Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uměleckořemeslné zpracování kovů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uměleckořemeslné zpracování kovů"— Transkript prezentace:

1 Uměleckořemeslné zpracování kovů
Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk, Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Vývoj kultury a literatury od začátku 19. století do současnosti Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_10 Název DUMu: Umělecké směry mezi válkami Pro obor vzdělávání: Uměleckořemeslné zpracování dřeva Uměleckořemeslné zpracování kovů Předmět: Český jazyk Ročník: Třetí Autor: Milan Demela Zpracováno – říjen listopad 2012

2 Umělecké směry mezi válkami
Proletářská tvorba – Jiří Wolker Surrealismus, poetismus Nezval, Hora, Seifert, Biebl, Halas, Poláček, Vančura, Bass Jiří Wolker 1900 – 1924 velmi talentovaný, už jako student publikoval a byl členem uměleckých skupin Narozen v Prostějově, velmi dobře situovaná rodina, od dětství velmi citlivý na sociální oblast, gymnázium, pak studia v Praze – aktivní zapojení do kult. Života, silně vnímal společenské rozdíly. Zapojen ve skautu – zakladatel českého skautingu - …………………………..? Tvorba byla ovlivněna jednak vitalismem – radost ze života, touha po pestře a plně prožitém každém dnu, obdivuje obyčejné věci, nachází v nich své kouzlo, touží po spravedlivém harmonickém životě, optimistický postoj ke všemu, civilismem – tzn. obdiv k novým vědeckým a technickým objevům, úcta k tomu, co přináší nové možnosti Opouští náboženství – vstupuje do KSČ Wolker považoval proletářskou tvorbu za cestu ke změně společnosti revolucí – vzor měli v ruské revoluci – sdružení v umělecké skupině Devětsil Vážné onemocnění přerušilo tvorbu a brzy definitivně ukončilo, následek těžké TBC – tehdy neléčitelné Smrtí Jiřího Wolkra končí proletářská tvorba

3 Host do domu Sbírka z doby studií, obdivuje obyčejné věci – poštovní schránka Vztah ke všemu je milý, otevřený, vstřícný, důvěřivý, smutek se objevuje u nemocné babičky, kterou má spojenou s hezkým prázdninami na Svatém kopečku u Olomouce, Ukázky – Host do Domu – Literatura pro 3. ročník – str. 68 – úkoly z textu Těžká hodina Velmi výrazný posun v názorech na společenské změny, je odhodlán pro revoluci, věří mase dělníků, Verše jsou baladické, nesou moderní prvky, opět touha po spravedlivém světe, ale cesta jedině revolucí, nutné spojení a jedinec musí společenské zájmy nadřadit osobním Změna – chlapec v muže Balada o očích topičových Balada o snu Surrealismus Převzato z Francie – G. Apolliaire , surrealismus navazuje na dadaismus, to byla reakce na válečné hrůzy, termín je nejasného původu ze Švýcarska, nesmysl, ano, ano, houpací kůň, náhodně vytvářená spojení, naivita, destrukce jazyka, nesmyslné asociace, snové představy,rozebírání celků a tvoření nových bez předchozího záměru Salvator Dalí české prohlášení Manifest surrealismu je přiznáním návaznosti na poetismus absolutní hrobař inspirace v obrazech Salv. Dalí

4 Přesné motivy prolínají snové vize – úsporné verše, strohost, heslovitost
Za 2. světové války Matka naděje – po Mnichovu – ohrožení národa ( 1938) Pět minut za městem – strach, ale klid nachází v přírodě Žena v množném čísle Praha s prsty deště Dramatická tvorba Manon Lesceaut – námět z 18. století od franc. autora psáno za války Veršované drama - příběh mladého muže, touží se stát knězem, ale zamiluje se do krásné dívky Manon, opouští dráhu kněze, ale na studia nastupuje, opět se s Manon schází, podlehne. Dívka je odeslána do Ameriky, aby nebránila v kariéře, ale umírá knězi v náručí Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou Tři mušketýři Texty k operám – libreta Mnoho jeho textů bylo zhudebněno i současnými hudebníky Překlady – zejména z francouzštiny Poéma Stalin, ale na druhé straně pomáhal těm, kteří byli v nemilosti V závěru života velmi aktivně angažovaný tvůrce, budovatelský duch - ale kvalita? Nositel medaile Světové rady míru Národní umělec

