Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejný přístup k internetu v Regionální knihovně Karviná CZ.04.1.05/2.2.00.5/3146 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejný přístup k internetu v Regionální knihovně Karviná CZ.04.1.05/2.2.00.5/3146 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií."— Transkript prezentace:

1 Veřejný přístup k internetu v Regionální knihovně Karviná CZ.04.1.05/2.2.00.5/3146 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

2 Cíl projektu Zlepšení přístupu všech skupin obyvatelstva (včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace) k veřejným informacím prostřednictvím IKT. Zajištění veřejného přístupu občanů ve městě Karviná nejlépe k širokopásmovému internetu.

3 Obsah projektu Projekt umožnil vytvoření nových míst s veřejným přístupem k internetu a obnovení současného přístupu v Regionální knihovně Karviná - bylo vytvořeno 13 nových míst s veřejným přístupem k internetu a obnoveno 34 míst. V rámci projektu byly a jsou realizovány vzdělávací akce zaměřené na výuku práce s internetem a ovládání PC. Pořízeno bylo 47 nových počítačů včetně software – 34 počítačů obnoveno + 13 nových míst s veřejným přístupem k internetu zřízeno.

4 3 etapy projektu – Příprava projektu 1.Příprava projektu pracovníky knihovny a jeho podání v rámci 5. kola výzvy v souladu se Společným regionálním operačním programem (SROP), Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury, opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Vyhlašovatel výzvy: Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje (Regionální rada NUTS II Moravskoslezsko) Žádost podána 30. listopadu 2005 na Sekretariátu Regionální rady

5 3 etapy projektu – Realizace projektu 2.Realizace projektu - oznámení o doporučení projektu k financování z prostředků programu SROP obdrženo 3. března 2006 - Vydáno Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu), Podmínky k tomuto Rozhodnutí podepsány dne 30. 8. 2006 - s realizací projektu započato v červnu 2006 - projekt ukončen 31. 12. 2006

6 3 etapy projektu – Realizace projektu V rámci projektu bylo pořízeno: •47 nových počítačů – LCD monitory, klávesnice, zabezpečovací zařízení, sluchátka a mikrofony •3 switche •8 tiskáren •1 server •10 stolů a 15 kancelářských židlí •6 informačních tabulí umístěných na jednotlivých pracovištích Regionální knihovny Karviná •47 licencí MS Office Veškeří dodavatelé byli vybráni dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách na základě ceny, dodacích podmínek a záruky.

7 3 etapy projektu – Realizace projektu •Realizace vzdělávacích akcí, které umožňují využití počítačů získaných v rámci projektu:  Pondělní internetová setkání – seznamování s internetem, způsoby vyhledávání na internetu, zakládání e-mailových schránek apod. říjen 2006–březen 2007: 60 setkání, 126 účastníků  Začínáme s PC – bezplatná výuka pro začátečníky. Kurz se skládá ze 4 setkání po 2 hodinách. Výuka práce v textovém editoru, vytváření tabulek, grafů, vkládání obrázků, práce v tabulkovém procesoru. listopad 2006–březen 2007: 8 kurzů po 4 lekcích, 65 účastníků Veškeré lekce provádějí pracovníci knihovny.

8 3 etapy projektu – Závěrečné vyhodnocení •K závěrečnému vyhodnocení podávanému Centru pro regionální rozvoj ČR, Moravskoslezsko přísluší řada příloh: 1)Závěrečná monitorovací zpráva o průběhu projektu 2)Soupiska faktur k monitorovací zprávě 3)Čestné prohlášení 4)Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele 5)Kopie uzavřených smluv s dodavateli 6)Kopie účetních dokladů k soupiskám 7)Kopie výpisů z účtu 8)Číslo účtu, ze kterého byly realizovány platby 9)Dodací listy 10)Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu (informační tabule, články) 11)Prezenční listiny vzdělávacích akcí 12)Výpisy z obchodního rejstříku a živnostenské listy dodavatelů 13)Fotodokumentace (fotografie pořízeného majetku) 14)Formulář Progfin (výdaje na financování projektu ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU)

9 Zdroje financování 3 etapy projektu – Závěrečné vyhodnocení Strukturální fondy (ERDF) 75%879 432 Kč Státní rozpočet10%117 257 Kč Obecní zdroje15%175 887 Kč Celkem uznatelné náklady projektu 100%1 172 576 Kč

10 Současný stav •Proběhla závěrečná kontrola projektu (fyzická a administrativní), podána žádost o proplacení výdajů projektu •Statistika: V období říjen–prosinec 2006 bylo zaznamenáno 7 233 přístupů na internet => 78% nárůst oproti roku 2005 ve stejném období (říjen–prosinec 4 063 uživatelů internetu). Uchazečům o zaměstnání evidovaným na Úřadu práce v Karviné knihovna poskytuje denně bezplatný 30minutový pobyt na internetu na kterékoliv pobočce. V období říjen–prosinec 2006 této nabídky využilo 1 976 uchazečů o zaměstnání.

11 Výstupy projektu •Vzniklo 13 dalších míst s veřejným přístupem k internetu a obnoveno bylo 34 počítačových míst •Místa vznikla na jednotlivých pracovištích Regionální knihovny Karviná – Středisko polské literatury, Středisko hudby a umění, Městské informační centrum, pobočka Karviná-Ráj, Karviná-Nové Město, Karviná-Hranice, ústředí Karviná-Mizerov •Pořádají se vzdělávací akce Pondělní internetová setkání a Začínáme s PC

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Děkuji za pozornost PhDr. Halina Molinová Regionální knihovna Karviná Tel.: 596 348 301 E-mail: hmolin@rkka.czhmolin@rkka.cz www.rkka.cz


Stáhnout ppt "Veřejný přístup k internetu v Regionální knihovně Karviná CZ.04.1.05/2.2.00.5/3146 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií."

Podobné prezentace


Reklamy Google