Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10_Mzdy, zaměstnanci Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10_Mzdy, zaměstnanci Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola."— Transkript prezentace:

1 10_Mzdy, zaměstnanci Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola

2 Úvod  Obsahem této prezentace bude především výpočet mzdy a její zaúčtování  Výpočet mezd je znázorněn dle právního stavu k 1. 1. 2010.  Mzdy si nejprve vypočítáme, poté si potřebné údaje zaúčtujeme.

3 Výpočet mezd  Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda.  Obsahuje: ◦ Základní mzdu ◦ Příplatky za práci ve svátek, přesčas apod. ◦ Odměny ◦ Náhrady za dovolené  Od výše hrubé mzdy se odvíjí další výpočty.

4 Výpočet mezd  Z hrubé mzdy (HM) se odečítá: ◦ Pojistné na zdravotní pojištění (4,5 % z HM) ◦ Pojistné na sociální pojištění (6,5 % z HM) ◦ Záloha na daň z příjmů fyzických osob  Pojistné se stanoví dle uvedených procent z hrubé mzdy. Případně se zaokrouhlí na koruny nahoru.  Jak se vypočítá záloha na daň? Ukážeme si dále.

5 Záloha na daň z příjmů  Každá daň má svůj základ daně, sazbu daně a dle toho vypočítaná daň.  U daně z příjmů z mezd je základem daně hrubá mzda zvýšená o pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.  Ne celé pojistné totiž hradí zaměstnanec (viz odečítané pojistné), ale větší část hradí za zaměstnance zaměstnavatel.  Pojistné na zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel, je 9 % z hrubé mzdy.  Pojistné na sociální zabezpečení, které hradí zaměstnavatel, je 25 % z hrubé mzdy.  Celkem se tedy někdy pro zjednodušení čistě zvýší hrubá mzda o 34 %.  Tento základ daně je nazýván „superhrubá mzda“

6 Záloha na daň z příjmů  Základ daně („superhrubá mzda“) se pro výpočet daně zaokrouhluje na stokoruny nahoru.  Sazba daně je 15 %.  Takto spočítanou daň lze snížit o slevy na dani.

7 Slevy na dani  Slevy na dani známe následující: ◦ Na poplatníka (může uplatnit každý) ◦ Na manžela / -ku ◦ Na částečnou invaliditu ◦ Na plnou invaliditu ◦ Na držitele ZTP-P ◦ Na studenta ◦ Na dítě  Konkrétní uplatnění si ukážeme na příkladech později.  Důležité je však podotknout, že sleva na manželku se uplatňuje až při ročním výpočtu daně. Důvodem je, že uplatnění slevy se odvíjí od výše příjmů manžela / -ky za daný rok. A v lednu, květnu či v prosinci nevíme, kolik si za celý rok vydělá.  Další důležitou poznámkou je, že kromě slevy na dítě žádná sleva nemůže snížit daň více než na nulu. Pouze sleva na dítě může daň snížit do mínusu. Toto se pak nazývá daňový bonus, což znamená, že záloha na daň se nebude odečítat, ale naopak zaměstnanec peníze dostane.

8 Čistá mzda  Po odečtení pojistného a zálohy na daň z příjmů (nebo přičtení daňového bonusu) se dostaneme k čisté mzdě.  Tuto čistou mzdu ještě upravíme následovně: ◦ Přičteme případnou částku jako náhradu za nemoc ◦ Odečteme různé srážky, např. úhradu manka, úhradu pojistného na životní či penzijní připojištění, které hradíme přímo ze mzdy apod.  Tím získáme částku k výplatě zaměstnanci a výpočet mzdy končí.

9 Výpočet mzdy - shrnutí ◦ + Základní mzda ◦ + příplatky ◦ + odměny ◦ + částka za dovolenou  = hrubá mzda ◦ - pojistné na zdravotní pojištění ◦ - pojistné na sociální zabezpečení ◦ - záloha na daň z příjmů (nebo plus daňový bonus)  = čistá mzda ◦ + nemocenská ◦ - různé srážky  = částka k výplatě

10 Výpočet mzdy - příklady  Stačili jste si vše ujasnit?  Pokud ne, nevadí, ukážeme si výpočet mzdy na číselných příkladech.  Pro ty, kdo chtějí příklady přeskočit, je určen následující odkaz: přeskočit příkladypřeskočit příklady

11 Výpočet mzdy - příklady  Budeme počítat mzdu zaměstnance, který má základní mzdu 15 000 Kč. ◦ Zatím zadání necháme takto stručné, pak budeme postupně příklad obměňovat.