5 Poetismus – vyloženě ryzí český směr, nerozšířil se, navazuje na proletářskou poezii, ale je to tvorba naprosto oddělená od politiky, angažovanosti, Na rozdíl od PP, nerespektuje interpunkci, je hravá, radostná, připomíná dětské nadšení, pouťová pestrost, chaotičnost, cirkus, pocity, nálady, nahodilé představy, Vítězslav Nezval – Pantomima, Papoušek na motocyklu – po hospodářské krizi Nezval končí činnost skupiny a přechází k surrealismu. Jaroslav Seifert – 1901 – 1986 Básník, překladatel, výrazná osobnost české tvorby 20. století, začínal proletářskou tvorbou – Město v slzách, lidový až vulgární jazyk, blízké lidovému čtenáři, Poetismus – Na vlnách TSF (telegraf) obdiv k technice, pokroku, radost, Sociální problematika – Slavík zpívá špatně Silný vztah k matce prolíná značnou částí jeho tvorby, motivy obdivu k ženské kráse - Jablko z klína, Ruce Venušiny, Maminka Fašismus – nebezpečí Zhasněte světla Ve 20. letech s nadšením spolu s dalšími umělci vstoupil do KSČ, víra a přesvědčení, ale koncem 20. let se stává kritikem bolševizace strany a jsou vyloučeni. Je uznáván, oceňován státními cenami, ale v 70.letech žije v ústraní, podepisuje Chartu 77, opět v nemilosti, za celoživotní zásadové postoje, za tvorbu,

6 je mu udělena Nobelova cena za literaturu – r
je mu udělena Nobelova cena za literaturu – r – je vážně nemocen, cenu v doprovodu tajných přebírá dcera, režim si prestižní ceny neváží – zmiňuje se 1 článkem. Pohřeb 1986 – národní manifestace, z obav před nepokoji STB připravila pohřeb ve své režii – rodina se pouze zúčastnila – obrovský strach z lidí… Josef Hora – 1891 – 1945 Básník, novinář, kritik, překladatel, vedle Wolkera výrazná osobnost proletářské poezie – touží po spravedlivém řádu Okouzlen ideály komunistické propagandy – inspirace pro proletářskou tvorbu Pracující den – ve srovnání s J.W. je výrazně mírnější, zajímá ho osud dělníka, Srdce a vřava světa Bouřlivé jaro – hrdinou doby a hybnou silou je dělník, víra ve spravedlivý řád Struny ve větru – idealizace V. I. Lenina – touha po štěstí, harmonickém životě Konstantin Biebl – 1898 – 1951, výrazná osobnost avantgardy, autor několika módních směrů – proletářská poezie, surrealismus, poetismus, socialistická tvorba, inspirován cestami, účastník frontových bojů 1. sv. v. – raněn, zajat, odsouzen k smrti, útěk, Proletářská tvorba – obdiv k Wolkerovi – Věrný hlas Poetismus – Zloděj z Bagdadu – tvoří po smrti dívky, ale nezní tragicky, sbírka působí lehce, milostivě S lodí, jenž dováží čaj a kávu – inspirován cestou Jávu, Sumatru a Cejlon, poetismus – prolínání vzpomínek na válku a dojmů z cest, stesk po domově,

