Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBSAH • 1. Sanitární zařizovací předměty • 2. Záchody • 3. Umývárny • 4. Hygienické bloky v bytě • 5. Šatny • 6. Oslunění budov • 7. Osvětlení • 4 Úkoly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBSAH • 1. Sanitární zařizovací předměty • 2. Záchody • 3. Umývárny • 4. Hygienické bloky v bytě • 5. Šatny • 6. Oslunění budov • 7. Osvětlení • 4 Úkoly."— Transkript prezentace:

1 OBSAH • 1. Sanitární zařizovací předměty • 2. Záchody • 3. Umývárny • 4. Hygienické bloky v bytě • 5. Šatny • 6. Oslunění budov • 7. Osvětlení • 4 Úkoly

2 LITERATURA • ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody (9.1994); Změna: Z1 (2.1999) • ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.2004); Změna: Z1 (7.2005); Změna: Z2 (9.2009) • ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (4.2005) • ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení (6.1988); Změna: a (10.1988); Změna: b (8.1989); Změna: Z3 (2.2001) • Neufert, Navrhování staveb • 268/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby • 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; Změna: 68/2010 Sb. • 398/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb • 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých; Změna: 343/2009 Sb. • 49/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 21. prosince 1992 o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení; Změna: 51/1995 Sb., 225/1997 Sb., 184/1998 Sb., 219/2006 Sb., 558/2006 Sb.

3 1. SANITÁRNÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY • Definice zařizovacích předmětů: účelné příslušenství obytných i provozních budov, které slouží k úkonům za použití vody • Dělení ZP dle umístění a funkce: - záchody ( WC, pisoáry, bidety) - umývárny (umývadla, vany, sprchové kouty) - příprava jídel (dřezy) - údržba (výlevky) • Příklady ZP a orientační rozměry

4 WC KLASICKÉ 400 x 550 mm

5 WC ZÁVĚSNÉ 400 x 550 mm

6 MONTÁŽNÍ SADA PRO ZÁVĚSNÉ WC

7 WC KOMBINOVANÉ 400 x 650 mm WC KOMBI

8 PISOÁR 360 x 330 mm

9 PISOÁR 430 x 320 mm

10 BIDET STOJATÝ 400 x 550 mm

11 BIDET ZÁVĚSNÝ 400 x 550 mm

12 UMÝVADLO 600 x 500 mm

13 UMÝVÁTKO 400 x 310 mm

14 VANA 1250 x 700 mm - 1700 x 800 mm

15 SPRCHOVÉ KOUTY 800 x 800mm a 900 x 900 mm

16 DŘEZY 600 x 600 mm, 600 x 850 mm

17 VÝLEVKA 500 x 400 mm, bez roštu

18 OPTIMÁLNÍ ROZMĚRY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NÁZEV rozměr: šířka x délka (x výška) mm _______________________________________________________________ • WC 400 x 650 mm • UMYVADLO 600 x 500 mm • UMÝVÁTKO 400 x 300 mm • BIDET 400 x 650 mm • VANA VELKÁ 750 x 1700 mm (výška 470 mm) • VANA MALÁ 750 x 1250 mm (výška 600 mm) • PISOÁR 400 x 400 mm • SPRCHA 900 x 900 mm • PRAČKA 600 x 600 mm • DOPŇKY : otopné těleso (žebřík), zrcadlo, koupelnový nábytek, nádoba na špinavé prádlo, pračka • VÝLEVKA 500 x 500 mm

19 2. ZÁCHODY • Dělíme na: - neveřejné záchody - situované v obytné budově nebo rodinném domě, přístupné omezenému počtu lidí - veřejné záchody - přístupné veřejnosti, kapacitou omezenému počtu lidí (kultura, sport, úřady, zdravotní zařízení, vzdělávací zařízení,..)

