Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie umění Základní pojmy podle E. H. Gombriche – autora „Příběhu umění“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie umění Základní pojmy podle E. H. Gombriche – autora „Příběhu umění“"— Transkript prezentace:

1 Teorie umění Základní pojmy podle E. H. Gombriche – autora „Příběhu umění“

2 Ernst Hans Gombrich: Příběh umění •úvod do dějin výtvarného umění •určena studentům i široké veřejnosti •publiku, které chce pochopit umělecké dílo, či styl •vývoj umění podán jako příběh provázaný sítí zákonitostí •Cíl: zvýšit naši vnímavost a citlivost vůči uměleckým dílům

3 O autorovi •Sir Ernst Hans GOMBRICH (*1909 ve Vídni, r. 1936 emigroval do Anglie) •přednášel v Oxfordu, Cambridgi a řadě dalších evropských universit, také v USA –svou metodu založil na syntéze poznatků, psychologie vnímání, filosofii a dokonalé znalosti výtvarných materiálů

4 O umění a umělcích •„Umění ve skutečnosti neexistuje, existují pouze umělci“ •definice umění podle Gombriche: –toto slovo znamená v různých dobách a místech různé věci –umění s velkým U neexistuje

5 Chápání uměleckého díla podle Gombriche •žádný důvod, proč se nám nějaké umělecké dílo líbí, není nesprávný •lidé v obrazech většinou rádi vidí to, co by chtěli vidět ve skutečnosti •to, co se umělcům jeví jako přitažlivé, se tak nutně nemusí jevit i nám; přesto je však nutno jejich pojetí brát v úvahu

6 Krása uměleckého výtvoru nespočívá v kráse námětu

7 Stejný námět – lidé, blízcí, rodinní příslušníci •Jean Paul Rubens •syn Nicholas •pýcha a přání obdivovat jeho syna •Albrecht Dürer •portrét matky •pravdivá studie ženy ve stáří •vyvolává šok? •jevila se umělci jeho matka jako krásná? •jeví se krásná nám?

8

9 Krása uměleckého výtvoru Krása námětu •Bartolomé Estéban Murillo •Děti ulice •Pieter de Hooch •Interiér se ženou loupající jablko •Je dítě na tomto obraze opravdu krásné? •Je obraz přitažlivý? •Co dělá umělecké dílo přitažlivým?

10 Rembrandt van Rijn;Peter Paul Rubens

11 Krása a výraz •Celkový výraz klíčové postavy obrazu může působit přitažlivým či odpudivým dojmem •Výraz nemusí znamenat pouze tvář, jde i o gesta, řeč těla, postoj, celkovou pozici •Výraz může mít různé účinky –líbí se, protože je srozumitelný –někdy je nutno napřed pochopit umělcovy metody a techniku –někdy je ve výraze něco, co je třeba uhodnout

12 Výraz uměleckého díla

13 •Rembrandt van Rijn •Hlava Krista •výraz vyvolává spíše pocit klidu •důležitou roli hraje také osvětlení •Giudo Reni •Kristus s trnovou korunou •pocit neklidu, nejistoty •svou roli tu hrají také barvy, které k výrazu přispívají

14 Síla (podmanivost) uměleckého díla

15

16 Síla a podmanivost uměleckého díla •Jsou tato umělecká díla působivá? •Zkus odhadnout jejich autory; zařaď je do určitého kontextu •Popiš jejich náměty •V čem se obrazy liší? •Co mají společného?

17 V čem spočívá síla uměleckého ztvárnění •někdo preferuje obrazy, které vypadají jako živé •trpělivost, s jakou se snaží zachytit detail, zasluhuje u některých umělců obdiv •díla, která jsou správně nakreslená, nebo se tak zdají být, mohou být odpudivá či umělecky málo hodnotná •naopak: moderní umění často polemizovalo s předpokladem, že umělci jsou břídilové, kteří neumějí správně kreslit

18 Síla um. ztvárnění

19 Um. ztvárnění – další příklady

20

21 Hodnocení : kritika přesnosti obrazu •2 věci, na něž bychom se měli ptát –a) měl umělec důvod změnit vzhled zobrazovaného předmětu? (Jaký to byl důvod?) –b) Můžeme dílo zcela zatratit, i když neodpovídá našemu vkusu a měřítkům? –Můžeme si být zcela jisti, že pravdu máme my a ne tvůrce díla? –(rychlé a jednoznačné odpovědi na tyto otázky mohou být znakem špatného přístupu)