12 Výpočet mzdy - příklady  Hrubá mzda = 15 000 Kč  Pojistné na ZP = 4,5 % z 15 000 = 675 Kč  Pojistné na SZ = 6,5 % z 15 000 = 975 Kč  Výpočet zálohy na daň: ◦ Superhrubá mzda = 15 000 + 9 % z 15 000 ZP + 25 % z 15 000 SZ = 15 000 + 1 350 + 3 750 = 20 100 Kč ◦ Základ daně zaokrouhlený na 100 Kč nahoru = 20 100 Kč ◦ Daň = 15 % z 20 100 = 3 015 Kč ◦ Slevy na dani:  Na poplatníka 2 070 Kč  Daň po slevách = 3 015 – 2 070 = 945 Kč  Čistá mzda = 15 000 – 675 – 975 – 945 = 12 405 Kč  Částka k výplatě = 12 405 Kč  Budeme počítat mzdu zaměstnance, který má základní mzdu 15 000 Kč.

13 Výpočet mzdy - příklady  Příklad začneme doplňovat a tím výpočet trochu „komplikovat“.  Původní příklad: ◦ Zaměstnanec, který má základní mzdu 15 000 Kč.  Nový příklad: ◦ Zaměstnanec, který má základní mzdu 15 000 Kč a studuje.

14 Výpočet mzdy - příklady  Hrubá mzda = 15 000 Kč  Pojistné na ZP = 4,5 % z 15 000 = 675 Kč  Pojistné na SZ = 6,5 % z 15 000 = 975 Kč  Výpočet zálohy na daň: ◦ Superhrubá mzda = 15 000 + 9 % z 15 000 ZP + 25 % z 15 000 SZ = 15 000 + 1 350 + 3 750 = 20 100 Kč ◦ Základ daně zaokrouhlený na 100 Kč nahoru = 20 100 Kč ◦ Daň = 15 % z 20 100 = 3 015 Kč ◦ Slevy na dani:  Na poplatníka 2 070 Kč  Na studenta 335 Kč  Daň po slevách = 3 015 – 2 070 – 335 = 610 Kč  Čistá mzda = 15 000 – 675 – 975 - 610 = 12 740 Kč  Částka k výplatě = 12 740 Kč  Budeme počítat mzdu zaměstnance, který má základní mzdu 15 000 Kč a studuje.

15 Výpočet mzdy - příklady  Nová obměna příkladu:  Původní příklad: ◦ Zaměstnanec, který má základní mzdu 15 000 Kč a studuje.  Nový příklad: ◦ Zaměstnanec, který má základní mzdu 12 000 Kč a za tento měsíc obdržel za dny nemoci 280 Kč.

16 Výpočet mzdy - příklady  Hrubá mzda = 12 000 Kč  Pojistné na ZP = 4,5 % z 12 000 = 540 Kč  Pojistné na SZ = 6,5 % z 12 000 = 780 Kč  Výpočet zálohy na daň: ◦ Superhrubá mzda = 12 000 + 9 % z 12 000 ZP + 25 % z 12 000 SZ = 12 000 + 1 080 + 3 000 = 16 080 Kč ◦ Základ daně zaokrouhlený na 100 Kč nahoru = 16 100 Kč ◦ Daň = 15 % z 16 100 = 2 415 Kč ◦ Slevy na dani:  Na poplatníka 2 070 Kč  Daň po slevách = 2 415 – 2 070 = 345 Kč  Čistá mzda = 12 000 – 540 – 780 - 345 = 10 335 Kč  Částka k výplatě = 10 335 + 280 = 10 615 Kč  Budeme počítat mzdu zaměstnance který má základní mzdu 12 000 Kč a za tento měsíc obdržel za dny nemoci 280 Kč.