20 OBYTNÉ BUDOVY (ČSN 73 4301) • Rozměry záchodu - určuje typ WC a otvírání dveří (ale také typ provozu, zdravotní stav uživatele): • a) závěsný typ WC - otevírání dveří ven 900x 1100 mm - otevírání dveří dovnitř 900x 1500 mm • b) kombinovaný nebo spec. typ WC- dl. 640-680 mm - otevírání dveří ven 900x 1200 mm - otevírání dveří dovnitř 900x 1550 mm • Vždy se jedná o světlé rozměry místnosti

21 MIN. PŮDORYSNÉ ROZMĚRY A)Vzdálenost mezi okrajem záchodové mísy a dovnitř otevíraným křídlem dveří v kterékoliv poloze min. 300mm B)Vzdálenost mezi předním okrajem záchodové mísy a protilehlou stěnou nebo otopným tělesem min. 500mm C) Vzdálenost mezi stěnou a osou záchodové mísy, stěnou a osou umývadla min. 450mm D) Při bočním umístění dveří na WC zvětšujeme délku místnosti o min. 100 mm E) Průchod mezi vanou nebo umývadlem a stěnou nebo otopným tělesem min. 650 mm

22 MIN. SVĚTLÉ ROZMĚRY ZÁCHODU

23 MIN. PRŮCHODY WC, KOUPELNA

24 Min průchozí ulička kolem vany - min. 650 mm, u van délky 1600- 1800 mm optimálně 1050 mm

25 ZÁCHODOVÁ KABINA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ

26 ODSTUPY HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ

27 MIN. ERGONOMICKÉ NÁROKY

28 VEŘEJNÉ ZÁCHODY (ČSN 73 4108, změna1) • Dělíme na: - WC pro ženy - WC pro muže - WC společné – pro děti předškolního věku, na pracovištích do 5 pracovníků (mimo potravinářské provozy) - WC pro zaměstnance, WC pro veřejnost a WC pro potřeby tělesně postižených (veřejné objekty) • Stanovení počtu hygienických zařízení pro různé provozy (speciální požadavky na počty a rozměry kabin- vícevrstvé oděvy) • Umístění : - na každém podlaží (mimo 5 pracovníků, mimo tělesně postižené 1 kabina na 4 podlaží ) - vzdálenost od pracovního místa max. : - občanské budovy 50m - ostatní budovy 75m - pracoviště na volné ploše 120m

29 STANOVENÍ POČTU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO ZAMĚSTNANCE- KANCELÁŘSKÉ PRACOVIŠTĚ

30 STANOVENÍ POČTU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO JEDNACÍ A SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY A) Každá skupina WC musí být vybavena umývárnou 1 UMYVADLO na 1- 4WC (optimálně 1UMYVADLO - 2WC) B) Pro 50 žen min. 1 kabina pro osobní hygienu, na každých 300 žen hygienická kabina C) Pro veřejnost na každém patře 1 integrovaná kabina pro ženy a pro osoby s omezenou schopností pohybu, 1 integrovaná kabina pro muže D) K hygienickému zařízení se doporučuje připojit úklidovou komoru s výlevkou, police případně zdvojená šatní skříňka pro uklízečku

31 ÚKOL Č. 1 – V HODINĚ (15 minut) • Stanovit druh a počet hygienických zařízení, pro zaměstnance administrativní firmy a pro veřejnost pro jednotlivá podlaží a celkem • 1 NP: 1 muž, 3 ženy • 2 NP: 27 mužů, 187 žen, zasedací místnost pro 30 žen a 70 mužů • 3 NP: 43 mužů, 301 žen • Hodnocení: prvních 5 studentů se správným výsledkem získává + 1 bod do celkového hodnocení