7 František Halas – 1901 1949 – básník, překladatel, komunista, poslanec,
Za války v odboji, po válce kritikem KSČ Tvorba mnohými hůře přijímána díky zvláštnímu experimentátorskému verši, Jan Zahradníček 1905 – 1960 Překladatel, básník, měl velmi blízko ke křesťanské tvorbě, politický vězeň na 13 let, silně poznamenalo zdraví, několik silných psychických tragédií, ale zůstal pevný a silný, byť handycapován Uvědomoval si nebezpečí hrozící totality a absence morálky ve společnosti, Znamení moci – vrchol tvorby – ovlivněno rokem 1948, je si vědom dalšího vývoje a varuje, východisko vidí v silné křesťanské víře, která mu byla oporou po celý život. Dům Strach – pocity vězně v těžkém žaláři , stereotyp, proto tomu stesk a víra v návrat do rodinného prostředí a ve šťastnější období života. Stanislav Kostka Neumann – 1947 Silně levicově orientovaný autor, za činnost v hnutí Omladina odsouzen a vězněn na Borech, na frontě 1.sv. v. byl u sanity, Výrazná osobnost prošla mnoha uměleckými směry a styly od realismu, anarchismu, proletářské tvorby, dekadence, symbolismu, přírodní lyriky přes sociální tématiku, k civilismu a komunisticky angažované tvorbě, Spoluzakladatel KSČ Skvělé domácí zázemí, tzv. Olšanská vila, kterou navštěvovali mnozí méně majetní kolegové, po válce poslanec,

8 Po nás ať přijde potopa Kniha lesů vod strání, soulad člověka s přírodou Nové zpěvy, Rudé zpěvy České zpěvy Zamořené léta Bezedný rok Dílo velmi pestré a bohaté. Josef Čapek 1887 – 1945 Vzdělaný všestranný člověk s neuvěřitelným záběrem zájmů. Část tvorby společně s bratrem – Ze života hmyzu, Krakonošova zahrada… Stín kapradiny - pytláci zastřelí hajného, při stíhání četníky další zločiny, jeden z nich spáchá sebevraždu, druhý spáchá sebevraždu – tíha odpovědnosti za činy, úvahy o smrti, životě…. Povídání o pejskovi a kočičce Básně z koncetračního tábora – dojmy vězně, depresivní prostředí v atmosféře stálé smrti Malíř, ilustrátor,

9 Vladislav Vančura 1891 – 1942 Povoláním lékař, praxe na Zbraslavi, ale opouští medicínu a věnuje se filmu jako režisér a scénárista, a literatuře, nadšeně vstoupil do KSČ, ale po kritice spolu s dalšími vyloučen, v protektorátu aktivní v odboji, zatčen a popraven, Typick blízký renesančnímu vyjadřování – košatý, bohatý jazyk, uplatňuje archaismy, netradiční spojení Pole orná a válečná – absurdita války, vrah narukuje, je zabit a pochován jako neznámý hrdina, pocity frontových vojáků - zmar, beznaděj, hrůza, smrt, bolest, špína, nesmyslnost… Rozmarné léto – 3 pánové žijí fádní nudný život, scházejí se, špičkují, řeší řečmi o ničem nudu. Poklidnou atmosféru změní příjezd komedianta, artisty jeho partnerky Anny, jeden po druhém se ji snaž získat, Důrova manželka odchází za artistou a děj je plný humorných příběhů Markéta Lazarová Historické drama z prostředí loupeživých rytířů rod – rytíře Kozlíka a druhý rod Lazarův. Jejich potomci se zamilují, příběh končí několikanásobnou tragedií, Film natočený Františkem Vláčilem je považován za jeden z nejlepších filmů české kinematografie Pro dcerku – Kubula a Kuba Kubikula

10 Eduard Bass – 1888 – spisovatel, novinář, kabaretiér, textař, člen kabaretu Červená sedma, autor textů, Jedno z mála velmi kvalitních literárních děl z období protektorátu – Cirkus Humberto nešlo o cirkus, ale čtenáři pochopili sdělení mezi řádky – lidé spolu mohou pracovat bez ohledu na rasu, původ, pleť, poku majín společný cíl – fungování cirkusu, druhá rovina – malý obyčejný venkovský kluk se vypracuje na uznávaného odborníka a majitele původně německého cirkusu – je respektován a společnou prací i ve velmi těžké době se snaží všichni společně cirkus zachránit Navazuje Lidé z maringotek Klabzubova jedenáctka Ivan Olbracht – 1882 – 1952 Autor socialistké tvorby, psychologických románů, sociální témata, především lidé z okraje – O zlých samotářích Psychologický román – Žalář nejtemnější – důchodce, původně bankovní úředník se těší na penzi, ale oslepne, z rozumného člověka se stává všechny podezírající tyran okolí. Podivné přátelství herce Jesenia – herecké prostředí, období před a v 1.sv.v. Politicky angažovaná socialistická tvorba „Bible komunistů„, vzor social, realismu - Anna proletářka Příběh z podkarpatské Rusi podle místní legendy – Nikola Šuhaj loupežník Golet v údolí – židovské prostředí na Podkarpatské Rusi Za války – Ze starých letopisů a O mudrci Bidpajovi a jeho zviřátkách