22 Přesnost uměleckého díla; Théodore Géricault: Dostihy v Epsomu

23 Přesnost uměleckého díla; Edward Muybridge: Běžící kůň v pohybu, fotografická sekvence, 1872

24 Vnímání uměleckého díla •Náš pohled •Čím častěji pozorujeme zpracování určitého námětu, tím více jsme přesvědčeni, že musí být ztvárněn určitým způsobem •Umělcův pohled •zcela odlišný •umělec, který zpracovává nepůvodní námět, chce zapomenout na všechna díla předchozí a snaží se publikum přesvědčit o vlastní pravdě

25 O co se snaží umělec při tvorbě svého díla •úsilí vidět věc známou znovu a jinak •upoutat publikum a přesvědčit je •každý rys uměleckého díla je výsledkem umělcova rozhodnutí •kompozice, výraz postav, gesta •pozadí •některé obrazy nebo jejich části přemalovávány

26

27 Námět a obsah uměleckého díla •Námět –Věcný obsah uměleckého díla –Vnější, objektivní smyslová skutečnost, která vybízí ke zpracování •Krajina •Prvky v krajině •Předměty •Příběh •Duševní rozpoložení…. •Obsah –To, co vytváří autor sám –Svým pojetím dává námětu osobitý tvar –Zpracování různých námětů různými autory

28

29

30

31

32 Forma uměleckého díla •Souhrn všech prostředků, jež byly použity k vyjádření obsahu •Měla by být v souladu s obsahem díla? •Nesoulad mezi obsahem a formou •Potlačení obsahové složky •Zdůraznění obsahové složky

33 Umění a jeho druhy: různé principy třídění •Základní: •Umělecký proces •Umělecký artefakt •Působení díla ve společnosti •Další: •A) podle materiálů •B) podle smyslů •C) podle utváření uměleckých obrazů •D) podle vztahu k mimoestetickým hodnotám •E) podle materiálních prostředků –Umění prostorová –Umění časová –Umění prostoro-časová

34 Různé vrstvy uměleckého díla •Forma vnitřní •Sloh •Tvarové pojetí •Kompozice •Prostředky závažné pro působení díla •Barevnost •Světlo, stín •Forma vnější •Technika •Materiál •Konečná úprava díla

35

36 Rozbor uměleckého díla •Námět •Obsah •Forma vnitřní •Forma vnější

37 Výtvarné umění a jeho členění •Architektura •Sochařství •Malířství, kresba, grafika •Užité umění

38 Architektura •Funkce:užitková + estetická •Dotváří prostor k určitému účelu, utváří životní prostředí •Hlavní problém architektury: podpěra, břemeno •Materiály •Architektonické prvky •A) základní: stěna, pilíř, sloup, klenba •B) zdobné: odpovídající určitým stylům

39 Sochařství •Spjato s architekturou •Různé pojetí sochařství v antice, románském období a gotice •Druhy sochařského umění •Trojrozměrné objekty •Reliéfy –Basreliéf –Hautreliéf –En Creux

40 Členění sochařství podle techniky •Skulptura •Plastika •Jiné – alternativní •Materiály užívané v sochařství (mramor, kámen, sádra, dřevo, kov – bronz……) •Výrazové prostředky –Úprava povrchu, světlo, prostředí

41 Malířství •Starší než architektura •Rozmanité materiály, techniky, náměty a pojetí •Základní výrazové prostředky •Linie •Barva •Světlo

42 Rozmanité náměty v malířství •Krajiny •Zátiší •Portréty •Žánry •Historie •Mytologie •Náboženství

43 Materiály, techniky a pojetí •Freska •Olejomalba •Tempera •Akvarel •Kresba •Grafika •Figurativní •Nefigurativní •Monumentální •Intimní •Kabinetní

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54


Stáhnout ppt "Teorie umění Základní pojmy podle E. H. Gombriche – autora „Příběhu umění“"

Podobné prezentace


Reklamy Google