32 ŘEŠENÍ ÚKOLU Č.1 (TABULKA Č.3) • 1NP - 1WC společný – 1 WC, 1 kabina pisoár, 1 umývadlo, - 1 úklidová komora – 1 výlevka ________________________________________________________________ • 2NP - MUŽI - 2 WC, 2 pisoáry (do 50 mužů- 2WC, 2 pisoáry), 1 umyvadlo - ŽENY - 8 WC ( do 80 žen 4 umyvadla, 187-80=107:30= 3+1, 4+4 WC), 4 umyvadla, 1 kabina pro osobní hygienu - 1 úklidová místnost – 1 výlevka 2NP zasedací místnost - MUŽI - 1WC, 1 pisoár, 1 umyvadlo - ŽENY - 2 WC, 1 umyvadlo Návštěvy - 1 integrovaná kabina MUŽI, 1 integrovaná kabina ŽENY + kabina pro osoby s omezenou možností pohybu ______________________________________________________________ • 3NP - MUŽI - 2 WC, 2 pisoáry, 1 umyvadlo - ŽENY - 12 WC (301-80=221:30= 7+1 WC), 6 umyvadel, 1 hygienická kabina - 1 úklidová místnost – 1 výlevka Návštěvy - 1 integrovaná kabina MUŽI, 1 integrovaná kabina ŽENY

33 ÚKOL Č. 2 - DÚ • Zhotovit z tvrdého papíru šablony WC, vany, umývadla, bidetu, pračky, pisoáru – viz optimální rozměry zařizovacích předmětů 1:20 • Zakreslit umístění sociálních zařízení v půdoryse místnosti na papír A3 • 1. V bytě, domě, kde bydlíte v půdorysu koupelny a WC v měřítku 1:20 – zakreslit pomocí šablon skutečný stav zařizovacích předmětů, červeně vyznačit odchylky oproti normě • V následujících bodech 2.,3.,4. jsou zadány orientační světlé rozměry místností, které je možno upravit, dle sestavy zařizovacích předmětů. Umístění předmětů, odstupy mezi nimi a průchody mezi nimi budou okótovány. Volte min. rozměry odstupů • 2. V místnosti cca 1,7 x 2,4 m (v bodě 2.3.4.jedná se o světlé rozměry místnosti, které je možno upravit, umístění předmětů, odstupy mezi nimi a průchody budou okótovány ) umístit vanu, umyvadlo, WC • 3. V místnosti cca 1,45 x 2,2 m umístit WC, pisoár, umyvadlo • 4. V místnosti cca 2,4 x 2,6 m umístit vanu, sprchový kout, 2 umyvadla, bidet WC • 5. Navrhnout min. rozměry místnosti koupelny, kde bude vana, 2 umyvadla, WC, bidet, pračka • Hodnocení : správného splnění bodů 1.- 5. včetně variantního řešení alespoň 3 bodů, zisk 5 bodů do celkového hodnocení

34 MIN. VZDÁLENOST MEZI STĚNOU A KABINAMI

35 MIN. VZDÁLENOST MEZI KABINAMI

36

37 PISOÁRY

38

39 MIN. VZDÁLENOSTI MEZI PISOÁRY A KABINAMI

40 ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ • Zřizuje se před místností se záchody a pisoáry • Oddělené záchody pro ženy a muže nesmí mít společnou předsíň • Předsíň musí být samostatně větraná • Vybavuje se umývadly, zřízením na sušení rukou, zrcadly, odpadkovým košem • Rozměry předsíně stanovujeme dle počtu záchodů 1 umyvadlo na 1-4 WC, optimálně 1 umyvadlo na 2 WC • Min. rozměry záchodové předsíně 900 x 1200 mm

41 3. UMÝVÁRNY • Dělení na umýváren: A. umývárny pro částečnou očistu B. umývárny pro celkovou tělesnou očistu • Umisťují se vedle šaten (kromě kulturních zařízení) se kterými jsou spojeny dveřmi • Navrhují se oddělené pro ženy a muže, v předškolních zařízeních pro děti jsou společné • Pro tělesně postižené se navrhují samostatné kabiny • Velikost a uspořádání umývárny je dána počtem osob a rozsahem očisty • Ad A) Vybavení umývárny pro částečnou očistu: - umývadla - umývací žlaby • Ad B) Vybavení umývárny pro celkovou očistu: - sprchy (kabinové, bez předsíňky, s předsíňkou, hromadné) - sprchové mísy - vany (výjimečně) - vaničky na mytí nohou - umývadla

