Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní pojmy podle E. H. Gombriche – autora „Příběhu umění“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní pojmy podle E. H. Gombriche – autora „Příběhu umění“"— Transkript prezentace:

1 Základní pojmy podle E. H. Gombriche – autora „Příběhu umění“
Teorie umění Základní pojmy podle E. H. Gombriche – autora „Příběhu umění“

2 Ernst Hans Gombrich: Příběh umění
úvod do dějin výtvarného umění určena studentům i široké veřejnosti publiku, které chce pochopit umělecké dílo, či styl vývoj umění podán jako příběh provázaný sítí zákonitostí Cíl: zvýšit naši vnímavost a citlivost vůči uměleckým dílům

3 O autorovi Sir Ernst Hans GOMBRICH (*1909 ve Vídni, r emigroval do Anglie) přednášel v Oxfordu, Cambridgi a řadě dalších evropských universit, také v USA svou metodu založil na syntéze poznatků, psychologie vnímání, filosofii a dokonalé znalosti výtvarných materiálů

4 O umění a umělcích „Umění ve skutečnosti neexistuje, existují pouze umělci“ definice umění podle Gombriche: toto slovo znamená v různých dobách a místech různé věci umění s velkým U neexistuje

5 Chápání uměleckého díla podle Gombriche
žádný důvod, proč se nám nějaké umělecké dílo líbí, není nesprávný lidé v obrazech většinou rádi vidí to, co by chtěli vidět ve skutečnosti to, co se umělcům jeví jako přitažlivé, se tak nutně nemusí jevit i nám; přesto je však nutno jejich pojetí brát v úvahu

6 Krása uměleckého výtvoru nespočívá v kráse námětu

7 Stejný námět – lidé, blízcí, rodinní příslušníci
Jean Paul Rubens syn Nicholas pýcha a přání obdivovat jeho syna Albrecht Dürer portrét matky pravdivá studie ženy ve stáří vyvolává šok? jevila se umělci jeho matka jako krásná? jeví se krásná nám?

8 Bartolomé Estéban Murillo
Děti ulice Pieter de Hooch Interiér se ženou loupající jablko

9 Krása uměleckého výtvoru Krása námětu
Bartolomé Estéban Murillo Děti ulice Pieter de Hooch Interiér se ženou loupající jablko Je dítě na tomto obraze opravdu krásné? Je obraz přitažlivý? Co dělá umělecké dílo přitažlivým?

10 Rembrandt van Rijn;Peter Paul Rubens

11 Krása a výraz Celkový výraz klíčové postavy obrazu může působit přitažlivým či odpudivým dojmem Výraz nemusí znamenat pouze tvář, jde i o gesta, řeč těla, postoj, celkovou pozici Výraz může mít různé účinky líbí se, protože je srozumitelný někdy je nutno napřed pochopit umělcovy metody a techniku někdy je ve výraze něco, co je třeba uhodnout

12 Výraz uměleckého díla Rembrandt van Rijn Hlava Krista Giudo Reni
Kristus s trnovou korunou

13 Výraz uměleckého díla Rembrandt van Rijn Hlava Krista
výraz vyvolává spíše pocit klidu důležitou roli hraje také osvětlení Giudo Reni Kristus s trnovou korunou pocit neklidu, nejistoty svou roli tu hrají také barvy, které k výrazu přispívají

14 Síla (podmanivost) uměleckého díla

15

16 Síla a podmanivost uměleckého díla
Jsou tato umělecká díla působivá? Zkus odhadnout jejich autory; zařaď je do určitého kontextu Popiš jejich náměty V čem se obrazy liší? Co mají společného?

17 V čem spočívá síla uměleckého ztvárnění
někdo preferuje obrazy, které vypadají jako živé trpělivost, s jakou se snaží zachytit detail, zasluhuje u některých umělců obdiv díla, která jsou správně nakreslená, nebo se tak zdají být, mohou být odpudivá či umělecky málo hodnotná naopak: moderní umění často polemizovalo s předpokladem, že umělci jsou břídilové, kteří neumějí správně kreslit

18 Síla um. ztvárnění Albrecht Dürer: Ruce; Dürer-malíř rukou; Zajíc

19 Um. ztvárnění – další příklady
Kresby Leonarda da Vinci – pravděpodobně studie pro Poslední večeři

20 Kazimír Malevič: Autoportrét
František Kupka: Autoportrét

21 Hodnocení : kritika přesnosti obrazu
2 věci, na něž bychom se měli ptát a) měl umělec důvod změnit vzhled zobrazovaného předmětu? (Jaký to byl důvod?) b) Můžeme dílo zcela zatratit, i když neodpovídá našemu vkusu a měřítkům? Můžeme si být zcela jisti, že pravdu máme my a ne tvůrce díla? (rychlé a jednoznačné odpovědi na tyto otázky mohou být znakem špatného přístupu)

