Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bankovní unie EU Exportní forum 2013 Trutnov 4.-5.4.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bankovní unie EU Exportní forum 2013 Trutnov 4.-5.4.2013."— Transkript prezentace:

1

2 Bankovní unie EU Exportní forum 2013 Trutnov 4.-5.4.2013

3 Bankovní unie – hlavní součásti  Jednotný mechanismus dohledu (Single Supervisory Mechanism - SSM)  Evropský stabilizační mechanismus (European Stabilisation Mechanism -ESM)  Jednotný systém pojištění vkladů (Single Deposit Guarantee Scheme - DGS)  Jednotná pravidla (Single Rulebook - SRB) 3

4 Jednotný mechanismus dohledu - SSM Balíček legislativních návrhů k ustavení SSM dosud prochází schvalovacím procesem EU – dosavadní hlavní milníky:  12. 9. 2012 – Evropská komise předložila původní návrhy  29. 6. 2012 – summit nejvyšších představitelů Eurozóny  13. 12. 2012 – Rada ECOFIN  19. 3. 2013 – dosažení dohody v rámci tzv. trialogů mezi Radou EU, Evropským parlamentem a Evropskou komisí 4

5 Jednotný mechanismus dohledu - SSM Hlavní body legislativních návrhů k ustavení SSM:  SSM by měl zahrnovat země Eurozóny; ostatní členské země EU se mohou dobrovolně do systému zapojit formou užší spolupráce mezi ECB a jejich národními regulátory;  ECB bude přímo dohlížet nad bankami v Eurozóně, jejichž aktiva přesahují 30 mld EUR, nebo představují více než 20% HDP mateřské země, anebo které požádaly o/obdržely finanční pomoc od EFSF či ESM (tj. cca 140 nejvýznamnějších bank);  Ačkoli nad ostatními bankami budou nadále dohlížet národní regulátoři, ECB bude jejich činnost monitorovat a kdykoli bude moci intervenovat v jakékoli ze zhruba 6.000 bank v Eurozóně, aby zajistila konzistentní přístup k dodržování dohledových standardů;  EBA (European Banking Authority) zpracovává jednotnou příručku dohledu (Single Rulebook) s cílem zajistit jednotnost bankovního dohledu ve všech 27 zemích EU;  Dohledová činnost národních regulátorů bude integrována v rámci SSM – ECB bude např. moci zasílat národním regulátorům instrukce a národní regulátoři budou mít vůči ECB určité notifikační povinnosti. 5

6 Evropský stabilizační mechanismus - ESM  ESM má postavení mezivládní finanční instituce se sídlem v Lucemburku.  Smlouva o vytvoření ESM byla podepsána 2. 2. 2012 a vstoupila v platnost 27. 9. 2012.  Smluvními stranami je 17 členských států Eurozóny: BE, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, SK, FI  Převzala úkoly dosud plněné EFSF (European Financial Stability Facility)  Pokud se banka v Eurozóně dostane do potíží, její záchranu, popř. bankrot, by měla řídit společná instituce o náklady by se měly dělit země Eurozóny. Řeší se, zda i tato role připadne ECB. 6

7 Jednotný systém pojištění vkladů – DGS :  Vkladatelé by měli požívat jednotné ochrany vkladů do určité výše (např. 100.000 EUR) v kterémkoli státě EU.  Předpokládá se ustavení zvláštního fondu, který by za vklady ručil.  Pokud by prostředky fondu nestačily, opět by se o náklady dělily všechny země Eurozóny.  Cílem je posílit důvěru v celý bankovní systém v EU. 7

8 Bankovní unie EU – ale k čemu ji potřebujeme?  Harmonizace pravidel bankovního dohledu a odstranění současných nekonzistencí při dohledu nad bankovními skupinami (home-host issue)  Jednotná monetární politika  Stabilita jednotné měny – Euro  Kolapsy bank v zemích Eurozóny (Kypr, Island, Řecko,...) 8

9 Bankovní unie EU – co je skutečným důvodem?  Skutečným důvodem zavedení bankovní unie v EU je nutnost posílit vnitřní integraci Eurozóny  Bankovní unie v širším kontextu je jedním z mnoha dílčích kroků politického vedení EU, navrženým a uskutečněným s cílem kompenzovat hlavní příčinu problému: Zavedení společné měny – měnové unie - v měnově neoptimální zóně! 9

10 Měnově optimální zóna  Politická konvergence – volný pohyb osob  Vyrovnaná obchodní bilance – volný pohyb zboží  Vyrovnaná kapitálová bilance – volný pohyb kapitálu  Makroekonomická konvergence – stabilita a nízká volatilita směnného kurzu, sbližování úrokových sazeb  Fiskální konvergence – fiskální politiky (daně, investice, sociální schemata,... ) mají podobný/shodný účinek na státní rozpočet – deficit/přebytek 10

11 Existují měnově optimální zóny?  Švýcarská kantonální konfederace  Spojené státy americké (?)  Německá spolková republika (i po sjednocení?)  Ruská federace (?) 11

12 Zákon měnově optimální zóny Makroekonomická teorie: „Společná měna může být stabilní, pouze je-li zavedena v měnově optimální zóně“ Matematická logika: Společná měna je stabilní (tvrzení A) tehdy a jen tehdy, je-li zavedena v měnově optimální zóně (tvrzení B) Jde o Ekvivalenci dvou tvrzení: A B nebo-li o: podmínku nutnou a postačující 12

13 Společná měna v měnově neoptimální zóně  Historická zkušenost: Společnou měnu v měnově neoptimální zoně lze zavést a udržet pouze násilnou cestou  Zkušenost EU: Společnou měnu ve společné, měnově neoptimální zóně lze zavést a udržet postupnou integrací institucionálních struktur - například Bankovní unií – a posilováním centrálních pravomocí a kompetencí s cílem zajistit potřebnou makroekonomickou stabilitu a fiskální konvergenci 13

14 Malá úprava zákona, velký krok pro Eurozónu Modifikovaný zákon měnově optimální zóny z dílny politiků EU: „Podmínka optimální měnové zóny není pro zavedení a udržení společné měny nutná“ Jde pouze o Implikaci dvou tvrzení: B = > A nebo-li o: podmínku postačující, nikoli však nutnou Závěr EU: „Stabilní společnou měnu lze zavést a udržet (tvrzení A) v měnově neoptimální zóně realizací jiných implikujících podmínek“ Exituje C = B a C = > A, Existuje D = B a D = > A, Existuje E = B a E = > A, atd. 14 ///

15 Co bude následovat po Bankovní unii? Budování Eurozóny Měnově neoptimální zóna (non B), celní unie (demokraticky?) Měnová unie (A) Bankovní unie (C) Fiskální unie (D) Politická unie (E)Budování imperia (nedemokraticky) 15

16 Závěr  V Evropské unii probíhá proces ignorující makroekonomické zákony, popírající logiku demokratického vývoje a směřující k postupné akumulaci ekonomické a politické síly v rukou centrálních administrativních struktur  V následujících letech budeme svědky postupné realizace dalších kroků, kterými budou snahy o vytvoření fiskální a následně politické unie v rámci EU ve snaze (pod záminkou?) udržení měnové unie v tzv. Eurozóně  Následující krize v pesimistickém scénaři nepovedou k revizi dosavadních kroků a k návratu k původní myšlence vytvoření EU jako sdružení zemí pro volný pohyb osob, zboží a kapitálu, ale naopak ještě budou posilovat nastoupený trend 16


Stáhnout ppt "Bankovní unie EU Exportní forum 2013 Trutnov 4.-5.4.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google