42 A) MIN. VZDÁLENOSTI UMÝVADEL

43 B) MIN. VZDÁLENOSTI KABINOVÝCH SPRCH

44 B) MIN. VZDÁLENOST MEZI UMYVADLY A KABINAMI

45 B) HROMADNÉ SPRCHY

46 ÚKOL Č. 3 - DÚ • 1. Dispoziční návrh hygienického zařízení pro 2NP administrativní budovy (viz úkol č.1) měřítko 1:20 : - vytvoření hygienického uzlu pro zaměstnance WC muži, WC ženy, úklidová místnost - návrh hygienické kabiny pro osoby s omezenou možností pohybu • 2. Dispoziční návrh hygienického zařízení pro 3NP administrativní budovy (viz úkol č.1) měřítko 1:20 - vytvoření hygienického uzlu pro zaměstnance WC muži, WC ženy, hygienická kabina ženy, úklidová místnost • Hodnocení: při správném splnění úkolu 2 body

47 4. HYGIENICKÉ BLOKY V BYTĚ • Každý byt - 1 záchodová mísa (WC) a 1 koupelna • Záchod nesmí být přímo přístupný : - z obytných místností - z prostoru pro vaření - z prostoru pro stolování - z prostoru pro uskladnění potravin • V bytě: - 1-2 obyt. místnosti = může být 1 hygienický prostor Společně WC, umývadlo, vana nebo sprcha - 3-4 obyt. místnosti musí být WC samostatně v záchodě = 2 hygienické prostory. Samostatně WC a umývadlo, samostatně vana umývadlo, pračka, sušička - 5 a více obyt. místností musí být 2WC = 2 hygienické prostory • Sdružování hygienických kabin do bloků = význam dispoziční a ekonomický, (napojení na stupačky v patrech nad sebou) • Prefabrikovaná sanitární jádra • Doplňkové vybavení : vytápěcí tělesa, držák na ručníky a osušky, madla u vany, držáky na toaletní papír a případně i mýdlo, poháry na čištění zubů, misky na mýdla či různé odkládací plochy, pračka, sušička, skříňka na špinavé prádlo, bojler

48 SDRUŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH KABIN DO BLOKŮ

49 ROZMĚRY VAN A SPRCHOVÝCH KOUTŮ • Zásadní je i rozhodování, zda do koupelny umístíme spotřebiče jako bojler na ohřev vody, pračku či sušičku • Do menší koupelny umístíme sedací vanu - délka 1040 mm, nebo krátkou vanu koupací -délka 1250 nebo 1500 mm • Do větších prostor se nám pak vejdou vany o délkách 1700 a 1870 mm. Vhodná je i vana se sedací plochou, ta pak musí být prodloužena o 30 cm sedací plochy na délku • Vany jsou standardně široké 700 až 800 cm. Při délce 1600 až 1800 mm je umisťujeme tak, aby vedle vany byla průchozí ulička široká alespoň 1050 mm, minimálně však 550 mm a více • Sprchové kouty mívají standardně čtvercový půdorys, výjimkou však dnes nejsou ani jiné tvary. Šířka sprchové vaničky bývá standardně alespoň 800 mm. • Dveře do WC a koupelny opt. 700mm – otevírat ven

50 Rohová vana v malé koupelně naprosto zablokuje prostor. Vana délky 160 cm v malé koupelně umožní zachování samostatného WC nebo komunikačního prostoru v koupelně. Řešení s velkým sprchovým koutem 110/90 uvolní dispozici, zaručí komfort a umožní dobré designové řešení.

