových studií
Převážně jsou navrhována opatření mitigační Ta jsou rozdělena podle oblastí US Jsou zmíněna opatření adaptační v oblastech, které jsou relevantní pro úroveň měst

29 Případové studie

30 Děkujeme za pozornost! www.timur.cz www.uhlikovastopa.cz
Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s., Senovážná 2, Praha 1,  Řešitelé projektu: Mgr. Michaela Koucká Mirek Lupač Mgr. Josef Novák, Ph.D. RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.


Stáhnout ppt "Uhlíková stopa měst ČR Projekt „Města a klimatická změna“"

Podobné prezentace


Reklamy Google