22 Přesnost uměleckého díla; Théodore Géricault: Dostihy v Epsomu
Co je nám divné, nepřirozené na pohybu koně?

23 Přesnost uměleckého díla; Edward Muybridge: Běžící kůň v pohybu, fotografická sekvence, 1872

24 Vnímání uměleckého díla
Náš pohled Čím častěji pozorujeme zpracování určitého námětu, tím více jsme přesvědčeni, že musí být ztvárněn určitým způsobem Umělcův pohled zcela odlišný umělec, který zpracovává nepůvodní námět, chce zapomenout na všechna díla předchozí a snaží se publikum přesvědčit o vlastní pravdě

25 O co se snaží umělec při tvorbě svého díla
úsilí vidět věc známou znovu a jinak upoutat publikum a přesvědčit je každý rys uměleckého díla je výsledkem umělcova rozhodnutí kompozice, výraz postav, gesta pozadí některé obrazy nebo jejich části přemalovávány

26 Noční hlídka: přemalovávání postav v prvním plánu

27 Námět a obsah uměleckého díla
Věcný obsah uměleckého díla Vnější, objektivní smyslová skutečnost, která vybízí ke zpracování Krajina Prvky v krajině Předměty Příběh Duševní rozpoložení…. Obsah To, co vytváří autor sám Svým pojetím dává námětu osobitý tvar Zpracování různých námětů různými autory Shakespeare Poslední večeře páně

28

29 Tintoretto: Poslední večeře

30 Leonardo da Vinci: Zvěstování

31 Fra angelico : Zvěstování

32 Forma uměleckého díla Souhrn všech prostředků, jež byly použity k vyjádření obsahu Měla by být v souladu s obsahem díla? Nesoulad mezi obsahem a formou Potlačení obsahové složky Zdůraznění obsahové složky

33 Umění a jeho druhy: různé principy třídění
Základní: Umělecký proces Umělecký artefakt Působení díla ve společnosti Další: A) podle materiálů B) podle smyslů C) podle utváření uměleckých obrazů D) podle vztahu k mimoestetickým hodnotám E) podle materiálních prostředků Umění prostorová Umění časová Umění prostoro-časová

34 Různé vrstvy uměleckého díla
Forma vnitřní Sloh Tvarové pojetí Kompozice Prostředky závažné pro působení díla Barevnost Světlo, stín Forma vnější Technika Materiál Konečná úprava díla

35 Petr Paul Rubens: Únos dcer Leupikkových
Námět: únos dvou dcer krále Thessálie, princezna Foiba a Hilaire. ˇUnosci. Dvojčata Kastor a Polydeuxes

36 Rozbor uměleckého díla
Námět Obsah Forma vnitřní Forma vnější

37 Výtvarné umění a jeho členění
Architektura Sochařství Malířství, kresba, grafika Užité umění

38 Architektura Funkce: užitková + estetická
Dotváří prostor k určitému účelu, utváří životní prostředí Hlavní problém architektury: podpěra, břemeno Materiály Architektonické prvky A) základní: stěna, pilíř, sloup, klenba B) zdobné: odpovídající určitým stylům

39 Sochařství Spjato s architekturou
Různé pojetí sochařství v antice, románském období a gotice Druhy sochařského umění Trojrozměrné objekty Reliéfy Basreliéf Hautreliéf En Creux

40 Členění sochařství podle techniky
Skulptura Plastika Jiné – alternativní Materiály užívané v sochařství (mramor, kámen, sádra, dřevo, kov – bronz……) Výrazové prostředky Úprava povrchu, světlo, prostředí

41 Malířství Starší než architektura
Rozmanité materiály, techniky, náměty a pojetí Základní výrazové prostředky Linie Barva Světlo

42 Rozmanité náměty v malířství
Krajiny Zátiší Portréty Žánry Historie Mytologie Náboženství

43 Materiály, techniky a pojetí
Freska Olejomalba Tempera Akvarel Kresba Grafika Figurativní Nefigurativní Monumentální Intimní Kabinetní

44 Velasquez: dvorní dáma; portrét; Boticelli : Primavera – mytologický výjev

45 Technika: freska (malba na zdi do čerstvé omítky); Giotto: Sv
Technika: freska (malba na zdi do čerstvé omítky); Giotto: Sv. František vyhání ďábly z Arezza

46 Kresba; Goya : Francouzská revoluce

47 Goya: Stářínejde kresbu, ale spíš kvaš, nebo lavírovanou kresbu

48 Jiný příklad z Goyova cyklu

49 Zase Goya

50 Goya: Napoleon překračující Brennerský průsmyk

51 Goya: Portrét Napoleona

52 Vermeer: Ateliér; Rembrandt: Anatomie doktora Tulpa

53 Rubens ? Kapitulace bredy; Přístavní výjev

54


Stáhnout ppt "Základní pojmy podle E. H. Gombriche – autora „Příběhu umění“"

Podobné prezentace


Reklamy Google