51 PŘÍKLAD ŘEŠENÍ

52 MIN. PLOCHY ZÁKLADNÍCH TYPŮ KUCHYNÍ Typ kuchyněMin. plocha místnosti (m2) Charakteristika bytu Pracovní kuchyně 5 m2(7 m2) byt s 1 až 3 obyt. místnostmi 6 m2(8 m2) byt se 4 obyt. místnostmi 8 m2(10 m2) byt s více než 4 obyt. místnostmi Kuch.se stolováním 6 m2(8 m2) byt s 1 až 2 obyt. místnostmi 10 m2(12 m2) byt s 3 obyt. místnostmi 12 m2(14 m2) byt se 4 obyt. místnostmi 15 m2(17 m2) byt s více než 4 obyt. místnostmi Obytná kuchyně nahrazující obývací pokoj (přímo větraná, osvětlená okny, vytápěná, vybavenák trvalému bydlení – stolování a některé fce obývacího pokoje) 16 m2(22 m2) byt s 1 obyt. místností 18 m2(24 m2) byt se 2 obyt. místnostmi Obytná kuchyně s 1 lůžkem, nahrazující obývací pokoj 16 m2 (24 m2) byt s 1 obyt. místností • Pozn. Údaje uvedené v závorkách udávají doporučené nejmenší plochy místností bytů pro těžce pohybově postižené osoby (manévrovací možnosti vozíku pro invalidy).

53 5. ŠATNY NEVEŘEJNÉ • Vestavěné šatny v bytech a rodinných domech: - ve vstupních prostorech - uvnitř plochy bytu • Slouží k převlékání, přezouvání, ukládání

54 ŘEŠENÍ ŠATEN

55

56 5. ŠATNY - VEŘEJNÉ • A) Ve veřejných budovách • B) Ve zdravotních zařízeních • C) Ve školách • D) Na sportovištích • E) Ve výrobních skladovacích areálech • Šatna je samostatná místnost, výjimečně může být nahrazena odděleným prostorem v provozní místnosti • Počet míst v šatně (skříněk, věšáků) odpovídá počtu uživatelů + 10% rezerva • Ve vícesměnném provozu nesmí jedno místo používat dva pracovníci • Dělení pro veřejné budovy : a) šatny věšákové bez obsluhy (věšákové háčky, lavice) b) šatny věšákové s obsluhou - věšákové tyče s pevným uložením - věšákové tyče s otočným uloženém - věšákové tyče s ramínky c) šatny skříňové • Šatny dimenzování – před pultem plocha pro 80% diváků,1 divák 0,3m2

57 A) VEŘEJNÉ BUDOVY a) MIN. ROZMĚRY ŠATNY VĚŠÁKOVÉ BEZ OBSLUHY

58 b ) MIN. ROZMĚRY ULOŽENÍ VĚŠÁKOVÝCH TYČÍ S OBSLUHOU

59 b) MIN. ROZMĚRY ULOŽENÍ TYČÍ S OTOČNÝM ULOŽENÍM

60 b) MIN. ROZMĚRY VĚŠÁKOVÝCH TYČÍ S RAMÍNKY

61 ÚKOL Č. 4 – DÚ • Navrhněte min. rozměry místnosti pro šatnu : • 1. s obsluhou a pevným uložením věšákových tyčí pro 1550 návštěvníků kulturního domu, měřítko 1:50 • 2. tyče s otočným uložením pro stejný počet návštěvníků sportovní haly • 3. věšákové tyče s ramínky pro stejný počet návštěvníků kongresového centra • 4. Posuďte plošnou náročnost jednotlivých typů pro uložení šatstva • Hodnocení: 2 body za správné splnění úkolů

62 ŘEŠENÍ • Počet oděvů na stojanu (z obou stran) • Počet návštěvníků + 10%, dělení počtem oděvů na stojanu = počet stojanů • Zakreslení délky a odstupu stojanů, dle typu šatny • Zakreslení stojanů, pultu • Nadimenzování prostoru před pultem na kapacitu 80% z počtu návštěvníků, 1 návštěvník 0,3m2 • Návrh šatny – minimální rozměry