17 Výpočet mzdy - příklady  Úplně nové zadání: ◦ Zaměstnanec dostává mzdu dle odpracovaných hodin. V daném měsíci odpracoval 120 hodin a má dohodnutou mzdu 80 Kč / hod. Zároveň obdržel náhradu za dovolenou ve výši 1 200 Kč.

18 Výpočet mzdy - příklady  Základní mzda = 120 hodin x 80 Kč/hod = 9 600 Kč  Dovolená = 1 200 Kč  Hrubá mzda = 9 600 + 1 200 = 10 800 Kč  Pojistné na ZP = 4,5 % z 10 800 = 486 Kč  Pojistné na SZ = 6,5 % z 10 800 = 702 Kč  Výpočet zálohy na daň: ◦ Superhrubá mzda = 10 800 + 9 % z 10 800 ZP + 25 % z 10 800 SZ = 10 800 + 972 + 2 700 = 14 472 Kč ◦ Základ daně zaokrouhlený na 100 Kč nahoru = 14 500 Kč ◦ Daň = 15 % z 14 500 = 2 175 Kč ◦ Slevy na dani:  Na poplatníka 2 070 Kč  Daň po slevách = 2 190 – 2 070 = 120 Kč  Čistá mzda = 10 800 – 486 – 702 - 120 = 9 492 Kč  Částka k výplatě = 9 492 Kč ◦ Zaměstnanec dostává mzdu dle odpracovaných hodin. V daném měsíci odpracoval 120 hodin a má dohodnutou mzdu 80 Kč / hod. Zároveň obdržel náhradu za dovolenou ve výši 1 200 Kč.

19 Účtování mezd  Na ukázku výpočtu mezd by to už stačilo, nyní přejdeme k účtování vypočítaných mezd.  O mzdách účtujeme na účtu Zaměstnanci.  Jde o pasivní účet (závazky za zaměstnance), proto: Zaměstnanci Počáteční stav

20 Účtování mezd Zaměstnanci Mzdové náklady XX Hrubá mzda Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění XX Pojistné na zdravotní pojištění strhávané zaměstnanci XX Pojistné na sociální zabezpečení strhávané zaměstnanci Ostatní přímé daně XX Záloha na daň z příjmů Při daňovém bonusu je to naopak, protože zaměstnanci přičítáme a máme pohledávku vůči finančnímu úřadu XX Nemocenská – náhrada za nemoc

21 Účtování mezd SouhrnMDD Hrubá mzdaMzdové nákladyZaměstnanci Pojistné na zdravotní pojištění strhávané zaměstnanci ZaměstnanciZISZZP Pojistné na sociální zabezpečení strhávané zaměstnanci ZaměstnanciZISZZP Záloha na daň z příjmůZaměstnanciOstatní přímé daně Daňový bonusOstatní přímé daněZaměstnanci NemocenskáMzdové nákladyZaměstnanci

22 Účtování mezd  Do přehledu se z prostorových důvodů nevešla operace týkající se srážek.  Pokud jsou zaměstnanci prováděny srážky z různých důvodů, účtují se: Jiné závazky Srážky ze mzdy Zaměstnanci XX SouhrnMDD Srážky ze mzdyZaměstnanciJiné závazky

23 Účtování mezd  Částka k výplatě vyjde jako „konečný stav účtu“ po zaúčtování mezd.  Tzn., že po zaúčtování výplaty mzdy, ať už hotově nebo z pokladny, by měl být zůstatek účtu Zaměstnanci nulový.

24 Příklad na procvičení znalostí  Výpočet mzdy: ◦ Pan Hrubý má 80 Kč / hod. V měsíci srpnu odpracoval 150 hod.

25 Příklad na procvičení znalostí  Účtování mzdy: ČísloDokladOperaceČástka 1ZVLHrubá mzda zaměstnance 90 000 Kč Pojistné na sociální zabezpečení strhávané zaměstnanci …………….. Pojistné na zdravotní pojištění strhávané zaměstnanci …………….. Nemocenská 300 Kč Záloha na daň ze mzdy 10 400 Kč 2VBÚÚhrada zálohy na daň …………….. Úhrada závazku vůči Sociální správě …………….. Úhrada zdravotní pojišťovně …………….. Úhrada mzdy zaměstnanci ……………..

26 MD D D D D D D


Stáhnout ppt "10_Mzdy, zaměstnanci Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google