11 Jaroslav Havlíček 1896 – 1943 Autor psychologických románů – hluboká sonda do psychiky jedince v mimořádné situaci – Petrolejové lampy - dlouho svobodná dívka se vdává za bratrance, ale on si ji bere pro její majetek, manžel je alkoholik a syfilitik – neléčitelná nemoc působí rozpad osobnosti až ke smrti, ona stále touží po lepším životě s dalším příbuzným – švagrem. Marie Pujmanová – sociální a psychologická próza z mnoha společenských skupin české společnosti v období od 20. let do konce 2. světové války – trilogie : Hra s ohněm Lidé na křižovatce Život proti smrti Jarmila Glazarová Advent, Vlčí jáma, Marie Majerová – Robinsonka Německá česká literatura Franz Kafka – 1883 – 1924 Pražský židovský spisovatel německého původu, náročná tvorba, ale dosud má své příznivce Proměna – člověk nemá rád svou práci, přes noc se promění v brouka, ale vnímá jako člověk, nemůže reagovat, rodina ho nechá hladovět a smrt je vysvobození Zámek – zfilmováno, geodet má zaměřit zámek, ale místní mu kladou překážky,

12 Má mu pomoci dívka, ale nakonec svou práci nemůžer vykonat a s dívkou končí vztah – autobiografie
Egon Ervin Kisch – německý reportér, původem žid, hodně cestoval, běhěm války v emigraci v USA, po návratu v Praze umírá v roce 1946 Pražská dobrodružství Pražský pitaval Tržiště senzací – dojmy z Mexika

13 Odkud znáte postavičky se jmény Edudant a Francimor?
Kdo je autorem? Odkud znáte tato jména? Antonín Bejval Eda Kemlink Zilvar Čeněk Jirsák

14 Karel Poláček 1892 - Rychnov nad Kněžnou - 1944 – Osvětim
Studia gymnázia, ale vyloučen, maturoval v Pze, pak Právnická fakulta UK – konec studií díky 1.sv. válce – vedl loutkové divadlo, hrál, překládal, psal Narukoval, po voj. Škole na frontě, zajetí, Po ukončení – novinářská práce – satirické časopisy, Lidové noviny Tvorba České slovo – soudničkář – velmi oblíbené u čtenářů - inspirace pro tvorbu Lidové noviny - propuštěn Židovská obec - soupis majetku Terezín – Osvětim – Hindenburg –pochod smrti do Glewitzu Dílo - významný český humorista snaha zachytit postavičky, události s humorným nadhledem Muži v offsidu – prostředí sportovních fotbalových klubů Viktorka Praha a Slavia Hlavní přelíčení – touha po majetku vede až k vraždě Michelup a motocykl – peníze ovládají člověka a jsou pro něj smyslem života Bylo nás pět – celou válku v zásuvce, vzpomínky na dětství v době, kdy tušil konec

15 Zdroje materiálu: ANDREE, Lukáš; DVOŘÁK, Jan; FRÁNEK, Michal a kol. Literatura středních škola pro 3. ročník středních škol, učenice. Brno: Didaktis, 2009, ISBN ANDREE, Lukáš; DVOŘÁK, Jan; FRÁNEK, Michal a kol. Literatura pro 3. ročník středních škol, Pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2009, ISBN Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Uměleckořemeslné zpracování kovů"

Podobné prezentace


Reklamy Google