63 c) MIN. ROZMĚRY SKŘÍŇKOVÉ ŠATNY

64 B) ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

65 C) ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

66 D) SPORTOVIŠTĚ

67 D) SPORTOVIŠTĚ - ŠATNY BAZÉNŮ

68

69 TYPY ŠATNÍCH SKŘÍNĚK

70 6. OSLUNĚNÍ BUDOV • Každý byt musí být prosluněn • ČSN 73 4301 požaduje, aby byla prosluněna: - mezi 1. březnem a 14. říjnem min. 1/3 součtu podlahových ploch všech obytných místností - po dobu min. 90 minut (bez ohledu na oblačnost) - oknem šířky min 900 mm (bod leží v ½ šířky) - sluneční záření musí dopadat na kritický bod 300 mm nad středem spodní hrany osvětlovacího otvoru, ale min. 1200 mm nad podlahou - půdorysný úhel dopadajících slunečních paprsků min. 25° - slunce nad obzorem min.5° • Pro informativní posouzení proslunění slouží diagram zastínění pro 50°severní zeměpisné šířky a pro kritické datum 1. března

71 PODMÍNKY OSLUNĚNÍ

72 PRŮBĚH DENNÍHO OSVĚTLENÍ INTERIÉRU

73

74 DIAGRAM ZASTÍNĚNÍ • 1. Situace nebo zastavovací plán na průsvitce se položí na diagram • 2. Středový bod S diagramu se ztotožní s posuzovaným bodem v situaci a paprsek s označením „12 h“ se ztotožní s jižním směrem poledníku • 3. Je třeba znát převýšení „v“ v metrech stínící překážky nad kontrolním bodem • 4. Diagram lze použít pro jakékoliv měřítko situace • 5. Převýšení „v“ vynesené v měřítku se porovná se stupnicí nad diagramem • 6. Získá se tak číslo křivky, která rozhodne o stínění posuzovanou překážkou • 7. Překážka nebo její část stíní, je-li v situaci blíže k bodu S než vybraná křivka. • 8. Mezi křivkami možno interpolovat • 9. Popis obrázku • 10. Praktický příklad

75

76 7. OSVĚTLENÍ • Dělení: denní, umělé, smíšené, sdružené • A) Přirozené venkovní denní osvětlení - zimní období, zatažená obloha 5000 luxů - letní období, zatažená obloha 20 000 luxů (jasno 150 - 180 000 luxů – ochrana proti slunci) • Podmínky pro dobré denní osvětlení u bytových budov: - 2,3 x světlá výška prostoru - skladebná velikost osvětlovacího otvoru = 1/10 obytné podlahové plochy

77 ZPŮSOBY OSVĚTLENÍ- ŘEZY BUDOVAMI

78

79 OSVĚTLENÍ UMĚLÉ • B) Umělé osvětlení • Svítidla dle rozdělení světelného toku dělíme: - přímá 90-100% světla směřuje dolů - převážně přímá 60- 90% dolů a 40-10% nahoru - smíšená 60-40% dolů a 40-60% nahoru - převážně nepřímá 40-10% dolů a 60-90% nahoru - nepřímá 90-100% nahoru • Intenzity osvětlení: - 20-50 lx- základní zraková orientace - 200-500 lx- běžné pracovní úkoly (školy, kanceláře) - 1000-2000 lx zvláště náročné zrakové úkoly • C) Smíšené osvětlení – kombinace umělých zdrojů světla • D) Sdružené osvětlení – spolupůsobení denního osvětlení a svítidel


Stáhnout ppt "OBSAH • 1. Sanitární zařizovací předměty • 2. Záchody • 3. Umývárny • 4. Hygienické bloky v bytě • 5. Šatny • 6. Oslunění budov • 7. Osvětlení • 4 Úkoly."

Podobné prezentace


Reklamy Google